Valstu noteiktie ierobežojumi autopārvadājumu jomā saistībā ar Covid-19 vīrusa ierobežošanas pasākumiem (aktualizēts 17.09. plkst.16.00)

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādātāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

 

Biežāk uzdotie jautājumi par Latvijas Republikas ieviestiem ierobežojumiem saistībā ar starptautiskajiem pārvadājumiem Covid-19 laikā pieejami Satiksmes ministrijas mājaslapā.

 

Eiropas Komisija publicējusi “Vadlīnijas par nodarbināto brīvas pārvietošanās īstenošanu Covid-19 uzliesmojuma laikā”, skaidrojot darba ņēmēju (tai skaitā transporta sektora darbinieku) pārvietošanās nosacījumus Eiropas Savienībā Covid-19 uzliesmojuma laikā.

 

Informācija angļu valodā, kurā apkopoti ES dalībvalstu pieņemtie pasākumi transporta nozares darbības nodrošināšanai Covid-19 pandēmijas laikā, pieejama arī Starptautiskā transporta foruma (ITF) mājaslapā: https://www.itf-oecd.org/road-transport-group/covid-19-road-group

 

Eiropas Komisijas izveidots materiāls (angļu valodā), kurā uzskatāmi ES dalībvalstu “zaļie koridori”: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/green-lanes.pdf

 

Detalizēta informācija par zaļajiem koridoriem pieejama, izmantojot arī Galileo Green lanes aplikāciju: https://galileogreenlane.eu/

 

Eiropas Komisijas izveidotais pārskats par pagaidu izņēmumiem attiecībā uz transportlīdzekļa darba un atpūtas laiku pieejams šeit: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers.pdf.

 

Ceļojumu plānotājs EEZ dalībvalstīs pieejams Eiropas Savienības tīmekļvietnē: https://reopen.europa.eu/en/from-to/*/.

 

Covid-19 valstu saslimstības rādītāji pieejami SPKC mājaslapā.

 

Autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus, iebraucot Latvijā, jāaizpilda elektroniskā apliecinājuma anketa https://covidpass.lv/.

 

Starptautiskās autopārvadātāju asociācijas (IRU) sagatavotais materiāls angļu valodā par ES dalībvalstu iestādēm, kas nodrošina Covid-19 pārbaudes, pieejams šeit: https://wiki.unece.org/download/attachments/101548550/faqsontestingcentres.pdf?version=1&modificationDate=1613740111304&api=v2.

 

Sakarā ar jauna Covid-19 paveida izplatību Lielbritānijā EK izstrādājusi rekomendācijas par koordinētu pieeju ceļojumiem un pārvadājumiem, reaģējot uz jaunu Covid-19 paveidu Lielbritānijā. Rekomendācijas paredz, veicot starptautiskus pārvadājumus, transporta sektora personāls būtu jāatbrīvo no testēšanas un karantīnas prasībām.

 

Papildināts 03.09.2021.

Albānija: no 2021. gada 6. septembra ārvalstniekiem, ieceļojot Albānijā pa sauszemi, jūru vai gaisu, jāuzrāda kāds no apliecinājumiem (arī tiem, kas šķērso valsti tranzītā):

 • vakcinācijas pase, kas uzskatāma par derīgu, ja ir pagājušas 14 dienas pēc otrās vakcinācijas devas saņemšanas;
 • ja persona nav saņēmusi Covid-19 vakcīnu, jāuzrāda negatīvs PCR tests, kas ir veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas vai antigēnu tests (“rapid-test”), kas veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ceļojuma;
 • apliecinājumu par pārslimotu Covid-19, kas izsniegts pēdējo sešu mēnešu laikā.

Bērni līdz sešu gadu vecumam ir atbrīvoti no šīm prasībām.

Informācija par Covid-19 ierobežojumiem Albānijā pieejama šeit: https://punetejashtme.gov.al/en/information-on-the-movement-of-foreign-nationals-in-albania.

Laika posmā no plkst.23.00 līdz nākamās dienas plkst.6.00 ieviesta komandantstunda (izņemot ārkārtas gadījumos un jautājumos, kas saistīti ar veselības aprūpi).

Sejas aizsargmasku valkāšana ir obligātas iekštelpās un sabiedriskajā transportā. Masku ieteicams valkāt arī vietās, kur nav iespējams ievērot sociālo distancēšanos, kā arī personām, kuras nav vakcinētas.

Vairāk informācijas un rekomendācijas saistībā ar Covid-19 Albānijā pieejamas mājaslapā: https://coronavirus.al/ un http://www.aac.gov.al/ (informācija tikai albāņu valodā).

 

Papildināts 17.09.2021.

Armēnija: valstī pagarināts karantīnas režīms, kas paredz, ka ikvienam, atrodoties publiskās vietās (arī transportā), jālieto sejas aizsargmaska, kā arī jāievēro distancēšanās un roku higiēna. Par noteikumu neievērošanu var piespriest naudas sodu.

No 2021. gada 12. janvāra Armēnija ir atvērusi visas sauszemes robežas. Gruzija joprojām patur spēkā ierobežojumus ieceļošanai no Armēnijas. Ierobežojumi neattiecas uz preču pārvadājumiem.

Ieceļotājiem, kuri ir saņēmuši pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19, kopš pēdējās vakcīnas saņemšanas ir pagājušas vismaz 14 dienas un kuri to apliecina ar sertifikātu, var ieceļot Armēnijā bez negatīva testa.

Ārvalstu pilsoņiem, kuri ieceļo Armēnijā, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 PCR tests ne vecāks par 72 stundām vai apliecinājumu, ka persona izgājusi pilnu vakcinācijas kursu. Testu var veikt arī Erevānas lidostā vai sauszemes robežšķērsošanas punktos, taču tādā gadījumā līdz testa rezultātu saņemšanai ir jāatrodas pašizolācijā.

Testa izmaksas sedz ieceļojošā persona.

Sertifikātam jābūt armēņu, krievu vai angļu valodā; tajā jābūt norādītam personas vārdam, uzvārdam, dzimšanas datumam un pases numuram, kas ierakstīts testu veicošās medicīnas iestādes oficiālajā veidlapā, identificējot organizācijas, kas veikusi Covid-19 testu, kontaktus. Testa rezultātu paraksta un apzīmogo ārstniecības iestādes vadītājs. Prasība par testa rezultāta uzrādīšanu neattiecas uz vakcinētajām personām, kas var pierādīt pilna vakcinācijas kursa pabeigšanu.

Sīkāka informācija pieejama šeit: https://www.gov.am/en/covid-travel-restrictions/.

 

Papildināts 10.08.2021.

Austrija: no 2021. gada 19. maija Austrijā stājušies spēkā ieceļošanas noteikumi, kuri, vadoties pēc Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) “luksofora”, iedala valstis atbilstoši saslimstības radītājiem.

No 2021. gada 19. maija Austrijā no ES / EEZ valstīm (arī Latvijas), kā arī citām “Anlage 1” grupā ierindotajām valstīm ieceļot iespējams bez īpaša iemesla, ja izpildās kāds no tā dēvētajiem “3 G” nosacījumiem:

 • Getestet” jeb “testēts” – uzrādot negatīvu testa rezultātu, kas nav vecāks par 72 stundām (PCR tests) vai 48 stundām (“antigen” tests). Pienākums testam bērniem no 12 gadu vecuma;
 • Geimpft” jeb “vakcinēts” – uzrādot apliecinājumu par vakcināciju:

a) ja kopš pirmās potes saņemšanas pagājusi vismaz 21 diena, bet ne vairāk kā trīs mēneši;

b) ja kopš otrās potes (pilns kurss) saņemšanas pagājušas 14 dienas, bet ne vairāk kā deviņi mēneši;

c) ja kopš vienas potes vakcīnas (piemēram, Janssen) ir pagājusi 21 diena, bet ne vairāk kā deviņi mēneši.

 • Genesen” jeb “atveseļojies” – uzrādot apliecinājumu par atveseļošanos no vīrusa (dati derīgi sešus mēnešus kopš atveseļošanās). Ja testa rezultātu nav iespējams uzrādīt uz robežas, tas veicams Austrijā 24 stundu laikā.

Karantīna, iebraucot no “Anlage 1” grupas valstīm, nav jāievēro.

Tiek pieņemti apliecinājumi – latīņu alfabētiskajā rakstu formā, kas izdoti vācu vai angļu valodā (piemēram, Starptautiskais vakcinācijas sertifikāts).

Ja persona nevar uzrādīt nevienu no augstāk minētajiem dokumentiem, ir jāveic PCR tests vai antigēnu tests tuvāko 24 stundu laikā pēc ieceļošanas un ne agrāk kā 72 stundas pirms iebraukšanas Austrijā elektroniski jāreģistrējas tiešsaistes sistēmā: https://entry.ptc.gv.at/. Ja persona kādu no šiem dokumentiem var uzrādīt, elektroniskā reģistrācija tiešsaistes sistēmā nav nepieciešama.

No 2021. gada 1. jūlija valstis ar stingrākiem ieceļošanas ierobežojumiem tiek iedalītas divās grupās:

- “Anlage 2” jeb valstis ar īpaši augstu vīrusa mutāciju izplatību;

- “Citas valstis un reģioni”.

No tām ieceļošana principā ir aizliegta. Izņēmumi attiecas tikai uz neatliekamiem darba, dienesta vai medicīniskiem iemesliem.

