Darbību apliecinājuma veidlapas forma

Gadījumos, ja autovadītājs, veicot starptautiskos vai iekšzemes pārvadājumus, nevar uzrādīt tahogrāfā reģistrētos datus, jo ir bijis slims, atvaļinājumā, atpūtā, vadījis transportlīdzekli, uz kuru neattiecas Regula (EK) Nr.561/2006, vai nevadīja transportlīdzekli, bet veica citu darbu, vai bija pieejams saskaņā ar Eiropas Komisija 2009.gada 14.decembrī pieņemto Lēmumu Nr. 2009/959/ES, ar ko groza Eiropas Komisijas Lēmumu 2007/230/EK (Eiropas Komisijas Lēmumu 2007/230/EK par veidlapu saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem, kas attiecas uz darbībām autotransporta jomā) izsniedzams darbību apliecinājums saskaņā ar Regulu (EK) Nr.561/2006 vai Eiropas līgumu par transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR).

Darbību apliecinājuma saskaņā ar Regulu (EK) Nr.561/2006 vai AETR izsniegšana nav nepieciešama, ja autovadītājs ir izpildījis Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 4.februāra Regulas (ES) Nr.165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu 34.panta 3.punkta prasības – veicis datu manuālo ievadi digitālā tahogrāfa vadītāja kartē, ja transportlīdzeklis aprīkots ar digitālo tahogrāfu vai aizpildījis reģistrācijas diagrammas (tahogrammas) manuāli, ja transportlīdzeklis aprīkots ar analogo tahogrāfu.

Eiropas Komisija ir sniegusi norādījumus par darbību apliecinājuma formas izmantošanu.

Darbību apliecinājuma veidlapas forma latviešu valodā:

Forma MS Word 2010 versijā

Forma MS Word 2003 versijā

 

Darbību apliecinājuma veidlapas forma angļu valodā atrodama:

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/social-provisions/driving-time-and-rest-periods/form-attestation-activities_en


Ieteikt šo rakstu