Valstu noteiktie ierobežojumi autopārvadājumu jomā saistībā ar Covid-19 vīrusa ierobežošanas pasākumiem (aktualizēts 30.11. plkst.12.20)

 

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādātāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

 

Biežāk uzdotie jautājumi par Latvijas Republikas ieviestiem ierobežojumiem saistībā ar starptautiskajiem pārvadājumiem Covid-19 laikā pieejami Satiksmes ministrijas mājaslapā.

 

Eiropas Komisija publicējusi “Vadlīnijas par nodarbināto brīvas pārvietošanās īstenošanu Covid-19 uzliesmojuma laikā”, skaidrojot darba ņēmēju (tai skaitā transporta sektora darbinieku) pārvietošanās nosacījumus Eiropas Savienībā Covid-19 uzliesmojuma laikā.

 

Eiropas Komisijas izveidots materiāls (angļu valodā), kurā uzskatāmi ES dalībvalstu “zaļie koridori”: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/green-lanes.pdf

 

Detalizēta informācija par zaļajiem koridoriem pieejama, izmantojot arī Galileo Green lanes aplikāciju: https://galileogreenlane.eu/

 

Ceļojumu plānotājs EEZ dalībvalstīs pieejams Eiropas Savienības tīmekļvietnē: https://reopen.europa.eu/en/from-to/*/.

 

Covid-19 valstu saslimstības rādītāji pieejami SPKC mājaslapā.

 

Autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus, iebraucot Latvijā, jāaizpilda elektroniskā apliecinājuma anketa https://covidpass.lv/.

 

Starptautiskās autopārvadātāju asociācijas (IRU) sagatavotais materiāls angļu valodā par ES dalībvalstu iestādēm, kas nodrošina Covid-19 pārbaudes, pieejams šeit: https://wiki.unece.org/download/attachments/101548550/faqsontestingcentres.pdf?version=1&modificationDate=1613740111304&api=v2.

 

Papildināts 22.10.2021.

Albānija: no 2021. gada 6. septembra ārvalstniekiem, ieceļojot Albānijā pa sauszemi, jūru vai gaisu, jāuzrāda kāds no apliecinājumiem (arī tiem, kas šķērso valsti tranzītā):

 • vakcinācijas pase, kas uzskatāma par derīgu, ja ir pagājušas 14 dienas pēc otrās vakcinācijas devas saņemšanas;
 • ja persona nav saņēmusi Covid-19 vakcīnu, jāuzrāda negatīvs PCR tests, kas ir veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas vai antigēnu tests (“rapid-test”), kas veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ceļojuma;
 • apliecinājumu par pārslimotu Covid-19, kas izsniegts pēdējo sešu mēnešu laikā.

Bērni līdz sešu gadu vecumam ir atbrīvoti no šīm prasībām.

Informācija par Covid-19 ierobežojumiem Albānijā pieejama šeit: https://punetejashtme.gov.al/en/information-on-the-movement-of-foreign-nationals-in-albania.

Vairāk informācijas un rekomendācijas saistībā ar Covid-19 Albānijā pieejamas mājaslapā: https://coronavirus.al/ un http://www.aac.gov.al/ (informācija tikai albāņu valodā).

 

Papildināts 22.10.2021.

Armēnija: valstī pagarināts karantīnas režīms, kas paredz, ka ikvienam, atrodoties publiskās vietās (arī transportā), jālieto sejas aizsargmaska, kā arī jāievēro distancēšanās un roku higiēna. Par noteikumu neievērošanu var piespriest naudas sodu.

No 2021. gada 12. janvāra Armēnija ir atvērusi visas sauszemes robežas. Gruzija joprojām patur spēkā ierobežojumus ieceļošanai no Armēnijas. Ierobežojumi neattiecas uz preču pārvadājumiem.

Ārvalstu pilsoņiem, kuri ieceļo Armēnijā, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 PCR tests, kas ir ne vecāks par 72 stundām. Testu var veikt arī Erevānas lidostā vai sauszemes robežšķērsošanas punktos, taču tādā gadījumā līdz testa rezultātu saņemšanai ir jāatrodas pašizolācijā.

Testa izmaksas sedz ieceļojošā persona.

Ieceļotājiem, kuri ir saņēmuši pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19, kopš pēdējās vakcīnas saņemšanas ir pagājušas vismaz 14 dienas un kuri to apliecina ar sertifikātu, var ieceļot Armēnijā bez negatīva testa.

Sertifikātam jābūt armēņu, krievu vai angļu valodā; tajā jābūt norādītam personas vārdam, uzvārdam, dzimšanas datumam un pases numuram, kas ierakstīts testu veicošās medicīnas iestādes oficiālajā veidlapā, identificējot organizācijas, kas veikusi Covid-19 testu, kontaktus. Testa rezultātu paraksta un apzīmogo ārstniecības iestādes vadītājs. Prasība par testa rezultāta uzrādīšanu neattiecas uz vakcinētajām personām, kas var pierādīt pilna vakcinācijas kursa pabeigšanu.

Sīkāka informācija pieejama šeit: https://www.gov.am/en/covid-travel-restrictions/.

 

Papildināts 25.11.2021.

Austrija: no 2021. gada 1. novembra ikvienai personai (darba devējam, darba ņēmējam, operatoram), kurai darba vietā ir fiziska saskarsme ar citām personām, piekļuve darba vietai atļauta tikai tad, ja:

 • persona var uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu (oficiāls sertifikāts vācu vai angļu valodā par antigēna testu, kas nav vecāks par 24 stundām, PCR tests nav vecāks par 72 stundām vai oficiāls pierādījums par antivielu klātbūtni organismā, kas nav vecāks par 90 dienām);
 • persona var uzrādīt atveseļošanās no SARS-CoV-2 vīrusa sertifikātu (oficiāls atveseļošanās sertifikāts vācu vai angļu valodā, kas nav vecāks par 180 dienām);
 • persona ir vakcinēta (oficiāls sertifikāts vācu vai angļu valodā par otrās vai trešās vakcīnas devas saņemšanu, kas nav vecāka par 360 dienām no brīža, kad saņemta pēdējā vakcīnas deva. Par derīgu vakcināciju tiek uzskatīta arī iepriekšēja infekcijas pārslimošana un viena vai vairākas vakcinācijas 360 dienu laikā).

Transporta sektora darbiniekiem, kuri iesaistīti kravu un pasažieru pārvadājumos NAV paredzētas atkāpes no iepriekšminētās kārtības.

Balstoties uz Austrijas normatīvajiem aktiem par “fizisku saskarsmi”, netiek uzskatīti personu kontakti, kas atbilst sekojošiem kritērijiem:

 • starp personām dienas laikā nav vairāk kā divas fiziskas kontaktēšanās epizodes;
 • fiziskais kontakts norisinās ārpus telpām;
 • katra kontakta ilgums nepārsniedz 15 minūtes.

No 22. novembra Austrija ievieš stingru mājsēdi (lockdown) – diennakts (00.00-24.00) aizliegumu pamest mājas bez nopietna iemesla. Izņēmumi – pamatvajadzību nodrošināšana, proti, došanās uz pārtikas veikalu, aptieku, testa / vakcīnas veikšana, tikšanās ar tuvākajiem radiniekiem, pastaigas ar dzīvniekiem u.tml.

Mājsēdes regulējums neattiecas uz personām, kuras ieceļo valstī ar mērķi nodrošināt preču un pasažieru pārvadājumus. Atbrīvojums attiecināms arī uz personām, kuras, piemēram, uz savu darba vietu Austrijā dodas ar privāto automašīnu, ja tās strādā  preču un pasažieru pārvadājumus spērā (nodarbinātības faktu jāapliecina ar atbilstošiem dokumentiem).

Pilns izņēmumu saraksts ir pieejams Austrijas Federālās Veselības ministrijas mājaslapā. Paredzēts, ka mājsēdes periods ilgs 20 dienas.

Autovadītājiem arī nav izvirzīta obligāta prasība reģistrēties tiešsaistes sistēmā: https://entry.ptc.gv.at/.

Attiecībā uz ieceļošanu saglabājas ieceļošanas noteikumi, kuri stājās spēkā 2021. gada 19. maijā un saskaņā ar kuriem pēc Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) “luksofora” iedalījuma valstis ir sagrupētas atbilstoši saslimstības radītājiem.

Tādējādi, no 2021. gada 19. maija Austrijā no ES / EEZ valstīm un citām “Anlage 1” grupā ierindotajām valstīm ieceļot iespējams bez īpaša iemesla, ja izpildās kāds no tā dēvētajiem “3 G” nosacījumiem. No  2021.gada 8. novembra valstī lielākā daļa pakalpojumu tiek sniegta tikai personām ar “2G” – skat. aprakstu zemāk pēc ieceļošanas nosacījumiem):

 • Getestet” jeb “testēts” – uzrādot negatīvu testa rezultātu, kas nav vecāks par 72 stundām (PCR tests) vai 48 stundām (“antigen” tests). Pienākums testam bērniem no 12 gadu vecuma;
 • Geimpft” jeb “vakcinēts” – uzrādot apliecinājumu par vakcināciju:

a) ja kopš 2. potes (pilns kurss) saņemšanas pagājušas ne vairāk kā 360 dienas;

b) ja kopš vienas potes vakcīnas (piem., Janssen) ir pagājusi 21 diena, bet ne vairāk kā 270 dienas;

c) ja vakcīna saņemta vismaz 21 dienu pēc pozitīva molekulārbioloģiskā Covid-19 testa rezultāta saņemšanas, bet kopš potes pagājušas ne vairāk kā 360 dienas;

 • ja kopš vakcīnas 3. devas saņemšanas pagājušas ne vairāk kā 360 dienas (starp 1. un 2. devas saņemšanu jābūt pagājušām vismaz 14 dienām, un starp 2. un 3. devas saņemšanu – vismaz 120 dienām);

Genesen” jeb “atveseļojies” – uzrādot apliecinājumu par atveseļošanos no vīrusa (dati derīgi sešus mēnešus kopš atveseļošanās).

Karantīna, iebraucot no “Anlage 1” grupas valstīm, nav jāievēro.

Tiek pieņemti apliecinājumi – latīņu alfabētiskajā rakstu formā, kas izdoti vācu vai angļu valodā (piemēram, Starptautiskais vakcinācijas sertifikāts).

Ja persona nevar uzrādīt nevienu no augstāk minētajiem dokumentiem, ir jāveic PCR tests vai antigēnu tests tuvāko 24 stundu laikā pēc ieceļošanas un ne agrāk kā 72 stundas pirms iebraukšanas Austrijā elektroniski jāreģistrējas tiešsaistes sistēmā: https://entry.ptc.gv.at/. Ja persona kādu no šiem dokumentiem var uzrādīt, elektroniskā reģistrācija tiešsaistes sistēmā nav nepieciešama.

 • No 2021. gada 1 jūlija valstis ar stingrākiem ieceļošanas ierobežojumiem tiek iedalītas divās grupās:

- “Anlage 2” jeb valstis ar īpaši augstu vīrusa mutāciju izplatību;

- “Citas valstis un reģioni”.

No tām ieceļošana principā ir aizliegta. Izņēmumi attiecas tikai uz neatliekamiem darba, dienesta vai medicīniskiem iemesliem.

Ieceļojot no bīstamiem vīrusa variantu reģioniem jeb “Anlage 2” valstīm, personām jāuzrāda negatīvs PCR Covid-19 testa rezultāts vācu vai angļu valodā un jāievēro karantīna (tas attiecas arī uz darba darīšanās ceļojošajiem), ko iespējams pārtraukt ātrākais 5. dienā, veicot testu (ieceļošanas diena ir 0 diena). No karantīnas atbrīvoti ir diplomātiskā korpusa pārstāvji un dienestā ceļojošie.

Ieceļojot no saraksta “Citas valstis un reģioni”, jāuzrāda kāds no “3 G” apliecinājumiem, bet pēc ieceļošanas būs jāievēro karantīna (no karantīnas atbrīvotas ir vakcinētas vai vīrusu pārslimojušas personas, darba darīšanās ceļojošie un diplomātiskā korpusa pārstāvji). Ieceļojot no šīm valstu grupām, tests obligāti jāuzrāda uz robežas – to nav iespējams veikt Austrijā.

Izņēmumi no karantīnas ievērošanas attiecināmi uz pasažieriem tranzītā, kā arī personām, kas ceļo neatliekamu dienesta, medicīnisku, ģimenes u.tml. iemeslu dēļ.

Vairāk informācijas par Covid-19 izplatību ierobežojošajiem pasākumiem: https://www.sozialministerium.at/en/Coronavirus/Information-in-English.html.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Austrijā ir ļoti plašas bezmaksas testēšanas iespējas – “antigen” un PCR testus iespējams veikt speciāli ierīkotās “testēšanas ielās”, speciāli organizētos “mutes skalošanas” konteineros un 900 aptiekās visā valstī. Testēties ir iespējams uzreiz (bez īpašas rindas), reģistrējoties elektroniski ar QR kodu. Aptiekās un higiēnas preču veikalos saņemšanai un nodošanai ir pieejami bezmaksas testi lietošanai mājās, kuru rezultāts tiek apstiprināts laboratorijā. Ātrie testi ir pieejami arī uz vietas viesnīcās un atsevišķos restorānos, lai nodrošinātu viesu testēšanas iespējas.

Veikalos, aptiekās, sabiedriskajā transportā, muzejos, bibliotēkās, bankās, pasta filiālēs u.c. sabiedriskās vietās, kur nav jāuzrāda apliecinājums, ka izpildās kāds no “2 G” nosacījumiem, visā Austrijā noteikta obligāta prasība lietot FFP2 masku.

Vairāk informācijas par jaunajiem ierobežojumiem pieejams šeit (vācu valodā).

 

Papildināts 22.11.2021.

Azerbaidžāna: karantīnas režīms pagarināts līdz 2022. gada 1. janvārim.

Sabiedriskais transports nekursē brīvdienās, tiek ieviestas Covid-19 vakcinācijas pases.

 • Tiek ieviestas Covid-19 vakcinācijas pases un Covid-19 izslimošanas sertifikāti.
 • No 2021. gada 1. septembra, lai iekļūtu sabiedriskās ēdināšanas iestādēs, viesnīcās un lielajos iepirkšanās centros, nepieciešams uzrādīt QR kodus, kas satur Covid-19 vakcinācijas pases vai Covid-19 izslimošanas sertifikātus.
 • Slēgtās telpās ir jānēsā sejas maskas.

Kravu transportlīdzekļu iebraukšana, izbraukšana un tranzīta pārvadājumi Azerbaidžānā netiek ierobežoti.

Kravu pārvadājumi: visi robežšķērsošanas punkti (ar Irānu, Krieviju, Gruziju un Turciju) atvērti kravu transportlīdzekļu plūsmai.

Krievijas muitas iestāde informē, ka saistībā ar Jaragas–Kašmalāras (Yarag–Kazmalyar) robežšķērsošanas punkta (Krievijas un Azerbaidžānas robeža) rekonstrukciju tukšu kravas transportlīdzekļu kontrole, kas šķērso Krievijas robežu, tiek novirzīta uz Novo–Filya robežšķērsošanas punktu. Šī kārtība spēkā līdz Jaragas–Kašmalāras robežšķērsošanas punkta rekonstrukcijas beigām.

Novo–Filya robežšķērsošanas punkts dienā apkalpo līdz 50 tukšiem kravas transportlīdzekļiem (ierobežojums attiecas uz transportlīdzekļiem, kas izbrauc no Krievijas). Novo–Filya robežšķērsošanas vietas darbalaiks: no plkst.8.30 līdz 17.00.

Informācija saziņai:

 

Papildināts 11.11.2021.

Baltkrievija: šobrīd Latvijas vēstniecības Minskā darbība ir pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Konsulārā palīdzība un konsulārie pakalpojumi vēstniecībā Minskā netiek nodrošināti.

Saskaņā ar Latvijas Republikas valdības lēmumu no 2021. gada 12. jūlija personām, kuras ieceļo Latvijā, šķērsojot ārējo sauszemes robežu robežpunktā “Pāternieki” vai “Silene”, ir jāveic vīrusa Covid-19 ātrais antigēna tests, izmaksas par testa veikšanu sedzot no saviem līdzekļiem. Minētā prasība attiecas arī uz starptautiskajiem transportlīdzekļa vadītājiem.

Covid-19 testu var neveikt personas, kuras var uzrādīt Eiropas Savienībā atzīto Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai veikta Covid-19 testa sertifikātu, kā arī citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Apvienotajā Karalistē izsniegtu derīgu Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai veikta Covid-19 testa apliecinājumu.

Papildu informācija ir pieejama Satiksmes ministrijas mājaslapā.

Paredzamās testa izmaksas – 24 eiro.

No 2020. gada 20. decembra saistībā ar epidemioloģisko situāciju Baltkrievijas pilsoņiem un ārvalstniekiem, kuri Baltkrievijā uzturas ar pastāvīgo vai termiņuzturēšanās atļauju, uz laiku tiek liegta izceļošana no valsts pa sauszemes robežpunktiem. Izceļošana no valsts tiek stingri kontrolēta un minēto personu kategorijām tā ir atļauta reizi pusgadā.

Ierobežojums neattiecas uz:

 • diplomātisko un dienesta pasu turētājiem;
 • oficiālajām delegācijām;
 • starptautiskajiem kravu pārvadātājiem;
 • kuģu un lidmašīnu ekipāžām:
 • dzelzceļa brigādēm un personām, kas norīkotas komandējumā:
 • pilsoņiem, kuri dodas apciemot smagi slimu tuvu radinieku vai uz bērēm, dodas saņemt medicīnisko palīdzību un tam ir apliecinoši dokumenti, strādā vai mācās ārvalstīs.

Strādājošajiem jāuzrāda darba līgums ar ārvalstu uzņēmumu, darba atļauju, iebraukšanas atļauja. Tiem, kuri mācās, jāuzrāda dokumenti par izglītības iegūšanu ārvalstu izglītības iestādēs vai Baltkrievijas Republikas izglītības iestādes nosūtījums mācībām ārvalstīs.

Izbraukt no Baltkrievijas teritorijas var tie, kuri ārvalstīs strādā, mācās vai kuriem ir uzturēšanās atļauja cita valstī, ne biežāk kā reizi sešos mēnešos.

Lai novērstu Covid-19 izplatību, no 2020. gada 1. novembra ārvalstu pilsoņiem un bezvalstniekiem uz laiku tiek ierobežota ieceļošana Baltkrievijas Republikā, izmantojot sauszemes un ūdens robežpunktus. 

 Šie ierobežojumi neattiecas uz: 

 • diplomātisko un dienesta pasu turētājiem;
 • oficiālo delegāciju vadītājiem un dalībniekiem;
 • ārzemniekiem, kuri sniedz starptautisku bezatlīdzības palīdzību Baltkrievijas Republikai;
 • transportlīdzekļu vadītājiem, veicot starptautiskos autopārvadājumus, kā arī starptautisko pasta sūtījumu pārvadājumus;
 • iekšzemes ūdenstransporta kuģu apkalpes locekļiem, vilcienu brigādēm, starptautiskā dzelzceļa satiksmes lokomotīvju brigādēm;
 • Baltkrievijas Republikas pilsoņu laulātajiem, vecākiem vai bērniem;
 • ārzemniekiem, kuriem ir tiesības uz pastāvīgu vai pagaidu uzturēšanos Baltkrievijas Republikas teritorijā;
 • ārzemniekiem ar darba atļauju apliecinošiem dokumentiem darbam Baltkrievijas Republikas teritorijā;
 • saistībā ar tuvinieku smagu slimību vai tuva radinieka nāvi;
 • ārzemniekiem, kuri transportē cilmes šūnas vai transplantācijas orgānus;
 • Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri šķērso Baltkrievijas Republikas teritoriju tranzītā, lai dotos uz Krievijas Federāciju;
 • ārzemniekiem, kuri tranzītā šķērso Baltkrievijas Republikas teritoriju saskaņā ar Baltkrievijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta Nolīgumu par autoceļa atvieglotu lietošanas kārtību Slavutiču–Černobiļas AES, Černobiļas AES darbiniekiem, transportlīdzekļiem, kravām un uzņēmumiem, kā arī ārvalstu speciālistiem, kuri iesaistīti Starptautisko Černobiļas AES slēgšanas projektu īstenošanā no 2009. gada 20. janvāra.

Ar pilnu Baltkrievijas Ministru Padomes lēmumu par ieceļošanas ierobežojumiem Baltkrievijā var iepazīties šeit .

Personām, kuras Baltkrievijā ierodas no valstīm ar nelabvēlīgu Covid-19 attīstības gaitu, jāievēro septiņu dienu pašizolācija. Saraksts aplūkojams Baltkrievijas Veselības aizsardzības ministrijas mājaslapā.

Ja persona ir vakcinējusies pret Covid-19 un var uzrādīt dokumentu par vakcinācijas kursa pabeigšanu, persona ir atbrīvota no negatīva PCR testa uzrādīšanas un pašizolācijas. Vakcinācijas kursam jābūt pabeigtam ne senāk kā vienu gadu un ne ātrāk kā vienu mēnesi pirms ieceļošanas Baltkrievijā. Sertifikātā jābūt norādītam personas vārdam, uzvārdam un konkrētam datumam, kad veikts pilns vakcinācijas kurss. Sertifikāts jāuzrāda papīra formātā.

Ja personai nav Covid-19 vakcinācijas sertifikāta, ieceļojot Baltkrievijā, būs nepieciešams uzrādīt dokumentu par to, ka ir saņemts negatīvs Covid-19 PCR testa rezultāts. Testam jābūt veiktam ne vēlāk kā 72 stundas pirms robežas šķērsošanas ar polimerāzes ķēdes reakcijas metodi. Šie ierobežojumi neattiecas uz:

 • bērniem līdz piecu gadu vecumam (ieskaitot);
 • diplomātisko un dienesta pasu turētājiem;
 • oficiālo delegāciju vadītājiem un dalībniekiem;
 • ārzemniekiem, kuri sniedz starptautisku bezatlīdzības palīdzību Baltkrievijas Republikai;
 • transportlīdzekļu vadītājiem, veicot starptautiskos autopārvadājumus, kā arī starptautisko pasta sūtījumu pārvadājumus;
 • iekšzemes ūdenstransporta kuģu apkalpes locekļiem, vilcienu brigādēm, starptautiskā dzelzceļa satiksmes lokomotīvju brigādēm;
 • Baltkrievijas Republikas pilsoņu laulātajiem, vecākiem vai bērniem;
 • ārzemniekiem, kuriem ir tiesības uz pastāvīgu vai pagaidu uzturēšanos Baltkrievijas Republikas teritorijā;
 • ārzemniekiem ar darba atļauju apliecinošiem dokumentiem darbam Baltkrievijas Republikas teritorijā;
 • saistībā ar tuvinieku smagu slimību vai tuva radinieka nāvi;
 • ārzemniekiem, kuri transportē cilmes šūnas vai transplantācijas orgānus;
 • Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri šķērso Baltkrievijas Republikas teritoriju tranzītā, lai dotos uz Krievijas Federāciju;
 • ārzemniekiem, kuri tranzītā šķērso Baltkrievijas Republikas teritoriju saskaņā ar Baltkrievijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta Nolīgumu par autoceļa atvieglotu lietošanas kārtību Slavutiču–Černobiļas AES, Černobiļas AES darbiniekiem, transportlīdzekļiem, kravām un uzņēmumiem, kā arī ārvalstu speciālistiem, kuri iesaistīti Starptautisko Černobiļas AES slēgšanas projektu īstenošanā no 2009. gada 20. janvāra;
 • ārzemniekiem, kuri cauri Baltkrievijai dodas tranzītā ar dokumentiem, kas apliecina izbraukšanu no Baltkrievijas teritorijas 24 stundu laikā;
 • ārzemniekiem, kuri Baltkrievijā ierodas ar noslēgtiem līgumiem par dalību medību tūrēs.

Baltkrievijas Veselības ministrijas izstrādāti noteikumi paredz, ka, veicot arī tranzīta pārvadājumus, kravu transportlīdzekļu apkalpei jālieto sejas maskas un cimdi gadījumos, kad ekipāža atrodas ārpus transportlīdzekļa kabīnes.

Informācija par elektronisko plombu izmantošanu pieejama šeit.

Informācija par  transportlīdzekļu dezinfekcijas prasībām Baltkrievijas/Ukrainas robežškērsošanas punktā Novaja Guta (Новая Гута) pieejama šeit.

2020. gada 26. maijā stājas spēkā jauna procedūra vietas rezervēšanai rindā uz Baltkrievijas robežas. Sīkāka informācija pieejama https://belarusborder.by/ mājaslapā.

No 2021. gada 9. novembra līdz turpmākam paziņojumam visa veida satiksmei ir slēgts Baltkrievijas–Polijas robežšķērsošanas punkts “Kuznica” (PL)–”Bruzgi” (BY). Autopārvadātāji ir aicināti izmantot pārējos robežšķērsošanas punktus, proti, Berestovica (BY)–Bobrovniki (PL) vai Kozlovichi (BY)–Kukuryki (PL).

2021. gada 23. martā papildināta informācija par pavasara un vasaras periodu braukšanas ierobežojumiem Baltkrievijā pieejama šeit.

 

Papildināts 22.11.2021.

Beļģija: ES valstu, Šengenas zonas un EFTA valstu iedzīvotāji var ieceļot Beļģijā, aizpildot Pasažieru lokācijas formu un uzrādot apliecinājumu par vakcinēšanos / pārslimošanu / negatīvu testu.

Uz Beļģijas robežām tiek kontrolēta Pasažieru lokācijas formas aizpildīšana un ceļojuma mērķa un uzturēšanās ilguma Beļģijā kontrole. Ieceļojot Beļģijā un uzturoties valstī ilgāk par divām diennaktīm, 48 stundas pirms ieceļošanas jāaizpilda Pasažieru lokācijas forma: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form.

Pasažieru lokācijas forma jāaizpilda visiem pasažieriem, kuri Beļģijā ieceļo ar lidmašīnu vai kuģi, pat ja uzturēšanās valstī ir mazāk nekā 48 stundas.

Valsts vai reģiona saslimstības radītājus (krāsu) iespējams noskaidrot Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra izveidotajā kartē (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement ).

Beļģijas noteiktais valstu krāsu kods tiek atbilstoši ESPKC datiem pārskatīts katru svētdienu un ir pieejams šeit: https://www.info-coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/ .

Latvija iekļauta sarkano valstu sarakstā. Tas nozīmē, ka no Latvijas ieceļojošai personai netiek piemērota pašizolācijas un negatīva testa prasība tikai tad, ja persona uzrāda vakcinācijas sertifikātu vai apliecinājumu par atlabšanu no Covid-19.

Pārējām personām, kuras vecākas par 12 gadiem un pēc ieceļošanas dzīvos vai uzturēsies Briseles reģionā, ir jāveic tests pirmajā dienā pēc ierašanās, kā arī jāuzturas karantīnā līdz otrā testa, kas veikts septītajā dienā pēc ieceļošanas, rezultāta saņemšanai. Uz bērniem līdz 12 gadu vecumam tiek attiecinātas tās pašas prasības, kas pieaugušajiem (ja pieaugušie uzturas karantīnā, tas jādara arī bērniem).

Ieceļojot Beļģijā no sarkanās zonas valstīm, netiks piemērots pašizolēšanās noteikums, ja persona var uzrādīt kādu no dokumentiem:

 • Eiropas digitālo vakcinācijas sertifikātu, kurā pēdējā vakcīna veikta 14 dienas pirms ieceļošanas;
 • apliecinājumu, ka persona pārslimojusi Covid-19;
 • negatīvu Covid-19 PCR testu, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas Beļģijā. Atkārtots tests jāveic arī septītajā uzturēšanās dienā Beļģijā, tomēr starplaikā starp abiem testiem netiek piemērota pašizolācijas prasība.

Papildus tam ir jāaizpilda Pasažieru lokācijas forma:  https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form.

Ieceļošana Beļģijā no trešajām valstīm:

Beļģija piemēro ES kopējo drošo trešo valstu sarakstu atbilstoši ES Padomes rekomendācijai par nebūtisku ceļojumu ierobežošanu (1. pielikumam). Pārējiem trešo valstu pilsoņiem ieceļošana tikai ar būtisku mērķi.

Personām, kuras ieceļos Beļģijā no trešajām valstīm, ir jābūt pilnībā vakcinētiem (plus divas nedēļas) ar kādu no ES atzītajām vakcīnām, kā arī jāveic Covid PCR tests iebraukšanas dienā. Ja tests būs negatīvs, personām netiks piemērota pašizolēšanās prasība.

Ja ieceļošana Beļģijā plānota no īpaši augsta riska teritorijām (ar jauniem Covid paveidiem), kurās personas uzturējušās kaut vai īslaicīgi pēdējo 14 dienu laikā, tiek piemērots aizliegums ieceļot Beļģijā. Tāpat aizliegts izceļot uz īpaši augsta riska valstīm.

Īpaši augsta riska valstu saraksts tiek regulāri pārskatīts un ir pieejams šeit: https://www.info-coronavirus.be/en/countries-with-high-risk/.