Ieceļojot no bīstamiem vīrusa variantu reģioniem jeb “Anlage 2” valstīm, personām jāuzrāda negatīvs PCR Covid-19 testa rezultāts vācu vai angļu valodā un jāievēro karantīna (tas attiecas arī uz darba darīšanās ceļojošajiem), ko iespējams pārtraukt ātrākais piektajā dienā, veicot testu (ieceļošanas diena ir 0 diena). No karantīnas atbrīvoti ir diplomātiskā korpusa pārstāvji un dienestā ceļojošie.

Ieceļojot no saraksta “Citas valstis un reģioni”, jāuzrāda kāds no “3 G” apliecinājumiem, bet pēc ieceļošanas būs jāievēro karantīna (no karantīnas atbrīvotas ir vakcinētās personas, darba darīšanās ceļojošie un diplomātiskā korpusa pārstāvji). Ieceļojot no šīm valstu grupām, tests obligāti jāuzrāda uz robežas – to nav iespējams veikt Austrijā.

Izņēmumi no karantīnas ievērošanas attiecināmi uz pasažieriem tranzītā, kā arī personām, kuras ceļo neatliekamu dienesta, medicīnisku, ģimenes u.tml. iemeslu dēļ.

Vairāk informācijas par Covid-19 izplatību ierobežojošajiem pasākumiem: https://www.sozialministerium.at/en/Coronavirus/Information-in-English.html.

Prasības starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem

Personas tiek atbrīvotas no medicīniskas apskates, pašizolācijas prasībām un negatīva Covid-19 testa rezultāta uzrādīšanas prasībām, ja tiek veikti:

 • komerciāli kravu pārvadājumi;
 • komerciāli pasažieru pārvadājumi.

Profesionālie autovadītāji, veicot tiešos darba pienākumus ar uzņēmuma transportlīdzekli, ir atbrīvoti no negatīva testa rezultāta uzrādīšanas.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Braukšanas ierobežojumi

No 2020. gada 18. maija, Austrijā tiek atjaunoti braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7,5 tonnām sestdienās svētdienās un valsts noteiktās svētku dienās.

Dokumentā “Dosierkalendar” norādīti datumi, kuros Tiroles valdība 2021. gada pirmajā pusē piemēros “Sastrēgumu regulēšanas” pasākumus.

Automātiskā regulēšanas sistēma ir paredzēta lielgabarīta transportlīdzekļu tranzīta plūsmas regulēšanai uz Austrijas un Vācijas robežas. Kravas transportlīdzekļu tranzīta kustība tiks regulēta uz automaģistrāles A12–Inntalautobahn–robežšķērsošanas, punktā Kufstein/Kiefersfelden, dienvidu virzienā no plkst. 5.00.

Austrijā atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Austrijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Sabiedriskajā transportā un tirdzniecības vietās obligātas ir FFP2 maskas. Vīnē FFP2 maskas jānēsā arī ārpus telpām vietās, kur uzturas daudz cilvēku.

 

Papildināts 03.09.2021.

Azerbaidžāna: karantīnas režīms pagarināts līdz 2021. gada 1. novembrim.

Sabiedriskais transports nekursē brīvdienās, tiek ieviestas Covid-19 vakcinācijas pases un Covid-19 izslimošanas sertifikāti.

No 2021. gada 1. septembra, lai iekļūtu sabiedriskās ēdināšanas iestādēs, viesnīcās un lielajos iepirkšanās centros, nepieciešams uzrādīt QR kodus saturošas Covid-19 vakcinācijas pases vai Covid-19 izslimošanas sertifikātus.

Ieceļošana un izceļošanas iespēja izmantojot gaisa satiksmi no sarakstā publicētajām valstīm.

Slēgtās telpās ir jānēsā sejas maskas.

Kravu transportlīdzekļu iebraukšana, izbraukšana un tranzīta pārvadājumi Azerbaidžānā netiek ierobežoti.

Kravu pārvadājumi: visi robežšķērsošanas punkti (ar Irānu, Krieviju, Gruziju un Turciju) atvērti kravu transportlīdzekļu plūsmai.

 • Kravu transportlīdzekļu pārvadājumi no Irānas un Alatas ostas virzienā uz Gruziju ir atļauti, ja transportlīdzekli pavada policijas eskorts.
 • Starptautisko kravu pārvadājumu autovadītājiem tiek nodrošināts bezmaksas ēdiens un atpūtas vietas.

Vīzu reģistrācija, izmantojot “ASAN Viza” elektronisko mājaslapu, ir apturēta.

Informācija saziņai:

 

Papildināts 18.08.2021.

Baltkrievija: saskaņā ar Latvijas Republikas valdības lēmumu no 2021. gada 12. jūlija personām, kuras ieceļo Latvijā, šķērsojot ārējo sauszemes robežu robežpunktā “Pāternieki” vai “Silene”, būs jāveic vīrusa Covid-19 ātrais antigēna  tests, izmaksas par testa veikšanu sedzot no saviem līdzekļiem. Minētā prasība attiecas arī uz starptautiskajiem transportlīdzekļa vadītājiem.

Covid-19 testu var neveikt personas, kuras var uzrādīt Eiropas Savienībā atzīto Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai veikta Covid-19 testa sertifikātu, kā arī citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Apvienotajā Karalistē izsniegtu derīgu Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai veikta Covid-19 testa apliecinājumu, kas izsniegts līdz 2021. gada 1. septembrim.

Papildu informācija ir pieejama Satiksmes ministrijas mājaslapā.

Paredzamās testa izmaksas – 24 eiro.

No 2020. gada 20. decembra saistībā ar epidemioloģisko situāciju Baltkrievijas pilsoņiem un ārvalstniekiem, kuri Baltkrievijā uzturas ar pastāvīgo vai termiņuzturēšanās atļauju, uz laiku tiek liegta izceļošana no valsts pa sauszemes robežpunktiem. Izceļošana no valsts tiek stingri kontrolēta un minēto personu kategorijām tā ir atļauta reizi pusgadā.

Ierobežojums neattiecas uz:

 • diplomātisko un dienesta pasu turētājiem;
 • oficiālajām delegācijām;
 • starptautiskajiem kravu pārvadātājiem;
 • kuģu un lidmašīnu ekipāžām:
 • dzelzceļa brigādēm un personām, kas norīkotas komandējumā:
 • pilsoņiem, kuri dodas apciemot smagi slimu tuvu radinieku vai uz bērēm, dodas saņemt medicīnisko palīdzību un tam ir apliecinoši dokumenti, strādā vai mācās ārvalstīs.

Strādājošajiem jāuzrāda darba līgums ar ārvalstu uzņēmumu, darba atļauju, iebraukšanas atļauja. Tiem, kuri mācās, jāuzrāda dokumenti par izglītības iegūšanu ārvalstu izglītības iestādēs vai Baltkrievijas Republikas izglītības iestādes nosūtījums mācībām ārvalstīs.

Izbraukt no Baltkrievijas teritorijas var tie, kuri ārvalstīs strādā, mācās vai kuriem ir uzturēšanās atļauja cita valstī, ne biežāk kā reizi sešos mēnešos.

Lai novērstu Covid-19 izplatību, no 1. novembra ārvalstu pilsoņiem un bezvalstniekiem uz laiku tiek ierobežota ieceļošana Baltkrievijas Republikā, izmantojot sauszemes un ūdens robežpunktus. 

 Šie ierobežojumi neattiecas uz: 

 • diplomātisko un dienesta pasu turētājiem;
 • oficiālo delegāciju vadītājiem un dalībniekiem;
 • ārzemniekiem, kuri sniedz starptautisku bezatlīdzības palīdzību Baltkrievijas Republikai;
 • transportlīdzekļu vadītājiem, veicot starptautiskos autopārvadājumus, kā arī starptautisko pasta sūtījumu pārvadājumus;
 • iekšzemes ūdenstransporta kuģu apkalpes locekļiem, vilcienu brigādēm, starptautiskā dzelzceļa satiksmes lokomotīvju brigādēm;
 • Baltkrievijas Republikas pilsoņu laulātajiem, vecākiem vai bērniem;
 • ārzemniekiem, kuriem ir tiesības uz pastāvīgu vai pagaidu uzturēšanos Baltkrievijas Republikas teritorijā;
 • ārzemniekiem ar darba atļauju apliecinošiem dokumentiem darbam Baltkrievijas Republikas teritorijā;
 • saistībā ar tuvinieku smagu slimību vai tuva radinieka nāvi;
 • ārzemniekiem, kuri transportē cilmes šūnas vai transplantācijas orgānus;
 • Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri šķērso Baltkrievijas Republikas teritoriju tranzītā, lai dotos uz Krievijas Federāciju;
 • ārzemniekiem, kuri tranzītā šķērso Baltkrievijas Republikas teritoriju saskaņā ar Baltkrievijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta Nolīgumu par autoceļa atvieglotu lietošanas kārtību Slavutiču–Černobiļas AES, Černobiļas AES darbiniekiem, transportlīdzekļiem, kravām un uzņēmumiem, kā arī ārvalstu speciālistiem, kuri iesaistīti Starptautisko Černobiļas AES slēgšanas projektu īstenošanā no 2009. gada 20. janvāra.

