Ārvalstu pakalpojumu sniedzēju reģistrācija Zviedrijas F-nodokļa sistēmā

Zviedrijas parlaments pieņēma izmaiņas nodokļu tiesību aktos, kas ir spēkā no 2021. gada 1. janvāra, lai panāktu vienlīdzību starp Zviedrijas un ārvalstu pakalpojumu sniedzējiem. Jaunie noteikumi nosaka, ka Zviedrijas uzņēmumam ir jāietur provizorisks nodoklis 30% apmērā no maksājumiem ārvalstu uzņēmumiem par Zviedrijā paveiktu darbu, ja vien ārvalstu uzņēmums nav reģistrēts F nodoklim (F-tax) Skatteverket sistēmā. Reģistrējoties F nodoklim, juridiskām personām ar izziņu par nodokļu parādiem no Valsts ieņēmumu dienesta, kas nav vecāka par 3 mēnešiem, jāpierāda, ka uzņēmumam nav parādu valstī, kurā uzņēmums tika dibināts. Reģistrējoties tikai F nodoklim un nedibinot uzņēmumu Zviedrijā, uzņēmuma sniegtie pakalpojumi Zviedrijas teritorijā netiks aplikti ar nodokli.