Beļģijas policija kontrolē karantīnas ievērošanu un testu veikšanu. Pārkāpumu gadījumā var tikt piemērots sods 250 eiro apmērā. Tāpat tiek veikta Covid testa veidlapu un Covid sertifikātu autentiskuma pārbaude, dokumentu viltojuma atklāšanas gadījumā persona var tikt saukta pie kriminālatbildības.

biežāk uzdotajiem jautājumiem ir pieejamas šeit:

https://www.info-coronavirus.be/en/news/occ-0406/  

https://www.info-coronavirus.be/en/travels/

https://www.info-coronavirus.be/en/testing/

Starptautiski kravu pārvadājumi

Balstoties uz Beļģijas autopārvadātāju asociācijas sniegto informāciju, autovadītājiem, kuru galvenā dzīvesvieta atrodas ārpus Beļģijas un kuri ierodas Beļģijā darba pienākumu veikšanai (komandējumā) tiek izvirzītas sekojošas prasības:

 • autovadītāji, kuri Beļģijā pavadīs mazāk nekā 48 stundas:
  • nav jāuzrāda aizpildīts rakstveida apliecinājums (ceļojuma mērķis tiek pierādīts, uzrādot pārvadājuma dokumentus – CMR pavadzīmi u.c.);
  • nav jāaizpilda pasažieru lokācijas un biznesa ceļojuma veidlapas;
  • nav jāievēro karantīnas un negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasības.
 • autovadītāji, kuri Beļģijā pavadīs vairāk nekā 48 stundas:
  • nav jāuzrāda aizpildīts rakstveida apliecinājums (ceļojuma mērķis tiek pierādīts, uzrādot pārvadājuma dokumentus – CMR pavadzīmi u.c.);
  • no 2021. gada 8. marta nav jāaizpilda pasažieru lokācijas un biznesa ceļojuma veidlapas;
  • nav jāievēro karantīnas un negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasības.

Tādejādi karantīnas ievērošanas un negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasības netiek attiecinātas uz kravas transportlīdzekļu autovadītājiem.

Veicot visu veidu kravu pārvadājumus, kravas transportlīdzekļu autovadītāji jānodrošina ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Beļģijā atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2021. gada 26. janvāra. No 27. janvāra, veicot kravu pārvadājumus, Beļģijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Sejas masku valkāšana nav obligāta ārtelpās, ja var ievērot 1,5 metru distanci un nav noteikti citi ierobežojumi.

No 12 gadu vecuma sejas masku velkāšana ir obligātas sabiedriskajā transportā (arī pieturās un stacijās), veikalos un tirdzniecības centros, kinoteātros, teātros, koncertu un konferenču vietās, auditorijās, baznīcās, muzejos, bibliotēkās, tieslietu ēkās, tirgū u.c.

Beļģijas autopārvadātāju asociācija FEBETRA ir izveidojusi visaptverošu tīmekļa vietni par veiktajiem pasākumiem Covid-19 pandēmijas laikā Beļģijā. Lapas saturs pieejams franču un holandiešu valodā.

 

Papildināts 22.10.2021.

Bulgārija: no 29. jūlija ar pagarinājumu līdz 2021. gada 30. novembrim Bulgārijā ir noteikta ārkārtas situācija, tādejādi ir spēkā jauni ieceļošanas noteikumi, valstīm tiekot sadalītām sarkanajā, oranžajā un zaļajā sarakstā. Zaļajā sarakstā uzskaitītas valstis, kurās pēdējo 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits bijis mazāks par 75 uz 100 000 iedzīvotājiem un iknedēļas pozitīvo testa rezultātu īpatsvars ir lielāks vai vienāds ar 4%; ja 14 dienu kumulatīvais gadījumu skaits ir 75-200 uz 100 000 iedzīvotājiem un iknedēļas pozitīvo testa rezultātu īpatsvars ir mazāks par 4%. Oranžajā sarakstā – gadījumu skaits no 75 līdz 200 uz 100 000 iedzīvotāju un iknedēļas pozitīvo testa rezultātu īpatsvars ir lielāks vai vienāds ar 4% vai ja gadījumu skaits ir 200-500 uz 100 000 iedzīvotājiem un iknedēļas pozitīvo testa rezultātu īpatsvars ir mazāks par 4%. Sarkanajā sarakstā – gadījumu skaits ir lielāks vai vienāds ar 500 uz 100 000 iedzīvotājiem (valstu saraksts atrodams Bulgārijas Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē). Latvija šobrīd ir iekļauta oranžajā sarakstā.

Ieceļojot no valsts, kas atrodas zaļajā vai oranžajā sarakstā, persona ir atbrīvota no 10 dienu karantīnas, ja tiek izpildīts kāds no nosacījumiem:

 • tiek uzrādīts ES Digitālais Covid-19 sertifikāts (vai līdzīgs dokuments, kas satur tos pašus datus, ko digitālais sertifikāts), kas parāda, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 un vismaz 14 dienas ir pagājušas kopš vakcīnas pēdējās devas saņemšanas;
 • persona uzrāda negatīvu testa rezultātu (negatīvs Covid-19 PCR tests, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas, vai negatīvs antigēna testa rezultāts, kas veikts ne vēlāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas);
 • tiek uzrādīts medicīnisks dokuments, kas apliecina faktu, ka persona ir izslimojusi Covid-19 pēdējo 11 līdz 180 dienu laikā.

Ja persona nevar uzrādīt vienu no uzskaitītajiem dokumentiem, ir jādodas 10 dienu pašizolācijā, ko var pārtraukt, ja 24 stundu laikā pēc ierašanās valstī tiek veikts PCR vai antigēnu tests un tā rezultāts ir negatīvs. Ne mazāk kā 5% ieceļojošo no oranžās zonas valstīm izlases kārtībā tiks testēti izmantojot antigēnu testu.

Ieceļot Bulgārijā no sarkanās zonas valstīm var tikai noteiktas personu kategorijas, tostarp ES pilsoņi un viņu ģimenes locekļi. Ieceļojot no sarkanās zonas valstīm, uz robežas jāuzrāda ES Digitālais Covid-19 sertifikāts (par vakcināciju, izslimošanu vai līdzīgs dokuments, kas satur tos pašus datus, ko digitālais sertifikāts) kopā ar negatīvu Covid-19 PCR testa rezultātu, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas (testa rezultātu jāapliecina ES Digitālajam Covid-19 sertifikātam vai arī dokumentam, kas satur tādus pašus datus kā ES Digitālais Covid-19 sertifikāts). Ja persona nevar uzrādīt ES digitālo Covid-19 sertifikātu, jāievēro 10 dienu karantīna. Ieceļot no sarkanās zonas valstīm nav atļauts, izņemot, ja personai ir pamatojošs iemesls.

Informācija par izņēmuma kategorijām pieejama Bulgārijas Ārlietu ministrijas mājaslapā.

 • Dokumentā par negatīvu Covid-19 testu ir jābūt norādītam personas vārdam un uzvārdam saskaņā ar datiem personu apliecinošā dokumentā, informācijai par laboratoriju, kas veica testu (nosaukums, kontaktinformācija), datumam, kad tests tika veikts, informācijai latīņu burtiem par izmantoto metodi (PCR vai rapid antigen) un negatīvo rezultātu (Negative). No prasības uzrādīt negatīvu testa rezultātu ir atbrīvoti bērni līdz 12 gadu vecumam.
 • Dokumentā, kas apliecina pilna vakcinācijas pret Covid-19 kursa pabeigšanu ir jābūt norādītam personas vārdam un uzvārdam saskaņā ar datiem personu apliecinošā dokumentā, dzimšanas datums, datums, kas tika saņemta pēdējā Covid-19 vakcīnas deva, devas sērijas numurs, devu skaits, ko nepieciešams saņemt, vakcīnas nosaukums, ražotāja nosaukums, valsts, kurā tā tika saņemta un kompetentās iestādes, kas to izdod, nosaukums.
 • Medicīniskajā dokumentā, kas apliecina, ka persona pēdējo 11 līdz 180 dienu laikā ir izslimojusi ar Covid-19, jānorāda personas vārds un uzvārds saskaņā ar datiem personu apliecinošā dokumentā, dzimšanas datums, Covid-19 testa pirmā pozitīvā rezultāta datums, ziņas par medicīnas iestādi, kas veica testu.

No prasības uzrādīt negatīvu Covid-19 testu vai dokumentu par vakcinācijas pret Covid-19 kursa pabeigšanu vai apliecinājumu par Covid-19 izslimošanu atbrīvoti: starptautiskie preču un pasažieru pārvadātāji, kuģu un lidmašīnu apkalpe, personas, kuras šķērso Bulgāriju tranzītā (tranzīts atļauts tikai iepriekš minētajām personu kategorijām, kas drīkst ieceļot Bulgārijā, kā arī tranzīts atļauts tikai gadījumos, ja tiek garantēta tūlītēja izceļošana no Bulgārijas teritorijas).

Tādejādi starptautiskos pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem, kuri veic kravu vai pasažieru pārvadājumus, pirms iebraukšanas Bulgārijā nav jāuzrāda negatīva Covid-19 testa vai vakcinēšanas apliecinājums.

Bulgārijā ieceļošanai atvērti sekojoši robežkontroles punkti:

 • Burgas lidosta;
 • Varna lidosta;
 • Plovdiv lidosta;
 • Sofia lidosta (terminālis 1 un terminālis 2);
 • Burgas osta;
 • Varna osta;
 • Vidin robežšērsošanas punkts;
 • Vrashka Chuka robežšķērsošanas punkts;
 • Durankulak robežšķērsošanas punkts;
 • Gueshevo robežšķērsošanas punkts;
 • Ilinden robežšķērsošanas punkts;
 • Kalotina robežšķērsošanas punkts;
 • Kapitan Andreevo robežšķērsošanas punkts;
 • Captain Petko Voivoda robežšķērsošanas punkts;
 • Kulata robežšķērsošanas punkts;
 • Lesovo robežšķērsošanas punkts;
 • Makaza robežšķērsošanas punkts;
 • Malko Tarnovo robežšķērsošanas punkts;
 • Oryahovo robežšķērsošanas punkts;
 • Ruse robežšķērsošanas punkts;
 • Stanke Lisichkovo robežšķērsošanas punkts;
 • Somovit–Nikopol robežšķērsošanas punkts;
 • Strezimirovtsi robežšķērsošanas punkts.

Atrodoties publiskās iekštelpās, ir obligāti jāvalkā sejas un deguna aizsargmaska.

Atcelta prasība, ka ārvalstu transportlīdzekļu vadītājiem Bulgārijas teritorija jāpamet 24 stundu laikā, kas tiek skaitīts no brīža, kad transportlīdzeklis iebrauc valstī. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

Atcelta 2020. gada 22. maijā ieviestā prasība par veselības deklarācijas aizpildīšanu.

Bulgārijā atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Bulgārijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 22.10.2021.

Čehija: no 2021. gada 12. aprīļa atcelts ārkārtas stāvoklis. Atcelts ierobežojums iekšēji pārvietoties starp reģioniem valstī. Atcelta komandantstunda.

Ieceļošana Čehijā notiek, ņemot vērā interaktīvo Eiropas “luksofora” karti:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/.  

Latvija no 2021. gada 11. oktobra iekļauta tumši sarkano valstu sarakstā.

No 2021. gada 9.  jūlija, ieceļojot valstī, personas tiek uzskatītas par “drošām” tikai tās, kurām pagājušas 14 dienas pēc pēdējās vakcīnas devas saņemšanas. Ja personas neizpilda augstākminēto kritēriju, viņām jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, ieceļojot arī no zaļā (zema riska) saraksta un oranžā (vidēja riska) saraksta valstīm.

 Iebraucējiem no zaļā (zema riska) saraksta valstīm:

 • jāaizpilda Sabiedrības veselības pasažieru veidlapa (https://plf.uzis.cz/);
 • jāuzrāda negatīvs antigēna (ne vecāks par 48 stundām) vai PCR (ne vecāks par 72 stundām) tests pirms ierašanās vai piecu dienu laikā pēc ierašanās. Testa prasība neattiecas uz vakcinētajiem Čehijas un citu ES valstu pilsoņiem (pilna vakcinācija (pēdējā deva +14 dienas)), vakcinētie citu valstu pilsoņi saskaņā ar sarakstu: https://koronavirus.mzcr.cz/en/recognition-of-vaccination-certificates-from-other-countries/, kā arī Covid 19 izslimojušie 180 dienu laikā pēc atveseļošanās;
 • Iebraucējiem no oranžā (vidēja riska) saraksta valstīm:
  • jāaizpilda Sabiedrības veselības pasažieru veidlapa; jāuzrāda negatīvs antigēna vai PCR tests pirms ieceļošanas vai piecu dienu laikā no ieceļošanas brīža. Testa prasība neattiecas uz vakcinētajiem ES valstu pilsoņiem un Covid 19 izslimojušajiem 180 dienās pēc atveseļošanās.
 • Iebraucējiem no sarkanā (augsta riska) un tumši sarkanā (ļoti augsta riska) saraksta valstīm (2021. gada 11. oktobrī Latvija iekļauta tumši sarkano valstu sarakstā):
  • jāaizpilda Sabiedrības veselības pasažieru veidlapa;
  • jāuzrāda negatīvs antigēna vai PCR tests pirms ieceļošanas, ja izmanto sabiedrisko transportu;
  • PCR tests pēc ieceļošanas, ne ātrāk kā piektajā dienā vai ne vēlāk kā 14. dienā līdz rezultāta saņemšanai personai jāatrodas pašizolācijā. Testa prasības neattiecas uz vakcinētajiem ES pilsoņiem (pilna vakcinācija (pēdējā deva +14 dienas)), citu valstu pilsoņiem saskaņā ar sarakstu: https://koronavirus.mzcr.cz/en/recognition-of-vaccination-certificates-from-other-countries/, kā arī Covid 19 izslimojušajiem 180 dienu laikā pēc atveseļošanās.
 • Vairs nav spēkā melno valstu saraksts, kas tika iekļauts tumši sarkano valstu sarakstā.
 • Trešajās valstīs izdoto vakcinācijas sertifikātu atzīšana – Čehija atzīst sertifikātus, ja vakcīnu atzinusi Eiropas zāļu aģentūra vai Pasaules Veselības organizācija.

Sejas masku lietošana ir obligāta visos publiskajos transporta līdzekļos, iekštelpās publiskās vietās (veikalos, sociālajās un medicīnas iestādēs). Publiskās vietās atļauts atrasties tikai kādā no šīm maskām: FFP2, nano filtru vai ķirurģiskā maska.

Ārtelpās obligāta prasība lietot FFP2 respiratorus, ja ir vairāki cilvēki kopā.

Valdības informācija par ierobežojumiem: https://covid.gov.cz/.

Aicinām sekot līdzi Čehijas atbildīgo iestāžu norādījumiem par preventīviem pasākumiem šīs infekcijas izplatības ierobežošanā. Aktuālā Čehijas iestāžu informācija par Covid-19 ir atrodama šeit:

https://www.vlada.cz/en/;

https://www.mvcr.cz/mvcren/;

https://www.mzv.cz/jnp/;

http://www.mzcr.cz/Cizinci/

Iebraukšanas aizliegumi un karantīnas prasības neattiecas uz personām, kuras nodarbinātas starptautisko pārvadājumu sektorā. Palīgi netiek uzskatīti par pārvadājumu sektora darbiniekiem, līdz ar to izņēmums netiek attiecināts uz šīm personām.

Sīkāk skatīt šeit.

Covid-19 testus pieņemšanas punktus Čehijā iespējams apskatīt interaktīvajā kartē.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Visas robežšķērsošanas vietas ar Austriju, Vāciju, Poliju un Slovākiju ir atvērtas.

Saskaņā ar Čehijas Republikā pieņemtiem Covid-19 apkarošanas pasākumiem un grozījumiem Čehijas Autopārvadājumu likumā (4. daļas 27. pants) no 2020. gada 1. jūlija, ieceļojot Čehijā, transportlīdzeklī jāatrodas šādiem dokumentiem:

 • starptautisko pārvadājumu darbinieka statusu apliecinošam dokumentam (angļu un čehu valodā);
 • transportlīdzekļa autovadītāja profesionālās kompetences apstiprinošam dokumentam (95. kods);
 • darba un atpūtas laikposmu uzskaitei;
 • A1 sertifikātam;
 • darba līgumam;
 • ES dalībvalstīs reģistrētiem uzņēmumiem – darba līguma tulkojumam čehu valodā.

No 2020. gada 18. maija tiek atjaunoti brīvdienu un svētku dienu braukšanas ierobežojumi kravu transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu virs 7,5 tonnām, kā arī kravu transportlīdzekļiem un specializētajiem transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām.

Čehijā nav spēkā pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites.

 

Papildināts 26.11.2021.

Dānija: ieceļojot no Eiropas Savienības / Šengenas dalībvalstīm, ir atcelti ierobežojumi personām, kuras ir pilnībā vakcinētas, izslimojušas Covid-19 vai kurām ir negatīvs Covid-19 tests.

 • Pilnībā vakcinēts – jābūt derīgam vakcinācijas Eiropas Savienības vakcinācijas sertifikātam. Pilnībā vakcinēts nozīmē, ka nepieciešamās vakcīnas ir saņemtas vismaz 14 dienas un ne senāk kā 12 mēnešus pirms ceļojuma. Vakcīnai jābūt Dānijas veselības iestāžu vai Eiropas Zāļu aģentūras atzītai.
 • Izslimojis COVID-19 – pozitīvs Covid-19 tests, kas nav jaunāks par 14 dienām un vecāks par 12 mēnešiem. Tikai PCR testi tiek pieņemti kā pierādījums iepriekšējai infekcijai.
 • Negatīvs Covid-19 tests – negatīvs PCR (ne vecāks par 72 stundām uz ieceļošanas brīdi) vai antigēnu Covid-19 tests (ne vecāks par 48 stundām uz ieceļošanas brīdi). No testa prasības atbrīvoti bērni līdz 15 gadu vecumam.

Pārējām personām pirms izlidošanas vai 24 stundu laikā pēc ieceļošanas Dānijā jāveic tests. Testa prasība attiecas arī uz Dānijas pilsoņiem un pastāvīgajiem rezidentiem.

Personām, kuras ieceļo no Dānijā noteiktām Covid-19 riska valstīm, pēc ieceļošanas Dānijā jāveic tests, bet nav jāievēro pašizolācija.

Ieceļotājiem no pārējām valstīm 24 stundu laikā pēc ieceļošanas Dānijā jāveic tests un jāievēro 10 dienu pašizolācija, kuru var pārtraukt, ja ceturtajā dienā pēc ieceļošanas tiek veikts PCR tests un tas ir negatīvs. Testa prasība attiecas arī uz Dānijas pilsoņiem un pastāvīgajiem rezidentiem.

Pilnībā vakcinētām personām, kuras ieceļo no OECD valstīm, no Dānijā noteiktām Covid-19 riska valstīm, kā arī valstīm, kas ir piesaistītas ES digitālā Covid sertifikāta mehānismam, pēc ieceļošanas Dānijā nav jāveic tests un nav jādodas pašizolācijā.

Personām bez Dānijas personas koda (CPR numura), kuras vēlas veikt Covid-19 testu Dānijas teritorijā, ir jāreģistrējas mājaslapā https://sts.covidresults.dk  Personai tiek izdots svītru kods, ar kuru bez iepriekšēja pieraksta jādodas uz oficiālajām Dānijas Covid-19 testu vietām. Testa rezultāts tiek nosūtīts uz personas e-pastu 48 stundu laikā kopš testa veikšanas brīža. Tests ir bezmaksas.

Lidostā jālieto sejas aizsargmaska.

Par visiem aktuālajiem ierobežojumiem informācija pieejama šeit: https://en.coronasmitte.dk/.

Dānijas iestāžu vienotais informatīvais tālrunis konsultācijām par Covid-19 vīrusu un tā izplatību ierobežojošajiem pasākumiem: +45 70 200 233 (katru dienu no plkst.6.00 līdz 24.00 pēc Dānijas laika).

Prasības komercpārvadātājiem

2021. gada 26. novembrī stājas spēkā normatīvais akts, kas nodrošina darba devējiem tiesības pieprasīt darbiniekiem uzrādīt Covid-19 vakcinācijas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Dānijā reģistrētiem uzņēmumiem ir likumīgas tiesības lūgt ārvalstīs reģistrētu uzņēmumu autovadītājiem uzrādīt Covid-19 vakcinācijas sertifikātu vai negatīva Covid-19 testa rezultātu. Negatīvs antigēnu tests ir derīgs 48 stundas, savukārt negatīvs PCR tests ir derīgs 72 stundas.

Veicot darba pienākumus, ārvalstu kravas transportlīdzekļu autovadītājiem nav pienākums izolēties, taču izolācijas nosacījumi jāievēro ārpus darba laika. Izolācijas laiku atļauts pavadīt transportlīdzeklī, ja tas ir atļauts saskaņā ar darba un atpūtas laika noteikumiem. Izolāciju var pārtraukt saistībā ar darba veikšanu, labierīcību un sanitāro mezglu apmeklēšanu, kas atrodas izolācijas vietas tiešā tuvumā, pārtikas un citu pirmās nepieciešamības lietu iegādei, kā arī pārceļoties uz citu izolācijas vietu. Vienā transportlīdzeklī drīkst izolēties ne vairāk kā divas personas.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Dānijas transporta un loģistikas asociācija sagatavojusi rekomendācijas kravu pārvadātājiem, nosūtītājiem un saņēmējiem. Materiālu angļu valodā skatīt šeit.

 

Papildināts 22.11.2021.

Francija: ir izdalījusi trīs valstu kategorijas, attiecinot uz tām dažādus ieceļošanas Francijā noteikumus. Francija izdala “zaļās”, “oranžās” un “sarkanās” valstis.

Iebraucot no “zaļās” valsts  (nav aktīva vīrusa kustība, nav konstatēta bīstamo mutāciju izplatība) – ES dalībvalstis, Andora, Islande, Lihtenšteina, Monako, Norvēģija, Sanmarīno, Šveice, Ukraina un Vatikāna, kā arī Argentīna, Austrālija, Bahreina, Kanāda, Čīle, Honkonga, Japāna, Jordānija, Kuveita, Libāna, Jaunzēlande, Katara, Ruanda, Saūda Arābija, Senegāla, Dienvidkoreja, Taivāna, Komoru Salu savienība, Apvienotie Arābu Emirāti, Urugvaja un Vanuatu - ir atļauts pārvietoties Francijā.

Ieceļojot no “zaļās” valsts un esot vakcinētam, nav jāievēro nekādi sanitārie ierobežojumi, kā tikai jāaizpilda un jāuzrada šādi dokumenti:  vakcinācijas sertifikāts un apliecinājums, kurā ir norādīts, ka personai nav Covid-19 infekcijas simptomu un pēdējo 14 dienu laikā nav bijis kontakts ar personām, kam ir apstiprināta Covid-19 infekcija. Veidlapa pieejama Francijas Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Persona ir vakcinēta 28 dienas pēc Johnson & Johnson vakcīnas saņemšanas vai 14 dienas pēc otras Pfizer, Moderna, AstraZeneca vakcīnas devas saņemšanas.

Nevakcinētās personas – pirms iekāpšanas katrs ceļotājs, kurš ir vismaz 11 gadus vecs, uzrāda negatīvu PCR vai antigēna testu, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms lidojuma (no 2021. gada 22. oktobra ceļotājiem no Bulgārijas, Igaunijas, Latvijas,  Lietuvas un Rumānijas tests jāveic ne agrāk kā 24 stundas pirms ieceļošanas).

Personām, kuras pārslimojušas Covid-19, jāuzrāda atveseļošanās sertifikāts ar QR kodu, kas ir izsniegts pirms vismaz 11 dienām un nav vecāks par sešiem mēnešiem.

“Oranžajā” valstu sarakstā ietilpst visas zaļajā vai sarkanajā kategorijā neuzskaitītās valstis, t.sk arī Apvienotā Karaliste un ASV.

“Sarkanās” valstis ir tās, kur ir aktīva Covid-19 vīrusa cirkulācija un ir fiksēti jauni vīrusa paveidi, kas atzīti par bīstamiem. Sarakstā ietilpst – Afganistāna, Brazīlija, Kostarika, Kuba, Gruzija, Moldova, Montenegro, Pakistāna, Krievija, Serbija, Surinama un Turcija. Ieceļojot no “sarkanās” valsts un esot vakcinētam nav jāievēro nekādi sanitārie ierobežojumi, kā tikai jāaizpilda un jāuzrada šādi dokumenti:  vakcinācijas sertifikāts un apliecinājums, kurā ir norādīts, ka personai nav COVID-19 infekcijas simptomu un pēdējo 14 dienu laikā nav bijis kontakts ar personām, kam ir apstiprināta COVID-19 infekcija. Veidlapa pieejama Francijas Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnē. Šie noteikumi tiek attiecināti arī uz pavadošajām personām, kuras ir jaunākas par 12 gadiem, neskatoties uz to, vai bērni ir vakcinēti.

Nevakcinētām personām ieceļošana no “sarkanā” saraksta valstīm ir iespējama tikai būtisku ceļošanas iemeslu dēļ.

Nevakcinētām personām, lai ieceļotu un izceļotu no Francijas uz “dzeltenā” un “sarkanā” saraksta valstīm, ir nepieciešams būtisks ceļošanas iemesls – atgriešanās savā mītnes valstī, tuva radinieka bēres, mirstošās personas apciemošana, tiesas sēde / pavēsts, uzturēšanās atļaujas, vīzas beigas vai deportācija, medicīnisks iemesls, darbs, tai skaitā kravu pārvadātāji, jūrnieki utt., veselības vai zinātnes pētniecība Covid-19 ietvaros, diplomātisks / militāro spēku izvietošanas nolūks, augsta raga sporta pasākumi, kas ir atzīti ar Sporta ministrijas atļauju. Izceļojot ir jābūt spējīgam pierādīt būtisku izceļošanas iemeslu ar pieprasītajiem dokumentiem.

Informācija par valstīm var mainīties tāpēc aicinām ar jaunāko informāciju pirms ceļojuma vienmēr iepazīties Francijas Iekšlietu ministrijas mājaslapā:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage.

Francijā  ir obligāti jāuzrāda sanitārā pase kino, restorānos, bāros, slimnīcās (t.sk. pacientus pavadošajām personām), veco ļaužu namos, vilcienos, lidmašīnās, garo distanču auto transportā, atpūtas un kultūras pasākumu vietās. Nepieciešamības gadījumā sanitārā pase var tikt pieprasīta tirdzniecības vietās virs 20 000 kvm.

Sanitārajā pasē ir iekļauts viens no trīs apliecinājumiem:

 1. negatīvs PCR tests vai antigēna tests veikt ne ilgāk kā pirms 48 stundām;
 2. apliecinājums par izslimošanu ar Covid-19, kas ir apstiprināts ar pozitīvu PCR vai antigēna testa rezultātu 15 dienu līdz sešu mēnešu laikā;
 3. pilnas vakcinācijas apliecinājums ar Eiropas Zāļu aģentūras atzītu vakcīnu (septiņas dienas pēc otrās potes PfizerModerna un AstraZeneca (tai skaitā Covishield) vakcīnām; četras nedēļas pēc Johnson&Johnson vakcīnas un septiņas dienas pēc vakcinācijas saņemšanas cilvēkiem, kuri jau ir izslimojuši Covid-19). Kopš 19. jūlija Francija atzīst Indijā ražoto AstraZeneca vakcīnu Covishield.

Sanitārā pase var būt digitāla (TousAntiCovid aplikācija) vai papīra formā (vakcinācijas pierādījums vai testa rezultāts). Tajā tiek iekļauts QR kods, kurš tiek skanēts pārbaudot sanitāro pasi. Sanitārās pases nav nepieciešamas bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem.

Komandantstundas Francijā

No 2021. gada 20. jūnija komandantstunda ir atcelta.

Papildu informācija par noteiktajiem ierobežojumiem valstī pieejama šeit: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Starptautiski kravu un pasažieru pārvadājumi

Francijas Iekšlietu ministrija ir izveidojusi īpaši starptautiskiem pārvadājumiem veltītu tīmekļvietni. Angļu valodas versija ir pieejama https://www.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux.

Paliek spēkā vietnē iekļautā informācija par dokumentiem, kas nepieciešami jebkuram autovadītājam ierodoties Francijā:

 • visiem autovadītājiem jāuzrāda Eiropas Komisijas izstrādātā “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās;
 • no trešajām valstīm, izmantojot prāmju satiksmi, izņemot tos, kuri ierodas no Apvienotās Karalistes.

Passe Sanitaire (veselības pase) – no 2021. gada 30. septembra obligāta veselības pase ieiešanai dažās sabiedriskās vietās ikvienam, kurš vecāks par 12 gadiem.

Profesionāli autovadītāji ir atbrīvoti no veselības pases uzrādīšanas iekļūšanai atsevišķās ēdināšanas iestādēs. Ēdināšanas iestāžu karte, kas autovadītājiem pieejamas bez veselības pases atrodama tiešsaistē Bison Futé tīmekļvietnē.

Kravu un pasažieru pārvadājumi no Lielbritānijas

No 2021. gada 31. maija spēkā jauni ierobežojumi, kas attiecas uz visiem ieceļotājiem, kuri ierodas Francijā no Lielbritānijas.