Ar pilnu Baltkrievijas Ministru Padomes lēmumu par ieceļošanas ierobežojumiem Baltkrievijā var iepazīties šeit .

Personām, kuras Baltkrievijā ierodas no valstīm ar nelabvēlīgu Covid-19 attīstības gaitu, jāievēro 10 dienu pašizolācija. Saraksts aplūkojams Baltkrievijas Veselības aizsardzības ministrijas mājaslapā.

Ārvalstniekiem, izņemot tos, kuriem ir uzturēšanās atļauja Baltkrievijā, ieceļojot Baltkrievijā, būs nepieciešams uzrādīt dokumentu par to, ka ir saņemts negatīvs Covid-19 PCR testa rezultāts. Testam jābūt veiktam ne vēlāk kā 72 stundas pirms robežas šķērsošanas ar polimerāzes ķēdes reakcijas metodi.

 Šie ierobežojumi neattiecas uz: 

 • bērniem līdz piecu gadu vecumam (ieskaitot);
 • diplomātisko un dienesta pasu turētājiem;
 • oficiālo delegāciju vadītājiem un dalībniekiem;
 • ārzemniekiem, kuri sniedz starptautisku bezatlīdzības palīdzību Baltkrievijas Republikai;
 • transportlīdzekļu vadītājiem, veicot starptautiskos autopārvadājumus, kā arī starptautisko pasta sūtījumu pārvadājumus;
 • iekšzemes ūdenstransporta kuģu apkalpes locekļiem, vilcienu brigādēm, starptautiskā dzelzceļa satiksmes lokomotīvju brigādēm;
 • Baltkrievijas Republikas pilsoņu laulātajiem, vecākiem vai bērniem;
 • ārzemniekiem, kuriem ir tiesības uz pastāvīgu vai pagaidu uzturēšanos Baltkrievijas Republikas teritorijā;
 • ārzemniekiem ar darba atļauju apliecinošiem dokumentiem darbam Baltkrievijas Republikas teritorijā;
 • saistībā ar tuvinieku smagu slimību vai tuva radinieka nāvi;
 • ārzemniekiem, kuri transportē cilmes šūnas vai transplantācijas orgānus;
 • Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri šķērso Baltkrievijas Republikas teritoriju tranzītā, lai dotos uz Krievijas Federāciju;
 • ārzemniekiem, kuri tranzītā šķērso Baltkrievijas Republikas teritoriju saskaņā ar Baltkrievijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta Nolīgumu par autoceļa atvieglotu lietošanas kārtību Slavutiču–Černobiļas AES, Černobiļas AES darbiniekiem, transportlīdzekļiem, kravām un uzņēmumiem, kā arī ārvalstu speciālistiem, kuri iesaistīti Starptautisko Černobiļas AES slēgšanas projektu īstenošanā no 2009. gada 20. janvāra;
 • ārzemniekiem, kuri cauri Baltkrievijai dodas tranzītā ar dokumentiem, kas apliecina izbraukšanu no Baltkrievijas teritorijas 24 stundu laikā;
 • ārzemniekiem, kuri Baltkrievijā ierodas ar noslēgtiem līgumiem par dalību medību tūrēs.

Noderīga informācija un rekomendācijas saistībā ar koronavīrusu Latvijā pieejamas Latvijas Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.

Baltkrievijas Veselības ministrijas izstrādāti noteikumi paredz, ka, veicot arī tranzīta pārvadājumus, kravu transportlīdzekļu apkalpei jālieto sejas maskas un cimdi gadījumos, kad ekipāža atrodas ārpus transportlīdzekļa kabīnes.

Informācija par elektronisko plombu izmantošanu pieejama šeit.

Informācija par  transportlīdzekļu dezinfekcijas prasībām Baltkrievijas/Ukrainas robežškērsošanas punktā Novaja Guta (Новая Гута) pieejama šeit.

2020. gada 26. maijā stājas spēkā jauna procedūra vietas rezervēšanai rindā uz Baltkrievijas robežas. Sīkāka informācija pieejama https://belarusborder.by/ mājaslapā.

2021. gada 23. martā papildināta informācija par pavasara un vasaras periodu braukšanas ierobežojumiem Baltkrievijā pieejama šeit.

 

Papildināts 17.09.2021.

Beļģija: ES valstu, Šengenas zonas un EFTA valstu iedzīvotāji var ieceļot Beļģijā.

Uz Beļģijas robežām tiek kontrolēta Pasažieru lokācijas formas aizpildīšana un ceļojuma mērķa un uzturēšanās ilguma Beļģijā kontrole. Ieceļojot Beļģijā un uzturoties valstī ilgāk par divām diennaktīm, 48 stundas pirms ieceļošanas jāaizpilda Pasažieru lokācijas forma:  https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form.

Pasažieru lokācijas forma jāaizpilda visiem pasažieriem, kuri Beļģijā ieceļo ar lidmašīnu vai kuģi, pat ja uzturēšanās valstī ir mazāk nekā 48 stundas.

Valsts vai reģiona saslimstības radītājus (krāsu) iespējams noskaidrot Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra izveidotajā kartē (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement ).

Beļģijas noteiktais valstu krāsu kods tiek atbilstoši ESPKC datiem pārskatīts katru svētdienu un ir pieejams šeit: https://www.info-coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/ .

Ieceļošanas kārtība Beļģijā no 2021. gada 1. jūlija.

Ieceļojot Beļģijā pēc 1. jūlija no sarkanās zonas valstīm, netiks piemērots pašizolēšanās noteikums, ja persona var uzrādīt:

 • Eiropas digitālo vakcinācijas sertifikātu, kurā pēdējā vakcīna veikta 14 dienas pirms ieceļošanas, vai
 • negatīvu Covid-19 PCR testu, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas Beļģijā, vai
 • apliecinājumu, ka persona pārslimojusi Covid-19.

Jāaizpilda Pasažieru lokācijas forma: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form.

Ieceļošana Beļģijā no trešajām valstīm:

Beļģija piemēro ES kopējo drošo trešo valstu sarakstu atbilstoši ES Padomes rekomendācijai par nebūtisku ceļojumu ierobežošanu (1. pielikumam). Pārējiem trešo valstu pilsoņiem ieceļošana tikai ar būtisku mērķi.

Personām, kuras ieceļos Beļģijā no trešajām valstīm, ir jābūt pilnībā vakcinētiem (plus divas nedēļas) ar kādu no ES atzītajām vakcīnām, kā arī jāveic Covid PCR tests iebraukšanas dienā. Ja tests būs negatīvs, personām netiks piemērota pašizolēšanās prasība.

Ja ieceļošana Beļģijā plānota no īpaši augsta riska teritorijām (ar jauniem Covid paveidiem), kurās personas uzturējušās kaut vai īslaicīgi pēdējo 14 dienu laikā, tiek piemērots aizliegums ieceļot Beļģijā. Tāpat aizliegts izceļot uz īpaši augsta riska valstīm.

Īpaši augsta riska valstu saraksts tiek regulāri pārskatīts un ir pieejams šeit: https://www.info-coronavirus.be/en/countries-with-high-risk/.

Beļģijas policija kontrolē karantīnas ievērošanu un testu veikšanu. Pārkāpumu gadījumā var tikt piemērots sods 250 eiro apmērā. Tāpat tiek veikta Covid testa veidlapu un Covid sertifikātu autentiskuma pārbaude, dokumentu viltojuma atklāšanas gadījumā persona var tikt saukta pie kriminālatbildības.

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Beļģijas valdība ir noteikusi šādus pasākumus: sabiedriskajā transportā un iekštelpās jālieto maska, uz ielas laikā no pusnakts līdz plkst.5.00 rītā drīkst uzturēties ne vairāk kā četru personu grupās (neskaitot bērnus).

Papildu informācija par ieceļošanu, testēšanu un ierobežojumiem Beļģijā un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem ir pieejamas šeit:

https://www.info-coronavirus.be/en/news/occ-0406/  

https://www.info-coronavirus.be/en/travels/

https://www.info-coronavirus.be/en/testing/

Starptautiski kravu pārvadājumi

Balstoties uz Beļģijas autopārvadātāju asociācijas sniegto informāciju, autovadītājiem, kuru galvenā dzīvesvieta atrodas ārpus Beļģijas un kuri ierodas Beļģijā darba pienākumu veikšanai (komandējumā) tiek izvirzītas sekojošas prasības:

 • autovadītāji, kuri Beļģijā pavadīs mazāk nekā 48 stundas:
  • nav jāuzrāda aizpildīts rakstveida apliecinājums (ceļojuma mērķis tiek pierādīts, uzrādot pārvadājuma dokumentus – CMR pavadzīmi u.c.);
  • nav jāaizpilda pasažieru lokācijas un biznesa ceļojuma veidlapas;
  • nav jāievēro karantīnas un negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasības.
 • autovadītāji, kuri Beļģijā pavadīs vairāk nekā 48 stundas:
  • nav jāuzrāda aizpildīts rakstveida apliecinājums (ceļojuma mērķis tiek pierādīts, uzrādot pārvadājuma dokumentus – CMR pavadzīmi u.c.);
  • no 2021. gada 8. marta nav jāaizpilda pasažieru lokācijas un biznesa ceļojuma veidlapas;
  • nav jāievēro karantīnas un negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasības.

Tādejādi karantīnas ievērošanas un negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasības netiek attiecinātas uz kravas transportlīdzekļu autovadītājiem.

