Šveices - Latvijas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 1998.gada 28.aprīlī parakstītā Latvijas–Šveices starpvaldību nolīguma par par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu nosacījumiem 2017. gada 20. un 21. aprīlī Bāzelē notika kārtējā Šveices - Latvijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Dienas kārtībā tika iekļauti jautājumi par savstarpējo tirdzniecību, pasažieru un kravu pārvadājumiem, ES normatīvo aktu piemērošanu autopārvadājumu jomā un citiem jautājumiem.

Sanāksmes sākumā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm un apstiprināja gatavību atbalstīt un veicināt tālāko starptautisko kravu autopārvadājumu attīstību.

Šveices delegācija iesniedza detalizētu autopārvadājumu analīzi, izmantojot informāciju, kas iegūta no ceļu nodokļa iekasēšanas sistēmas,  un atzīmēja, ka lielāko daļu kravu autopārvadājumus starp abām valstīm veic Latvijas pārvadātāji.

Delegācijas atzīmēja, ka videi draudzīgu automobiļu izmantošana starptautiskajos pārvadājumos ir strauji palielinājusies pēdējo gadu laikā. Šveices puse atzīmēja, ka 43.8% no kopējā autopārvadājumu apjoma starp abām valstīm tika izpildīti ar EURO V drošiem transportlīdzekļiem, bet 50.2% ar EURO VI drošiem transportlīdzekļiem.

Latvijas puse informēja, ka no 2017. gada 1. janvāra stājās spēkā grozījumi Autoceļu lietošanas nodeves likumā par valsts galveno un dažu reģionālo autoceļu izmantošanu ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3 tonnas. Šveices puse informēja, ka no 2017. gada 1. janvāra Šveicē stājas spēkā jauni tarifi par Šveices autoceļu tīkla izmantošanu transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3.5 tonnas. Savukārt uz tranportlīdzekļiem līdz 3.5 tonnām attiecas vinjete, kuras gada maksa ir 40 CHF.

Apspriežot pasažieru pārvadājumus, delegācijas atzīmēja, ka šobrīd starp abām valstīm darbojas tikai viens regulārais maršruts Rīga-Berne, ko apkalpo SIA “Norma-A” . Abas puses atzina, ka nepieciešams sakārtot normatīvo bāzi, kas reglamentētu pasažieru pārvadājumus starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm. Šveices delegācija informēja, ka saskaņā ar ES un Šveices vienošanos par personu brīvu pārvietošanos autobusu vadītājiem, kas piedalās starptautiskajos regulārajos pasažieru pārvadājumos, ir nepieciešams reģistrēties sistēmā un jāaizpilda paziņošanas procedūra īstermiņa darbam Šveicē. Paziņojums ir jāiesniedz 8 dienas pirms pārvadājuma uzsākšanas. Kalendārā gada ietvaros ir atļauts strādāt 90 dienas, savukārt, ja nepieciešams strādāt ilgāk, tad jāizņem darba atļauja Šveicē.

Delegācijas apmainījās ar informāciju un viedokļiem par ES  normatīvo aktu autopārvadājumu jomā  piemērošanu. Šveices puse informēja, ka, pamatojoties uz ES un Šveices Konfederācijas nolīgumu par sauszemes pārvadājumiem, tā ir iestrādājusi savos normatīvajos aktos aptuveni 80% no ES likumdošanas.

Puses apsprieda ETMK atļauju sistēmas attīstības perspektīvas un “Brexit” ietekmi uz to.

Delegācijas vienojās nākošo Kopējā komisijas sanāksmi organizēt Latvijā.

Papildu informācija ir pieejama Šveices – Latvijas Kopējās komisijas sanāksmes protokolā.