Profesionāliem autovadītājiem, kuri no 2021. gada 31. maija ierodas Francijā no Lielbritānijas:

 • nav pienākuma uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu;
 • nav pienākuma ievērot pašizolāciju;
 • jāuzrāda apliecinājums, ka personai nav Covid-19 saslimšanas simptomi;
 • jāuzrāda Eiropas Komisijas izstrādātā “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Kravu un pasažieru pārvadājumi no trešajām valstīm:

 • Iebraukšana no zaļās zonas:
  • nav pienākuma uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu;
  • nav pienākuma ievērot pašizolāciju;
  • nav jāuzrāda apliecinājums, ka personai nav Covid-19 saslimšanas simptomi;
  • jāuzrāda Eiropas Komisijas izstrādātā “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.
 • Iebraukšana no oranžās zonas:
  • pienākuma uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu (izņemot no Lielbritānijas);
  • nav pienākuma ievērot pašizolāciju;
  • jāuzrāda apliecinājums, ka personai nav Covid-19 saslimšanas simptomi;
  • jāuzrāda Eiropas Komisijas izstrādātā “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.
 • Iebraukšana no sarkanās zonas:
  • pienākuma uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu;
  • nav pienākuma ievērot pašizolāciju;
  • jāuzrāda apliecinājums, ka personai nav Covid-19 saslimšanas simptomi;
  • jāuzrāda Eiropas Komisijas izstrādātā “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Vispārīga informācija

Sejas maskas lietošana ir obligāta publisko vietu iekštelpās (veikalos, birojos, skolās, muzejos utt.), kā arī sabiedriskajā transportā. Ārtelpās masku lietošana nav nepieciešama, ja vien ir iespējams nodrošināt sociālo distancēšanos. Gadījumos, kad sociālā distancēšanās nav iespējama (rindas, tirgus, dzelzceļa stacijas utt.), sejas aizsegs ir jālieto. Kopš 19. jūlija Francijā ir paredzēts 135 eiro sods par maskas lietošanas prasības neievērošanu.

Aktuālā informācija angļu valodā par plānotajiem satiksmes ierobežojumiem Monblāna tunelī pieejama šeit.

 

Papildināts 22.10.2021.

Grieķija: detalizēta informācija par Grieķijā ieviestiem ierobežojumiem pieejama šeit: https://covid19.gov.gr/covid-map.

Grieķija nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādejādi Grieķijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma.

ES un Šengenas zonas valstis, ASV, Apvienotā karaliste, Izraēla, Serbija, AAE, Jaunzēlande, Austrālija, Dienvidkoreja, Taizeme, Ruanda, Singapūra, Krievija, Ziemeļmaķedonija, Kanāda, Baltkrievija, Bahreina, Katara, Ķīna, Kuveita, Ukraina, Bosnija un Hercegovina, Saūda Arābija, Melnkalne (ieceļotājiem no Melnkalnes līdz ar vakcinācijas sertifikātu jāuzrāda arī negatīvs PCR testa sertifikāts, kas veikts 72 stundas pirms ceļojuma) drīkst ieceļot:

 • aizpildot PLF (Passenger Locator Form) tiešsaistes formu;
 • uzrādot vakcinācijas sertifikātu. No otrās potes saņemšanas ir jābūt pagājušām 14 dienām;
 • uzrādot negatīvu PCR testu, kas veikts 72 stundas pirms ceļojuma, vai negatīvu antigēnu testu, ne vecāku par 48 stundām. No testa ir atbrīvoti bērni jaunāki par 12 gadiem;
 • sertifikāts par atveseļošanos ko ir izdevusi valsts iestāde vai sertificēta laboratorija, kas apliecina, ka personai ir izslimojusi Covid-19. Sertifikāts tiek izsniegts 30 dienas pēc pirmā pozitīvā Covid-19 testa un ir derīgs 180 dienas.
 • Detalizētu informāciju par minētajām un citām ieceļošanas prasībām Grieķijā atrodama mājaslapā: www.travel.gov.gr Pirms ceļojuma ieteicams vēlreiz pārliecināties par aktuālo informāciju.

Pārvietošanās ierobežojumi un nosacījumi iekšzemē

No 2021. gada 13. septembra. lai ceļotu pa Grieķijas iekšzemi ar lidmašīnu, prāmi, vilcienu un starppilsētu satiksmes autobusu ir jāuzrāda viens no sekojošiem dokumentiem:

 • potēšanas sertifikāts;
 • sertifikāts, ka persona ir izslimojusi Covid-19 un ir antivielas;
 • rapid-tests, kas veikts 48 stundas pirms ceļojuma;
 • augstāk minētie noteikumi attiecas uz pasažieriem no 12 gadiem un uz augšu;
 • nevakcinētām personām, atgriežoties no salām, obligāti ir jāuzrāda self-test vai rapid-test pirms iekāpšanas prāmī.

Bērni vecumā no 12 līdz 17 gadiem var ceļot arī ar self-test veiktu 24 stundas pirms ceļojuma.

Tuvojoties rudenim un tūrisma sezonas beigām, Grieķijas valdība izsludinājusi striktākus ierobežojumus nevakcinētām personām, paredzot ievērojamus atvieglojumus vakcinētām personām (spēkā no 13.09.2021. līdz 31.03.2022.).

Noderīga informācija un rekomendācijas saistībā ar Covid-19 Grieķijā pieejamas Grieķijas valsts veselības organizācijas tīmekļa vietnē: https://eody.gov.gr/en/covid-19/.

Starptautiskie kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Veicot kravu pārvadājumus:

 • pirms iebraukšanas Grieķijā autovadītājiem jāaizpilda lokācijas forma;
 • transportlīdzeklī jāatrodas pārvadājumu apliecinošam dokumentam (CMR pavadzīmei);
 • veicot pārvadājumus Grieķijā, transportlīdzekļa autovadītājam jāuzrāda Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Atbildīgie dienesti sniedz informāciju par rīcību gadījumos, ja ceļojuma laikā parādās elpceļu infekcijas simptomi (nekavējoties jāsazinās ar Nacionālās sabiedrības veselības organizācijas (EODY) Operāciju centru).

Grieķijā nav noteiktas atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites.

 

Papildināts 26.11.2021.

Gruzija: ieceļojot valstī ar gaisa satiksmi

 • Nevakcinētām personām pirms ceļošanas uz Gruziju ir jāaizpilda elektroniska veidlapa, kurā jānorāda sava kontaktinformācija, apmešanās vieta, informācija par savu ceļošanas vēsturi un citas ziņas. Veidlapa jāiesniedz elektroniski un nav jāizdrukā.  Visām personām, ieceļojot Gruzijā, tiks veikta ķermeņa temperatūras kontrole.
 • Ieceļojot Gruzijā ar aviosatiksmi, jāuzrāda tikai apliecinājums par pilna vakcinācijas kursa saņemšanu (ES digitālais COVID sertifikāts) vai apliecinājumu par Covid-19 pārslimošanu pēdējo 100 dienu laikā.
  • Ja persona nav vakcinēta, ir vakcinēta daļēji vai nav pārslimojusi Covid-19 pēdējo 100 dienu laikā, tai, ielidojot lidostā, jāuzrāda negatīvs PCR tests (ne vecāks par 72 stundām);
  • trešajā dienā pēc ierašanās jāveic atkārtots PCR tests uz vietas Gruzijā;
  • ir jāaizpilda elektroniska veidlapa.
 • Visām personām (arī pilnībā vai daļēji vakcinētām un Covid-19 pārslimojušām), ieceļojot Gruzijā pa sauszemi vai jūru, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 PCR tests, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas valstī. Tāpat šīm personām trešajā dienā pēc ierašanās ir jāveic atkārtots PCR tests uz vietas Gruzijā.
 • Par PCR testa neveikšanu trešajā dienā pēc ierašanās Gruzijā var tikt piemērota soda nauda.
 • Bērniem līdz 10 gadu vecumam Covid-19 tests nav nepieciešams.
 • Personām, kuras veic Covid-19 testu Gruzijā, izmaksas ir jāsedz no personīgajiem līdzekļiem.

Informācija ar ieceļošanas nosacījumiem, tai skaitā nevakcinētām personām, atrodama Gruzijas Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē.

Uzturoties sabiedriskās vietās, tostarp uz ielas, jālieto mutes un deguna aizsargmaska.

Autovadītājiem, kuri Gruzijā uzturas ilgāk par 72 stundām, jāveic Covid-19 tests. Veselības pārbaudes veic Gruzijas atbildīgās personas. Autovadītāji ar Covid-19 saslimšanas simptomiem netiks ielaisti valstī 12 dienas.

Sods par noteikumu neievērošanu – 2 000 GEL jeb aptuveni 550 EUR.

 

Papildināts 26.11.2021.

Horvātija: līdz 2021. gada 30. novembrim ir spēkā saistībā ar Covid-19 pandēmiju ieviestie Horvātijas robežas šķērsošanas aizliegumi un ierobežojumi.

Ieceļojot no ES un Šengenas līguma dalībvalstīm, tai skaitā Latvijas, un ES un Šengenas līguma dalībvalstu pilsoņiem, ieceļojot no trešajām valstīm, ir jāuzrāda viens no zemāk minētajiem dokumentiem:

 • ES digitālais COVID sertifikāts;
 • negatīvs Covid-19 PCR, kas nav vecāks par 72 stundām no testa veikšanas brīža vai ātrā antigēnu testa SARS-CoV-2 apliecinājums, kurš ir veikts pēdējo 48 stundu laikā (no uztriepes ņemšanas brīža līdz ierašanās brīdim robežšķērsošanas vietā);
 • vakcinācijas sertifikāts, kas nav vecāks par 365 dienām, ar nosacījumu, ka persona saņēmusi abas Covid-19 vakcīnas devas ar Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm vai Pasaules Veselības organizācijas ārkārtas lietošanai apstiprinātās vakcīnas – Covishield, Covaxin, CoronaVac –  vai vienu devu ar Janssen / Johnson&Johnson vakcīnu vairāk nekā 14 dienas pirms valsts robežas šķērsošanas;
 • pozitīvs PCR tests vai ātrā antigēnu testa SARS-CoV-2 apliecinājums, kas apliecina, ka persona pārslimojusi SARS-CoV-2, ja tests tika veikts pēdējo 180 dienu laikā un ne vēlāk kā 11 dienas pirms ieceļošanas vai medicīnisks apliecinājums par pārslimošanu;
 • vai veic PCR vai ātro antigēnu testu uzreiz pēc ierašanās Horvātijā (par personīgajiem līdzekļiem) un dodas pašizolācijā līdz negatīva testa rezultāta saņemšanai. Ja nav iespējams veikt testu, nekavējoties jādodas pašizolācijā uz 10 dienām;
 • bērniem jaunākiem par 12 gadiem, ja ceļo kopā ar vecākiem / aizbildņiem nav nepieciešams uzrādīt negatīvu Covid-19 testu un ievērot pašizolāciju, ja vecāki / aizbildņi var uzrādīt negatīvu PCR testu / ātro antigēnu  testu, vakcinācijas sertifikātu vai medicīnas iestādes izziņu par Covid-19 pārslimošanu.

Ir iespēja veikt testus lidostās. Ir publiski pieejam informācija par testēšanās vietām: https://www.koronavirus.hr/testing-centers-in-croatia/764. Testi ir maksas.

Ieceļošanas noteikumi no trešajām valstīm

Lai ieceļotu no trešajām valstīm Horvātijā, jābūt pamatotam ieceļošanas mērķim. Ieceļošanas mērķis var būt arī tūrisms (uz robežas jāuzrāda apmaksāta rezervācija). Ieceļošanas nosacījumi ir tādi paši kā ieceļojot no ES / EEZ.

Detalizētāka informācija par ieceļošanas nosacījumiem un izņēmumiem ir pieejama Horvātijas Iekšlietu ministrijas tīmekļvietnē un https://www.koronavirus.hr/latest-news/recommendations-and-instructions-for-crossing-the-state-border/736.

Lai paātrinātu robežas šķērsošanas procedūras, Horvātijas robežsardze ārvalstniekiem iesaka iepriekš aizpildīt ieceļošanas pieteikumu internetā https://entercroatia.mup.hr/Edit.

Aktuālā Horvātijas iestāžu informācija par Covid-19 ir atrodama https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212

Transporta sektora darbinieku kustība netiek ierobežota un Covid-19 tests nav jāveic.

Personu tranzīts netiek ierobežots pie nosacījuma, ka 12 stundu laikā pēc iebraukšanas persona izbrauc no Horvātijas.

Pilns personu, kuras atbrīvotas no testa veikšanas, saraksts angļu valodā pieejams šeit.

Lai paātrinātu robežas šķērsošanas procedūras, Horvātijas robežsardze ārvalstniekiem iesaka laikus aizpildīt ieceļošanas pieteikumu internetā: https://entercroatia.mup.hr/.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Horvātijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 26.11.2021.

Igaunija: atvērtas Latvijas, Igaunijas, Lietuvas iekšējās robežas.

Visiem ieceļotājiem, izņemot tiem, kuri valsi šķērso tranzītā, jāaizpilda ieceļotāju anketa – jānorāda kontaktinformāciju un informāciju par valsti, no kuras ieceļo. Anketu nepieciešams aizpildīt 72 stundu laikā pirms ieceļošanas valstī. 

Ieceļotājiem, kuriem nav Covid-19 simptomu, no zema riska valstīm tests nav jāveic un pašizolācija nav jāievēro. Valstu saraksts tiek aktualizēts katru piektdienu šajā tīmekļa vietne: https://vm.ee/en/information-countries-and-quarantine-requirements-passengers).

Ierodoties Igaunijā tranzītānav jāveic Covid-19 tests, kā arī nav jāpilda ieceļotāju anketa.

Ieceļošana no ES un EEZ valstīm

Ieceļotājiem Igaunijā no augsta riska valstīm (14 dienu kumulatīvais inficēšanās rādītājs ir lielāks par 75 uz 100 tūkstošiem) nepieciešams ievērot 10 dienu pašizolāciju.

Pašizolāciju var neievērot, ja persona pēdējo 180 dienu laikā ir pārslimojusi Covid-19 un atzīta par veselu, kā arī, ja persona pēdējo 12 mēnešu laikā ir saņēmusi pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19. Personas, kuras izslimojušas Covid-19 pēdējo 12 mēnešu laikā un saņēmušas vienu vakcīnu, ir pielīdzināmas pilnībā vakcinētām personām. Personas rīcībā ir jābūt Covid-19 sertifikātam, kas apliecina vakcinācijas vai izslimošanas faktu.

Spēkā ir īpaši noteikumi attiecībā uz vienas dienas tūrismu Igaunijā personām, kuras vēl nav pilnībā vakcinētas vai arī nav izslimojušas Covid-19. Personas, kuras pirms ierašanās Igaunijā būs veikušas Covid-19 PCR (72 stundu laikā) vai antigēnu (48 stundu laikā) testu ar negatīvu rezultātu, būs atbrīvotas no pašizolācijas prasības ievērošanas.

Ieceļošana no trešajām valstīm

Nevakcinētām / nepārslimojušām personām ierodoties no trešajām valstīm ar augstāku kumulatīvo rādītāju kā 75, un no valstīm ārpus ES zaļā saraksta, jāievēro pašizolācija. Ierodoties no valstīm ārpus ES zaļā saraksta (saistībā ar darbu, studijām, ģimeni vai īpašu atļauju), pirms ierašanās jāveic PCR tests (72 stundas) vai antigēnu tests (48 stundas) ar negatīvu rezultātu un jāievēro pašizolācija. Pašizolācijas laiku var saīsināt, pēc sešām dienām veicot atkārtotu testu. No testa atbrīvoti Igaunijas un citu ES valstu pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji.

Nevakcinēi bērni no 12 līdz 18 gadiem, kuri ierodas kopā ar vakcinētu personu no augsta riska trešajām valstīm, veic testu pirms un pēc ierašanās Igaunijā. Ja testa rezultāti ir negatīvi, pašizolācija nav jāievēro.

Asimpromātiski kravas un pasažieru pārvadājumu darbinieki, kuri tiešā veidā iesaistīti starptautisku pārvadājumu veikšanā, ir atbrīvoti no pašizolācijas un negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasībām. Prasība par ieceļošanas anketas aizpildīšanu netiek attiecināta uz transporta sektora darbiniekiem, kuri pārvietojas tranzītā (ne ilgāk kā 72 stundas) vai ierodas Igaunijā darba pienākumu veikšanai.

Pilns izņēmumu saraksts pieejams https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Igaunijā nav noteikti pārvietošanās ierobežojumi starp valsts reģioniem.

Telefona numurs otrā testa pieteikšanai: +372 678 0000.

Aktuālāko informāciju par nosacījumiem lūdzam meklēt: Igaunijas policijas un robežsardzes pārvalde: angliskikrieviski. Igaunijas Ārlietu ministrija: angliskikrieviski. Igaunijas valdības mājaslapa par Covid-19 ierobežošanu: angliskikrieviski.

Informācija par nepieciešamajiem dokumentiem, kas apliecina Covid-19 pārslimošanu vai vakcinācijas saņemšanu šeit.

 

Papildināts 26.11.2021.

Īrija: prasības ieceļošanai valstī no ES, Eiropas, trešajām valstīm.

Visiem ieceļotājiem jāaizpilda elektroniskā anketu Passenger Locator Form. Forma nav jāaizpilda Īrijā akreditētiem diplomātiem un starptautisko pārvadājumu jomā strādājošajiem.

Ieceļojot no ES, Šveices, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Islandes, visām personām (arī Īrijas rezidentiem) jāuzrāda ES digitālais Covid-19 sertifikāts (apliecina pilnu vakcināciju vai pārslimošanas faktu) vai negatīvs Covid-19 RT-PCR tests, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas valstī. Testa prasība ieceļošanai Īrijā neattiecas uz bērniem līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot).

Ieceļojot no trešajām valstīm, jāuzrāda dokumenti, kas apliecina vakcinācijas veikšanu vai pārslimošanas faktu, vai arī negatīvs Covid-19 RT-PCR tests, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas valstī.

Īrijā atzīst Eiropas Zāļu aģentūras autorizētās vakcīnas: BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca un Janssen.

Ja, ieceļojot Īrijā, nevar uzrādīt dokumentu, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu vai negatīvu RT-PCR testu, tad ir jāveic RT-PCR tests 36 stundu laikā pēc ieceļošanas.

Detalizēta informācija angļu valodā par ceļotāju kategorijām, kurām prasība uzrādīt apliecinājumu par negatīvu Covid-19 RT-PCR testu netiek piemērota, pieejama šeit.

Aktuālā Īrijas iestāžu informācija par Covid-19 un ar to saistītajiem ierobežojumiem valstī ir atrodama:

Valdība ir izveidojusi īpašu platformu, kur ir iespējams iepriekš reģistrēties bezmaksas testam pēc ierašanās valstī. Testu var arī veikt kādā no HSE walk-in testēšanas centriem https://www.hse.ie/cvdtest.

 

Papildināts 26.11.2021.

Itālija: Itālijā ir pieņemta sava nacionālā riska zonu klasifikācija. Tādējādi ceļošanas ierobežojumi šeit nebalstās uz kopējo “ES satiksmes luksofora” karti.

Detalizēta informācija ar iebraukšanas nosacījumiem Itālijā pieejama https://infocovid.viaggiaresicuri.it/.

Itālijā līdz 2021. gada 31. decembrim ir izsludināts ārkārtas stāvoklis.

No 2021. gada 26. oktobra līdz 15. decembrim personām, kuras ieceļo Itālijā no C saraksta valstīm (tostarp Latvijas), kā arī Šveices, Andoras un Monako un Izraēlas ir jāuzrāda:  

 • aizpildīta un izdrukāta anketa (passenger locator form) , kuru pirms ieceļošanas ir jāiesniedz avio pārvadātājam vai atbildīgo dienestu darbiniekiem, kurš personu aptur pārbaudei;
 • digitālais Covid sertifikāts kas apliecina ES dalībvalstī izsniegtu apliecinājumu par:
  • negatīvu antigēnu vai molekulārā Covid-19 testa rezultātu (ne vecāku par 48 stundām);
  • pabeigtu Covid-19 vakcinācijas kursu, pēc kura ir pagājušas 14 dienas;
  • izslimotu Covid-19, kas apliecina, ka personai nav jāievēro pašizolācija.

Digitālajiem Covid sertifikātiem ir jāatbilst ES un Itālijas valdības noteiktajām prasībām un tiem jābūt tulkotiem itāļu, angļu, franču, spāņu vai vācu valodā.  Digitālo Covid sertifikātu var uzrādīt digitālā vai papīra formā. Vakcinācijai jābūt veiktai ar Eiropas Zāļu aģentūrā atzītām vakcīnām.

Personām, kuras ieceļojot nevar uzrādīt minētos dokumentus ir pienākums ievērot piecu dienu pašizolāciju un pēc piecu dienu pašizolācijas veikt atkārtotu antigēnu vai molekulāro Covid-19 testu.

Bērniem, kas ir jaunāki par sešuiem gadiem, nav jāveic antigēnu vai molekulārais tests.

Izņēmumi no “zaļā sertifikāta” uzrādīšanas, ieceļojot (pie nosacījuma, ka personai nav Covid-19 saslimšanas simptomi):

 • jebkura pārvadātāja – avio, jūras, dzelzceļa vai sauszemes transporta – apkalpes locekļiem;
 • preču pārvadātājiem;
 • personām, kuras ceļo uz / no Vatikāna, Sanmarīno;
 • personām, kuras ieceļo un uzturas Itālijā ne ilgāk par 120 stundām neatliekamu darba, veselības vai citu ārkārtas vajadzību dēļ;
 • personām, kuras ieceļo Itālijā tranzīta nolūkos ar privātu transportlīdzekli uz laika posmu, kas nepārsniedz 36 stundas;
 • pierobežu darbiniekiem, kuri pārvietojas uz / no dzīvesvietas vai darbavietas;
 • skolēniem un studentiem, kuri apmeklē studiju kursus ārpus savas dzīvesvietas katru dienu vai atgriežas tajā vismaz katru nedēļu;
 • atgriežoties Itālijā ar privātu transportlīdzekli pēc uzturēšanās ārzemēs, kas atrodas ne vairāk kā 60 kilometru attālumā no dzīvesvietas Itālijā un nav pagājušas vairāk kā 48 stundas.

Informāciju par testa veikšanas iespējām var iegūt, zvanot Itālijas Veselības ministrijas uzziņu tālruņiem:

 • zvaniem no ārvalstīm: +39 0232008345; +39 0283905385;
 • zvaniem Itālijā: 1500

Ieceļošana no trešajām valstīm:

No šā gada 26. oktobra līdz 15. decembrim personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā ir uzturējušās vai ceļojušas tranzītā caur kādu no D saraksta valstīm, ieceļojot Itālijā, ir jāuzrāda šādi dokumenti:

 • digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina pabeigtu Covid-19 vakcinācijas kursu ar Eiropas Zāļu aģentūrā atzītām vakcīnām, pēc kuras ir pagājušas 14 dienas*;
 • negatīvs Covid-19 antigēnu vai molekulārā testa rezultāts ne vecāks kā 72 stundas (ieceļot no Lielbritānijas un Ziemeļīrijas, Covid-19 testa rezultāts ne vecāks kā 48h)*;
 • aizpildīta Passenger Locator form.

*Gadījumā, ja persona nevar uzrādīt kādu no šiem dokumentiem, tad tai ir jāievēro peicu dienu pašizolācija un jāveic atkārtots Covid-19 tests pēc piecu dienu pašizolācijas pabeigšanas.

No šā gada 26. oktobra līdz 15. decembrim personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā ir uzturējušās vai ceļojušas tranzītā caur Kanādu, Japānu vai ASV, ieceļojot Itālijā, ir jāuzrāda šādi dokumenti:

 • digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina pabeigtu vakcinācijas kursu ar Eiropas Zāļu aģentūrā atzītām vakcīnām, pēc kura ir pagājušas 14 dienas vai izslimotu Covid-19;
 • negatīvs antigēnu vai molekulārā Covid-19 testa rezultāts (ne vecāks par 72 stundām).
 • aizpildīta Passenger Locator form.

Ieceļošana no E saraksta valstīm:

Personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā ir uzturējušās (arī tranzītā) kādā no E saraksta valstīm, ir atļauts ieceļojot Itālijā tikai darba, veselības, mācību, ārkārtas situāciju dēļ vai lai atgrieztos dzīvesvietā. Ieceļojot Itālijā, ir jāuzrāda aizpildīta Passenger Locator form un Covid-19 testa rezultāts (ne vecāks kā 72 stundas), jāievēro 10 dienu pašizolācija un jāveic atkārtots Covid-19 tests pēc 10 dienu pašizolācijas pabeigšanas.

Uz personām, kuras ir uzturējušās (arī ceļojot tranzītā) Brazīlijā, Indijā, Šrilankā vai Bangladešā, attiecas papildu ierobežojošie pasākumi.

Ar ieceļošanas nosacījumiem ir iespējams iepazīties šeit (angļu valodā).

Uzturēšanās un pārvietošanās ierobežojumi Itālijas iekšzemē:

Itālijas reģioni var noteikt papildus prasības personām, kuras ieceļo Itālijas teritorijā no ārzemēm. Sīkāk skatīt reģionu mājaslapās. 

 • baltās krāsas reģionos ārtelpās, ievērojot drošības distanci un pulcēšanās ierobežojumus, nav obligāta sejas masku lietošana. Atsevišķos Itālijas reģionos var būt individuāli ierobežojumi attiecībā uz sejas masku lietošanu.  To lietošana ir obligāta iekštelpās un personu pulcēšanās gadījumā – ārtelpās, muzejos, veikalos un sabiedriskajā transportā, kad nav iespējams ievērot drošības distanci, izņemot izolētas vietas, kurās nav ilgstoša citu personu klātbūtne, sporta aktivitāšu laikā, bērniem līdz sešu gadu vecumam vai invalīdiem; obligāta drošas distancēšanās un sanitāro higiēnas normu ievērošana.
 • starp oranžās un sarkanās krāsas reģioniem pārvietošanās ir atļauta tikai darba, veselības vai citas ārkārtas nepieciešamības dēļ vai lai atgrieztos dzīvesvietā. Tas ir atļauts personām, kuras var uzrādīt digitālo Covid-19 sertifikātu. Vairāk informācijas pieejama šeit. No 2021. gada 1. septembra personām, kuras vēlas izmantot iekšzemes / nacionālos transporta pārvadātāju pakalpojumus (starpreģionu lidmašīnu, kuģu un prāmju, vilcienu (piemēram, Intercity, ātrgaitas vilcienu) nomas un starpreģionu autobusu) jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina negatīvu antigēnu vai molekulārā Covid-19 testa rezultātu (ne vecāku par 48 stundām), izslimotu Covid-19 vai vismaz vienas Covid-19 vakcinācijas potes saņemšanu, pēc kuras ir pagājušas 14 dienas.

Precīzu reģionu krāsu sadalījumu un tajos noteiktos ierobežojumus var skatīt šeit.

No 2021. gada 15. oktobra kravas iekraušanas/izkraušanas vietā Itālijā noteikta obligāta prasība uzrādīt Covid-19 zaļo sertifikātu

 • Līdz 2021. gada 15. decembrim visiem autovadītājiem pirms ierašanās Itālijā jāaizpilda un un pēc atbildīgo iestāžu pieptasījumā jāuzrāda anketa (passenger locator form). Anketu iespējams uzrādīt kā elektroniskā, tā arī papīra formātā.
 • No 15. oktobra iekļūšana uzņēmumu telpās atļauta tikai personām, kuras var uzrādīt ES digitālo COVID-19 sertifikātu par:
  • negatīvu antigēnu (ne vecāku par 48 stundām) vai molekulārā Covid-19 testa rezultātu (ne vecāku par 72 stundām);
  • pabeigtu Covid-19 vakcinācijas kursu;
  • Covid-19 izslimošanu.

Par “uzņēmuma telpām” atšķirībā no transportlīdzekļiem, kas tiek uzskatīti par “darba aprīkojumu”, tiek uzskatīti arī kravas iekraušanas un izkraušanas laukumi.

Tādejādi, ja autovadītājs, atrodoties uzņēmuma teritorijā, nepamet transportlīdzekļa kabīni, ES digitālais Covdi-19 sertifikāta uzrādīšana var nebūt obligāta.

Personām, kurām nav ES digitālā Covid-19 sertifikāta, ir pieejams aptieku saraksts Covid-19 testu veikšanai, ļaujot iegūt ES digitālo Covid-19 sertifikātu.

Par ierobežojumu neievērošanu var tikt noteikts administratīvais sods no 400-1000 Euro, par atsevišķiem smagākiem ierobežojumu pārkāpumiem, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu saistībā ar digitālo Covid sertifikātu – kriminālsods. 

Aktuālā informācija angļu valodā par plānotajiem satiksmes ierobežojumiem Monblāna tunelī pieejama šeit.

 

Papildināts 22.10.2021.

Kazahstāna: 2020. gada 4. decembrī stājas spēkā valsts sanitārā ārsta lēmums Nr.65; ar to tiek grozīts 2020. gada 23. oktobra valsts sanitārā ārsta lēmums Nr.59 “Par stingrākiem pasākumiem koronavīrusa infekcijas izplatības novēršanai Kazahstānas Republikas robežkontroles punktos”.