Veicot visu veidu kravu pārvadājumus, kravas transportlīdzekļu autovadītāji jānodrošina ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Beļģijā atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2021. gada 26. janvāra. No 27. janvāra, veicot kravu pārvadājumus, Beļģijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Sejas masku valkāšana nav obligāta ārtelpās, ja var ievērot 1,5 metru distanci un nav noteikti citi ierobežojumi.

No 12 gadu vecuma sejas masku velkāšana ir obligātas sabiedriskajā transportā (arī pieturās un stacijās), veikalos un tirdzniecības centros, kinoteātros, teātros, koncertu un konferenču vietās, auditorijās, baznīcās, muzejos, bibliotēkās, tieslietu ēkās, tirgū u.c.

Beļģijas autopārvadātāju asociācija FEBETRA ir izveidojusi visaptverošu tīmekļa vietni par veiktajiem pasākumiem Covid-19 pandēmijas laikā Beļģijā. Lapas saturs pieejams franču un holandiešu valodā.

 

Papildināts 03.09.2021.

Bulgārija: no 29. jūlija ar pagarinājumu līdz 2021. gada 30. novembrim Bulgārijā ir noteikta ārkārtas situācija, tādejādi ir spēkā jauni ieceļošanas noteikumi, valstīm tiekot sadalītām sarkanajā, oranžajā un zaļajā sarakstā. Zaļajā sarakstā uzskaitītas valstis, kurās pēdējo 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits bijis mazāks par 75 uz 100 000 iedzīvotājiem un iknedēļas pozitīvo testa rezultātu īpatsvars ir lielāks vai vienāds ar 4%; ja 14 dienu kumulatīvais gadījumu skaits ir 75-200 uz 100 000 iedzīvotājiem un iknedēļas pozitīvo testa rezultātu īpatsvars ir mazāks par 4%. Oranžajā sarakstā – gadījumu skaits no 75 līdz 200 uz 100 000 iedzīvotāju un iknedēļas pozitīvo testa rezultātu īpatsvars ir lielāks vai vienāds ar 4% vai ja gadījumu skaits ir 200-500 uz 100 000 iedzīvotājiem un iknedēļas pozitīvo testa rezultātu īpatsvars ir mazāks par 4%. Sarkanajā sarakstā – gadījumu skaits ir lielāks vai vienāds ar 500 uz 100 000 iedzīvotājiem (valstu saraksts atrodams Bulgārijas Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē). Latvija šobrīd ir iekļauta oranžajā sarakstā. Saraksts tiek atjaunots reizi nedēļā – pirmdienās vai arī biežāk.

Ieceļojot no valsts, kas atrodas zaļajā vai oranžajā sarakstā, persona ir atbrīvota no 10 dienu karantīnas, ja tiek izpildīts kāds no nosacījumiem:

 • tiek uzrādīts ES Digitālais Covid-19 sertifikāts (vai līdzīgs dokuments, kas satur tos pašus datus, ko digitālais sertifikāts), kas parāda, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 un vismaz 14 dienas ir pagājušas kopš vakcīnas pēdējās devas saņemšanas;
 • persona uzrāda negatīvu testa rezultātu (negatīvs Covid-19 PCR tests, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas, vai negatīvs antigēna testa rezultāts, kas veikts ne vēlāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas);
 • tiek uzrādīts medicīnisks dokuments, kas apliecina faktu, ka persona ir izslimojusi Covid-19 pēdējo 11 līdz 180 dienu laikā.

Ja persona nevar uzrādīt vienu no uzskaitītajiem dokumentiem, ir jādodas 10 dienu pašizolācijā, ko var pārtraukt, ja 24 stundu laikā pēc ierašanās valstī tiek veikts PCR vai antigēnu tests un tā rezultāts ir negatīvs. Ne mazāk kā 5% ieceļojošo no oranžās zonas valstīm izlases kārtībā tiks testēti izmantojot antigēnu testu.

Ieceļot Bulgārijā no sarkanās zonas valstīm var tikai noteiktas personu kategorijas, tostarp ES pilsoņi un viņu ģimenes locekļi. Ieceļojot no sarkanās zonas valstīm, uz robežas jāuzrāda ES Digitālais Covid-19 sertifikāts kopā ar negatīvu Covid-19 PCR testa rezultātu, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas (testa rezultātu jāapliecina ES Digitālajam Covid-19 sertifikātam vai arī dokumentam, kas satur tādus pašus datus kā ES Digitālais Covid-19 sertifikāts).

Informācija par izņēmuma kategorijām pieejama Bulgārijas Ārlietu ministrijas mājaslapā.

 • Dokumentā par negatīvu Covid-19 testu ir jābūt norādītam personas vārdam un uzvārdam saskaņā ar datiem personu apliecinošā dokumentā, informācijai par laboratoriju, kas veica testu (nosaukums, kontaktinformācija), datumam, kad tests tika veikts, informācijai latīņu burtiem par izmantoto metodi (PCR vai rapid antigen) un negatīvo rezultātu (Negative). No prasības uzrādīt negatīvu testa rezultātu ir atbrīvoti bērni līdz 12 gadu vecumam.
 • Dokumentā, kas apliecina pilna vakcinācijas pret Covid-19 kursa pabeigšanu ir jābūt norādītam personas vārdam un uzvārdam saskaņā ar datiem personu apliecinošā dokumentā, dzimšanas datums, datums, kas tika saņemta pēdējā Covid-19 vakcīnas deva, devas sērijas numurs, devu skaits, ko nepieciešams saņemt, vakcīnas nosaukums, ražotāja nosaukums, valsts, kurā tā tika saņemta un kompetentās iestādes, kas to izdod, nosaukums.
 • Medicīniskajā dokumentā, kas apliecina, ka persona pēdējo 11 līdz 180 dienu laikā ir izslimojusi ar Covid-19, jānorāda personas vārds un uzvārds saskaņā ar datiem personu apliecinošā dokumentā, dzimšanas datums, Covid-19 testa pirmā pozitīvā rezultāta datums, ziņas par medicīnas iestādi, kas veica testu.

No prasības uzrādīt negatīvu Covid-19 testu vai dokumentu par vakcinācijas pret Covid-19 kursa pabeigšanu, vai apliecinājumu par Covid-19 izslimošanu atbrīvoti: starptautiskie preču un pasažieru pārvadātāji, kuģu un lidmašīnu apkalpe, personas, kuras šķērso Bulgāriju tranzītā (tranzīts atļauts tikai iepriekš minētajām personu kategorijām, kas drīkst ieceļot Bulgārijā, turklāt tranzīts atļauts tikai gadījumos, ja tiek garantēta tūlītēja izceļošana no Bulgārijas teritorijas).

No prasības uzrādīt negatīvu Covid-19 testu vai dokumentu par vakcinācijas pret Covid-19 kursa pabeigšanu vai apliecinājumu par Covid-19 izslimošanu atbrīvoti: starptautiskie preču un pasažieru pārvadātāji, kuģu un lidmašīnu apkalpe, personas, kuras šķērso Bulgāriju tranzītā (tranzīts atļauts tikai iepriekš minētajām personu kategorijām, kas drīkst ieceļot Bulgārijā, kā arī tranzīts atļauts tikai gadījumos, ja tiek garantēta tūlītēja izceļošana no Bulgārijas teritorijas).

Tādejādi starptautiskos pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem, kuri veic kravu vai pasažieru pārvadājumus, pirms iebraukšanas Bulgārijā nav jāuzrāda negatīva Covid-19 testa vai vakcinēšanas apliecinājums.

Bulgārijā ieceļošanai atvērti sekojoši robežkontroles punkti:

 • Burgas lidosta;
 • Varna lidosta;
 • Plovdiv lidosta;
 • Sofia lidosta (terminālis 1 un terminālis 2);
 • Burgas osta;
 • Varna osta;
 • Vidin robežšērsošanas punkts;
 • Vrashka Chuka robežšķērsošanas punkts;
 • Durankulak robežšķērsošanas punkts;
 • Gueshevo robežšķērsošanas punkts;
 • Ilinden robežšķērsošanas punkts;
 • Kalotina robežšķērsošanas punkts;
 • Kapitan Andreevo robežšķērsošanas punkts;
 • Captain Petko Voivoda robežšķērsošanas punkts;
 • Kulata robežšķērsošanas punkts;
 • Lesovo robežšķērsošanas punkts;
 • Makaza robežšķērsošanas punkts;
 • Malko Tarnovo robežšķērsošanas punkts;
 • Oryahovo robežšķērsošanas punkts;
 • Ruse robežšķērsošanas punkts;
 • Somovit–Nikopol robežšķērsošanas punkts.

Atrodoties publiskās iekštelpās, ir obligāti jāvalkā sejas un deguna aizsargmaska.

Atcelta prasība, ka ārvalstu transportlīdzekļu vadītājiem Bulgārijas teritorija jāpamet 24 stundu laikā, kas tiek skaitīts no brīža, kad transportlīdzeklis iebrauc valstī. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

Atcelta 2020. gada 22. maijā ieviestā prasība par veselības deklarācijas aizpildīšanu.

Infromācija par braukšanas ierobežojumiem 2021. gada 3., 6. un 12. septembrī pieejama šeit.

Bulgārijā atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Bulgārijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Atrodoties publiskās iekštelpās ir obligāti jāvalkā sejas un deguna aizsargmaska.

