Grozījumi Autopārvadājumu likumā: pārvadājumus var veikt gados jaunāki autovadītāji; noteikti gadījumi, kad autovadītājam nav nepieciešams 95. kods

2020. gada 1. jūlijā spēku zaudēja Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss un spēkā stājā grozījumi Autopārvadājumu likumā, kas saistīti ar kravu autopārvadājumu un pasažieru pārvadājumu ar autobusiem jomu.

Grozījumi paredz, ka topošie kravas transportlīdzekļu vadītāji Latvijas teritorijā varēs iegūt nepieciešamās zināšanas un uzsākt profesionālo darbību, sasniedzot 18 gadu vecumu, bet pasažieru autobusu vadītāji – 20 gadu vecumu (no 21 gada regulārajos maršrutos līdz 50 km). Izmaiņas veiktas, lai piesaistītu jauniešus transportlīdzekļa vadītāja profesijai. Personai, kura sasniegusi norādīto vecumu un apguvusi pārvadājumu veikšanai nepieciešamās profesionālās zināšanas, tiks izsniegta konkrētā transportlīdzekļa vadītāja apliecība ar ierakstu “95. kods”, kas dod tiesības veikt pārvadājumus ar kategorijai atbilstošiem transportlīdzekļiem Latvijas teritorijā.

Tāpat likumā ir noteikti izņēmumi, kad autovadītājam nav nepieciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija “95. kods”:

  • ja transportlīdzekļa maksimālais atļautais ātrums nepārsniedz 45 kilometrus stundā;
  • ja transportlīdzekli izmanto vai kontrolē valsts bruņotie spēki, civilās aizsardzības dienests, ugunsdzēsības dienests, sabiedriskās kārtības uzturēšanas spēki un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kad pārvadāšana notiek saistībā ar minētajiem dienestiem noteiktajiem uzdevumiem;
  • ja ar transportlīdzekli veic braukšanas pārbaudi tehniskās attīstības, remonta vai apkopes mērķiem, vai tad, ja brauc autovadītāji, kuri vada jaunus vai pārbūvētus transportlīdzekļus, kas vēl nav nodoti ekspluatācijā;
  • ja transportlīdzekli izmanto ārkārtas situācijās vai tas paredzēts glābšanas uzdevumu veikšanai;
  • ja transportlīdzekli izmanto vadīšanas eksāmenā vai vadīšanas nodarbībās, apmācot jebkuru personu, kura vēlas iegūt vadīšanas tiesības (tai skaitā veicot papildu vadīšanas apmācību pie darba devēja), tāda autovadītāja klātbūtnē, kuram ir nepieciešamās profesionālās zināšanas, vai tāda braukšanas mācību instruktora klātbūtnē, kuram ir tiesības apmācīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītājus, ja minētos transportlīdzekļus neizmanto kravu komercpārvadājumiem;
  • ja transportlīdzekli izmanto nekomerciālai kravu pārvadāšanai;
  • ja ar transportlīdzekli pārvadā materiālus, iekārtas vai tehniku, ko vadītāji izmanto sava darba ietvaros, ja transportlīdzekļu vadīšana nav vadītāja pamatdarbība;
  • ja ar transportlīdzekli lauku apvidos veic kravu pārvadājumu savas uzņēmējdarbības vajadzībām, ja netiek sniegts transporta pakalpojums un pārvadājumam ir gadījuma raksturs;
  • ja transportlīdzekli izmanto vai nomā bez transportlīdzekļa vadītāja lauksaimniecības, dārzniecības, mežsaimniecības, zemkopības vai zivsaimniecības uzņēmumi, lai pārvadātu ar savu komercdarbību saistītas kravas, izņemot gadījumus, kad pārvadāšana ir daļa no transportlīdzekļa vadītāja pamatdarbības vai pārsniedz 100 kilometru attālumu no tā uzņēmuma bāzes, kuram pieder transportlīdzeklis vai kurš to nomā.

Autopārvadājuma likumā šobrīd ir iekļauti arī visi noteiktie licences un licences kartītes anulēšanas gadījumi, kas iepriekš tika noteikti Ministra kabineta noteikumos. Tāpat ir noteikts, ka licenci var anulēt, ja pārvadātāja rīcībā vairāk nekā gadu nav transportlīdzekļa, kam izsniegta licences kartīte vai Eiropas Kopienas atļauja.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: + 371 67356129

 


Ieteikt šo rakstu