Lēmums paredz, ka:

 • ieceļojot Kazahstānā, jāuzrāda ne vēlāk kā pirms 72 stundām veikts negatīvs Covid-19 testa rezultāts. No 2020. gada 9. novembra šī prasība tiek attiecināta arī uz starptautisko kravu pārvadātājiem. Tiem, kuri nespēs uzrādīt Covid-19 testa apliecinājumu, valstī netiks ielaisti. Bērniem līdz piecu gadu vecumam tests nav nepieciešams;
 • autovadītājiem, kas tranzītā šķērsojot Kazahstānas teritoriju, pirms iebraukšanas valstī tiek veikta ķermeņa temperatūras kontrole, kā arī jāaizpilda lēmuma Nr.59 4. pielikumā esošā anketa;
 • pie ieceļošanas tiek veiktas veselības pārbaudes, anketēšana un paaugstinātas ķermeņa temperatūras gadījumā persona tiek nosūtīta uz ārstniecības iestādi, kurā jāuzturas, kamēr tiek veikts atkārtots Covid-19 tests un saņemti rezultāti (līdz divām diennaktīm).
 • ārvalstu pilsoņi, kuri nevar uzrādīt derīgu negatīva Covid-19 testa rezultātu, var tikt neielaisti Kazahstānā.

Kazahstānā stājās spēkā grozījumi normatīvajos aktos, nosakot, ka līdz 2021. gada 31. decembrim tiek pagarināts periods, kurā 57 valstu, tai skaitā Latvijas Republikas, valstspiederīgajām personām tiek atcelts bezvīzu režīms.

Tāpat ir ierobežota robežšķērsošana ārvalstniekiem, kuriem ir uzturēšanās atļaujas Kazahstānā un kuri izceļo no Kazahstānas. Noteikumi atļauj šķērsot Kazahstānas robežu tikai vienu reizi 30 dienu periodā. Pēc izbraukšanas no Kazahstānas Republikas, persona (uzturēšanās atļaujas turētājs) drīkst atgriezties Kazahstānā tikai pēc 30 dienām.

Covid-19 pandēmijas ierobežošanai, iebraucot Karagandas apgabalā, personai ir jābūt reģistrētai un jāsaņem attiecīgā atļauja no elektroniskās vietnes www.propusk.kz.

Sejas aizsargmaskas lietošana publiskās vietās ir obligāta prasība. Tāpat arī publiskās vietās tiek veikta ķermeņa temperatūras kontrole.  

Kazahstānā sspēkā Rīkojums No. 28, nosakot, ka Kazahstānas atbildīgajām iestādēm telefoniski jākontrolē ārvalstu kravu transportlīdzekļu vadītāju veselības stāvoklis gadījumos, kad autovadītājs pārvadājumu veicis Kazahstānas teritorijā. Lūdzam ņemt vērā iepriekš minēto un atbildēt uz Kazahstānas atbildīgo iestāžu telefoniski uzdotajiem jautājumiem par veselības stāvokli.

Kazahstānas atbildīgās iestādes sagatavojušas vadlīnijas angļu un krievu valodā transportlīdzekļu vadītājiem par veicamajiem profilakses pasākumiem saistībā ar Covid-19 izplatību. 

Starptautiskiem pārvadājumiem atvērto un slēgto robežkontroles punktu saraksts.

Aktuālā informācija par karantīnas nosacījumiem Kazahstānas apgabalos un pilsētās pieejama: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=20;-60.

Informatīvie uzziņas tālruņi Kazahstānā pieejami šeit.

 

Papildināts 26.08.2021.

Kirgizstāna: no 2020. gada 25. septembra, ieceļojot Kirgizstānā, jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ierašanās valstī. Ceļotājiem, kuri nespēs uzrādīt derīgu Covid-19 testa rezultātu, tiks liegta iebraukšana Kirgizstānā. Atkarībā no ceļojuma ilguma un / vai simptomiem pasažieriem pēc ierašanās var tikt pieprasīts veikt vēl vienu (atkārtotu) Covid-19 testu. Covid-19 testus Kirgizstānā var veikt “Bonetsky laboratorijā”. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar laboratoriju. “Bonetsky laboratorija”, www.intelmed.kg, tālrunis: (312) 316074, 316333.

Ieceļošanas ierobežojumi neattiecas uz:

 • ārvalstniekiem, kuri pastāvīgi ar uzturēšanās atļaujām dzīvo Kirgizstānā;
 • personām, kurām ir derīga Kirgizstānas darba vīza;
 • ārvalstniekiem – Kirgizstānas pilsoņu ģimenes locekļiem (laulātais, vecāks, bērns vai mazbērns), kuri var dokumentāli pierādīt radniecību (tikai dokumentu oriģināli, bez kopijām);
 • universitātes studenti (ar vīzām un apliecinājumu par uzņemšanu mācību iestādē – uzrādot dokumentu orģinālu).

Papildus noteiktas prasības transportlīdzekļa autovadītāja tālrunī uzstādīt aplikāciju “Stop Covid-19” mobilo aplikāciju, kā arī transportlīdzekļa eskortēšana līdz izkraušanas vietai. Autovadītājam pirms iebraukšanas Kirgizstānā jāaizpilda anketa, kurā tiek norādītas visas apstāšanās vietas.

Kirgizstānas ekonomikas ministrija izplatījusi informatīvu materiālu krievu valodā par veiktajiem pasākumiem kravu pārvadājumu jomā Covid-19 izplatības laikā.

Materiālā ietverta informācija par robežkontroles punktu darbību izvirzītajām prasībām to šķērsošanai u.c.

Ierobežota satiksmes plūsma uz Kirgizstānas un Tadžikistānas robežas. Slēgti šādi robežšķērsošanas punkti:

 • Кызыл–Бель;
 • Кулунду–автодорожный;
 • Кайрагач–автодорожный;
 • Кызыл-Бель–автодорожный;
 • Бордобо–автодорожиый;
 • Карамык–автодорожный.

 

Papildināts 02.07.2021.

Kosova: lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Kosovā pieņemti atsevišķi drošības pasākumi.

Autobraucējiem tiek rekomendēts būt uzmanīgiem, jo atsevišķos Kosovas reģionos ir bīstama satiksme, kā arī dažu ceļu tehniskais stāvoklis, īpaši kalnu rajonos, var apdraudēt braucēju drošību.

Serbijas varasiestādes aizliedz personām valstī ieceļot no Kosovas, ja vien ceļojums nav uzsākts Serbijā. Aicinām izvairīties no robežu šķērsošanas punktiem Zvečanas (Zvečan), Zubinas Potokas (Zubin Potok) un Leposavičas (Leposavic) apgabalos, kā arī Mitrovicas (Mitrovice) ziemeļdaļā. 

Lai iegūtu papildus informāciju, aicinām sazināties ar Kosovas vēstniecību Zviedrijā.

 

Papildināts 26.11.2021.

Krievija: saskaņā ar Latvijas Republikas valdības lēmumu no 2021. gada 12. jūlija personām, kuras ieceļo Latvijā, šķērsojot ārējo sauszemes robežu robežpunktā “Grebņeva” vai “Terehova”, būs jāveic vīrusa Covid-19 ātrais antigēna  tests, izmaksas par testa veikšanu sedzot no saviem līdzekļiem. Minētā prasība attiecas arī uz starptautiskajiem transportlīdzekļa vadītājiem.

Covid-19 testu var neveikt personas, kuras var uzrādīt Eiropas Savienībā atzīto Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai veikta Covid-19 testa sertifikātu, kā arī citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Apvienotajā Karalistē izsniegtu derīgu Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai veikta Covid-19 testa apliecinājumu.

Papildu informācija ir pieejama Satiksmes ministrijas mājaslapā.

Paredzamās testa izmaksas – 24 eiro.

2020. gada 28. martā Krievijas valdība izdeva rīkojumu, ka no 2020. gada 30. marta plkst. 00.00 uz nenoteiktu laiku tiek būtiski ierobežota personu un transportlīdzekļu kustība pār Krievijas sauszemes robežu, lai ierobežotu koronavīrusa Covid-19 izplatību.

No 2020. gada 15. jūlija ir noteikta sanitārās karantīnas kontroles kārtība, šķērsojot Krievijas Federācijas valsts robežu. Ārvalstu pilsoņiem un bezvalstniekiem, ieceļojot Krievijā, amatpersonām, kuras veic sanitāro karantīnas kontroli, jāuzrāda dokuments (krievu vai angļu valodā), kas apliecina Covid-19 izmeklējuma negatīvu rezultātu. Izmeklējumam jābūt veiktam ne vēlāk kā trīs kalendārās dienas pirms ierašanās Krievijā. Gadījumā, ja ceļotājs nevar uzrādīt dokumentu, kas apliecina Covid-19 negatīvu rezultātu, triju kalendāro dienu laikā ir jāveic laboratoriska izmeklēšana Krievijā – izmeklējumi tiek veikti saskaņā ar Krievijas tiesību aktiem.

Augstāk minētie ierobežojumi nav attiecināmi uz starptautisko kravu pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem (Rīkojuma No. 635-p 2. paragrāfs).

25. martā stājas spēkā Rīkojums No. 730-p, ar kuru groza Rīkojumu No. 635-p, nosakot izņēmumus ārvalstu pilsoņu iebraukšanai Krievijas Federācijā.

Personu kategorijas, kuras pēc 2020. gada 30. marta var ieceļot vai izceļot no Krievijas, pieejamas Krievijas robežsardzes tīmekļa vietnē. 

Starptautisko autopārvadājumu veicējiem jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi, sejas maskas).

Ņemot vērā Covid-19 saslimstības rādītājus, saskaņā ar Maskavas mēra 2021. gada 19. oktobra rīkojumu no 2021. gada 25. oktobra līdz 2022. gada 25. februārim Maskavas iedzīvotājiem, kuri vecāki par 60 gadiem, kā arī personām, kurām ir hroniskas saslimšanas, rekomendē ievērot mājas režīmu.

Vairāk informācijas un rekomendācijas par Covid-19 Krievijā ir pieejamas Krievijas valdības tīmekļvietnē. Informācija par QR koda, kas apliecina Krievijā reģistrētas Covid-19 vakcīnas esamību vai pārslimošanu ar Covid-19 pēdējo sešu mēnešu laikā vai negatīva Covid-19 testa, kas veikts pēdējo 72 stundu laikā, esamību, saņemšanu pieejama šeit.  

Sakarā ar rekonstrukcijas darbu veikšanu no 2020. gada oktobra līdz 2022. gada decembrim ir ierobežota transportlīdzekļu caurlaidība Terehovas robežkontroles punktā (Krievijas pusē robežkontroles punkts “Burački”) uz Latvijas–Krievijas robežas. Diennaktī robežu varēs šķērsot 100 kravas transportlīdzekļu vienības, 100 vieglo transportlīdzekļu vienības, četri autobusi. Rekonstrukcijas darbu veikšanas periodā darbosies dzīvnieku un citu preču, kuras pakļautas veterinārajai un / vai fitosanitārās karantīnas kontrolei, pārvietošanas liegums, kā arī darbosies liegums fiziskām personām Krievijas valsts robežu šķērsot ar kājām. Aicinām gan ceļotājus, gan kravu pārvadātājus ņemt vērā iepriekš minēto, plānojot ierašanās laiku ceļojuma galamērķī un kravas nogādāšanas termiņus. Krievijas Transporta ministrija operatīvākai robežas šķērsošanai iesaka kravu pārvadātājiem izvēlēties citus Pleskavas apgabalā esošos robežkontroles punktus, kuros diennakts režīmā ir nodrošināta kravas transportlīdzekļu kustība – “Ubilinka”, “Kuničina Gora” un “Šumilkino”. Informācija par transportlīdzekļu rindu līdz valsts robežai pieejama Valsts robežsardzes tīmekļa vietnē.

Informācija par braukšanas ierobežojumiem Krievijā 2021. gadā pieejama šeit.

Informācija par jauno kravas transportlīdzekļu iebraukšanas kārtību un kustības izmaiņām Maskavā un uz Maskavas apvedceļa (MKAD) pieejama šeit.

 

Papildināts 26.11.2021.

Lielbritānija: no 2021. gada 1. oktobra ES pilsoņiem par vienīgo ieceļošanas dokumentu noteikta pase. ID kartes vairs netiks atzītas par derīgu ceļošanas dokumentu, ieceļojot Apvienotajā Karalistē.

No 2021. gada 17. maija Lielbritānija ievieš jaunus ceļošanas nosacījumus – luksoforu sistēmu” saskaņā ar kuriem visas valstis un to ieceļošanas nosacījumi tiek iedalīti trīs kategorijās: sarkanajā, dzeltenajā un zaļajā. Šī sistēma aizstāj līdzšinējo aizliegumu doties nebūtiskos ceļojumos.

Apvienotās Karalistes (AK) valdība ir vērsusi uzmanību uz nepieciešamību ievērot valdības vadlīnijas, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību, ievērojot profilaktiskos pasākumus un pašizolāciju nepieciešamības gadījumā.

Noteikumi reģionos var atšķirties. Ar ieviestajiem veselības drošības pasākumiem SkotijāVelsā un Ziemeļīrijā aicinām iepazīties valdību mājaslapā.

No 4. oktobra ir atcelta “luksofora sistēma”. Turpmāk tiek noteikts SARKANAIS valstu saraksts ar īpaši augstu saslimstības risku un ieceļošanas kārtība no pārējām valstīm tiek vienkāršota, nosakot atvieglojumus pilnībā vakcinētajām personām.

Personas, kuras ir izgājušas pilnu vakcinēšanās kursu ar atzītām vakcīnām, var ieceļot AK, neveicot Covid-19 testu pirms ceļojuma.

Ir spēkā prasība veikt otrās dienas Covid-19 testu (PCR vai antigēnu) pēc ieceļošanas AK un ne ātrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas AK aizpildīt “passenger locator form”.

No 2021. gada 29. oktobra AK izsniegts Covid-19 sertifikāts tiek pielīdzināts ES digitālajam Covid-19 sertifikātam (viedierīcē vai papīra formā).

! Vēršam uzmanību, ka “passenger locator” formā šobrīd nevar augšupielādēt četru ES dalībvalstu, tajā skaitā Latvijas, ES digitālos vakcinācijas sertifikātus, tomēr ieceļošanu AK tas neietekmē – tāpat kā līdz šim, formā ir jāatzīmē, ka persona ir vakcinējusies un ieceļojot jāspēj pierādīt vakcinācijas fakts papīra formā vai viedierīcē.

Pārslimojušajiem jāievēro nosacījumi, kas attiecas uz nevakcinētajām personām: https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19#if-you-are-not-fully-vaccinated

Ja persona nav vakcinēta, spēkā paliek nosacījums ne ātrāk kā trīs dienas pirms ieceļošanas veikt Covid-19 testu (PCR, LAMP vai antigēnu testu), pēc ieceļošanas AK 10 dienas jāpavada karantīnā, jāveic otrās un astotās dienas tests, kā arī pirms ceļošanas jāaizpilda “passenger locator form”.

Akreditētās privātās Covid testēšanas iestādes, kurās var veikt ceļošanai nepieciešamos Covid testus, ir uzskaitītas šajā AK valdības mājaslapā https://www.gov.uk/find-travel-test-provider.

Ar informāciju par pašizolēšanās prasībām un noteiktajiem izņēmumiem attiecībā uz pašizolācijas ievērošanu konkrētu profesiju pārstāvjiem var iepazīties AK valdības mājaslapā. Pašizolācijas nosacījumi tiek regulāri pārskatīti. Par pašizolācijas nosacījumu pārkāpšanu Anglijā, Velsā un Ziemeļīrijā paredzēts naudas sods.

Ieteicams lietot sejas maskas veikalos un sabiedriskajā transportā. Informācija par AK valdības sagatavotajiem papildu ieteikumiem, kā arī informācija par vietējiem ierobežojumiem pieejama šeit.

Aktuālā AK informācija par Covid-19 izplatību ir pieejama AK valdības mājaslapā un AK Nacionālā Veselības dienesta mājaslapā.

Prasības starptautiskos pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem

Apvienotās Karalistes valdība ir atjauninājusi prasības nevakcinētiem ceļotājiem, kuri ierodas Lielbritānijā. Karantīnas prasības neattiecas uz lidmašīnu apkalpēm, ārvalstu robežkontroles darbiniekiem, autobusu vadītājiem, kravas transportlīdzekļu vadītājiem, Eurotunnel darbiniekiem, Eurostar strādniekiem, cietumu eskortiem, ostas darbiniekiem.

 • Autobusu vadītājiem pirms ieceļošanas Lielbritānijā:
  • nav jāveic Covid-19 tests;
  • nav jāaizpilda pasažieru lokācijas veidlapa.
 • Autobusu vadītājiem pēc ieceļošanas Lielbritānijā.

Ja autovadītājs ir pilnībā vakcinēts:

Ja autovadītājs nav pilnībā vakcinēts:

 • nav jāievēro karantīnas prasības;
 • ja uzturēšanās valstī pārsniedz divas dienas, tad otrajā dienā vai ātrāk, no trešās līdz piektajai un no sestās līdz astotajai dienā jāveic Covid-19 (lateral flow device (LFD)) tests;
 • katru dienu, ceļojot uz un no ārzemēm, LFD tests jāveic ik pēc trim dienām.

Pierādījumi: autovadītāja rīcībā ir jābūt dokumentiem, kas pierāda, ka viņa brauciens ir saistīts ar darba pienākumu izpildi, piemēram, darba devēja vēstule, pavadzīme u.c Augstāk uzskaitītie nosacījumi attiecināmi arī uz regulāriem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem.

Kravas transportlīdzekļu autovadītājiem

Ieceļošanas prasības atkarīgas tā, vai:

 • autovadītājs kvalificēts kā pilnībā vakcinēts;
 • autovadītājs pirms ieceļošanas Lielbritānijā pēdējo 10 dienu laikā ir uzturējies “sarkanā saraksta” valstīs.
 • Kravas transportlīdzekļa vadītājiem pirms ieceļošanas Lielbritānijā:
  • nav jārezervē Covid-19 tests Lielbritānijā;
  • nav jāaizpilda pasažieru lokācijas veidlapa.
 • Kravas transportlīdzekļa  vadītājam pēc ieceļošanas Lielbritānijā.

Ja autovadītājs ir pilnībā vakcinēts:

Ja autovadītājs nav pilnībā vakcinēts:

 • attiecināms, ja pēdējo 10 dienu laikā autovadītājs nav apmeklējis valstis no “sarkanā saraksta”:
  • nav jāizolējas transportlīdzekļa kabīnē vai jāievēro karantīna;
  • ja uzturēšanās valstī pārsniedz divas dienas, tad otrajā dienā vai ātrāk, no trešās līdz piektajai un no sestās līdz astotajai dienā jāveic Covid-19 (lateral flow device (LFD)) tests.

Pierādījumi: autovadītāja rīcībā ir jābūt dokumentiem, kas pierāda, ka viņa brauciens ir saistīts ar darba pienākumu izpildi, piemēram, darba devēja vēstule, pavadzīme u.c

Augstāk uzskaitītie nosacījumi attiecināmi uz kravu pārvadājumiem, kas tiek veikti ar licenci starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem.

Kur var veikt Covid-19 testus?

 • darba vietās, gadījumos ja darbinieki nevar strādāt mājām;
 • kopējās testēšanas vietās, kā arī NHS testēšanas vietās;
 • mājās, iepriekš saņemot testēšanas komplektu vai pasūtot testa komplektus tiešsaistē vai zvanot uz 119;
 • pārvadātāju konsultāciju centros (haulier advice site), ja esat kravas automobiļa autovadītājs.

Lielbritānijas Transporta departaments informē, ka kravas transportlīdzekļu, vieglo kravas transportlīdzekļu un autobusu autovadītājiem un apkalpes locekļiem ir pieejamas apkalpošanas centri, kuros iespējams bez maksas Covid-19 pārbaudes.

Lielākā daļa centru ir atvērtas no plkst.6.00 līdz 21.30 septiņas dienas nedēļā.

Brexit

Brexit informācija, kas saistīta ar starptautiskiem kravu autopārvadājumi pieejama šeit, savukārt Brexit informācija, kas saistīta ar starptautiskiem pasažieru pārvadājumi ar autobusiem, pieejama šeit.

No 2021. gada 20. aprīļa tiek pārtraukta Kent Access Permit (KAP) darbība. Atgādinām, ka KAP bija jāsagatavo gadījumos, ja pārvadājums bija paredzēts caur Doveres ostu vai Eirotuneli.

Pārvadātāji var turpināt saņemt konsultācijas pārvadātāju konsultāciju centros (haulier advice site).

Veicot pārvadājumus no Apvienotās Karalistes (AK) uz Īriju, izmantojot RORO prāmju satiksmi, pirms uzbraukšanas uz prāmja klāja jāaizpilda notifikācija (Pre-Boarding notification (PBN)).

Sīkāka informācija pieejama šeit. Atbildīgās iestādes publicējušas PBN lietošanas pamācību un video.

Īrijas ieņēmumu dienests ir izveidojis arī īpašu e-pasta atbalsta dienestu, lai risinātu visus jautājumus, kas saistīti ar PBN jautājumiem - PBN@revenue.ie.

Lielbritānijas valdība izveidojusi vadlīnijas, lai palīdzētu transporta pakalpojumu sektora organizācijām nodrošināt drošākas darba vietas un pakalpojumus sev, kā arī saviem darbiniekiem un citām iesaistītajām personām. Vadlīnijās izklāstīti pasākumi Covid-19 risku novērtēšanai un novēršanai. Vadlīnijas izveidotas pārvadātājiem un pasažieriem.

Ņemt vērā, ka Ziemeļīrijai, Skotijai un Velsai ir atšķirīgas vadlīnijas.

Veicot pārvadājumus starp AK un Īriju, kā arī Ziemeļīriju, saskaņā ar ES normatīvo aktu prasībām jāiesniedz “Import Safety & Security Entry Summary Declaration (ENS)” deklarāciju.

No 2021. gada 8. janvāra visām precēm, kas tiek pārvadātas no Lielbritānijas uz Ziemeļīriju izmantojot GVMS (Goods Movement Vehicle Service) vietu (Belfāsta, Larna, Varrenpointa), būs nepieciešama preču kustības atsauce (Goods Movement Reference) (GMR).

Lai iegūtu GMR:

Pārvadātāji tiek aicināti izmantot bezmaksas Trader Support Service (TSS) platformu, lai izveidotu un atbildīgajām iestādēm iesniegtu “Import Safety & Security Entry Summary Declaration (ENS)” deklarāciju. Pēc deklarācijas iesniegšanas TSS sniegs informāciju, kas jāievada GVMS, lai saņemtu atļauju preču tālākai pārvietošanai.

Sīkāka informācija par GVMS pieejama GOV.UK guidance.

Gadījumā, ja ārvalstu autovadītājam, veicot kravu pārvadājumus Lielbritānijā, pasliktinās autovadītāja veselības stāvoklis, kompetentās iestādes rekomendē veikt sekojošas darbības:

 • ārkārtas gadījumā izsaukt ātro palīdzību;
 • jāievēro oficiālās vadlīnijas – jānodrošina pašizolācija. Autovadītāja darba devēja pienākums ir nodrošināt darbinieku ar atbilstošām telpām, lai varētu nodrošināt pašizolāciju;
 • ārvalstu pilsoņi var vērsties vēstniecībā;
 • izņēmumu gadījumos iespējams nodrošināt telpas Londonas izolācijas centrā.

No 2021. gada 1. marta iebraukšanai Londonas aglomerācijā jeb Lielajā Londonā (Greater London) ar kravas transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 12 tonnas, ir jāsaņem drošības atļauja (Safety Permit). Sīkāka informācija pieejama šeit.

Obligāta sejas maskas lietošana veikalos un pārvietojoties ar sabiedrisko transportu. Informācija par valdības sagatavotajiem papildus ieteikumiem, kā arī informācija par vietējiem ierobežojumiem pieejama šeit.

 

Papildināts 26.11.2021.

Lietuva: katru piektdienu Lietuvas veselības ministrija publicē Covid-19 infekcijas skarto valstu/ reģionu sarakstu atbilstoši ES Padomes rekomendācijā noteiktajiem kritērijiem (European Centre for Disease Prevention and Control.). Sarakstā iekļauj:

 • valstis, kurās atklātas bīstamas vīrusa mutācijas un no kurām iebraucot ir stingrāki epidemioloģiskās kontroles noteikumi;
 • “sarkanās” un ‘pelēkās” zonas valstis, no kurām iebraucot ir obligāta pašizolācija, izņemot, ja persona ir veikusi pilnu Covid-19 vakcinācijas ciklu ar ES reģistrētu vakcīnu vai pārslimojusi Covid-19 pēdējo 180 dienu laikā un var to apliecināt dokumentāri.
 • “dzeltenās” un “zaļās” zonas valstis, no kurām iebraucot pašizolācija nav nepieciešama.

Uz 2021. gada 28. septembri Latvija iekļauta “sarkanajā” grupā, tādejādi personām, kuras nav vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas pirms ierašanās Lietuvā būs jāveic Covid-19 tests un pēc ierašanās jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Ieceļošana Lietuvā no ES dalībvalstīm

Ieceļojot Lietuvā, derīgs ir starptautisks sertifikāts/dokuments vienā no ES oficiālajām valodām vai ES Digitālais Covid sertifikāts, kas apliecina vakcināciju ar ES sertificētu vakcīnu vai pārslimošanu.

Ieceļotājiem no visām valstīm jāuzrāda: negatīvs Covid-19 tests (PCR, kas veikts ne agrāk, kā pirms 72 stundas, vai antigēnu, kas veikts ne agrāk, kā 48 stundas pirms ieceļošanas).

Iebraucot no pirmās un otrās grupas valstīm, jāievēro 10 dienu pašizolācija. Iebraucējiem no otrās grupas valstīm pašizolāciju iespējams saīsināt, veicot negatīvu PCR testu ne agrāk kā septītajā dienā pēc ierašanās Lietuvā.

No smagāk skartajām valstīm (pirmā grupa) iebraukušajiem nav tiesību saīsināt pašizolāciju, tā jāievēro arī vakcinētām un pārslimojušām visu vecumu personām. Iebraucējiem no “dzeltenās” zonas pašizolācija nav jāievēro, bet ir jāveic atkārtots tests trešajā, ceturtajā vai piektdajā dienā pēc ierašanās Lietuvā (neattiecas uz vakcinētām un Covid-19 pārslimojušām personām).

Pirms iebraukšanas Lietuvā (ne agrāk kā 48 stundas) jāreģistrējas Nacionālajā sabiedrības veselības centrā: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form.

No pašizolācijas un prasības uzrādīt negatīvu testa rezultātu atbrīvotas sekojošas personu grupas (neattiecas uz iebraucējiem, kas pēdējo 14 dienu laikā uzturējušās kādā no pirmās grupas valstīm):

 • personas, kuras pārslimojušas Covid-19 pēdējo 180 dienu laikā un var uzrādīt attiecīgu medicīnas izziņu;
 • personas, kuras pirms vismaz 14 dienām pabeigušas pilnu vakcinācijas kursu, ko apliecina nacionālais, starptautisks sertifikāts vai medicīnas izziņa;
 • bērni līdz 12 gadu vecumam.

No prasības uzrādīt testa rezultātu atbrīvoti transportlīdzekļu apkalpju locekļi, bērni, kas jaunāki par 16 gadiem un personas, kuras šķērso Lietuvu tranzītā. 

Pašizolācijas prasība netiek attiecināta, šķērsojot valsti tranzītā, kā arī vairākām valdības noteiktām personu kategorijām. Pašizolācija nav jāievēro arī  bērniem līdz 16 gadu vecumam, kam ir negatīvs Covid-19 testa rezultāts. Pašizolācija nav jāievēro personām, kuras ikdienā šķērso Lietuvas un citas ES dalībvalsts robežu, lai dotos uz darbu, mācībās, praksē, taču ir jāuzrāda negatīvs tests, ne vecāks par septiņām dienām.

Aktualizēto sarakstu angļu valodā iespējams atrast šeit: https://sam.lrv.lt/en/

Negatīva Covid-19 testa apliecinājuma uzrādīšanas prasība netiks attiecināta uz sekojošām personām:

 • jebkuram, kurš šķērsos valsti tranzītā;
 • kravu pārvadātājiem;
 • personām, kuras var uzrādīt ES digitālo sertifikātu, kas apliecina, ka pēdējo 180 dienu laikā ir izslimots Covid-19 vai veikta pilna vakcinācija pret Covid-19 (izņēmums netiek attiecināts, ja persona ierodas no smagāk skartajām 1. grupas valstīm).

Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu, sods privātpersonām par distancēšanās pārkāpumiem var svārstīties no 500 līdz 1500 eiro.

Sīkāka informācija par pašvaldībām un tajās noteiktajiem ierobežojumiem šeit:  https://koronastop.lrv.lt/en/#news

2021. gada 22. februārī stājas spēkā grozījumi Lietuvas normatīvajos aktos, nosakot, ka personām, kuras nodarbojas ar starptautiskajiem komercpārvadājumiem vai veic starptautiskus pārvadājumus ar visu veidu komerctransportlīdzekļiem, pirms iebraukšanas Lietuvā jāaizpilda tiešsaistes forma https://keleiviams.nvsc.lt/en/form/passenger un jāsaņem QR kods.