 

Papildināts 03.09.2021.

Čehija: no 2021. gada 12. aprīļa atcelts ārkārtas stāvoklis. Atcelts ierobežojums iekšēji pārvietoties starp reģioniem valstī. Atcelta komandantstunda.

No 21. jūnija Čehijā atcelts nebūtisku ceļojumu aizliegums, proti, tūrisma nolūkos var ieceļot no ES valstīm, kā arī virknes citu valstu saskaņā ar aktuālo informāciju: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

 • Iebraucējiem no zaļā (zema riska) saraksta valstīm:
  • jāaizpilda Sabiedrības veselības pasažieru veidlapa (https://plf.uzis.cz/);
  • jāuzrāda negatīvs antigēna (ne vecāks par 48 stundām) vai PCR (ne vecāks par 72 stundām) tests pirms ierašanās vai piecu dienu laikā pēc ierašanās. Testa prasība neattiecas uz vakcinētajiem Čehijas un citu ES valstu pilsoņiem (pilna vakcinācija (pēdējā deva +14 dienas)).
 • Iebraucējiem no oranžā (vidēja riska) saraksta valstīm (uz 03.09.2021. Latvija iekļauta oranžo valstusarakstā):
  • jāaizpilda Sabiedrības veselības pasažieru veidlapa; jāuzrāda negatīvs antigēna vai PCR tests pirms ieceļošanas vai piecu dienu laikā no ieceļošanas brīža. Testa prasība neattiecas uz vakcinētajiem ES valstu pilsoņiem un Covid 19 izslimojušajiem 180 dienās pēc atveseļošanās.
 • Iebraucējiem no sarkanā (augsta riska) saraksta valstīm:
  • jāaizpilda Sabiedrības veselības pasažieru veidlapa;
  • jāuzrāda negatīvs antigēna vai PCR tests pirms ieceļošanas, ja izmanto sabiedrisko transportu;
  • PCR tests pēc ieceļošanas, ne ātrāk kā piektajā dienā vai ne vēlāk kā 14. dienā līdz rezultāta saņemšanai personai jāatrodas pašizolācijā. Testa prasības neattiecas uz vakcinētajiem ES pilsoņiem (pilna vakcinācija (pēdējā deva +14 dienas)) un Covid 19 izslimojušajiem 180 dienu laikā pēc atveseļošanās.
 • Ceļotājiem no tumši sarkanā (ļoti augsta riska) saraksta valstīm:
  • jāaizpilda Sabiedrības veselības pasažieru veidlapa;
  • jāuzrāda negatīvs antigēna vai PCR tests pirms ieceļošanas, ja izmanto sabiedrisko transportu;
  • PCR tests pēc ieceļošanas ne ātrāk kā piektajā dienā vai ne vēlāk kā 14. dienā līdz rezultāta saņemšanai personai jāatrodas pašizolācijā. Testa prasības neattiecas uz vakcinētajiem (pilna vakcinācija (pēdējā deva +14 dienas)) un Covid 19 izslimojušajiem 180 dienu laikā pēc atveseļošanās.
 • Ceļotājiem no melnā saraksta valstīm:
  • jāaizpilda Sabiedrības veselības pasažieru veidlapa;
  • jāveic PCR tests pirms ierašanās, jāatrodas pašizolācijā 14 dienas un pēc tam jāveic atkārtots PCR tests. Ieceļot no šīm valstīm atļauts tikai Čehijas pilsoņiem, ārzemniekiem ar ilgtermiņa uzturēšanās atļaujām, diplomātisko pārstāvniecību locekļiem vai ja personu ierašanās ir Čehijas interesēs. Testa prasības neattiecas uz vakcinētajiem un Covid-19 izslimojušajiem;

Sejas masku lietošana ir obligāta visos publiskajos transporta līdzekļos, iekštelpās publiskās vietās (veikalos, sociālajās un medicīnas iestādēs). Publiskās vietās atļauts atrasties tikai kādā no šīm maskām: FFP2, nano filtru vai ķirurģiskā maska.

Ārtelpās obligāta prasība lietot FFP2 respiratorus, ja ir vairāki cilvēki kopā.

Valdības informācija par ierobežojumiem: https://covid.gov.cz/.

Aicinām sekot līdzi Čehijas atbildīgo iestāžu norādījumiem par preventīviem pasākumiem šīs infekcijas izplatības ierobežošanā. Aktuālā Čehijas iestāžu informācija par Covid-19 ir atrodama šeit:

https://www.vlada.cz/en/;

https://www.mvcr.cz/mvcren/;

https://www.mzv.cz/jnp/;

http://www.mzcr.cz/Cizinci/

Iebraukšanas aizliegumi un karantīnas prasības neattiecas uz personām, kuras nodarbinātas starptautisko pārvadājumu sektorā. Palīgi netiek uzskatīti par pārvadājumu sektora darbiniekiem, līdz ar to izņēmums netiek attiecināts uz šīm personām.

Sīkāk skatīt šeit.

Covid-19 testus pieņemšanas punktus Čehijā iespējams apskatīt interaktīvajā kartē.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Visas robežšķērsošanas vietas ar Austriju, Vāciju, Poliju un Slovākiju ir atvērtas.

Saskaņā ar Čehijas Republikā pieņemtiem Covid-19 apkarošanas pasākumiem un grozījumiem Čehijas Autopārvadājumu likumā (4. daļas 27. pants) no 2020. gada 1. jūlija, ieceļojot Čehijā, transportlīdzeklī jāatrodas šādiem dokumentiem:

 • starptautisko pārvadājumu darbinieka statusu apliecinošam dokumentam (angļu un čehu valodā);
 • transportlīdzekļa autovadītāja profesionālās kompetences apstiprinošam dokumentam (95. kods);
 • darba un atpūtas laikposmu uzskaitei;
 • A1 sertifikātam;
 • darba līgumam;
 • ES dalībvalstīs reģistrētiem uzņēmumiem – darba līguma tulkojumam čehu valodā.

No 2020. gada 18. maija tiek atjaunoti brīvdienu un svētku dienu braukšanas ierobežojumi kravu transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu virs 7,5 tonnām, kā arī kravu transportlīdzekļiem un specializētajiem transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām.

Čehijā nav spēkā pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites.

 

Papildināts 26.08.2021.

Dānija: ieceļošana ir atkarīgi no tā, no kuras valsts / reģiona persona ieceļo. Valdība ceļošanas vadlīnijās ņem vērā valstu un reģionu septiņu dienu kumulatīvo saslimstības rādītāju:

 • “zaļā” riska novērtējuma valstis;
 • “dzeltenā” riska novērtējuma valstis;
 • “oranžā” riska novērtējuma valstis;
 • “sarkanā” riska novērtējuma valstis.

ES/Šengenas zonas valstis tiek iedalītas “zaļā”, “dzeltenā” un “sarkanā” riska kategorijās, savukārt valstis ārpus ES un Šengenas zonas – “dzeltenā”, “oranžā” un “sarkanā” riska kategorijās.

ES/Šengenas zonas valstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, ieceļojot Dānijā no “zaļā” un “dzeltenā” riska ES/Šengenas zonas valstīm un uzrādot negatīvu Covid-19 testu, vakcinācijas vai pārslimošanas apliecinājumu, nav jāievēro pašizolācija, kā arī nav jāuzrāda būtisks ieceļošanas iemesls.

Ieceļošanas noteikumi nevakcinētām personām no ES/Šengenas zonas valstīm:

 • “zaļā” riska novērtējuma valstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests (negatīvs PCR (ieceļošanas brīdī ne vecāks par 72 stundām), bet nav jāveic tests pēc ieceļošanas Dānijā;
 • “dzeltenā” riska novērtējuma valstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests (izņemot Dānijas pilsoņus un pastāvīgos iedzīvotājus), kā arī jāveic tests pēc ieceļošanas Dānijā;
 • “sarkanā” riska novērtējuma valstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem jāuzrāda pamatots iemesls ieceļošanai Dānijā, jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests (tiek pieņemts tikai PCR tests, ne vecāks par 72h), kā arī jāveic tests pēc ieceļošanas un jāievēro 10 dienu pašizolācija, kuru var pārtraukt, ja ceturtajā dienā pēc ieceļošanas tiek veikts PCR tests un tas ir negatīvs. Augstākminētie ierobežojumi attiecas arī uz personām, kuras ieceļo no “zaļā” un “dzeltenā” riska valstīm/reģioniem, bet kuras pēdējo 10 dienu laikā ir uzturējušās “sarkanā” riska valstī/reģionā (izņēmums – tranzītlidojumi).

Valstu saraksts un informācija par ieceļošanu no dažāda riska valstīm pieejama šeit.

Pilnībā vakcinētie (pēdējai vakcinācijas devai jābūt saņemtai vismaz 14 dienas un ne senāk kā astoņus mēnešus pirms ceļojuma. Vakcīnai jābūt Eiropas Zāļu aģentūras atzītai) ES / Šengenas zonas valstu pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, var ieceļot Dānijā bez nepieciešamības uzrādīt negatīvu Covid-19 testu. Šīs personas ir atbrīvotas no pašizolācijas ievērošanas un testa veikšanas pēc ieceļošanas Dānijā.

