Latvijas - Melnkalnes Kopējās komisijas sanāksme

Pēc Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības Nolīguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu stāšanās spēkā 2013.gada 22.oktobrī, šā gada 16. - 17.jūnijā Podgoricā notika Melnkalnes Latvijas Kopējās komisijas par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu pirmā sanāksme.


Sanāksmē tika apspriesti minētā starpvaldību Nolīguma piemērošanas jautājumi un pamatprincipi. Delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, kompetentajām institūcijām starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanas jautājumos, ceļu nodevu piemērošanu, kā arī autopārvadājumu kontroles organizācijas jautājumiem. Tika apspriesti arī pasažieru starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumi.


Delegācijas atzīmēja, ka 2014.gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu kopējie tirdzniecības apjomi starp Latviju un Melnkalni palielinājušies naudas izteiksmē par 36,8%, kas varētu pozitīvi ietekmēt arī autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm. Tomēr šie apjomi jo projām ir nelieli un puses izteica gatavību sadarboties pasažieru un kravu starptautisko autopārvadājumu tālākā attīstīšanā starp abām valstīm.


Tika saskaņota sekojoša atļauju kvota kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem 2015.gadā kas atbilst jau apmainīto atļauju veidam un  skaitam:


·      150 atļaujas derīgas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem;


·      50 universālās atļaujas derīgas divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz/no   trešajām valstīm.


Delegācijas atzīmēja, ka atbilstoši Nolīguma 7.panta 1.punktam kravu tranzīta pārvadājumi veicami bez atļaujām.


Ņemot vērā atļauju faktisko izlietojumu 2014.gadā un š.g. sākumā, kā arī starptautisko autopārvadājumu attīstības loģistikas jautājumus, puses vienojās, ka 2016.gadam sākotnējā atļauju kvota būs 100 universālās atļaujas derīgas kravu  divpusējiem un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm. 


Delegācijas vienojās, ka visas atskaites gada atļaujas būs derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim.


Puses atzīmēja, ka lielā attāluma dēļ starp abām valstīm nenotiek pasažieru pārvadājumi regulāros maršrutos. Pagaidām tiek veikti tikai neregulāri tūrisma grupu pārvadājumi. Tika apspriesta Regulas (ES) Nr. 181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 2006/2004 piemērošana.


Latvijas delegācija informēja par vinjetes ieviešanu no 01.07.2014. kravas autotransporta līdzekļiem ar pieļaujamo kopējo svaru lielāku par 3.5 tonnām.


Melnkalnes delegācija atzīmēja, ka Melnkalnē netiek iekasētas nodevas par autoceļu izmantošanu, izņemot maksu par Sozinas tuneļa izmantošanu.


Puses apmainījās ar informāciju par kompetentajām institūcijām savās valstīs, kas atbildīgas par autopārvadājumu organizāciju un kontroli.


Melnkalnes delegācija informēja, ka autopārvadājumu kontroli tās teritorijā veic Transporta un jūras lietu ministrijas Autotransporta inspekcija (adrese: Rimski trg 46, Vektra, Podgorica, Montenegro; e-pasts: kabinet@msp.gov.me; tālr.: +382 20234179; fakss: +382 20234342).


Speciālās atļaujas lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumiem Melnkalnē izsniedz Transporta un jūras lietu ministrijas Transporta direkcija (adrese: IV proleterske 19, Podgorica, Montenegro; e-pasts: direkcijazasaobracaj@dzs.gov.me; tālr.: +382 220655052; fakss: +382 20655359).


Delegācijas vienojās, ka nākošā Kopējās komisijas sanāksme notiks 2016.gadā Latvijā, par konkrētu tās norises laiku vienojoties papildus.


 


Ieteikt šo rakstu