Aizpildot formu, ja kravas iekraušana / izkraušana tiek veikta Lietuvā:

 • sadaļa “Address of residence in Lithuania:*” jāaizpilda, norādot tajā pilsētu vai municipalitāti, kurā tiks veikta kravas iekraušana;
 • sadaļa “Municipality / City:*” jāaizpilda, norādot tajā pilsētu vai municipalitāti, kurā tiks veikta kravas iekraušana / izkraušana;
 • formā jāatzīmē izvēlne “I am covered by exemption from self-isolation under Sub-paragraph 11.1 of the Isolation Rules and certify that I have supporting documents and will be able to provide them to the officials conducting the inspections (select one of the exceptions below)”
  • jāatzīmē izvēlnes apakšpunkts “I am a crew member employed in companies engaged in international commercial transportation , I deliver / pick up the cargo without staying in the Republic of Lithuania”.

Aizpildot formu, ja tiek veikts pārvadājums tranzītā:

 • sadaļa “Address of residence in Lithuania:*” jāaizpilda, norādot tajā pilsētu vai municipalitāti, kurā tiks veikta robežšķērsošana, iebraucot vai izbraucot no Lietuvas;
 • sadaļa “Municipality / City:*” jāaizpilda, norādot tajā pilsētu vai municipalitāti, kurā tiks veikta robežšķērsošana, iebraucot vai izbraucot no Lietuvas;
 • formā jāatzīmē izvēlne “I am covered by exemption from self-isolation under Sub-paragraph 11.1 of the Isolation Rules and certify that I have supporting documents and will be able to provide them to the officials conducting the inspections (select one of the exceptions below)”
  • jāatzīmē izvēlnes apakšpunkts “I am transiting trough the Republic of Lithuania (with only essential stops (such as refueling or for hygiene purposes)”.

Negatīvs tests jāuzrāda, ieceļojot ar autobusu, dzelzceļa, gaisa, jūras transportu. Iespēja veikt testu 24 stundu laikā pēc iebraukšanas Lietuvā ir tiem ceļotājiem, kuri ierodas ar privātu transportu. Tests jāveic par personīgajiem līdzekļiem. Bez maksas var nodot atkārtoto testu pēc iebraukšanas Lietuvā no “sarkanās” zonas valstīm. Laboratoriju, kas veic Covid-19 testēšanu, saraksts pieejams šeit: https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1/laboratorijos.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

2021. gada 1. oktobrī stājas spēkā prasības par elektronisko plombu uzstādīšanu transportlīdzekļiem, kas iebrauc Baltkrievijā no Lietuvas. Sīkāka informācija pieejama šeit.

 

Papildināts 26.11.2021.

Luksemburga: visām personām, kuras vecākas par divpadsmit gadiem un ieceļo Luksemburgā ar lidmašīnu, nepieciešams uzrādīt vienu no zemāk minētajiem dokumentiem:

 • Covid-19 PCR testu, kas ir ne vecāks par 72 stundām, vai Covid antivielu testu, kas veikts ne ātrāk kā 48 stundas pirms lidojuma. Izņēmumi testam, ieceļojot ar lidmašīnu: transporta sektora darbinieki un personas tranzītā; personas, kuras neuzturas valstī ilgāk par 72 stundām un atgriežas ar lidmašīnu uz citu ES / Šengenas valsti, diplomāti;
 • pārslimošanas sertifikāts personām, kas izsniegts ES vai Šengenas zonas medicīnas iestādē. Personām jābūt pārslimojušām Covid-19 sešu mēnešu laikā pirms ceļošanas un pabeigušām karantīnas periodu pēc slimības;
 • Covid-19 vakcinācijas sertifikāts.

Pēc ierašanās Luksemburgā pašizolācija nav nepieciešama.

Trešo valstu pilsoņi Luksemburgā nevar ieceļot līdz 2021. gada 31. decembrim, izņemot no: Austrālijas, Bosnija un Hercegovinas, Kanādas, Dienvidkorejas, Jordānijas, Jaunzēlandes, Kataras, Ķīnas (ar nosacījumu, ja ir reciprocitāte ES līmenī), Moldovas,  Saūda Arābijas, Singapūras, Ukrainas, Urugvajas, Honkongas, Makao un Taivānas. Apvienotās karalistes pilsoņi drīkst ieceļot tikai gadījumos, kas noteikti Izstāšanās līgumā no ES.

Pārējiem trešo valstu pilsoņiem izņēmums ir būtisks ieceļošanas mērķis:

 • ilgtermiņa uzturēšanās atļauja ES;
 • veselības jomas darbinieki; pārrobežu darbinieki;
 • sezonas strādnieki lauksaimniecībā, transporta jomā nodarbinātie;
 • pasažieri tranzītā; jūrnieki;
 • diplomāti, ja uzturēšanās valstī nepieciešama darba dēļ;
 • personas, kas ceļo studiju vajadzībām vai steidzamu ģimenes apstākļu dēļ;
 • augstas kvalifikācijas darbinieki, ja to pienākumu izpildei ir nepieciešama atrašanās valstī.

Izņēmums ieceļošanai Luksemburgā trešo valstu pilsoņiem ir arī pabeigtas vakcinācijas sertifikāts, kas izsniegts valstī, kuras sertifikāti atzīti par ekvivalentiem ar Luksemburgā izsniegtajiem sertifikātiem: Albānija, Andora, Faro salas, Izraēla, Maroka, Monako, Panama, Šveice, Turcija, Ukraina, Vatikāns, Ziemeļmaķedonijas Republika.

Testēšanās iespējas ieceļojot / izceļojot: bezmaksas Covid-19 testu iespējams veikt  ielidošanas dienā lidostā, saņemot vaučeri kopā ar bagāžu.

Testēšanu par maksu var veikt  lidostā un lielajos Luksemburgas testēšanas centros. Testi ir bez maksas visiem, kam ir  ārsta nosūtījums.

Sīkāka informācija par ieceļošanu, ierobežojumiem un izņēmumiem ir pieejama šeit:  https://covid19.public.lu/en/travellers/visiting-luxembourg.html un https://covid19.public.lu/en.html.

Atvērti visi robežšķērsošanas punkti. Autovadītājiem netiek prasīti papildu dokumenti, kas apliecina pārvietošanās nepieciešamību (pietiek ar CMR pavadzīmi u.c.).

Veicot starptautiskus pārvadājumus, aicinām transportlīdzekļa autovadītājus nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Luksemburgā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Luksemburgā nav noteiktas braukšanas ierobežojumu atkāpes.

Sabiedriskajā transportā, veikalos, kultūras un atpūtas pasākumos, bankās, pastā – maskas vai mutes un deguna aizsegi ir obligāti ikvienam vecumā no sešiem gadiem.

 

Papildināts 26.11.2021.

Malta: ieceļošana Maltā ar starptautiskajiem avio un jūras satiksmes pārvadātājiem ir atļauta no sarkanā saraksta valstīm ar nosacījumu, ka tiek ievērota ieceļošanas noteikumu izpilde.

Ieceļošana Maltā no tumši sarkanā saraksta valstīm ir atļauta tikai saņemot iepriekš izsniegtu atļauju, sīkāk skatīt  šeit. 

Visām personām, kuras ieceļo Maltā, pirms izceļošanas ir jāaizpilda un jāiesniedz avio pārvadātājam vai atbildīgo dienestu darbiniekiem Public Health Passenger Locator Form un Public Health Travel Declaration Form veidlapas vai digitālā anketa Passenger Locator form - https://app.euplf.eu/#/ .

Pēc valstu saslimstības rādītājiem, ir noteiktas šādas riska valstu grupas:

 • sarkana – pirms ieceļošanas ir jāaizpilda un jāiesniedz avio pārvadātājam vai atbildīgo dienestu darbiniekiem Public Health Passenger Locator Form un Passenger Locator form: https://app.euplf.eu; 14 dienas pirms ieceļošanas Maltā persona nav uzturējusies tumši sarkanā saraksta valstīs. Personai pirms izceļošanas ir jāuzrāda Maltā atzīts Covid vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina pabeigtu vakcinācijas kursu, pēc kura ir pagājušas 14 dienas. Bērni, kas nav sasnieguši piecu gadu vecumu, var ieceļot kopā ar vecāku, kura rīcībā ir Maltas atzīts Covid vakcinācijas sertifikāts, un ieceļojot (bērnam) nav jāuzrāda Covid testa rezultāts, ir jāaizpilda Passenger Locator form. Bērni no piecu līdz 11 gadu vecumam var ieceļot kopā ar vecāku, kura rīcībā ir Maltas atzīts Covid vakcinācijas sertifikāts, un ieceļojot (bērnam) ir jāuzrāda negatīvs Covid molekulārā (PCR) testa rezultāts (ne vecāks kā 72h), ir jāaizpilda Passenger Locator form. Bērniem no 12 līdz 18 gadiem pirms izceļošanas uz Maltu ir jāuzrāda Maltas atzīts Covid vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina pabeigtu vakcinācijas kursu, pēc kura ir pagājušas 14 dienas, ir jāaizpilda Passenger Locator form. Gadījumā, ja bērns vecumā no 12 līdz 18 gadiem, ieceļojot Maltā, nevar uzrādīt pabeigta vakcinācijas kursa sertifikātu, pēc kura pabeigšanas ir pagājušas 14 dienas, tad Maltā var ieceļot, uzrādot negatīvu Covid molekulārā (PCR) testa rezultātu (ne vecāku kā 72h), un bērnam ir pienākums ievērot 14 dienu pašizolāciju. Sīkāka informācija par pašizolācijas ievērošanas norādījumiem ir pieejama šeit.
 • tumši sarkanā – ir noteikts ceļošanas aizliegums, ir atļauts ieceļot Maltā tikai ar iepriekšēji izsniegtu Maltas atbildīgo iestāžu atļauju un to noteikto ieceļošanas noteikumu izpildi, sīkāk skatīt šeit.

Maltā tiek atzīti šādi vakcinācijas sertifikāti:

 • Maltas iestāžu izsniegtais vakcinācijas sertifikāts (pabeigts vakcinācijas kurss +14 dienas);
 • ES Digitālais Covid vakcinācijas sertifikāts (pabeigts vakcinācijas kurss +14 dienas);
 • NHS COVID Pass“ vakcinācijas sertifikāts (pabeigts vakcinācijas kurss 14 dienas).
 • AAE vakcinācijas sertifikāts, ko izsniegušas Dubajas veselības iestādes ar nolasāmu QR kodu (pabeigts vakcinācijas kurss +14 dienas);
 • Turcijas vakcinācijas sertifikāts (pabeigts vakcinācijas kurss + 14 dienas);
 • ASV CDC Covid-19 Vaccination Record Card, kas apliecina pabeigtu vakcinācijas kursu ar Eiropas Zāļu aģentūras atzītajām vakcīnām, pēc kura ir pagājušas 14 dienas.

Ieceļojot Maltā, NAV derīgi šādi sertifikāti:

 • ES Digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina Covid-19 izslimošanu;
 • ES Digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina pirmās vakcīnas devas saņemšanu;
 • negatīvu antigēnu vai jebkāda cita veida Covid-19 testa rezultātu apliecinošs sertifikāts (izņemot molekulāro PCR testu izņēmuma gadījumos);
 • ar roku rakstītie vakcinācijas sertifikāti vai kartes.

Informācija par Maltā atzītajiem vakcinācijas sertifikātiem ir pieejama šeit

Bērni vecumā no pieciem līdz 11 gadiem var ceļot vecāku vai likumīgo pārstāvju, kuri ir pilnībā vakcinēti pavadībā, paredzot, ka uzrāda negatīvu PCR testu  (ne vecāku par 72 stundām pirms ieceļošanas Maltā).

Personām, kurām veselības apsvērumu dēļ nevar veikt vakcināciju, pirms ceļošanas uz Maltu ir jāsazinās ar Maltas atbildīgo iestādi pa e-pastu: covid19.health@gov.mt , e-pasta tēmā norādot “EXEMPTION REQUEST” nosūtot  Maltas atbildīgo iestāžu norādīto ārsta dokumentāciju un ārsta kontaktinformāciju. Gadījumā, ja personai tiek izsniegta ieceļošanas atļauja, personai ieceļojot Maltā ir jāuzrāda negatīvs Covid molekulārā (PCR) testa rezultāts (ne vecāks kā 72 stundas) un Maltas atbildīgo iestāžu atļauja, kā arī tās izsniegtais autorizācijas kods.

Personām, kuras, ieceļojot Maltā, nevar uzrādīt norādīto dokumentāciju, ir pienākums ieceļojot veikt molekulāro (PCR) testu un / vai ievērot 14 dienu karantīnu savā dzīvesvietas adresē Maltā vai viesnīcā par maksu.

Pārvadātājiem tiek lūgts uz Maltu nosūtīt tikai piekabes bez pavadošā personāla. Maltā atļauts ieceļot diviem transportlīdzekļa apkalpes locekļiem, taču viņi var tikt pakļauti karantīnas prasībām, kas ilgst 14 dienas.

Sīkāka informācija pieejama šeit: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Maltā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 26.11.2021.

Maroka: no 2020. gada 20. marta izsludināta ārkārtas situācija veselības jomā, kas pagarināta līdz 2021. gada 30. novembrim.

Marokas gaisa, sauszemes un jūras robežas starptautiskajam tūrismam ir slēgtas. Tāpat pastāv virkne citu ierobežojumu atkarībā no vīrusa izplatības konkrētajā valsts reģionā – valsts iedalīta divās zonās pēc ierobežojumu apmēra, kā arī tikai vakcinētas personas un personas ar īpašu varasiestāžu atļauju drīkst apmeklēt Kasablankas, Agadīras un Marākešas pilsētas.

Ārvalstis tiek iedalītas A un B sarakstu valstīs, balstoties uz Covid-19 saslimstības rādītājiem.

Viesiem no A grupas jāuzrāda vakcinācijas sertifikāts vai negatīvs PCR tests, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas. Viesiem no valstu grupas B nepieciešama īpaša atļauja ieceļot, kā arī vakcinācijas sertifikāts vai  negatīvs PCR tests, kas veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas. Nevakcinētajiem B grupas viesiem būs jāpavada 10 dienas pašizolācijā. Plašāka informācija par valstu iedalījumu grupās pieejama Marokas Ārlietu ministrijas mājaslapā. Prāmju satiksme tiek nodrošināta no Sētas ostas Francijas dienvidos un no Dženovas ostas Itālijā. Pakāpeniski atsākas lidojumi no citām valstīm. Jūras satiksme ar Spāniju joprojām apturēta.

Negatīvais Covid-19 testa rezultāts, kas nedrīkst būt vecāks par 72 vai 48 stundām kopš analīžu parauga nodošanas, būs jāuzrāda pārvadātājam pirms ceļojuma uzsākšanas. Testa rezultātam jābūt tulkotam angļu vai franču valodā. Pasažieriem tiešsaistē (www.onda.ma/form.php) obligāti ir jāizpilda pasažieru veselības veidlapa, tā jāizdrukā un jāparaksta, lai to uzrādītu, šķērsojot robežu. Plānojot izbraukšanu no Marokas, iesakām pārliecināties par Covid-19 testa negatīva rezultāta nepieciešamību konkrētajam pasažieru pārvadātājam.

Visā valstī ir spēkā komandantstunda no plkst.21.00 līdz 5.00. Komandantstundas nosacījumi neattiecas uz personām, kuras izgājušas pilnu vakcinācijas kursu.

Publiskās vietās sejas aizsargmasku lietošana ir obligāta. Par šī noteikuma neievērošanu draud cietumsods no viena līdz trīs mēnešiem un soda nauda līdz 1300 dirhamu (~120 eiro) apmērā.

2021. gada 15. septembra ir spēkā ES–Marokas savstarpējā vakcinācijas sertifikātu atzīšana, atvieglojot ceļošanu vakcinētajām personām.

No 2020. gada 6. augusta sejas aizsargmasku drīkst nelietot, pārvietojoties ar personīgo automašīnu bez pasažieriem.

Starptautiski kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

 

Papildināts 26.11.2021.

Melnkalne: obligāta sejas aizsargmasku lietošana un distancēšanās. Atsevišķu pakalpojumu sniegšana ir ierobežota. Lai gan Melnkalnes robežas ir atvērtas, aicinām rūpīgi sekot līdzi tās kaimiņvalstu noteiktajiem ceļošanas ierobežojumiem. 

Ieceļot Melnkalnē līdz 2021. gada 30. novembrim atļauts personām, kuras var uzrādīt digitālo Covid sertifikātu, kas apliecina:

 • ka personai ir negatīva PCR testa rezultāts, kas ir veikts 72 stundas pirms ieceļošanas vai antigēnu tests (“rapid-test”), kas veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas;
 • pierādījums, ka persona ir pilnībā vakcinēta pret Covid-19;
 • pozitīvu PCR testa rezultātu vai ātro antigēna testu (“rapid-test”), ko izsniegusi oficiāla laboratorija un kas ir vecāks par 10 dienām no robežšķērsošanas dienas, bet nav vecāks par 180 dienām, un kas pierāda, ka persona ir atveseļojusies no Covid-19 infekcijas.

Bērniem līdz  18 gadu vecumam nav nepieciešams uzrādīt negatīvu Covid-19 testu.

Ar aktuālajiem ierobežojumiem Melnkalnē aicinām iepazīties šeit: https://www.gov.me/en/article/covid-19-measures-and-recommendations.

Aktuālā Melnkalnes iestāžu informācija par Covid-19 ir atrodama šeit: https://www.ijzcg.me/. Tālrunis uzziņām: 020/412-858 (darbdienās no plkst.8.00 līdz 22.00, sestdienās no plkst.10.00 līdz 14.00).

 

Papildināts 13.10.2021.

Moldova: balstoties uz lēmumu Nr.62 personām, tai skaitā kravas un pasažieru pārvadātāju darbiniekiem, ieceļojot Moldovas Republikā, ir pienākums uzrādīt vienu no šādiem dokumentiem:

 • sertifikātu par vakcināciju pret Covid-19  vīrusu, kas tiks atzīts par derīgu, ja ir pagājušas vismaz 14 dienas kopš pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas;
 • negatīvu Covid-19 PCR testu, veiktu ne agrāk, kā 72 stundas vai  negatīvu Covid-19 ātro antigēnu testu, veiktu ne agrāk, kā 48 stundas pirms iekāpšanas sabiedriskā  pārvadātāja transportā vai arī pirms Moldovas Republikas robežas šķērsošanas, ja pārvietojas ar privātu transporta līdzekli (rumāņu, angļu, franču, vācu, itāļu vai krievu valodā).
 • medicīniska slēdziena, kas apstiprina Covid-19 pārslimošanu ne ātrāk kā pēc 15 dienām un ne ilgāk kā 180 dienu laikā pēc laboratoriski apstiprināta pozitīva Covid-19 testa, vai dokumenta, kas apliecina antivielu klātbūtni pret Covid-19 (rumāņu, angļu, franču, vācu, itāļu vai krievu valodā). Minētais dokuments derīgs 90 dienas no izmeklējuma veikšanas.  

Personām, kuras nevar uzrādīt kādu no augstāk minētajiem dokumentiem ir pienākums Moldovā ievērot 14 dienu pašizolācijas periodu un vismaz 72 stundas pirms iebraukšanas valstī aizpildīt elektronisko veidlapu.  

Sekot līdzi Nacionālās ārkārtas komisijas sabiedrības veselības jomā  lēmumiem iespējams šeit.

Pasažieru aviosatiksme no / uz Moldovu ir atļauta. Informācija par organizētajiem pasažieru avioreisiem pieejama Moldovas Civilās aviācijas pārvaldes mājaslapā un Kišiņevas starptautiskās lidostas mājaslapā.

Valstī noteikti šādi pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojošie pasākumi:

 • publiskās vietās – iekštelpās obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs, kā arī ārtelpās, ja nav iespējams ievērot vismaz viena metra fizisku distanci, obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs.
 • sabiedriskās ēdināšanas un atpūtas vietās jānodrošina ne mazāk kā četri m2 platība uz vienu personu, nodrošinot, ka nenotiek cilvēku drūzmēšanās. Starptautiskiem pārvadājumiem atvērtie robežkontroles punkti

Ar Rumāniju:

 • Leușeni–Albița
 • Sculeni–Sculeni
 • Giurgiulești–Galați
 • Costești–Stânca

Ar Ukrainu:

 • Otaci–Moghilev–Podolsk
 • Giurgiuleşti–Ren
 • TudoraStarokazacie
 • Palanca– Maiaki–Udobnoe
 • Ocniţa–Sokireanî
 • LargaKelmențî
 • Mirnoe–Tabaki
 • Briceni–Rossoșanî
 • Criva–Mamalîga
 • Pervomaisc-Cuciurgan

Noderīgas saites:

https://anta.gov.md/

http://www.border.gov.md/index.php/ro/

https://customs.gov.md/

 

Papildināts 26.11.2021

Mongolija: ārkārtējais (katastrofgatavības) stāvoklis ir pagarināts līdz 2021. gada 31. decembrim. Saistībā ar šo dekrētu uz laiku ir apturēti vietējie pasažieru autopārvadājumi, aviopārvadājumi un dzelzceļa pārvadājumi. Slēgti robežšķērsošanas punkti ar Krievijas Federāciju.

Atļauti tikai būtiski ceļojumi.

Visām personām, ieceļojot Mongolijā, jāuzrāda negatīva Covid-19 PCR testa rezultāts, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ierašanās un:

 • jāuzrāda vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina pilnu vakcinācijas kursu (no pēdējās vakcīnas saņemšanas pagājušas vismaz 14 dienas); vai
 • jāuzrāda Covid-19 pārslimošanas apliecinājumu, kas nav vecāks par četriem mēnešiem.
 • Ārvalstniekiem pēc ierašanās Mongolijā jāievēro 21 dienas karantīna valdības noteiktā uzturēšanās vietā.

Saskaņā ar Mongolijas valdības lēmumu no 2021. gada 23. februāra darbu atsāk Altambagas robežšķērsošanas punkts, atļaujot valstī ievest visas preces bez ierobežojuma. No 2021. gada 15. oktobra atcelts iebraukšanas aizliegums ārvalstu autovadītājiem. Visiem autovadītājiem, ieceļojot Mongolijā, jāuzrāda negatīva Covid-19 PCR testa rezultāts, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ierašanās.

 

Papildināts 26.11.2021.

Nīderlande: sīkāka informācijas pieejama šeit: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/checklist-entry.

Ieceļojot no epidemioloģiski drošām ES/Šengenas valstīm (uz 13.11. Itālija, Malta), nav nepieciešams uzrādīt vakcinācijas apliecinājumus, atveseļošanās apliecinājumu vai negatīva testa rezultātu. Nav nepieciešams doties pašizolācijā.

Aviopasažieriem, kuri ieceļo Nīderlandē, ir jābūt līdzi aizpildītam, izdrukātam un parakstītam veselības stāvokļa apliecinājumam (Health Declaration Form  – atrodama šeit).

Ieceļojot no epidemioloģiski augsta riska ES / Šengenas valstīm, nepieciešams uzrādīt vakcinācijas vai atveseļošanās apliecinājumu, vai arī negatīva testa rezultātu  ES digitālā Covid-19 sertifikāta formā. Nav nepieciešams doties pašizolācijā. Ja plānots ieceļot ar avio transportu, tad iepriekš jāaizpilda veselības deklarācijas forma. Pēc ieceļošanas tiek rekomendēts veikt testu t.sk. arī vakcinētām personām. Nevakcinētas un nepārslimojošas personas tiek aicinātas veikt testu otrajā dienā un pēc tam arī piektajā dienā pēc ieceļošanas GGD vai arī veicot paštestu. Jauniešiem jāieplāno testa veikšana GGD tūlīt pēc ieceļošanas.

ES/Šengenas augsta riska valstis (situācija uz 13.11.): Austrija, Bulgārija, Beļģija, Čehija, Dānija, Kipra, Horvātija, Igaunija, Somija, Francija, Grieķija, Islande, Īrija, Latvija,  Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Šveice, Ungārija, Vācija.

Pārvietošanās ierobežojumi un nosacījumi iekšzemē

Ņemot vērā Covid-19 vīrusa straujo izplatīšanos pēdējo nedēļu laikā[1], kā rezultātā ievērojami arī pieaudzis slimnīcās hospitalizēto iedzīvotāju skaits, 12.11. NL valdība pieņēma lēmumu par jauniem būtiskiem ierobežojumiem (t.s. daļējo lockdown), kuri būs spēkā no 13. novembra līdz 4. decembrim (trīs nedēļas).

Sīkāka informācija par ierobežojumiem valsts iekšienē Nīderlandes valdības mājaslapā: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19 un https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tourism-in-the-netherlands.

Kravu pārvadājumi

Kontroles brīdī autovadītājam jāuzrāda licences kartīte vai Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija starptautiskajiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu, kā arī CMR pavadzīme.

Veicot pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Kravu pārvadājumi netiek ierobežoti. Atļauti kravu pārvadājumi ar diviem transportlīdzekļu autovadītājiem.

Autovadītājiem tiek rekomendēts lietot individuālās aizsardzības līdzekļus, piemēram, sejas maskas un cimdus.

Informāciju par Covid-19 testēšanas vietām Nīderlandē iespējams iegūt šeit:

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Nīderlandē jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 30.11.2021.

Norvēģija: sākot ar 26. novembri, visām personām (tai skaitā vakcinētajiem), ieceļojot Norvēģijā, ir prasība reģistrēties elektroniskajā sistēmā entrynorway.no.

Ja persona nav vakcinēta, Norvēģijā ieceļošanas noteikumi atkarīgi no saslimstības rādītāja izceļošanas valstī. Valstis tiek klasificētas trīs veidos – “sarkanās”, “oranžās” un “zaļās” valstis. No “zaļās” valsts iebraukušai personai jāreģistrējas elektroniskajā sistēmā entrynorway.no, jāuzrāda 24h pirms ieceļošanas veikts tests, jāveic atkārtots tests, bet nav jāiziet pašizolācija. Ieceļojot no “oranžajām” valstīm, spēkā iepriekšējie nosacījumi. Ieceļojot no “sarkanajām” valstīm, papildus visām prasībām ir obligāta pašizolācija. Pašizolāciju var veikt savā dzīvesvietā vai citā tam piemērotā vietā. Pašizolāciju iespējams pārtraukt pēc trešās dienas, saņemot negatīvu testa rezultātu.  Bērni līdz 18 gadu vecumam ir atbrīvoti no pašizolācijas prasības, bet tiek aicināti trīs dienas pēc ieceļošanas neveidot ciešus kontaktus ar citām personām un brīvprātīgi veikt testu.  

Karte ar valstu iedalījumu pieejama: https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/#map-of-nordic-region-europe-with-status-for-entry-quarantine

No 25. septembra Norvēģijā atļauts ieceļot visiem ES/EEZ valstu pilsoņiem, bez nepieciešamības pierādīt rezidenta statusu Norvēģijā. Nevakcinētiem ieceļotājiem līdzi jābūt negatīvam Covid-19 testam, kas veikts pēdējo 24h laikā pirms ceļošanas. Visām personām, ieceļojot Norvēģijā, papildus jāveic Covis-19 ātrais tests. Testu var veikt lidostās vai policijas kontrolētos robežšķērsošanas punktos. Ja lidostu vai robežšķērsošanas vietu testēšanas punkti ir pārslogoti, testu ir jāveic 24 stundu laikā no ieceļošanas brīža tuvākajā testēšanas punktā Norvēģijā. Saistībā ar testēšanas prasību vairāki robežšķērsošanas punkti ir slēgti.

Sīkāka informācija par ieceļošanas noteikumiem pieejama: https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/international-travels/#travel-quarantine.

Prasības starptautiskos autopārvadājumos iesaistītām personām

Personas, kuras veic komerciālus kravu un pasažieru pārvadājumus vai ir ceļā uz vai no šādu norīkojumu, ir atbrīvotas no prasības veikt Covid-19 testu pirms ierašanās Norvēģijā. Profesionālie autovadītāji, kuri veic pārrobežu komercpārvadājumus ir atbrīvoti arī no Covid-19 testa veikšanas uz Norvēģijas robežas.

Visām personām, kuras ieceļo Norvēģijā ir jāreģistrējas elektroniskajā sistēmā entrynorway.no. Šis noteikums attiecas arī uz profesionāliem autovadītājiem kā Norvēģijas, tā arī gan ārvalstu pilsoņiem. Dokumentu pārbaudi veic Norvēģijas policija.

Testēšanās – nevakcinētām personām, testēšanās ieceļojot ir obligāta un ir bezmaksas. Izceļojot ir jāizmanto kāds no testēšanās punktiem, maksa par pakalpojumu ir, sākot no 120 eiro. 

Pārvietošānās ierobežojumi iekšzemē – ceļošana valsts iekšienē ir bez ierobežojumiem, izņemot gadījumus, kad tiek konstatēti lokāli Covid-19 uzliesmojumi, šādos gadījumos komūnas pašas var ieviest reģionālus ierobežojumus.

Kravas transportlīdzekļu vadītāji ir lūgti pirms robežu šķērsošanai laikus sagatavot uzrādīšanai pases un autovadītāju apliecības.

No 2021. gada 23. februāra visiem autovadītājiem obligāta sejas maskas lietošana publiskās iekštelpās un ārā.

No 2020. gada 14. maija Norvēģijas atbildīgās iestādes atceļ pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites prasībām. Veicot kravu pārvadājumus, jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši sākotnējām ES regulas Nr.561/2006 prasībām.