Iepriekš ar Covid-19 inficētie ES / Šengenas zonas valstu pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji var ieceļot Dānijā, uzrādot pārslimošanas apliecinājumu (pozitīvs Covid-19 tests, kas nav jaunāks par 14 un vecāks par 180 dienām. Tikai PCR testi tiek pieņemti kā pierādījums iepriekšējai infekcijai). Šīs personas ir atbrīvotas no pašizolācijas ievērošanas un testa veikšanas pēc ieceļošanas Dānijā.

Vairāk informācijas par ieceļošanas noteikumiem Dānijā pieejams šeit.

Robežkontroli veic un lēmumu par personas ielaišanu valstī pieņem Dānijas policija.

Papildus jautājumu vai neskaidrību gadījumā par ieceļošanas kārtību Dānijā ir jāsazinās pa informatīvo tālruni + 45 70 20 60 44 (no pirmdienas līdz trešdienai no plkst.8.00 līdz 16.00, ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 15.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00 pēc Dānijas laika). Informācija pieejama arī angļu valodā.

Testēšanās iespējas ieceļojot/izceļojot:

 • personām, kuras ceļo ar aviotransportu, ieceļojot Dānijā, pirms lidostas teritorijas atstāšanas ir iespēja veikt Covid-19 bezmaksas eksprestestu;
 • personām bez Dānijas personas koda (CPR numura), kuras vēlas veikt Covid-19 testu Dānijas teritorijā, ir jāreģistrējas mājaslapā https://sts.covidresults.dk. Personai tiek izdots svītru kods, ar kuru bez iepriekšēja pieraksta jādodas uz oficiālajām Dānijas Covid-19 testu vietām. Testa rezultāts tiek nosūtīts uz personas e-pastu 48h laikā kopš testa veikšanas brīža. Tests ir bezmaksas.

Spēkā ir šādi ierobežojumi:

 • sejas masku valkāšana publiskajās telpās (sabiedriskais transports, veikali, medicīnas iestādes u.tml.);
 • iekštelpās ir atļauts pulcēties līdz 500 personu, ārpus telpām pulcēšanās ierobežojums nepastāv;

Par visiem aktuālajiem ierobežojumiem informācija pieejama šeit: https://en.coronasmitte.dk/.

Dānijas iestāžu vienotais informatīvais tālrunis konsultācijām par Covid-19 vīrusu un tā izplatību ierobežojošajiem pasākumiem: +45 70 200 233 (katru dienu no plkst.6.00 līdz 24.00 pēc Dānijas laika).

Personas, kuras iesaistītas kravu pārvadājumos, neatkarīgi no robežšķērsošanas veida ir atbrīvotas no negatīvā Covid-19 testa uzrādīšanas.

Pašizolācijas prasības attiecināmas arī uz personām, kuras iesaistītas kravu pārvadājumos.

Veicot darba pienākumus, ārvalstu kravas transportlīdzekļu autovadītājiem nav pienākums izolēties, taču izolācijas nosacījumi jāievēro ārpus darba laika. Izolācijas laiku atļauts pavadīt transportlīdzeklī, ja tas ir atļauts saskaņā ar darba un atpūtas laika noteikumiem. Izolāciju var pārtraukt saistībā ar darba veikšanu, labierīcību un sanitāro mezglu apmeklēšanu, kas atrodas izolācijas vietas tiešā tuvumā, pārtikas un citu pirmās nepieciešamības lietu iegādei, kā arī pārceļoties uz citu izolācijas vietu. Vienā transportlīdzeklī drīkst izolēties ne vairāk kā divas personas.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Dānijas transporta un loģistikas asociācija sagatavojusi rekomendācijas kravu pārvadātājiem, nosūtītājiem un saņēmējiem. Materiālu angļu valodā skatīt šeit.

Ieviestas atsevišķas atkāpes no bīstamo kravu pārvadājumu noteikumiem (ADR). Informācijas apkopojums pieejams Apvienoto Nāciju mājaslapā.

 

Papildināts 03.09.2021.

Francija: Francija ir izdalījusi trīs valstu kategorijas, attiecinot uz tām dažādus ieceļošanas Francijā noteikumus. Francija izdala “zaļās”, “oranžās” un “sarkanās” valstis.

EEZ dalībvalstis, kā arī Saūda Arābija, Austrālija, Bahreina, Bruneja, Kanāda, Čīle, Dienvidkoreja, ASV, Honkonga, Izraēla, Japāna, Jordānija, Libāna, Jaunzēlande, Singapūra, Taivāna, Ukraina, Komoru salas, Urugvaja, Vanuatu  veido “zaļo” valstu sarakstu.

“Sarkanās” valstis ir tās, kur ir aktīva Covid-19 vīrusa cirkulācija un ir fiksēti jauni vīrusa paveidi, kas atzīti par bīstamiem. Sarakstā ir tādas valstis kā Afganistāna, Dienvidāfrika, Alžīrija, Argentīna, Bangladeša, Brazīlija, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Gruzija, Indonēzija, Irāna, Maldīvija, Maroka, Mozambika, Namībija, Nepāla, Omāna, Pakistāna, Kongo Demokrātiskā Republika, Krievija, Seišelu salas, Surinama , Tunisija un Turcija.

“Oranžajā” kategorijā ietilpst visas zaļajā vai sarkanajā kategorijā neuzskaitītās valstis, t.sk arī Apvienotā Karaliste, Kanāda un ASV.

Informācija par valstīm var mainīties tāpēc aicinām ar jaunāko informāciju pirms ceļojuma vienmēr iepazīties Francijas Iekšlietu ministrijas mājaslapā:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage.

No zaļās zonas valstīm iebraukšana Francijā netiek ierobežota. Personas, kuras ir vakcinētas, var iebraukt Francijā, uzrādot vakcinācijas apliecinājumu. Persona ir vakcinēta 28 dienas pēc Johnson & Johnson vakcīnas saņemšanas vai 14 dienas pēc otras Pfizer, Moderna, AstraZeneca vakcīnas devas saņemšanas. Vienādi noteiktumi par iebraukšanu attiecas gan uz vakcinēto pieaugušo gan uz pavadošo bērnu neatkarīgi vai viņš ir vakcinēts vai ne.

Personām, kuras nav vakcinētas un ir vecākas par 11 gadiem, ir jāuzrāda Covid-19 RT-PCR testa apliecinājums vai antigēna testa apliecinājums, kura rezultāts ir negatīvs. Testam jābūt veiktam ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas valstī.

No oranžās zonas valstīm vakcinētās personas drīkst ieceļot Francijā bez ierobežojumiem, savukārt personām, kuras nav vakcinētas, ir jāpamato ieceļošanas mērķis. Pamatojamie ieceļošanas mērķi ir uzskaitīti veidlapā, kas ieceļojot jāaizpilda un jāuzrāda pēc pieprasījuma. Veidlapa atrodama Francijas iekšlietu ministrijas mājaslapā:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

No sarkanās zonas valstīm savukārt drīkst ieceļot tikai personas, kuru ieceļošana ir pamatota. Pamatojamie ieceļošanas mērķi ir uzskaitīti veidlapā, kas ieceļojot jāaizpilda un jāuzrāda pēc pieprasījuma. Veidlapa atrodama Francijas iekšlietu ministrijas mājaslapā:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage 

Visiem, kuri ieceļo, jāuzrāda negatīvs RT-PCR tests, kas veikts ne vēlāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas Francijā. Personām ir jāievēro septiņu dienu pašizolācija un jābūt gataviem veikt atkārtotu PCR testu pašizolācijas termiņa beigās.

Noderīga informācija un rekomendācijas saistībā ar korona vīrusu Latvijā pieejamas Latvijas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē.

Komandantstundas Francijā

No 2021. gada 20. jūnija komandantstunda ir atcelta.

Papildu informācija par noteiktajiem ierobežojumiem valstī pieejama šeit: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Starptautiski kravu un pasažieru pārvadājumi

Francijas Iekšlietu ministrija ir izveidojusi īpaši starptautiskiem pārvadājumiem veltītu tīmekļvietni. Angļu valodas versija ir pieejama https://www.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux.

Uz 2021. gada 18. augustu paliek spēkā vietnē iekļautā informācija par dokumentiem, kas nepieciešami jebkuram autovadītājam ierodoties Francijā:

 • visiem autovadītājiem jāuzrāda Eiropas Komisijas izstrādātā “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās;
 • no trešajām valstīm, izmantojot prāmju satiksmi, izņemot tos, kuri ierodas no Apvienotās Karalistes.

Passe Sanitaire (veselības pase) – no 2021. gada 8. augusta obligāta veselības pase ieiešanai dažās sabiedriskās vietās ikvienam, kurš vecāks par 18 gadiem (ikvienam, kurš vecāks par 12 gadiem no 2021. gada 30. septembra).

Veselības pasē iekļauts QR kods, kas atspoguļo pilnu vakcinācijas kursu (Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātas vakcīnas), Covid-19 pārslimošanu pēdējo sešu mēnešu laikā (apliecība derīga sešus mēnešus pēc pozitīva PCR testa) vai negatīvu Covid-19 testu (apliecība ir derīga 72 stundas). Franču Covid-19 lietotne (TousAntiCovid) ir pieejama franču un angļu valodā un to var izmantot, lai iegūtu / parādītu veselības pasi.