 

Papildināts 11.11.2021.

Polija: ieceļojot Polijā no Šengenas zonas / Eiropas Savienības valstīm, nepieciešams uzrādīt vienu no šādiem dokumentiem:

 • negatīvu Covid-19 testa (PCR vai antigēna) rezultātu. Testa rezultāts nedrīkst būt vecāks par 48 stundām Polijas robežas šķērsošanas brīdī. Testa rezultātam ir jābūt poļu vai angļu valodā. Nav noteikta vecuma kategorija, kas būtu atbrīvoti no testa prasības, tests nepieciešams arī bērniem. No prasības uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu atbrīvoti: lidmašīnu apkalpe, jūrnieki, zvejnieki, kuģu apkalpe, vilcienu personāls; starptautiskie autopārvadātāji (preču, pasažieru); bērni līdz 12 gadu gadu vecumam, ceļojot pieaugušo pavadībā, kuri ir vakcinēti pret Covid-19 ar Eiropas Savienībā atzītu vakcīnu, vai arī kuriem ir negatīvs Covid-19 testa (PCR vai antigēna) rezultāts;
 • vakcinācijas sertifikātu poļu vai angļu valodā, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 ar Eiropas Savienībā atzītu vakcīnu (ir jābūt pagājušām vismaz 14 dienām kopš pēdējās vakcīnas devas saņemšanas);
 • personām, kuras pabeigušas izolāciju mājās, izolāciju vai hospitalizāciju saslimšanas ar Covid-19 dēļ, jāuzrāda Polijas robežsardzei dokuments, kas apstiprina izolāciju vai hospitalizāciju saslimšanas ar Covid-19 dēļ (no izolācijas / hospitalizācijas beigām var būt pagājušas ne vairāk kā 180 dienas pirms Polijas robežas šķērsošanas dienas). Apliecinājumam ir jābūt poļu vai angļu valodā. Dokumentā ir jābūt norādītam personas vārdam un uzvārdam, no kura datuma līdz kuram datumam persona atradās izolācijā vai bija hospitalizēta saslimšanas ar Covid-19 dēļ.

Personām, kuras atgriežas Polijā kā savā pastāvīgajā dzīvesvietā, jāievēro karantīna, piesakoties galvenajam sanitārajam inspektoram. Personas tiek atbrīvotas no karantīnas prasības, ja Polijas robežas šķērsošanas brīdī tiek uzrādīts pēdējo 48 stundu laikā veikts negatīvs Covid-19 testa rezultāts. Minētais nosacījums attiecas uz personām, kuras ieceļo Polijā, šķērsojot jūras vai sauszemes robežu.

Personām, kuras ieceļo Polijā ar lidmašīnu, nepieciešams aizpildīt ceļotāja lokalizācijas anketu.  Pirms ceļojuma nepieciešams pārliecināties par konkrētās aviokompānijas noteiktajām prasībām.

Plašākā informācija pieejama Polijas robežsardzes mājaslapā.

Personām, kuras Polijā ieceļo, šķērsojot Šengenas zonas / Eiropas Savienības ārējo robežu, jāievēro karantīna.

No karantīnas prasības atbrīvoti:

 • ES, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices pilsoņi, viņu dzīvesbiedri un bērni, lai šķērsotu Poliju tranzītā ceļā uz dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu;
 • bērni līdz 12 gadu vecumam, kuri ceļo vakcinētu pieaugušo pavadībā vai pieaugušo pavadībā, kuriem ir negatīvs Covid-19 testa rezultāts (uzrādot ES digitālo Covid-19 sertifikātu);
 • personas, kuras vakcinētas pret Covid-19 ar Eiropas Savienībā atzītu vakcīnu (uzrādot vakcinācijas sertifikātu/apliecinājumu poļu vai angļu valodā, ir jābūt pagājušām vismaz 14 dienām kopš pēdējās vakcīnas devas saņemšanas);
 • personas, kurām ir negatīvs Covid-19 testa rezultāts (uzrādot ES digitālo Covid-19 sertifikātu);
 • personas, kuras ieceļo Polijā no valsts ārpus Šengenas zonas un Polijā uzturas ne ilgāk kā 24 stundas, un kurām ir aviobiļete, kas apstiprina izlidošanu 24 stundu laikā, skaitot no ierašanās brīža Polijā;
 • lidmašīnu apkalpe, jūrnieki, zvejnieki, kuģu apkalpe, vilcienu personāls; starptautiskie autopārvadātāji (preču, pasažieru);
 • personas, kuras pabeigušas izolāciju mājās, izolāciju vai hospitalizāciju saslimšanas ar Covid-19 dēļ, uzrādot Polijas robežsardzei dokumentu, kas apstiprina izolāciju vai hospitalizāciju saslimšanas ar Covid-19 dēļ (no izolācijas / hospitalizācijas beigām var būt pagājušas ne vairāk kā 180 dienas pirms Polijas robežas šķērsošanas dienas, apliecinājumam ir jābūt poļu vai angļu valodā, tajā jābūt norādītam personas vārdam un uzvārdam, no kura datuma līdz kuram datumam persona atradās izolācijā vai bija hospitalizēta saslimšanas ar Covid-19 dēļ).

Karantīnas periods var tikt samazināts, ja no astotās dienas pēc Polijas robežas šķērsošanas tiek veikts Covid-19 tests un tiek saņemts negatīvs Covid-19 testa rezultāts. Ieceļojot Polijā no valstīm, ar kurām noslēgta vienošanās, karantīna nav jāievēro, ja 48 stundu laikā pēc ieceļošanas Polijā tiek saņemts negatīvs Covid-19 testa rezultāts. Valstu saraksts pieejams šeit: Informacje dla podróżujących - Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Plašāka informācija pieejama Polijas robežsardzes mājaslapā.

No 2021. gada 9. novembra līdz turpmākam paziņojumam visa veida satiksmei ir slēgts Baltkrievijas–Polijas robežšķērsošanas punkts “Kuznica” (PL)–”Bruzgi” (BY). Autopārvadātāji ir aicināti izmantot pārējos robežšķērsošanas punktus, proti, Berestovica (BY)–Bobrovniki (PL) vai Kozlovichi (BY)–Kukuryki (PL).

Visā Polijas teritorijā iekštelpās (veikalos, sabiedriskajā transportā u.c.) jālieto deguna un mutes aizsegs. Masku vietā nedrīkst lietot šalles vai sejas vairogus.

No 2020. gada 23. aprīļa kravu transportlīdzekļu vadītājiem obligāti jālieto sejas maskas, ja autovadītājs atrodas ārpus transportlīdzekļa kabīnes. Ja transportlīdzekļa ekipāža sastāv no diviem autovadītājiem, abiem autovadītājiem visa pārvadājuma laikā jāvalkā sejas maska.

Starptautiski kravu un pasažieru pārvadājumi netiek iebežoti.

Veicot pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

 

Papildināts 30.11.2021.

Portugāle: paaugstinoties saslimšanai ar Covid-19 no 2021. gada 1. decembra visā Portugāles kontinentālajā teritorijā stāsies spēkā katastrofas stāvoklis.

 • Iedzīvotājiem, iespēju robežās darbs jāveic attālināti.
 • Obligāta sejas maskas lietošana visās slēgtās telpās un visās telpās, uz kurām neattiecas Veselības ģenerāldirektorāta izņēmumi.
 • Covid-19 digitālā sertifikāta uzrādīšanai būs obligāta:
  • restorānos, viesnīcas, naktsmītnes, pasākumos ar atzīmētām vietām, trenažieru zāles u.c.
 • negatīva testa (RT-PCR Covid-19 tests, kas veikts ne agrāk kā pirms 72 stundām vai antigēnu tests, kas veikts ne agrāk kā pirms 48 stundām) uzrādīšana (pat vakcinētām personām):
  • ieceļojot Portugālē ar aviotransportu.
  • apmeklējot pansionātus, slimnīcas vai līdzīgās ietās ievietotus pacients, sporta norises vietas u.c.
 • no 2022. gada 2. līdz 9. janvārim paredzēta papildus ierobežojumu ieviešana.

Līdz 2021. gada 30. novembrim atļauts ieceļot bez ierobežojumiem no Eiropas Savienības, Šengenas līguma dalībvalstīm.

No valstīm ārpus Eiropas zonas:

Albānijas, Armēnijas, Austrālijas, Azerbaidžānas, Bosnijas un Hercegovinas, Brunejas, Kanādas, Kataras, Ķīnas, Kosovas, Dienvidkorejas, ASV, Izraēlas, Japānas, Libānas, Jordānijas, Jaunzēlandes, Melnkalnes, Moldovas, Ziemeļmaķedonijas, Saūda Arābijas, Serbijas, Singapūras, Taivānas, Ukrainas un Honkongas un Makao.

Ieceļošana no valstīm, kas nav uzskaitītas, iespējama tikai izņēmuma gadījumos vai humānu apsvērumu dēļ. Par būtiskiem iemesliem tiek uzskatīts darbs, mācības, ģimenes apvienošana, medicīniskā aprūpe un humāni apsvērumi.

Ceļotājiem uz kontinentālo Portugāli ir jāņem vērā sekojošas prasības:

 • pirms ieceļošanas visiem ir jāaizpilda tiešsaistē anketa Passenger Locator Card;
 • visiem ieceļotājiem sākot no 12 gadu vecuma pirms ieceļošanas ir jāuzrāda negatīvs RT-PCR Covid-19 tests (vai NAAT tests), kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas vai antigēnu tests, kas veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas;
 • personas, kuras pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas Covid-19, un to var apliecināt ar ES digitālo Covid sertifikātu, no testa prasības ir atbrīvotas.

Ieceļotājiem no augsta saslimstības riska valstīm, Dienvidāfrikas, Indijas un Nepālas, ieceļojot jāreģistrējas šeit.

Epidemioloģiskās drošības prasības valstī paredz divu metru distances ieturēšanu, sejas aizsargmasku valkāšanu sabiedriskās vietās, kā arī vispārējās higiēnas prasību ievērošanu. Ar vispārējiem ārkārtas situācijas ierobežojumiem Portugālē iespējams iepazīties šeit: https://covid19estamoson.gov.pt/new-state-of-emergency-measures/.

Naudas sods par drošības prasību neievērošanu valstī var būt privātpersonai no 100 līdz 500 EUR, bet juridiskai personai no 1000 līdz 5000 EUR.

Papildus noderīgu informāciju var iegūt:

Portugāles tūrisma mājaslapā

Portugāles lidostas mājaslapā

Portugāles imigrācijas dienesta mājaslapā

Atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par ieceļošanu Portugālē šeit.

Starptautiski kravu pārvadājumi ir atļauti.

Atsevišķās pašvaldībās ar augstu un ļoti augstu saslimstības risku ieviesti ierobežojumi, taču tie netiek attiecināti uz starptautiskos autopārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem.

Pilns municipalitāšu saraksts un tām piešķirtais riska līmenis pieejams https://covid19estamoson.gov.pt/lista-de-concelhos-nivel-de-risco/.

Veicot pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2021. gada 13. janvāra. No 14. janvāra, veicot kravu pārvadājumus, Portugālē jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 26.11.2021.

Rumānija: Rumānija nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādējādi Rumānijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma. Rumānijā ieviestā klasifikācijas sistēma pieejama šeit: https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/.

2021. gada 3. oktobrī spēkā stājas ieceļošanas noteikumu grozījumi, valstīm tiekot sadalītām sarkanajā, dzeltenajā un zaļajā sarakstā, atbilstoši kumulatīvas saslimstības rādītājiem.

 • Sarkanajā sarakstā uzskaitītas valstis, kurās pēdējo 14 dienu kumulatīvais Covid‑19 inficēšanās gadījumu skaits ir vairāk nekā 3 uz 1000 iedzīvotājiem (jeb 300 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem).
 • Dzeltenajā sarakstā – gadījumu skaits robežās no 1,5 līdz 3 uz 1000 iedzīvotājiem.
 • Zaļajā sarakstā – zem 1,5 uz 1000 iedzīvotājiem.

Personas, kurām ir derīgs ES digitālais Covid-19 sertifikāts (kas apliecina vakcināciju) vai dokuments, kas apliecina izveseļošanos no Covid-19 (derīgs 180 dienas), var ieceļot Rumānijā no jebkuras valsts, minētās personas ir atbrīvotas no karantīnas vai testēšanas prasībām.

Ieceļojot no valsts, kas atrodas zaļajā sarakstā, nav nepieciešams ievērot pašizolāciju un nav nepieciešams uzrādīt ES digitālo Covid-19 sertifikātu (prasības attiecināmas arī uz transporta sektora darbiniekiem).

Ieceļojot no valsts, kas atrodas dzeltenajā sarakstā, jādodas 14 dienu pašizolācijā (prasības attiecināmas arī uz transporta sektora darbiniekiem).

Izņēmumi no pašizolācijas prasības:

 • uzrādot pilnu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu;
 • uzrādot negatīvs RT-PĶR testa rezultāts, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas Rumānijā, ko apliecina ES digitālais Covid-19 sertifikāts, pašizolācijas prasība netiek piemērota. Pašizolācijas astotajā dienā var veikt Covid-19 testu un negatīva testa rezultātā pašizolāciju var pārtraukt 10. dienā.

Ieceļojot no valsts, kas atrodas sarkanajā sarakstā, jādodas 14 dienu pašizolācijā, iepriekš deklarētā vietā (prasības attiecināmas arī uz transporta sektora darbiniekiem).

Izņēmumi no pašizolācijas prasības:

 • uzrādot Covid-19 vakcinācijas sertifikātu;
 • uzturoties Rumānijā mazāk nekā trīs dienas (72 stundas), ja tiek uzrādīts negatīvs RT-PĶR testa rezultāts, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas Rumānijā. Ja personas trīs dienu laikā (72 stundas) neizbrauc no Rumānijas, jāievēro 14 dienu karantīnas prasības, sākot ar ceturto dienu pēc ieceļošanas valstī;
 • pagājušas vismaz 14 dienas, bet ne vairāk kā 180 dienas kopš Covid-19 pārslimošanas;
 • tranzīts, ja persona izbrauc no Rumāniju 24 stundu laikā no ieceļošanas Rumānijā brīža;
 • pārrobežu darba ņēmēji, kuri ieceļo Rumānijā no Ungārijas, Bulgārijas, Serbijas, Ukrainas vai Moldovas Republikas.

2021. gada 10. oktobrī Latvija tika iekļauta sarkano valstu sarakstā.

Jaunais regulējums neparedz izņēmumus autovadītājiem ne ierodoties no EEZ valstīm, ne ierodoties no trešajām valstīm. Tādejādi uz autovadītājiem attiecināmi augstākminētie vispārējie ieceļošanas nosacījumi.

Aktuālā informācija par transportlīdzekļu plūsmu robežšķērsošanas punktos pieejama šeit.

Rumānijas atbildīgās iestādes publicējušas interaktīvu tranzīta koridoru, degvielas uzpildes staciju un atpūtas vietu karti.

2020. gada 14. maijā zaudē spēku braukšanas ierobežojumu atbrīvojumi, tādejādi, sākot ar 15. maiju, transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 7,5 tonnām, uz valsts autoceļiem jāievēro valsts noteiktie braukšanas ierobežojumi brīvdienās un valsts svētku dienās.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. No 2020. gada 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Rumānijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 22.10.2021.

Serbija: visiem ieceļotājiem jāuzrāda negatīvs Covid-19 PCR tests, kas veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ceļojuma. Testu nevar veikt ieceļošanas brīdī vai pēc ieceļošanas. Serbijas pilsoņi un personas ar uzturēšanās atļaujām var izvēlēties uzrādīt testu vai pavadīt 10 dienas pašizolācijā. Personām, kuras dodas pašizolācijā, jāreģistrējas vietnē http://www.e-zdravlje.gov.rs.

Izņēmumi:

 • Serbijas pilsoņi vai ārvalstnieki ar uzturēšanās atļaujām Serbijā, kas saņēmuši pilnu vakcināciju (divas vakcīnas) pret Covid-19 (AstraZeneca gadījumā pirmo vakcīnu), un var to apliecināt ar vakcinācijas sertifikātu. Vakcinēti ceļotāji no Apvienotās Karalistes pagaidām no negatīva Covid-19 testa prasības nav atbrīvoti;
 • ieceļotāji no Albānijas. Bosnijas un Hercegovinas, Bulgārijas, Ungārijas, Melnkalnes un Ziemeļmaķedonijas;
 • personas, kuras šķērso Serbiju tranzītā (līdz 12 stundām);
 • starptautisko pārvadājumu apkalpe;
 • lidmašīnu apkalpes locekļi;
 • bērni, kuri jaunāki par 12 gadiem un kuru vecāki / pilnvarotās personas izpildījuši ieceļošanas prasības;
 • diplomātisko pārstāvniecību un starptautisko organizāciju darbinieki.  

Sabiedriskās vietās jāievēro distancēšanās. Sejas aizsargmaskas lietošana sabiedriskās vietās ir obligāta gan slēgtās telpās, gan ārā, ja nav iespējams nodrošināt distanci. Katrā pilsētā ierobežojumi var atšķirties un strauji mainīties atkarībā no saslimšanas rādītājiem. Par noteikumu neievērošanu var tikt piemērots naudas sods vai apcietinājums.

Starptautiski kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Aktuālā informācija pieejama oficiālajā valdības mājaslapā.

 

Papildināts 30.11.2021.

Slovākija: nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādējādi Slovākijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma.

No 2021. gada 25. novembra visā Slovākijā noteikta komandantstunda no plkst.5.00 rītā līdz 1.00 naktī (kas nozīmē, ka brīvā kustība atļauta naktī starp plkst. 1.00 un 5.00). Šajā laikā pamest mājas atļauts tikai konkrētos izņēmuma gadījumos (piemēram, pamatvajadzību nodrošināšanai, medicīnas pakalpojumu saņemšanai, tuvinieku aprūpei u.c.; vairāk informācijas, kā arī pilns izņēmumu uzskaitījums pieejams šeit). Paredzams, ka ierobežojumi būs spēkā līdz 9. decembrim.

Pirms ieceļošanas Slovākijā vai ne vēlāk kā robežas šķērsošanas brīdī personai jāreģistrējas tīmekļa vietnē http://korona.gov.sk/ehranica.

Visām personām, kuras ieceļo caur lidostu, obligāti jāaizpilda arī reģistrācijas anketa, kas atrodama šeit.

Kopš 2021. gada 9. jūlija no karantīnas un negatīva testa rezultāta uzrādīšanas prasības atbrīvoti tikai ieceļotāji, kuri pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu. Tiek uzskatīts, ka pilns vakcinācijas kurss ir pabeigts, ja:

 • pagājušas vismaz 14 dienas, bet ne vairāk kā viens gads kopš otrās vakcīnas devas saņemšanas (vakcīnām, kam paredzētas divas devas);
 • pagājusi vismaz 21 diena, bet ne vairāk kā viens gads kopš vienas vakcīnas devas saņemšanas (vakcīnām, kam paredzēta tikai viena deva);
 • pagājušas vismaz 14 dienas, bet ne vairāk kā viens gads kopš pirmās vakcīnas devas saņemšanas, ja pirmā deva saņemta 180 dienu laikā kopš Covid-19 pārslimošanas.

Lai pilnībā vakcinētas personas ieceļotu Slovākijas Republikā, ir jāuzrāda ES digitālais Covid-19 sertifikāts (EU Digital COVID Certificate) vai nacionālais vakcinācijas sertifikāts slovāku, čehu vai angļu valodā.

Vakcinētām personām reģistrācija vietnē http://korona.gov.sk/ehranica ir spēkā sešus mēnešus un šajā laika posmā tā nav jāatkārto katru reizi, šķērsojot Slovākijas robežu.

Uz nevakcinētiem bērniem līdz 12 gadu vecumam attiecas tādi paši karantīnas nosacījumi, kādi ir spēkā viņu vecākiem.

Visiem citiem ieceļotājiem pēc ierašanās Slovākijā obligāti jāievēro 14 dienu karantīna, kuru var priekšlaicīgi pārtraukt ne ātrāk kā piektajā dienā, veicot PCR testu un saņemot negatīvu rezultātu.

Visām personām, kas ieceļo caur lidostu, obligāti jāaizpilda arī reģistrācijas anketa, kas atrodama šeit.

Vairāk informācijas par pašizolācijas nosacījumiem un izņēmumu grupām pieejams Slovākijas valdības mājaslapā.

Starptautiskos komercpārvadājumos iesaistītiem autovadītāji nav jāreģistrē ieceļošana valstī, kā arī nav jāievēro karantīnas un komandantstundas prasības.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādātāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 10. decembra. No 11. decembra, veicot kravu pārvadājumus, Slovēnijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Slovākijā nav noteiktas atkāpes no braukšanas ierobežojumiem brīvdienās un svētku dienās.

Valstī noteikta obligāta FFP-2 masku valkāšana sabiedriskajā transportā un publiskās vietās iekštelpās.

Ierobežojumi valsts iekšienē, tostarp pārvietošanās ierobežojumi, tiek noteikti pēc Covid-19 epidemioloģiskajiem rādītājiem un var atšķirties valsts teritoriālajos apgabalos.

 

Papildināts 30.11.2021.

Slovēnija: Slovēnija nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādējādi Slovēnijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma.

Ieceļojot Slovēnijā jāuzrāda vienu no šiem dokumentiem:

 • ES digitālais Covid-19 sertifikāts papīra vai digitālā formā ar QR kodu;
 • trešo valstu digitālais Covid-19 sertifikāts papīra vai digitālā formā ar QR kodu, kas izdots kompetentajās trešo valstu iestādēs, ja tas satur to pašu informāciju ko ES digitālais Covid-19 sertifikāts un ir angļu valodā;
 • negatīvs PCR Covid-19 tests veikts ES dalībvalstī, Šengenas līguma dalībvalstī, Austrālijā, Bosnijā un Hercegovinā, Izraēlā, Turcijā, Kanādā, Jaunzēlandē, Krievijā, Serbijā, Apvienotajā Karalistē un ASV, ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas Slovēnijā;
 • negatīvs antigēna (RAT) Covid-19 tests, veikts ES dalībvalstī, Šengenas līguma dalībvalstī, Austrālijā, Bosnijā un Hercegovinā, Izraēlā, Turcijā, Kanādā, Jaunzēlandē, Krievijā, Serbijā, Apvienotajā Karalistē un ASV ne agrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas Slovēnijā;
 • pozitīvs PCR tests, kas ir vecāks par 10 dienām, bet nav vecāks par 180 dienām;
 • sertifikāts par vakcināciju pret Covid-19, kas apliecina, ka:

- persona ir saņēmusi abas vakcīnas devas: Comirnaty (Biontech/Pfizer), Spikevax (Moderna), Sputnik V (Gamaleya National Centre of Epidemiology), CoronaVac (Sinovac Biotech), Sinopharm Covid-19 vakcīnu, Vaxzevria (AstraZeneca), Covishield (Serum Institute of India) vai divu minēto vakcīnu kombināciju;

vai

- persona ir saņēmusi vienu  Janssen (Johnson and Johnson/Janssen-Cilag) vakcīnas devu.

 • Sertifikāts par vakcināciju pret Covid-19 personai, kas atveseļojusies no Covid-19, kas apliecina, ka:
  • persona ir saņēmusi vismaz vienu augstāk minēto vakcīnu devu;
  • persona ir atveseļojusies no Covid-19 (pozitīvs PCR tests, kas nav vecāks par astoņiem mēnešiem vai medicīnisku izziņu, kas apliecina, ka persona ir atveseļojusies no Covid-19).

Ja persona nevar uzrādīt kādu no augstāk minētajiem dokumentiem, ieceļojot Slovēnijā, jāievēro 10 dienu pašizolācija. Ja ieceļotājs nav Slovēnijas rezidents un nevar pierādīt, ka viņam ir nodrošināta apmešanās vieta, kur ievērot pašizolācijas periodu, iebraukšana valstī var tikt liegta.

Bērniem, jaunākiem par 15 gadiem, ja ceļo kopā ar vecākiem / aizbildņiem, nav nepieciešams uzrādīt negatīvu Covid-19 testu un ievērot pašizolāciju, ja vecāki / aizbildņi var uzrādīt ES digitālo Covid-19 sertifikātu, negatīvu PCR testu / ātro antigēnu testu, vakcinācijas sertifikātu vai medicīnas iestādes izziņu par Covid-19 pārslimošanu.

Ja Slovēnija tiek šķērsota tranzītā, nav nepieciešams uzrādīt vakcinācijas sertifikātu, atveseļošanās sertifikātu vai negatīvu testu.

Ar detalizētu informāciju par aktuālajiem ierobežojumiem un pašizolācijas ievērošanas izņēmumiem aicinām iepazīties šeit.

Slovēnijas valdības ieviestie ierobežojumi valsts iekšienē cīņai ar Covid-19:

 • tūristu izmitināšanas vietas ir atvērtas;
 • sejas aizsargmasku lietošana ir obligāta slēgtās sabiedriskās telpās; sabiedriskajā transportā; atvērtās publiskās vietās, ja nav iespējams nodrošināt 1,5 metru distance; personīgajās automašīnās, ja nav vienas mājsaimniecības pārstāvji.

Ārvalstnieki bez pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, kuriem būs novērojami Covid-19 simptomi, netiks ielaisti Slovēnijā.

Aicinām sekot līdzi Slovēnijas atbildīgo iestāžu norādījumiem par preventīviem pasākumiem šīs infekcijas izplatības ierobežošanā.

Aktuālā Slovēnijas iestāžu informācija par Covid-19 ir atrodama šeit: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/. Informatīvais tālrunis: +386 1 478 7550 (katru dienu no plkst.8.00 līdz 20.00).

Noderīga informācija un rekomendācijas saistībā ar koronavīrusu Latvijā pieejamas Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.

Prasības starptautiskos komercpārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem

2021. gada 16. augustā Slovēnijā stājas spēkā kārtība, nosakot, ka autovadītājiem, kuri uzturēsies Slovēnijā ilgāk kā 12 stundas pirms iebraukšanas valstī jāuzrāda:

 • ES digitālais Covid-19 sertifikāts papīra vai digitālā formā ar QR kodu;
 • trešo valstu digitālais Covid-19 sertifikāts papīra vai digitālā formā ar QR kodu, kas izdots kompetentajās trešo valstu iestādēs, ja tas satur to pašu informāciju ko ES digitālais Covid-19 sertifikāts un ir angļu valodā;
 • negatīvs PCR Covid-19 tests, veikts ES dalībvalstī, Šengenas līguma dalībvalstī, Austrālijā, Bosnijā un Hercegovinā, Izraēlā, Turcijā, Kanādā, Jaunzēlandē, Krievijā, Serbijā, Apvienotajā Karalistē un ASV ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas Slovēnijā;
 • negatīvs antigēna (RAT) Covid-19 tests, veikts ES dalībvalstī, Šengenas līguma dalībvalstī, Austrālijā, Bosnijā un Hercegovinā, Izraēlā, Turcijā, Kanādā, Jaunzēlandē, Krievijā, Serbijā, Apvienotajā Karalistē un ASV ne agrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas Slovēnijā;
 • pozitīvs PCR tests, kas ir vecāks par 10 dienām, bet nav vecāks par 180 dienām;
 • sertifikāts par vakcināciju pret Covid-19, kas apliecina, ka:

- persona ir saņēmusi abas vakcīnas devas: Comirnaty (Biontech/Pfizer) Spikevax (Moderna), Sputnik V (Gamaleya National Centre of Epidemiology), CoronaVac (Sinovac Biotech), Sinopharm Covid-19 vakcīnu, Vaxzevria (AstraZeneca), Covishield (Serum Institute of India) vai divu minēto vakcīnu kombināciju;

vai

- persona ir saņēmusi vienu  Janssen (Johnson and Johnson/Janssen-Cilag) vakcīnas devu.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādātāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Ja autopārvadājumos iesaistītā personā nevar uzrādīt kādu no iepriekšminētajiem dokumentiem, personai jāievēro pašizolācijas nosacījumi.

Sīkāka informācija pieejama šeit: https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/104670-transit-trough-slovenia-on-way-to-another-country-allowed-within-12-hours-from-entering-clarification un https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2426/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19 un  https://www.gov.si/novice/2021-07-14-do-15-avgusta-2021-se-za-tranzit-in-mednarodni-transport-ne-zahteva-pogoj-pct/.

Konvoji: sākot ar 2020. gada 18. aprīli, Slovēnijā tek atceltas kravu transportlīdzekļu konvojēšanas prasības.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Slovēnijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 30.11.2021.

Somija: nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādējādi Somijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma.

No 2021. gada 26. jūlija ieceļot Somijā bez ierobežojumiem var:

 • no valstīm, kas iekļautas ES zaļajā sarakstā;
 • no citām Eiropas / Šengenas zonas valstīm:
 • ar vakcinācijas sertifikātu (kopš pēdējās vakcīnas devas pagājušas vismaz divas nedēļas) vai dokumentu, kas apliecina, ka persona ir pārslimojusi Covid-19 pēdējo sešu mēnešu laikā (derīgs 11 līdz 180 dienas kopš saslimšanas sākuma);
 • ar apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testu vai pirmās Covid-19 vakcīnas saņemšanu vismaz 14 dienas pirms ierašanās. Šajos gadījumos personai jāievēro pašizolācija un jāveic Covid-19 tests trīs līdz piecas dienas pēc ierašanās Somijā (plašāka informācija FINENTRY mājaslapā vai mobilajā aplikācijā);
 • ja ieceļotājs nevarēs uzrādīt nevienu no minētajiem dokumentiem, jāveic Covid-19 tests uzreiz pēc ierašanās, kā arī nākamais tests pēc 3-5 dienām (plašāka informācija FINENTRY mājaslapā vai mobilajā aplikācijā);
 • kravas transporta un loģistikas personāls norīkojumu laikā u.c..