ES dalībvalstu, Andoras, Islandes, Lihtenšteinas, Monako, Norvēģijas, Šveices un Apvienotās Karalistes (tikai Anglija un Velsa) iedzīvotājiem kā veselības pase tiek pieņemts arī ES digitālais Covid-19 sertifikāts vai NHS Covid sertifikāts (Anglija un  Velsa). Sīkāka informācija fraču valodā pieejama šeit: https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14896.

Profesionāli autovadītāji ir atbrīvoti no veselības pases uzrādīšanas iekļūšanai atsevišķās ēdināšanas iestādēs. Ēdināšanas iestāžu karte, kas autovadītājiem pieejamas bez veselības pases atrodama tiešsaistē Bison Futé tīmekļvietnē.

Kravu un pasažieru pārvadājumi no Lielbritānijas

No 2021. gada 31. maija spēkā jauni ierobežojumi, kas attiecas uz visiem ieceļotājiem, kuri ierodas Francijā no Lielbritānijas.

Profesionāliem autovadītājiem, kuri no 2021. gada 31. maija ierodas Francijā no Lielbritānijas:

 • nav pienākuma uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu;
 • nav pienākuma ievērot pašizolāciju;
 • jāuzrāda apliecinājums, ka personai nav Covid-19 saslimšanas simptomi;
 • jāuzrāda Eiropas Komisijas izstrādātā “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Kravu un pasažieru pārvadājumi no trešajām valstīm:

 • Iebraukšana no zaļās zonas:
  • nav pienākuma uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu;
  • nav pienākuma ievērot pašizolāciju;
  • nav jāuzrāda apliecinājums, ka personai nav Covid-19 saslimšanas simptomi;
  • jāuzrāda Eiropas Komisijas izstrādātā “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.
 • Iebraukšana no oranžās zonas:
  • pienākuma uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu (izņemot no Lielbritānijas);
  • nav pienākuma ievērot pašizolāciju;
  • jāuzrāda apliecinājums, ka personai nav Covid-19 saslimšanas simptomi;
  • jāuzrāda Eiropas Komisijas izstrādātā “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.
 • Iebraukšana no sarkanās zonas:
  • pienākuma uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu;
  • nav pienākuma ievērot pašizolāciju;
  • jāuzrāda apliecinājums, ka personai nav Covid-19 saslimšanas simptomi;
  • jāuzrāda Eiropas Komisijas izstrādātā “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Vispārīga informācija

Francijas atbildīgās iestādes pieņēmušas lēmumu nepagarināt atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti. Turpmāk, veicot kravu pārvadājumus Francijā, jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības.

Aktuālā informācija angļu valodā par plānotajiem satiksmes ierobežojumiem Monblāna tunelī pieejama šeit.

 

Papildināts 03.09.2021.

Grieķija: detalizēta informācija par Grieķijā ieviestiem ierobežojumiem pieejama šeit: https://covid19.gov.gr/covid-map.

Grieķija nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādejādi Grieķijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma.

 • Latvijas valstspiederīgajiem ieceļošana Grieķijā ir atļauta. Karantīna vai pašizolācija nav jāievēro.
 • Visiem ceļotājiem pirms ieceļošanas Grieķijā un izceļošanas no tās jāaizpilda elektroniskā  ieceļošanas veidlapa “Passenger Location Form – PLF”, kuru jāaizpilda vismaz 24 stundas pirms ceļojuma. Veidlapai jābūt izdrukātai vai pieejamai mobilajā ierīcē. Uz ģimeni var izpildīt vienu PLF formu.
 • Ja parsona ir saņēmusi pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 un kopš pēdējās vakcinācijas devas saņemšanas ir pagājušas 14 dienas, tad uzrādot vakcināciju apstiprinošu dokumentu (informācijai jābūt angļu valodā), persona ir atbrīvota no prasības uzrādīt negatīva Covid-19 testa rezultātu.
 • Ja persona nav saņēmusi vakcināciju pret Covid-19, personai ir jāuzrāda negatīvs PCR tests, kas ir veikts 72 stundas pirms ierašanās, vai antigēnu tests (“rapid-test”), kas veikts ne agrāk kā 48h pirms ceļojuma.
 • No testa prasības ir atbrīvoti bērni līdz 12 gadu vecumam.
 • Negatīvs tests nav jāuzrāda personām, kuras Covid-19 pārslimojušas divus līdz deviņus mēnešus pirms un var to apliecināt ar oficiālas valsts institūcijas vai sertificētas laboratorijas dokumentu. Šādā gadījumā Grieķijas institūcijas var veikt papildu testu.
 • Ceļotājiem atvērti sauszemes ieceļošanas punkti Promachonas un Ormenio (visu diennakti) un Evzoni (no plkst.7.00 līdz 23.00).
 • Detalizētu informāciju par minētajām un citām ieceļošanas prasībām Grieķijā atrodama mājaslapā: www.travel.gov.gr Pirms ceļojuma ieteicams vēlreiz pārliecināties par aktuālo informāciju.
 • Visā Grieķijas teritorijā sejas maskas lietošana obligāta telpās.

Satiksme starp Grieķijas salām tiek nodrošināta. Jāievēro divu metru distance un jālieto sejas un deguna aizsegs.

Pirms iekāpšanas iekšzemes kuģī (ceļojot no/uz salām) vai avioreisā jāuzrāda viens no šiem dokumentiem: 1) pabeigtas vakcinācijas sertifikāts, 2) negatīvs Covid-19 PCR tests, 3) negatīvs antigēnu “rapid tests”, kā arī jāaizpilda veidlapa, kur jānorāda kontaktinformācija saziņai tuvāko diennakšu laikā.

Tuvojoties rudenim un tūrisma sezonas beigām, Grieķijas valdība izsludinājusi striktākus ierobežojumus nevakcinētām personām, paredzot ievērojamus atvieglojumus vakcinētām personām (spēkā no 13.09.2021. līdz 31.03.2022.).

Personas var tikt aicinātas uzrādīt personu apliecinošo dokumentu, tādēļ aicinām pasi vai eID karti turēt pie sevis, kā arī abus dokumentus neglabāt kopā, lai viena dokumenta zaudēšanas gadījumā jūsu rīcībā paliktu otrs dokuments.

Par aktuālo informāciju, ieceļojot Grieķijā, iespējams lasīt Atēnu lidostas tīmekļa vietnē: https://www.aia.gr/en/traveler/travellers-info/faq-for-covid19.

Noderīga informācija un rekomendācijas saistībā ar Covid-19 Grieķijā pieejamas Grieķijas valsts veselības organizācijas tīmekļa vietnē: https://eody.gov.gr/en/covid-19/.

Starptautiskie kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Veicot kravu pārvadājumus:

 • pirms iebraukšanas Grieķijā autovadītājiem jāaizpilda lokācijas forma;
 • transportlīdzeklī jāatrodas pārvadājumu apliecinošam dokumentam (CMR pavadzīmei);
 • veicot pārvadājumus Grieķijā, transportlīdzekļa autovadītājam jāuzrāda Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Atbildīgie dienesti sniedz informāciju par rīcību gadījumos, ja ceļojuma laikā parādās elpceļu infekcijas simptomi (nekavējoties jāsazinās ar Nacionālās sabiedrības veselības organizācijas (EODY) Operāciju centru).

28. maijā Grieķijas atbildīgā institūcija informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Grieķijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 17.09.2021.

Gruzija

 • Pirms ceļošanas uz Gruziju ir jāaizpilda elektroniska veidlapa, kurā jānorāda sava kontaktinformācija, apmešanās vieta, informācija par savu ceļošanas vēsturi un citas ziņas. Veidlapa jāiesniedz elektroniski un nav jāizdrukā.  Visām personām, ieceļojot Gruzijā, tiks veikta ķermeņa temperatūras kontrole.
 • Ieceļojot Gruzijā ar aviosatiksmi, jāuzrāda tikai apliecinājums par pilna vakcinācijas kursa saņemšanu (ES digitālais COVID sertifikāts) vai apliecinājumu par Covid-19 pārslimošanu pēdējo 100 dienu laikā. Ja persona nav vakcinēta, ir vakcinēta daļēji vai nav pārslimojusi Covid-19 pēdējo 100 dienu laikā, tai ielidojot lidostā jāuzrāda negatīvs PCR tests (ne vecāks par 72 stundām), kā arī trešajā dienā pēc ierašanās jāveic atkārtots PCR tests uz vietas Gruzijā.
 • Visām personām (arī pilnībā vai daļēji vakcinētām un Covid-19 pārslimojušām), ieceļojot Gruzijā pa sauszemi vai jūru, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 PCR tests, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas valstī. Tāpat šīm personām trešajā dienā pēc ierašanās ir jāveic atkārtots PCR tests uz vietas Gruzijā.
 • Par PCR testa neveikšanu trešajā dienā pēc ierašanās Gruzijā var tikt piemērota soda nauda.
 • Bērniem līdz 10 gadu vecumam Covid-19 tests nav nepieciešams.
 • Personām, kuras veic Covid-19 testu Gruzijā, izmaksas ir jāsedz no personīgajiem līdzekļiem.
 • Gruzijas Ārlietu ministrijas informācija angļu valodā par ieceļošanas noteikumiem atrodama šeit.

Uzturoties sabiedriskās vietās, tostarp uz ielas, jālieto mutes un deguna aizsargmaska.