Ja persona ierodas Somijā no tām trešajām valstīm ārpus Šengenas zonas, kas nav ES zaļajā sarakstā, un persona nav pilnībā vakcinēta, personai jābūt pietiekamam iemeslam ieceļot Somijā. Piemēram, atgriešanās Somijā, atgriešanās caur Somiju citā ES vai Šengenas zonas valstī, regulāri tranzīta braucieni vai citi būtiski iemesli.

Pienākums uzrādīt vakcinācijas, pārslimošanas apliecinājumus vai Covid-19 testu neattiecas uz ieceļotājiem, kas dzimuši 2006. gadā vai vēlāk un uz ieceļotājiem no valstīm vai reģioniem, kuros inficēšanās risks ir zems (mazāk par 10 gadījumiem uz 100 000).

Izceļojot testus bez maksas valsts medicīnas iestādēs var veikt personas, kam ir saslimšanas pazīmes vai mobilā lietotne ziņojusi par kontaktu. Pārējos gadījumos testus veic privātajās medicīnas iestādēs par maksu (79–249 eiro).

Plašāka informācija par robežšķērsošanu atrodama Somijas Robežsardzes mājaslapā: https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic

Plašāka informācija par veselības drošības pasākumiem atrodama Somijas Veselības un labklājības institūta mājaslapā: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic.

Aktuālā Somijas iestāžu informācija par Covid-19 ir atrodama šeit:

https://vnk.fi/en/frontpage  (Premjerministres birojs)

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic    (Somijas Veselības un labklājības institūts)

https://www.finavia.fi/en/airports/helsinki-airport (Helsinki-Vantā lidosta)

https://www.raja.fi/en (Somijas Robežsardze)

https://www.hel.fi/helsinki/en (Helsinku pilsētas mājaslapa)

https://www.poliisi.fi/coronavirus_info (Policija)

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Somijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

Ieviestas atsevišķas atkāpes no bīstamo kravu pārvadājumu noteikumiem (ADR). Informācijas apkopojums pieejams Apvienoto Nāciju mājaslapā.

 

Papildināts 30.11.2021.

Spānija: no 2021. gada 7. jūnija Spānija atvieglo ieceļošanas noteikumus valstī.

Ieceļojot Spānijā (ne ātrāk kā 48 stundas pirms iebraukšanas), Spānijas Veselības ministrijas mājaslapā www.spth.gob.es jāaizpilda elektroniski “Veselības pārbaudes veidlapa” vai jāreģistrējas izmantojot mobilo aplikāciju  Android vai iOs ierīcēs (jānorāda vārds, uzvārds, apmeklētās valstis, kontaktinformācija, saskarsme ar Covid-19). Pēc anketas aizpildīšanas anketa persona saņem apstiprinājuma QR koda formā, kas jāuzrāda lidostu veselības kontroles punktos lidostās un ostās. Anketa ir jāpilda par katru personu, t.sk. bērniem.

Ieceļojot no riska valstīm (saraksts tiek atjaunots katru nedēļu, atrodams veselības ministrijas mājaslapā https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm ), ir jāuzrāda viens no sertifikātiem / dokumentiem par:

 • vakcināciju (ja persona ir saņēmusi pilnu vakcināciju);

Ar vakcinācijas sertifikātu Spānijā var ieceļot, ja pilna vakcinācija ir veikta vismaz 14 dienas pirms ceļošanas. Par ieceļošanai derīgām vakcīnām tiek uzskatītas Eiropas Zāļu aģentūras un Pasaules Veselības organizācijas autorizētās vakcīnas: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm un Sinovac-Coronavac.

Vakcinācijas sertifikātā jāietver šāda informācija: vārds un uzvārds; vakcinācijas datums, norādot pēdējās devas datumu; vakcīnas nosaukums; ievadīto devu skaits / pilna vakcīna; sertifikāta izdevēja valsts; sertifikāta izdevējiestādes identifikācija.

 • sertifikātu par izslimotu Covid-19 (ja persona ir izslimojusi Covid-19);

Ārstniecības iestādes zīme / sertifikāts, ko izsniegusi Valsts iestāde vai medicīnas centrs, skaitās derīgas vismaz 11 dienas pēc pirmā nukleīnskābju amplifikācijas testa (NAAT) veikšanas, kurā uzrādās pozitīvs rezultāts. Zīme / sertifikāts derīgs 180 dienas kopš pirmā pozitīvā rezultāta uzrādīšanas.

Sertifikātā jāietver šāda informācija: vārds un uzvārds; pirmā pozitīvā SARS-CoV-2 diagnostikas testa paraugu ņemšanas datums; veiktā NAAT testa veids un veikšanas datums; sertifikāta izdevējvalsts.

 • diagnostikas testu (PCR) veikšanas sertifikāts.

Gadījumos, kad persona nav vakcinēta un slimība nav izslimota, ir jāuzrāda negatīvs PCR Covid-19 tests, kas veikts ne ātrāk kā 48 stundas pirms ceļošanas. No testa prasības ir atbrīvoti bērni, jaunāki par 12 gadiem.

Šobrīd par ieceļošanai derīgiem testiem tiek akceptēti divu veidu Antigēnu noteikšanas testi, kas iekļauti Eiropas Komisijas Covid-19 ātro antigēnu noteikšanas testu kopējā sarakstā, pamatojoties uz Padomes Ieteikumu 2021/C 24/01:

 • Rapid Antigen tests – ātrie antigēna testi;
 • PCR tests.

Diagnostikas testa sertifikātā jāietver vismaz šāda informācija: vārds un uzvārds; paraugu ņemšanas datums; veiktā testa veids; izdevēja valsts; rezultāts.

Seroloģiskie testi ieceļošanai Spānijā nav derīgi.

Ar detalizētu informāciju var iepazīties Spānija Veselības ministrijas mājaslapā

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm.

Citi ierobežojumi valstī:

 • Spānijā atcelta sejas un deguna aizsegu lietošanas prasība ārpus telpām. Aizsargmasku lietošanas prasība saglabājas slēgtās telpās, t.sk. sabiedriskajā transportā (sakot no sešu gadu vecuma). Noteikumu neievērošanas gadījumā var tikt piemērots 100 eiro naudas sods. Visā Spānijā jāievēro drošas distancēšanās nosacījumi – divi metri.
 • visā valstī ir atcelts starpreģionu pārvietošanās ierobežojums. Šobrīd par ierobežojumu nepieciešamību lemj autonomo reģionu vadības (kopā 17). Atkarībā no slimības izplatības, katrā autonomajā reģionā var tikt noteikti dažādi ierobežojumi, līdz ar to nav vienotu noteikumu visā valstī un, pārvietojoties starp reģioniem, ir jāseko līdzi vietējiem noteiktajiem ierobežojumiem.
 • lielākajā daļā reģionu komandantstunda ir atcelta, taču tā var tikt piemērota autonomo reģionu pašvaldībās, kur saslimšanas risks ir ļoti augsts.
 • personas, kuras ir ieceļojušas no augsta riska trešajām valstīm, inficējusies,vai bijusi kontaktā ar Covid-19 slimnieku, Spānijas Veselības ministrija ir noteikusi pašizolācijas ilgumu – 10 dienas.

Starptautiski kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

2020. gada 30. martā Spānijas transporta ministrija publicēja tūristiem atvērto atpūtas vietu sarakstu, kuras turpina darbību. Autovadītāji, kuri nodarbojas ar pasažieru un kravu pārvadājumiem, tiek aicināti izmantot atvērto atpūtas vietu sniegtos pakalpojumus. Interaktīvu atpūtas vietu karti skatīt šeit.

Valdība nodrošina mājaslapu ar informāciju par ēdināšanas vietām, autostāvvietām un apkalpošanas stacijām, kas pieejamas kravu transportlīdzekļiem un to ekipāžai.

 

Papildināts 24.09.2021.

Šveice: valstis pēc to saslimstības rādītājiem tiek iedalītas “augsta saslimstības riska” un “zema saslimstības riska” valstīs. Sarakstu uztur un regulāri atjauno Šveices Sabiedrības veselības federālais birojs.

No 2021. gada 20. septembra ieceļošanai Šveicē ir jauni nosacījumi:

 • visām personām (arī pret Covid-19 vakcinētām, vīrusu pārslimojušām vai ar negatīvu Covid-19 testu), ieceļojot jāveic reģistrācija tiešsaistes sistēmā;
 • personām, kurām nav vakcinācijas pret Covid-19 vai pārslimošanas sertifikāta, neatkarīgi no kuras valsts un ar kādu transportlīdzekli tās ierodas, ieceļojot ir jāuzrāda negatīvs PCR tests (ne vecāks par 72 stundām) vai ātrais antigēnu tests (ne vecāks par 48 stundām);
 • personām, kurām nav vakcinācijas pret Covid-19 vai pārslimošanas sertifikāta, ir jāveic atkārtots tests 4. līdz 7. dienā pēc ierašanās valstī, izmaksas sedzot no personīgajiem līdzekļiem. Testa rezultāts ir jāpaziņo vietējai kantona pārvaldei. Par atkārtota testa neveikšanu un rezultātu nepaziņošanu vietējām varas iestādēm draud administratīvais sods. Vairāk informācijas par atkārtota testa veikšanu šeit.
 • bērniem, kuri jaunāki par 16 gadiem, nav jāuzrāda negatīvs tests ieceļojot un nav jāveic atkārtots tests no ceturtās līdz septītajai dienai pēc ierašanās.

Vakcinācijas sertifikāts derīgs:

 • divu devu vakcīnām (Comirnaty®, Covid-19 vakcīna Moderna, AstraZeneca, Sinopharm BIBP, Sinovac, Covishield): sākot ar otrās devas saņemšanas dienu;
 • no 22. dienas pēc vienas devas vakcīnas (Janssen) saņemšanas;
 • personām ar iepriekš apstiprinātu Sars-CoV-2 infekciju: sākot ar pirmās vakcīnas devas saņemšanas dienu.

Detalizētāka informācija par ieceļošanu Šveicē pieejama Šveices Sabiedrības veselības federālā biroja mājaslapā.

Starptautiski kravu un pasažieru pārvadājumi

Negatīva Covid-19 testa rezultāta uzrādīšanas un prasības par reģistrāciju tiešsaistē sistēmā netiek attiecinātas uz personālu, kas iesaistīts starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumos neatkarīgi no valsts, no kuras persona iebrauc Šveicē.

Tādejādi no 2021. gada 20. septembra visiem pasažieriem, kuri ierodas Šveicē starptautiska regulāra vai neregulāra pārvadājuma ietvaros pirms iebraukšanas valstī ir jāaizpilda Šveices tiešaistes forma. Ja pasažieriem nav iespējas aizpildīt veidlapu tiešsaistē, tā jāaizpilda papīra formātā. Aizpildīta veidlapa jāiesniedz pārvadātājam un jānosūta uz e-pasta adresi CH.focalpoint@bag.admin.ch. Pasažieru pārvadātājiem, kas veic pārvadājumu uz Šveici, ir jāpārliecinās, vai pasažieri ir aizpildījuši tiešsaistes formu vai veidlapu papīra formātā.

Pasažieriem pirms iekāpšanas autobusā pārvadātājam jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts. Šī prasība netiek attiecināta uz vakcinētiem vai pārslimojušiem pasažieriem. Ja pasažieris nevar uzrādīt iepriekšminētos dokumentus, pārvadājums ir jāatsaka. Sīkāka informācija pieejama www.bag.admin.ch/en-try.

Gadījumos, kad Šveice tiek šķērsota tranzītā (bez apstāšanās) iepriekšminētās prasības par tiešsaistes reģistrāciju un negatīvs Covid-19 testa rezultāta uzrādīšanu nav spēkā.

Par nesadarbošanos ar Šveices varasiestādēm var tikt tikt piemērots naudas sods līdz 10 000 CHF apmērā.

Atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem pieejamas šeit: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html#1668147653.

 

Papildināts 26.10.2021.

Tadžikistāna: sauszemes robeža ar Uzbekistānu, Kirgizstānu, Ķīnu un Afganistānu ir slēgta. Daži robežšķērsošanas punkti ar Uzbekistānu, Kirgizstānu un Ķīnu ir atvērti kravu pārvadājumiem.

Visiem ieceļotājiem (arī tranzīta pasažieriem) jāuzrāda negatīvs Covid-19 PCR tests, veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas. Tāpat tiek veikta veselības pārbaude un atkārtots Covid-19 tests pēc ieceļošanas. Pašizolācija jāievēro ne mazāk kā trīs dienas. Valstī obligāta prasība ir sejas aizsargmasku valkāšana visās publiskajās vietās un iestādēs, arī transportlīdzekļos.

Valdība izdevusi pagaidu kārtību, kādā tiek veikti starptautiskie kravu pārvadājumi Covid-19 izplatības laikā. Pagaidu rīkojuma neoficiālais tulkojums krievu valodā pieejams šeit.

Pagaidu kārtībā atrunātas prasības ārvalstīs reģistrētu starptautiskus kravu pārvadājumus veicošu transportlīdzekļu iebraukšanai, izbraukšanai un tranzīta pārvadājumiem Tadžikistānas teritorijā.

Pagaidu kārtība paredz, ka ārvalstīs reģistrēts pārvadātājs:

 • ar transportlīdzekli var iebraukt Tadžikistānas teritorijā līdz tuvākajam pierobežas terminālim vai muitas kontroles zonā, kas atrodas robežkontroles punktā;
 • piekabi/puspiekabi var nodot Tadžikistānas pārvadātājam, kas noslēdz pārvadājuma operāciju un atgriež piekabi/puspiekabi pierobežas terminālī vai muitas kontroles zonā;
 • var veikt kravas pārkraušanu uz Tadžikistānā reģistrēta pārvadātāja transportlīdzekli;
 • tiek eskortēts, ja tiek veikts tranzīta pārvadājums cauri Tadžikistānai.

Pagaidu kārtību apstiprinājušas Tadzikistānas Transporta, Veselības un sociālo lietu, Iekšlietu ministrija, muita, kā arī Nacionālās drošības komiteja, sīkāk: http://www.abbat.tj/news/972.

Pierobežas termināļos un muitas kontroles zonās pieejamas viesnīcas, ēdināšanas pakalpojumi, kā arī sanitārie mezgli.

Sīkāka informācija pieejama Tadžikistānas starptautisko autopārvadātāju asociācijas mājaslapā un Tadžikistānas ārlietu ministrijas mājaslapā.

2020. gada 9. jūnijā Tadžikistānas transporta ministrija veica grozījumus (neoficiāls tulkojums angļu valodā) noteikumos, kas reglamentē starptautiskus pārvadājumus Covid-19 paendēmijas laikā. Grozījumi ietver sekojošas prasības:

 • ja autovadītājam ir pierādījumi, ka Covid-19 testa rezultāti ir negatīvi, atļauta iebraukšana Tadžikistāna uz periodu līdz piecām dienām;
 • ja autovadītājs nevar uzrādīt šādus pierādījumus, kompetentās iestādes uz robežas veiks Covid-19 testu. Līdz brīdim, kad būs zināmi testa rezultāti, autovadītājs tiks ievietots karantīnā. Ja tests ir negatīvs, autovadītājs var brīvi iekļūt valstī un doties uz galamērķi;
 • no termināļa pakalpojumu maksājumiem atbrīvoti transportlīdzekļi, kas importē humānās palīdzības aprīkojumu. Pārvadājumuma atbilstību atbrīvojumam pamato ar pavadzīmi.

Galvenā robežšķērsošanas vieta starp Afganistānu un Tadžikistānu – Šerhana bandāra (osta) kopš 2021. gada 22. jūnija (atrodas Taliban kontrolē). Autopārvadātāji tiek aicināti izvairīties no transporta operācijām šajā robežas šķērsošanas vietā.

Ierobežota satiksmes plūsma uz Kirgizstānas un Tadžikistānas robežas. Slēgti šādi robežšķērsošanas punkti:

 • КызылБель;
 • Кулундуавтодорожный;
 • Кайрагачавтодорожный;
 • КызылБельавтодорожный;
 • Бордобоавтодорожиый;
 • Карамыкавтодорожный.

 

Papildināts 30.11.2021.

Turcija: no 2021. gada 14. novembra visiem ieceļotājiem no Latvijas jāuzrāda viens no uzskaitītajiem dokumentiem:

 • negatīvs Covid-19 PCR tests, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas;
 • Covid-19 antigēnu tests, kas veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas;
 • personai nav jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests un nav jāievēro karantīna, ja tā var uzrādīt oficiālu apliecinājumu par pilna vakcinācijas kursa pret Covid-19 pabeigšanu vismaz 14 dienas pirms ieceļošanas Turcijā, vai apliecinājumu, ka pēdējo sešu mēnešu laikā ir izslimojusi ar Covid-19 un izveseļojusies (sākot no 28. saslimšanas dienas).

Turcijas pilsoņiem un ārvalstniekiem ir tiesības ierasties Turcijā izmantojot sauszemes transporta, gaisa vai jūras pasažieru ceļus.

No 2021. gada 15. marta 72 stundas pirms ieceļošanas Turcijā obligāti ir jāaizpilda ieceļošanas apliecinājums "Traveller Entry Form" tīmekļa vietnē https://register.health.gov.tr/. Aviokompānijas pirms iekāpšanas lidmašīnā veiks pārbaudi. Personai ir jāspēj uzrādīt aizpildītu apliecinājumu telefonā vai izprintētu uz lapas.

Ceļošana Turcijas Republikas iekšienē iespējama tikai ar HES kodu (iegūstams tikai ar Turcijas SIM kartēm vai lejuplādējot HES mobilo aplikāciju): https://www.turkishairlines.com/en-tr/announcements/coronavirus-outbreak/hes-code/. Balstoties uz Turcijas iekšējiem noteikumiem, lai iekļūtu valsts iestādēs, skolās un tādās sabiedriskajās vietās kā iepirkšanās centri, restorāni, kafejnīcas, bibliotēkas, sporta centri, kāzu svinību vietas, skaistumkopšanas saloni, masāžu saloni un spēļu zāles, var tikt prasīts uzrādīt HES kodu.

Personām, kuras ieceļo no Brazīlijas, Dienvidāfrikas, Nepālas, Šrilankas, Bangladešas, Indijas un Pakistānas vai ir bijušas šajās valstīs pēdējo 14 dienu laikā, tiek piemērota karantīna. Karantīnu nepiemēro, ja šie ceļotāji var uzrādīt oficiālu apliecinājumu par pilna vakcinācijas kursa pret Covid-19 pabeigšanu vismaz 14 dienas pirms ieceļošanas Turcijā vai apliecinājumu, ka pēdējo sešu mēnešu laikā ir izslimojusi ar Covid-19 un izveseļojusies (sākot no 28. saslimšanas dienas).

Personām, kuras ieceļo no Afganistānas vai ir tajā bijušas pēdējo 14 dienu laikā, ieceļojot Turcijā, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 PCR tests, kas ir veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas. Šīm personām tiek piemērota 10 dienas ilga karantīna valdības noteiktās viesnīcās. Izdevumi ir jāsedz personām pašām. Šie maksājumi ir jāveic pirms ieceļošanas. Gadījumā, ja persona nevar uzrādīt maksājumu apliecinošus dokumentus, tās iekāpšana lidaparātā netiks atļauta. Karantīnas septītajā dienā, ja PCR testa rezultāti ir negatīvi, tā var tikt pārtraukta.

Personām, kuras ieceļo no Irānas un Ēģiptes, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 PCR tests, kas ir veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas vai oficiālu apliecinājumu par pilna vakcinācijas kursa pret Covid-19 pabeigšanu vismaz 14 dienas pirms ieceļošanas Turcijā.

Lidmašīnu, kuģu apkalpes locekļi un kravu pārvadājumu automašīnu šoferi, kā arī tranzīta un transfēra pasažieri ir atbrīvoti no negatīva Covid-19 testa un karantīnas prasībām.

Visā valstī ir ieviesta obligāta prasība lietot sejas maskas publiskās vietās, tai skaitā  sabiedriskajā transportā, tirdzniecības vietās, restorānos un uz ielas.

2021. gada 1. martā Turcijas valdība paziņoja par četru zonu sistēmas ieviešanu Turcijā, kas nosaka Covid-19 ierobežojošos mērus katrā no zonām. Turcijas provinces tagad ir iedalītas četrās riska grupās: zema (zilā krāsa), vidēja (dzeltena krāsa), augsta (oranža krāsa) un ļoti augsta (sarkana krāsa). Iedalījums balstīts uz inficēto un vakcinēto cilvēku skaitu. Lai redzētu Turcijas iedalījumu četra riska zonās, lūgums skatīt šeit: https://covid19.saglik.gov.tr/;

Saskaņā ar Turcijas Tirdzniecības ministrijas sniegto informāciju RSSS virtuālās rezervēšanas pieteikumu sistēmas ieviešana tiek atlikta līdz 2020. gada beigām.

 • Rindu numuru rezervēšana sistēmā darbība tika pārtraukta 2020. gada 15. oktobrī plkst.20.00.
 • Sākot no 19. oktobra plkst.8.00, tieks izmantota iepriekšējā rindu sistēmas shēma.

RSSS virtuālā rezervācijas pieteikumu sistēma pakāpeniski tiks ieviesta līdz 2020. gada beigām.

Iepriekš ziņojām, ka 2020. gada 16. septembrī uz Turcijas un Bulgārijas robežas (Kapıkule robežšķērsošanas punktā) ieviesta obligātā elektroniskās deklarēšanās sistēma.

Visiem kravas transportlīdzekļiem, kas izbrauc no Turcijas muitas teritorijas, izmantojot Kapıkule robežšķērsošanas punktu, ir jāpiesaka rindas numurs, izmantojot elektronisko RSSS virtuālās rezervācijas sistēmu.

Lietoti iespējams nolādēt šeit.

Informatīvs materiāls angļu valodā pieejams šeit un šeit.

Braukšanas ierobežojumi Stambulā kravas transportlīdzekļiem

Saskaņā ar Stambulas Transporta koordinācijas komitejas lēmumu no 2021. gada 1. jūnija kravas transportlīdzekļiem (N3/O3/O4), kas šķērso Stambulu tranzītā, aizliegts pārvietoties pa autoceļiem D100, TEM un to pievadceļiem.

Transportlīdzekļiem, kas šķērso Stambulu tranzītā, jāizmantos ziemeļu Marmaras autoceļš, savukārt tiem transportlīdzekļiem, kas Stambulu tranzītā šķērso no rietumiem, jāizmanto Silivri-Kınalı krustojums, no kura jānokļūst uz ziemeļu Marmaras autoceļa. Nobraukšanai no Marmaras autoceļa jāizmanto Pendik-Kurnaköy krustojums. Transportlīdzekļiem, kas Stambulu tranzītā šķēro virzienā no austrumiem, jāizmanto Pendik-Kurnaköy krustojums, nokļūstot uz ziemeļu Marmaras autoceļa.  Nobraukšanai no Marmaras autoceļa jāizmanto Silivri-Kınalı krustojums.

 

Papildināts 26.10.2021.

Turkmenistāna: ceļojot no ārvalstīm, jāuzrāda kāds no trim sertifikātiem:

 • Covid-19 vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina, ka pēc pirmās vakcīnas ir pagājušas vismaz 42 dienas;
 • sertifikāts, kas apliecina, ka personai ir antivielas (Covid-19 pārslimošanas sertifikāts);
 • sertifikāts par veiktu nukleīnskābes testu (Nucleic Acid Test NAT), kas veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas.

Neatkarīgi no testa rezultāta ir jāievēro 21 dienu pašizolācija valsts norādītā vietā. Vakcinētas personas var pašizolācijā pavadīt septiņas dienas savā uzturēšanās vietā. Izceļojot no Turkmenistānas, arī jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas veikts 24 stundas pirms plānotā ceļojuma.

Drošības apsvērumu dēļ Aqina muitas punkts, kas atrodas robežšķērsošanas vietā starp Afganistānu un Turkmenistānu ir slēgta starptautiskam pārvadājumiem, kas teik veikti saskaņā ar TIR sistēmu un valsts tranzīta sistēmu (veidlapa T2).

Autopārvadātāji tiek aicināti izvairīties no iepriekšminētā robežšķērsošanas punkta izmantošanas.

Visiem TIR transporta operatoriem tiek lūgts izvairīties no TIR operācijām šajā robežšķērsošanas vietā.

2021. gada septembrī uz Turkmenistānas un Uzbekistānas robežas darbību atsāk Kunya–Urgench–Khojili un Dashoguz robežšķērsošanas punkti, savukārt eksporta, importa un tranzīta operācijas iespējams veikt izmantojot Shabat robežšķērsošanas punktu.

No 2020. gada 1. aprīļa ir ierobežota Turkmenistānas robežas šķērsošana ar kravu transportlīdzekļiem, kas veic starptautiskos kravu pārvadājumus, tai skaitā tranzīta pārvadājumus cauri Turkmenistānai. Kravu plūsma ir atļauta caur noteiktiem TRASECA un Lapis–Lazuli tranzīta koridoru muitas punktiem.

Iepriekš ziņojām, ka no 2020. gada 24. marta visus kravu pārvadājumus, kuri jāveic Turkmenistānas teritorijā pa autoceļiem, jānodod Turkmenistānas kravu pārvadātāju rīcībā, ja ārvalstīs reģistrētais pārvadātājs kravu ieved valstī, izmantojot robežkontroles punktu "Garabogaz" vai "Farap". Ārvalstu pārvadātāji var nodot kravu Turkmenistānas kravu pārvadātājam īpašās šim nolūkam paredzētās vietās uz valsts robežas. Kravas nodošanas procesā personīgais kontakts ir aizliegts.

Tranzīta koridoru efektīvai funkcionēšanai Turkmenistānas iestādes rosina izmantot kombinētos pārvadājumu veidus (jūras, sauszemes, gaiss). Turkmenistānas iestādes rosina preču pārvadājumus, tai skaitā tranzīta pārvadājumus, veikt, izmantojot konteinerus un dzelzceļa vagonus, aktīvi izmantojot kombinētos pārvadājumu veidus (gan jūras, gan sauszemes).

Jautājumiem, kas saistīti ar preču pārvadāšanu Turkmenistānā un tranzītu caur tās teritoriju, zvanīt uz sekojošiem numuriem:

Ashgabata: + 99365647471;

Baku: + 994502900301;

Taškenta: + 998712023210 / 998901297455.

Sīkāka informācija angļu un krievu valodā pieejama Turkmenistānas oficiālajā vēstulē.

 

Papildināts 26.10.2021.

Ukraina: karantīnas režīms pagarināts līdz 2021. gada 31. decembrim.

Visiem ārvalstniekiem ar termiņa uzturēšanās atļaujam un personām bez valstiskās piederības, ieceļojot Ukrainā vai šķērsojot Ukrainu tranzītā, neatkarīgi no ieceļotāja vecuma jābūt noformētai veselības apdrošināšanas polisei, kas sedz ārstēšanās izdevumus Covid-19 saslimšanas gadījumā. Apdrošināšanas kompānijai jābūt reģistrētai Ukrainā vai arī, ja reģistrēta citur, ar pārstāvniecību vai sadarbības partneri Ukrainā.

Iebraucot Ukrainā jāuzrāda:

 • dokuments par veikto pilno vakcinācijas kursu;
 • PCR tests 72 stundas pirms ieceļošanas Ukrainā;
 • antigēna tests (SARS-CoV-2 (RAT)) 72 stundas pirms ieceļošanas Ukrainā.

No testa prasības atbrīvoti bērni jaunāki par 12 gadiem.

No minētajām ieceļošanas prasībām tiek atbrīvotas šādas ieceļotāju kategorijas:

 • pastāvīgi Ukrainā dzīvojoši ārvalstnieki ar uzturēšanās atļaujām;
 • bēgļi un patvēruma meklētāji;
 • Ukrainā akreditēto diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, oficiālo starptautisko pārstāvniecību darbinieki un viņu ģimenes locekļi, starptautisko vai humāno misiju vai organizāciju locekļi;
 • regulāru kravas un pasažieru pārvadājumu apkalpes locekļi;
 • NATO dalībvalstu bruņoto spēku instruktori, kuri piedalās apmācības programmās Ukrainas bruņotajiem spēkiem.

No 2021. gada 5. augusta visiem ieceļotājiem Ukrainā ir jāievēro 14 dienu pašizolācija, lietojot mobilo aplikāciju “Action”. Tās uzstādīšana un lietošana ir obligāta. https://visitukraine.today/#diya

No pašizolācijas prasības ir atbrīvoti:

 • personas līdz 18 gadu vecumam;
 • ārvalstu oficiālo delegāciju vadītāji un locekļi; starptautisko organizāciju darbinieki, kā arī personas, kuras tos pavada, un ierodas Ukrainā pēc Ukrainas Prezidenta, Ukrainas Verhovnas Radas, Ukrainas Ministru Kabineta, Ukrainas prezidenta administrācijas vai Ukrainas Ārlietu ministrijas ielūguma;
 • Ukrainā akreditēto diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, oficiālo starptautisko pārstāvniecību darbinieki un viņu ģimenes locekļi;
 • Eiropas Savienības kaimiņvalstu eksperti, kuri ieceļo Ukrainā, lai piedalītos FRONTEX sadarbības operācijās;
 • personas, kuru rīcībā ir dokuments par veiktu Covid-19 pilnu vakcinācijas kursu, un to apliecina starptautiski vai iekšzemes atzīts sertifikāts.

Informāciju par aktuāliem robežšķērsošanas punktiem lūdzam meklēt šeit: https://dpsu.gov.ua/en/checkpoints/. Noderīga informācija par ieceļošanu Ukrainā atrodama šeit.

Aktuālā informācija par Covid-19 izplatību Ukrainā ir atrodama Veselības Ministrijas mājaslapā. Ukrainas Veselības ministrija pieņēmusi lēmumu:

 • noteikt karantīnu personām, kurām noteikta Covid-19 diagnoze un kuras izvairās no ārstēšanas brīvprātīgā kārtībā;
 • noteikt obligātu medicīnisko apsekošanu personām, kurām ir Covid-19 simptomi vai kuras atradušās kontaktā ar personām, kurām noteikta Covid-19 diagnoze, ja šīs personas atsakās no apsekošanas brīvprātīgā kārtībā;
 • noteikt šādu personu obligātu hospitalizāciju.

Detalizēta informācija par ieceļošanas prasībām pieejama šeit.

Latvijas nepilsoņiem ieceļošanai Ukrainā ir jānoformē vīza Ukrainas vēstniecībā Latvijā, informācija interneta vietnē: http://latvia.mfa.gov.ua/ua.

Ukrainas valdība 2020. gada 15. aprīlī apstiprināja mehānismu, kas, pamatojoties uz savstarpības principiem, ļauj veikt ierobežojošus pasākumus pret tām valstīm, kuras ir noteikušas ierobežojumus attiecībā uz Ukrainu. Balstoties uz šo principu, Ukraina var piemērot attiecīgus ierobežojošus pasākumus pret to valstu kravu transportlīdzekļiem un to vadītājiem, kuras noteikuši robežas šķērsošanas ierobežojumus Ukrainas pārvadātājiem. To valstu transportlīdzekļiem un to vadītājiem, kuras nav ieviesušas ierobežojumus Ukrainas pārvadātājiem, var šķērsot Ukrainas valsts robežu

bez ierobežojumiem.

Informācija par vasaras perioda braukšanas ierobežojumiem pieejama šeit.

 

Papildināts 26.10.2021.

Ungārija: atļauts ieceļot:

 • personām, kuras var uzrādīt ES digitālo Covid-19 sertifikātu, kas apliecina, ka persona ir vai nu vakcinēta pret Covid-19, pārslimojusi to, vai ir saņēmusi negatīvu PCR Covid-19 testa rezultātu, kas nav vecāks par 72 stundām;
 • bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, ja ceļo kopā ar vecākiem / aizbildņiem, kuri var uzrādīt ES digitālo Covid-19 sertifikātu;
 • personām, kuras var uzrādīt negatīvu PCR testu, kas nav vecāks par 72 stundām no testa veikšanas brīža, un ir angļu vai ungāru valodā;
 • Ungārijas pilsoņu ģimenes locekļi neatkarīgi no to valstspiederības;
 • jebkura persona ar Ungārijas uzturēšanās atļauju, ieskaitot ģimenes locekļus, uzrādot attiecīgus dokumentus;
 • jebkura persona ar ilgtermiņa Ungārijas vīzu (ar uzturēšanos virs 90 dienām);
 • to valstu pilsoņiem, ar kurām Ungārija ir noslēgusi divpusējo līgumu par savstarpēju vakcināciju atzīšanu (https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazas-a-vedettsegi-igazolvannyal);
 • u.c. būtisku apsvērumu dēļ.

Ja ir pamatots ieceļošanas mērķis (darbs, medicīnisks, neatliekams privāts ceļojums, u.c) Ungārijas policijas mājaslapā jāiesniedz elektroniski pieprasījums ieceļošanai (https://ugyintezes.police.hu/en/meltanyossagi-kerelem). Papildus ieceļošanas mērķa norādīšanai, visiem pieprasījumiem jāpievieno oficiāli dokumenti.

Ieceļojot Ungārijā, jāievēro 10 dienu karantīna. Karantīnu var saīsināt, ja piecu dienu laikā tiek veikti divi PCR Covid-19 testi, kuri ir veikti vismaz ar 48 stundu starplaiku (pirmo testu var veikt ārpus Ungārijas un tests tiek uzskatīts par derīgu, ja tas ir veikts ES, Šengenas līguma dalībvalstīs, ASV, Kanādā un tas ir angļu vai ungāru valodā).

No karantīnas prasības atbrīvotas tās personas, kuras var uzrādīt ES digitālo Covid-19 sertifikātu un bērni jaunāki par 18 gadiem, kuri ceļo kopā ar vecākiem / aizbildņiem, kuri var uzrādīt ES digitālo Covid-19 sertifikātu.

Īpaši nosacījumi ar biznesu saistītiem braucieniem. Ungārijā var ieceļot bez ierobežojumiem, ja brauciens saistīts ar biznesu / darbu. Pirms ieceļošanas Ungārijā ir jāaizpilda apliecinājums par ieceļošanas mērķi. Pēc robežsardzes pieprasījuma jāspēj uzrādīt papildu pierādījumi, ka brauciens tiešām ir saistīts ar biznesu (sadarbības partnera uzaicinājuma vēstule, līgums, uzņēmuma dibināšanas dokumenti, u.c.).

Ir noteikti atsevišķi ieceļošanas noteikumi lielu starptautisku sporta un kultūras pasākumu apmeklētājiem. Ieceļot Ungārijā var ar pasākuma ieejas biļeti un negatīvu PCR Covid-19 testu.

Pilni ieceļošanas noteikumi šeit.

Regulējums neattiecas uz tranzīta kravu pārvadājumiem, kā arī, iebraucot valstī ar diplomātisko pasi.

Tranzītā drīkst ieceļot, ja veselības pārbaudē, kas tiek veikta, ieceļojot valstī, netiek konstatēti slimības simptomi, kā arī, ja iebraucot Šengenas zonā, ir apliecinājums par ieceļošanu galamērķa valstī. Tranzīta pasažieri nedrīkst novirzīties no noteiktā maršruta un viņiem ir jāpamet Ungārija 24 stundu laikā.

Aktuālā Ungārijas iestāžu informācija par Covid-19 ir atrodama šeit:

Informatīvie tālruņa numuri konsultācijām (lūdzot savienot ar angliski runājošu operatoru): +36 80 277 455; +36 80 277 456

Ierobežojumi neattiecas uz personām, kuras saistītas ar kravu un pasažieru komercpārvadājumiem, – ārvalstnieki var nokļūt savā darbavietā un atpakaļ dzīvesvietā,

Starptautiskie kravu pārvadājumi

 • kravu transportlīdzekļiem, kas dodas no / uz Ungāriju, vai šķērso valsti tranzītā, robežu šķērso bez ierobežojumiem;
 • atvērti visi robežšķērsošanas punkti;

Informācija angļu valodā par robežšķērsošanas punktiem pieejama šeit.

2020. gada 29. maijā Ungārijas valdība informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiks pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Ungārijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Ungārijā atļauti pārvadājumi vienlaicīgi diviem transportlīdzekļu vadītājiem. Transportlīdzekļa kabīnē nedrīkst atrasties pasažieri.

Sākot ar 2020. gada 16. aprīli, Ungārijā ieviesta elektroniska reģistrēšanās sistēma lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumiem. Saite reģistrācijai sistēmā: https://uvreoffice.kozut.hu/uvr-eoffice-web/login.

Ungārijā ir spēkā braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7,5 tonnām.

2021. gada 1. janvārī Ungārijā ieviesa jaunu ārvalstīs licencēto pārvadātāju reģistru – BIREG, kas tiek ieviesta nodokļu kontroles jautājumu regulēšanai. Sīkāka informācija pieejama šeit.

 

Papildināts 30.11.2021.

Uzbekistāna: ieceļojot Uzbekistānā ar aviosatiksmi vai pa dzelzceļu, personai jāuzrāda negatīvs Covid-19 PCR testa rezultāts, kas veikts ne agrāk kā pirms 72 stundas pirms reģistrēšanās lidojumam vai braucienam ar vilcienu neatkarīgi no tā, vai persona ir vakcinēta.

Rezultātu sertifikātam ir jābūt tulkotam krievu vai angļu valodā.

Balstoties uz Uzbekistānas autopārvadātāju asociācijas sniegto informāciju, nemainīga paliek 2020. gada 25. decembra prasība, ka, ieceļojot Uzbekistānā, robežšķērsošanas punktos obligāti jāveic Covid-19 ātrais tests neatkarīgi no tā, vai persona spēj uzrādīt iepriekš veiktu negatīvu Covid-19 testu. Personas ar pozitīvu testa rezultātu tiks nogādātas ārstniecības iestādē vai dosies ārstēties mājās.

Sīkāka informācija krievu valodā pieejama šeit: https://www.mintrans.uz/ru/news/chegaralarda-koronavirusga-ekspress-test-olish-tartibi-15-martdan-bekor-qilindi.

Uzbekistāna akceptēto laboratoriju saraksti pieejami:

No 2020. gada 5. septembra visiem iebraucējiem, lai tie tiktu reģistrēti lidojumam, jāuzrāda ne vēlāk kā pirms 72 stundām veikta Covid-19 testa rezultāti, kas bijuši negatīvi. Rezultātu sertifikātam ir jābūt tulkotam krievu vai angļu valodā.

Nosacījumi neietekmē starptautiskos kravu pārvadājumus un pārvadājumos iesaistītos profesionālos autovadītājus.

Saskaņā ar Republikas Īpašās komisijas pieņemto lēmumu starptautiskajiem kravu pārvadājumiem uz nenoteiktu laiku ir atvērti tikai konkrēti robežšķērsošanas punkti (karti skatīt šeit):

 • ar Afganistānu–Termez;
 • ar Turkmenistānu–Olot;
 • ar Tadžikistānu–Sarosiyo, Oybek un Plotina;
 • ar Kirgizstānu–Do‘stlik, O‘zbekiston, Vodil, Chashma un Oq qiya;
 • ar Kazahstānu–Daut-ata, Gulistan, Yallama, Zangiota un Toshkent.

Jaunā kārtība attiecas gan uz vietējiem, gan ārvalstu starptautisko kravu pārvadātājiem.

Visi Uzbekistānā iebraukušie kravas transportlīdzekļi tiek novirzīti uz speciālām stāvvietām robežšķērsošanas punktu tuvumā, kur autovadītājiem tiek veikti Covid-19 testi.

Ja rezultāti ir negatīvi, reisu drīkst turpināt apstiprinātā maršrutā. Autovadītājiem ir jābūt aizsargtērpos, kā arī jāizmanto vienreizlietojamās sejas maskas un gumijas cimdi.

Pozitīva testa gadījumā autovadītājs tiks nogādāts medicīnas iestādē, bet otrs autovadītājs (ja ir) – karantīnas iestādē. Pēc transportlīdzekļa pilnīgas dezinfekcijas pārvadājumu drīkstēs turpināt cits autovadītājs (kas nav saistīts ar iepriekšējo ekipāžu) vai arī krava tiks nodota pārvadājuma pabeigšanai ar citu transportlīdzekli.

Ārvalstu autovadītājiem pēc kravas piegādes Uzbekistānas teritorija jāpamet 10 dienu laikā. Laikā, kamēr tiek gaidīta atpakaļceļa kravas iekraušana, jāuzturas īpaši ierādītās stāvvietās kravas saņemšanas vietu tuvumā. Atrodoties šajās stāvvietās, jāievēro stingri karantīnas un sociālās distancēšanās noteikumi; autovadītāji nedrīkst sarunāties ar citām personām un pamest stāvvietas teritoriju.

Ārvalstu transportlīdzekļu kustību kontrolē Uzbekistānas muitas dienests.

Par karantīnas noteikumu pārkāpumu tiek uzskatīts:

 • novirzīšanās no plānotā maršruta,
 • aizsargtērpu, sejas masku un gumijas cimdu neizmantošana,
 • izbraukšanas termiņa neievērošana,
 • nepieciešamo dokumentu (autovadītāja apliecības, muitas formalitāšu dokumentu, sertifikātu, starptautisko pārvadājumu atļauju) neesamība.

Ja autovadītājs pārkāpj muitas dienesta noteikto piegādes termiņu, bet var uzrādīt dokumentāru pierādījumu tam, ka termiņa neievērošana ir notikusi saistībā ar ieviesto jauno regulējumu, tad administratīva pārkāpuma procedūras netiek ierosinātas.

 

Papildināts 30.11.2021.

Vācija: balstoties uz Vācijas autopārvadātāju asociācijas BGL sniegto informāciju, no 2021. gada 24. novembra autovadītājiem piekļuve darba vietai atļauta tikai tad, ja:

 • persona var uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu – oficiāls sertifikāts par antigēna testu, kas nav vecāks par 24 stundām, vai PCR testu, kas nav vecāks par 48 stundām;
 • persona var uzrādīt atveseļošanās no SARS-CoV-2 vīrusa sertifikātu (inficēšanās ar Covid-19 ir laboratoriski apstiprināta vismaz pirms 28 dienām, bet ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem);
 • persona ir vakcinēta – oficiāls sertifikāts par vakcīnas devas saņemšanu, kas stājas spēkā ne ātrāk kā pēc 14 dienām no pēdējās vakcīnas devas saņemšanas brīža.

Transporta sektora darbiniekiem, kuri iesaistīti kravu un pasažieru pārvadājumos, NAV paredzētas atkāpes no iepriekšminētās kārtības, piemēram, veicot kravas iekraušanu, izkaušanu vai pieņemšanu.

Profesionālie autovadītāji ir atbrīvoti no pienākuma Covid-19 zaļo sertifikātu tikai tad, ja visās apmeklētajās darba vietās var izvairīties no fiziska kontakta ar citām personām.

2021. gada 14. janvārī stājas spēkā normatīvais akts “Coronavirus-Enreiseverordnung” nosakot, ka personām, kuras iebrauc Vācijā no valstīm, kas Covid-19 kontekstā tiek uzskatītas par riska valstīm, jāveic reģistrācija elektroniskajā sistēmā, kā arī jāveic Covid-19 tests. Šie jaunie noteikumi ir spēkā federālā līmenī, aizstājot iepriekšējos noteikumus, kas tika izdoti reģionālā līmenī (Bundesländer).

No 2021. gada 1. augusta, ieceļojot Vācijā, neatkarīgi no transporta līdzekļa (avio, auto, vilciens, kuģis, ar kājām u.tml.), visām personām no 12 gadu vecuma jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests. No testa atbrīvotas vakcinētas vai pārslimojušas personas. Normatīvā akta grozījumi nosaka jaunu valstu iedalījumu divās (līdz 31.07.2021. iesdalījums sastāvēja no trīs riska zonām) dažādās riska zonās:

 • “Augstas saslimstības riska zona” (“Hochinzidenzgebiete” = apgabali ar īpaši augstu saslimstības līmeni);
 • “Mainīgs saslimstības paveidu riska zona” (“Virusvarianten - Gebiete” apgabali ar tādu vīrusa veidu sastopamību, kas Vācijā vēl nav izplatīti).

Izņēmumi no iepriekšminētās reģistrācijas un negatīva Covid-19 testa paredzēti autovadītājiem (personas, kuras profesionālā nolūkā veic starptautiskus pasažieru vai kravu pārvadājumus ar auto, dzelzceļa vai gaisa transportu, kā arī kuģu satiksmi) atbilstoši riska zonai, no kuras ierodas konkrētais transportlīdzeklis.

Mainīgas saslimstības paveidu riska zona

No 2021. gada 28. novembra “mainīgas saslimstības paveidu riska zonā” iekļautas šādas valstis: EEZ dalībvalstis šajā sarakstā nav iekļautas, pilns saraksts pieejams https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.

Autovadītāji, kuri pēdējās 10 dienās pirms ieceļošanas Vācijas teritorijā atradās “mainīgas saslimstības paveidu riska zonā”:

 • obligāta iepriekšēja reģistrācija vietnē https://www.einreiseanmeldung.de (forma ir pieejama vairākās valodās) tikai gadījumos, ja uzturēšanās ilgums Vācijā pārsniegs 72 stundas, vai “mainīgas saslimstības paveidu riska zonā” pavadītas vairāk nekā 72 stundas;
 • ja persona pēdējo 10 dienu laikā atradusies kādā no mainīgas saslimstības paveidu riska zonā ietvertajām valstīm, iebraucot Vācijā,  obligāti jāuzrāda negatīva Covid-19 testa rezultāts:
  • negatīvs Covid-19 PĶR tests, kas nav vecāks par 72 stundām, vai ātrais antigēnu tests, kas nav vecāks par 24 stundām;
  • atveseļošanos no Covid-19 apliecinājums un pierādījums par Covid-19 vakcinācijas veikšanu netiek ņemti vērā, tādējādi, jāievēro Covid-19 testēšanas prasības.
 • Obligāta pašizolācija, ja uzturēšanās ilgums Vācijā pārsniedz 72 stundas (bez izņēmumiem).

Personām, kuras tranzītā (bez apstāšanās) šķērsojušas “mainīgas saslimstības paveidu riska zonu”, augstas saslimstības riska zonu” vai “riska zonu” nav jāievēro pašizolācijas un nav jāveic iepriekšēja reģistrācija vietnē einreiseanmeldung.de.

Jautājumam, kas jādara, ja neplānoti tiek pārsniegts 72 stundu uzturēšanās periods Vācijā, Robert Koch-Institūts (RKI) sniedzis skaidrojumu, ka vadītājam pirms ieceļošanas valstī jāveic Covid-19 pārbaude (tests), ja pastāv risks, ka 72 stundu uzturēšanās periods Vācijā tiks pārsniegts.

Visi iepriekšminētie pierādījumi tiek pieņemti vācu, angļu, franču, itāļu vai spāņu valodā – rakstiskā vai digitālā formātā.

Pilnu valstu sarakstu skatīt šeit: https://www.rki.de/risikogebiete.

Augstas saslimstības riska zona

No 2021. gada 28. novembra “ausgstas saslimstības riska zonā” iekļautas sekojošas valstis:

Albānija, Austrija (izņemot Mittelberg, Jungholz, Rißtal, kas atrodas Vomp municipālajā rajonā un Eben am Achensee), Armēnija, Baltkrievija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Horvātija, Čehija, Igaunija, Gruzija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Latvija, Lietuva, Moldova, Mongolija, Melnkalne, Nīderlande (un sekojošas aizjūras teritorijas: Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Ziemeļmaķedonija, Rumānija, Krievijas Federācija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Tadžikistāna, Turcija, Turkmenistāna, Ukraina, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (ieskaitot visas Lielbritānijas aizjūras teritorijas – Menas sala un Normandijas salas), Uzbekistāna u.c. valstis, kuras nav EEZ dalībvalstis.

Autovadītāji, kuri pēdējās 10 dienās pirms ieceļošanas Vācijas teritorijā atradās “augstas saslimstības riska zonā”:

 • iepriekšēja reģistrācija https://www.einreiseanmeldung.de mājaslapā nav nepieciešama;
 • pirms iebraukšanas Vācijā nav jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests / vakcinācijas;
 • nav jāuzrāda apliecinājums / izziņa par atveseļošanos no Covid-19 (neatkarīgi no uzturēšanās);
 • nav jāievēro pašizolācija.

Covid-19 testus iespējams veikt:

Aktuālu informāciju par valstu klasifikāciju atbilstoši apdraudējuma līmenim var atrast https://www.rki.de/risikogebiete (vācu / angļu valodā).

Aicinām apmeklēt tās Vācijas federālās zemes vietni, uz kuru dodaties, kurā dzīvojat vai kurā plānojat uzturēties, jo Federālo zemju iekšējie noteikumi var atšķirties. Sīkāka informācija pieejama šeit.

2021. gada 19. janvārī Vācijā ieviest obligātu prasību sabiedriskās vietās, tai skaitā sabiedriskajā transportā, veikalos, kā arī stāvvietās, nēsāt medicīnisku masku. Ņemot vērā, ka noteikumi tiek regulēti reģionālā līmenī (Bundesländer), pastāv atšķirības maskām izvirzītajos standartos. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

Kravu transportlīdzekļu vadītājiem tiek rekomendēts lietot sejas masku visos gadījumos, kad jāpamet kabīne.

Transportlīdzekļu ekipāžām, kas sastāv no diviem autovadītājiem, veicot pārvadājumus Vācijā, jālieto mutes un deguna aizsargmaska, ja nav iespējams ievērot minimālo 1,5 metru distanci. Šādā gadījumā jālieto medicīniskā maska vai FFP2 maska, piemēram, maska, kas atbilst EN 14683, EN 149: 2001 vai KN95 / N95 standartiem.

Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad dažādu mājsaimniecību darbinieki vienlaikus izmanto vienu transportlīdzekli.

Brīvdienu un svētku dienu braukšanas ierobežojumi atcelti visās Vācijas Federālajās zemēs līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Vācijas atbildīgā institūcija informēja, ka atkāpes no braukšanas ierobežojumu atkāpes netiek pagarinātas pēc 2021. gada 30. jūnija, tādejādi, veicot pārvadājumus no 2021. gada 1. jūlija jāievēro braukšanas ierobežojumu nosacījumi brīvdienās un svētku dienās.

Braukšanas ierobežojumu atvieglojumu saraksts vācu valodā pieejams BAG apkopotajā materiālā un Vācijas Federālās transporta un digitālās infrastruktūras ministrijas materiālā https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/Corona/bundeslaender-ausnahme-lkw-sonn-und-feiertage.pdf?__blob=publicationFile.

Braukšanas ierobežojumi Vācijā 2021. gadā skatīt šeit.

 

Papildināts 26.10.2021.

Ziemeļmaķedonija: pasažieru pārvadājumus ir atsākušas Ziemeļmaķedonijas starptautiskā lidosta Skopjē un St.Apostile Paul lidosta Ohridā.

No 2021. gada 1. septembra visiem ieceļotājiem sākot no 18 gadu vecuma, ieceļojot Ziemeļmaķedonijā, jāuzrāda viens no šiem dokumentiem:

 • apliecinājums par pilnībā veiktu vakcināciju (vakcinācijas sertifikāts);
 • negatīvs Covid-19 PCR tests, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas;
 • pārslimošanas sertifikāts, kas izsniegts 45 dienu laikā, skaitot no izveseļošanās datuma.

Lai ieietu Skopjes Starptautiskajā lidostā, ir jāuzrāda kāds no uzskaitītajiem apliecinājumiem.

Personām, kuras ieceļojušas Ziemeļmaķedonijā bez vakcinācijas, pārslimošanas sertifikāta vai negatīva Covid-19 PCR testa, jāievēro pašizolācija septiņas dienas.

Ziemeļmaķedonijas sauszemes robeža ir atvērta, tomēr, lai to šķērsotu tranzītā, lūdzam pārliecināties par tiesībām ieceļot kaimiņvalstīs, kurās spēkā varētu būt ieceļošanas ierobežojumi. Personām, kuras Ziemeļmaķedoniju šķērso tranzītā, tas jāizdara piecu stundu laikā no ieceļošanas brīža.

Sabiedriskās vietās jāievēro distancēšanās. Sejas aizsargmaskas lietošana sabiedriskās vietās ir obligāta gan slēgtās telpās, gan ārā, ja nav iespējams nodrošināt distanci (arī pārvietojoties sabiedriskajā transportā).

Ziemeļmaķedonijas Veselības ministrija aicina personas ar saslimšanas simptomiem meklēt palīdzību, zvanot +389 78 387 194 vai +389 2 15 123.

Cita noderīga informācija saistībā ar Covid-19 Ziemeļmaķedonijas valdības izveidotajā mājaslapā.

 

Papildināts 30.11.2021.

Zviedrija: līdz 2022. gada 31. janvārim Zviedrijā ir spēkā liegums ieceļot no valstīm ārpus ES / EEZ. Atļauts ieceļot no pārējām ES un EEZ valstīm, Andoras, Monako, Sanmarīno, Šveices un Vatikāna. Zviedrijas pilsoņi un personas ar uzturēšanās atļauju Zviedrijā drīkst atgriezties arī no valstīm ārpus šī saraksta.

Līdz 2021. gada 30. novembrim ieceļojot Zviedrijā no ES un EEZ valstīm (izņemot Dāniju, Somiju, Islandi un Norvēģiju), Andoras, Monako, Sanmarīno, Šveices un Vatikāna, ceļotājam ir jāuzrāda viens no tālāk uzskaitītajiem dokumentiem:

 • ES Covid-19 sertifikāts, kurš dokumentē, ka sertifikāta turētājs ir vakcinēts pret Covid-19 (vakcinācijas sertifikāts), tam ir negatīvs Covid-19 testa rezultāts vai persona ir atveseļojusies no Covid-19 (atveseļošanās sertifikāts);
 • vakcinācijas sertifikāts. Ieceļošana ir atļauta, ja kopš pirmās ES atzītās vakcīnas devas saņemšanas ir pagājušas vismaz 14 dienas. Vakcinācijas sertifikātam jāsatur svītru kods, kurš atļauj pārbaudīt sertifikāta autentiskumu. Vairāk informācijas par prasībām vakcinācijas sertifikātam atrodamas šeit: https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/faq/;
 • negatīvs Covid-19 testa apliecinājums. Testam jābūt veiktam ne vēlāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas. Testa rezultātam jābūt izdevējvalsts un angļu valodā. Zviedrijā ir derīgi Covid-19 PCR testi, antigēnu testi vai LAMP (loop-mediated isothermal amplification) testi. Sertifikātā par veikto Covid-19 testu jābūt norādītai šādai informācijai:

Sertifikātā par veikto Covid-19 testu jābūt norādītai šādai informācijai:

 • testētās personas vārdam, dzimšanas datumam;
 • infekcijas veidam (Covid-19 (SARS-CoV-2 vai kāds no tā apakšveidiem);
 • testa veidam (PCR tests, LAMP tests vai antigēnu tests);
 • testa nosaukumam un testa ražotāja nosaukumam (NAAT testiem);
 • paraugu ņemšanas datumam laikam;
 • valstij, kurā veikts tests;
 • testa rezultātam;
 • informācijai par sertifikāta izsniedzēju;
 • unikālam sertifikāta identifikatoram.

No prasības uzrādīt ES Covid sertifikātu, vakcinācijas sertifikātu, negatīvu Covid-19 testa rezultātu vai atveseļošanās sertifikātu ir atbrīvotas personas:

 • kuras ir jaunākas par 18 gadiem;
 • kuras dzīvo Zviedrijā (ir uzturēšanās atļauja Zviedrijā);
 • kuras veic kravu pārvadājumus;
 • kuras ieceļo no Dānijas, Somijas, Norvēģijas vai Islandes (neattiecas uz braucieniem tranzītā caur šīm valstīm).

Sertifikāts, kas apliecina, ka persona atveseļojusies no SARS-CoV-2 infekcijas. Sertifikāts derīgs ne ātrāk kā 11 dienas no pirmā pozitīvā Covid-19 testa saņemšanas, bet ne ilgāk kā 180 dienas no pirmā pozitīvā Covid-19 testa saņemšanas. Vairāk informācijas par prasībām atveseļošanās sertifikātam atrodamas šeit: https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/.

Ieceļošana no trešajām valstī atļauta tikai personām, kuras

 • pastāvīgi rezidē zema riska saraksta valstīs:
 • ir Zviedrijas, ES/EEZ pilsoņi vai uzturēšanās atļauju turētāji,  personām, kuras atbilst likumā noteiktajiem izņēmumiem;
 • no 2021. gada 11. oktobra drīkst ieceļot no Apvienotās Karalistes, ja persona var uzrādīt vakcinācijas sertifikātu;
 • ieceļotojot no Ziemeļmaķedonijas, Sanmarīno, Šveces, Turcijas un Ukrainas, kā arī Vatikāna, jāuzrāda vakcinācijas sertifikāts, jo ties ir ES atzīti.

Pašizolācija: ieceļojot no  ES un EEZ, zema riska trešajām valstīm pašizolācija nav jāievēro. Ieceļojot no pārējām trešajām valstīm, pašizolācijas prasība (septiņas dienas pēc ieceļošanas un Covid-19 tests piecas dienas pēc ieceļošanas). Izņēmums ir pilnībā vakcinētas personas.

Plašāka informācija par ieceļošanas nosacījumiem Zviedrijā publicēta Zviedrijas policijas interneta mājaslapā:  https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/.

Aktuālā Zviedrijas iestāžu informācija par Covid-19 ir atrodama: https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/.

Informācija par Covid-19 PCR testu veikšanas vietām Zviedrijā ir atrodama šeit: https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/tests-for-travel-certificates/?fbclid=IwAR0Yp3S6jzwba7w41wJuBk9rrrLHRomppCFlgYcNWBsdWWnC0fWnbjobrSs.


Ieteikt šo rakstu