Iepriekš ziņojām, ka Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas nolūkā Gruzija ir pieņēmusi pasākumus, kas paredz, ka visiem ārvalstu autopārvadātājiem jāpamet Gruzijas teritorija:

 • 24 stundu laikā, braucot uz Azerbaidžānu;
 • 48 stundu laikā, braucot uz Krieviju;
 • 7 dienu laikā, pārvietojoties ar prāmi;
 • 96 stundu laikā, iebraucot ar kravu, bet izbraucot bez kravas, kā arī iebraucot bez kravas, bet izbraucot ar kravu;
 • 7 dienas laikā, ja transportlīdzeklis gan iebrauc, gan izbrauc ar kravu.

Autovadītājiem, kuri Gruzijā uzturas ilgāk par 72 stundām, jāveic Covid-19 tests. Veselības pārbaudes veic Gruzijas atbildīgās personas. Autovadītāji ar Covid-19 saslimšanas simptomiem netiks ielaisti valstī 12 dienas.

Sods par noteikumu neievērošanu – 2 000 GEL jeb aptuveni 550 EUR.

 

Papildināts 17.09.2021.

Horvātija: līdz 2021. gada 30. septembrim ir spēkā saistībā ar Covid-19 pandēmiju ieviestie Horvātijas robežas šķērsošanas aizliegumi un ierobežojumi.

Ieceļojot no ES un Šengenas līguma dalībvalstīm, tai skaitā Latvijas, un ES un Šengenas līguma dalībvalstu pilsoņiem, ieceļojot no trešajām valstīm, ir jāuzrāda viens no zemāk minētajiem dokumentiem:

 • ES digitālais COVID sertifikāts;
 • negatīvs Covid-19 PCR, kas nav vecāks par 72 stundām no testa veikšanas brīža vai ātrā antigēnu testa SARS-CoV-2 apliecinājums, kurš ir veikts pēdējo 48 stundu laikā (no uztriepes ņemšanas brīža līdz ierašanās brīdim robežšķērsošanas vietā);
 • vakcinācijas sertifikāts, kas nav vecāks par 210 dienām, ar nosacījumu, ka persona saņēmusi abas Covid-19 vakcīnas devas ar Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya vai Sinopharm vakcīnu vai vienu devu ar Janssen/Johnson&Johnson vakcīnu vairāk nekā 14 dienas pirms valsts robežas šķērsošanas;
 • sertifikāts, kurš apliecina, ka sertifikāta turētājs ir izveseļojies no Sars-Cov-2 vīrusa infekcijas pēdējās 180 dienās un šajā periodā ir vakcinēts ar vismaz vienu vakcīnas devu un no vakcīnas saņemšanas dienas nav pagājušas vairāk kā 210 dienas;
 • personas, kuras saņēmušas Pfizer, Moderna vai Gamaleya vakcīnas, var ieceļot Horvātijā periodā no 22. līdz 42. dienai pēc pirmās vakcīnas devas saņemšanas; personas, kas saņēmušas AstraZeneca vakcīnu, var ieceļot Horvātijā periodā no 22. līdz 84. dienai pēc pirmās vakcīnas devas saņemšanas;
 • pozitīvs PCR tests vai ātrā antigēnu testa SARS-CoV-2 apliecinājums, kas apliecina, ka persona pārslimojusi SARS-CoV-2, ja tests tika veikts pēdējo 180 dienu laikā un ne vēlāk kā 11 dienas pirms ieceļošanas vai medicīnisks apliecinājums par pārslimošanu;
 • vai veic PCR vai ātro antigēnu testu uzreiz pēc ierašanās Horvātijā (par personīgajiem līdzekļiem) un dodas pašizolācijā līdz negatīva testa rezultāta saņemšanai. Ja nav iespējams veikt testu, nekavējoties jādodas pašizolācijā uz 10 dienām;
 • bērniem jaunākiem par 12 gadiem, ja ceļo kopā ar vecākiem / aizbildņiem nav nepieciešams uzrādīt negatīvu Covid-19 testu un ievērot pašizolāciju, ja vecāki / aizbildņi var uzrādīt negatīvu PCR testu / ātro antigēnu  testu, vakcinācijas sertifikātu vai medicīnas iestādes izziņu par Covid-19 pārslimošanu.

Detalizētāka informācija par ieceļošanas nosacījumiem un izņēmumiem ir pieejama Horvātijas Iekšlietu ministrijas tīmekļvietnē.

Lai paātrinātu robežas šķērsošanas procedūras, Horvātijas robežsardze ārvalstniekiem iesaka iepriekš aizpildīt ieceļošanas pieteikumu internetā https://entercroatia.mup.hr/Edit.

Aktuālā Horvātijas iestāžu informācija par Covid-19 ir atrodama https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212. Rekomendācijas un ieteikumus ieceļotājiem Horvātijā var atrast šeit.  Horvātijas Sabiedrības veselības institūta noteiktie ierobežojumi un rekomendācijas atrodami šeit: https://vlada.gov.hr/coronavirus-protection-measures/28950#recommendations

Transporta sektora darbinieku kustība netiek ierobežota un Covid-19 tests nav jāveic.

Personu tranzīts netiek ierobežots pie nosacījuma, ka 12 stundu laikā pēc iebraukšanas persona izbrauc no Horvātijas.

Pilns personu, kuras atbrīvotas no testa veikšanas, saraksts angļu valodā pieejams šeit.

Lai paātrinātu robežas šķērsošanas procedūras, Horvātijas robežsardze ārvalstniekiem iesaka laikus aizpildīt ieceļošanas pieteikumu internetā: https://entercroatia.mup.hr/.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Horvātijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 26.08.2021.

Igaunija: atvērtas Latvijas, Igaunijas, Lietuvas iekšējās robežas.

Visiem ieceļotājiem, izņemot tiem, kuri valsi šķērso tranzītā, jāaizpilda ieceļotāju anketa – jānorāda kontaktinformāciju un informāciju par valsti, no kuras ieceļo. Anketu nepieciešams aizpildīt 72 stundu laikā pirms ieceļošanas valstī. 

Ieceļotājiem, kuriem nav Covid-19 simptomu, no zema riska valstīm tests nav jāveic un pašizolācija nav jāievēro. Valstu saraksts tiek aktualizēts katru piektdienu šajā tīmekļa vietne: https://vm.ee/en/information-countries-and-quarantine-requirements-passengers).

Ierodoties Igaunijā tranzītānav jāveic Covid-19 tests, kā arī nav jāpilda ieceļotāju anketa.

Ieceļošana no ES un EEZ valstīm

Atļauts ieceļot bez ierobežojumiem no ES valstīm, kuru 14 dienu kumulatīvais rādījums nepārsniedz 75 uz 100 000 iedzīvotāju.

Ja persona iebrauc no valsts ar kumulatīvo rādītāju robežās no 75 līdz 200, un personai ir vakcinācijas/pārslimošanas sertifikāts vai veikts tests ar negatīvu rezultātu, pašizolācija nav jāievēro. Ja persona nav vakcinēta/pārslimojusi un nav veikusi testu, personai tests jāveic pēc ierašanās un jāievēro pašizolācija līdz rezultāta saņemšanai. Ierodoties Igaunijā no valsts, kuras kumulatīvais rādītājs pārsniedz 200, nevakcinētām un nepārslimojušām personām jāievēro 10 dienu pašizolācija. Pašizolācijas laiku iespējams saīsināt, veicot 2 testus ar negatīvu rezultātu – pirmajā un sestajā dienā.

Nevakcinēti bērni no 12 – 18 gadiem, kuri ierodas no valsts, kuras kumulatīvais rādītājs pārsniedz 75, kopā ar vakcinētu/pārslimojušu personu, vai personu, kura pirms/pēc ierašanās veic testu ar negatīvu rezultātu, ir atbrīvoti no pašizolācijas.

Ieceļošana no trešajām valstīm

Nevakcinētām / nepārslimojušām personām ierodoties no trešajām valstīm ar augstāku kumulatīvo rādītāju kā 75, un no valstīm ārpus ES zaļā saraksta, jāievēro pašizolācija. Ierodoties no valstīm ārpus ES zaļā saraksta (saistībā ar darbu, studijām, ģimeni vai īpašu atļauju), pirms ierašanās jāveic PCR tests (72 stundas) vai antigēnu tests (48 stundas) ar negatīvu rezultātu un jāievēro pašizolācija. Pašizolācijas laiku var saīsināt, pēc sešām dienām veicot atkārtotu testu. No testa atbrīvoti Igaunijas un citu ES valstu pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji.

Nevakcinēi bērni no 12 līdz 18 gadiem, kuri ierodas kopā ar vakcinētu personu no augsta riska trešajām valstīm, veic testu pirms un pēc ierašanās Igaunijā. Ja testa rezultāti ir negatīvi, pašizolācija nav jāievēro.

Asimpromātiski kravas un pasažieru pārvadājumu darbinieki, kuri tiešā veidā iesaistīti starptautisku pārvadājumu veikšanā, ir atbrīvoti no pašizolācijas un negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasībām. Prasība par ieceļošanas anketas aizpildīšanu netiek attiecināta uz transporta sektora darbiniekiem, kuri pārvietojas tranzītā (ne ilgāk kā 72 stundas) vai ierodas Igaunijā darba pienākumu veikšanai.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Igaunijā nav noteikti pārvietošanās ierobežojumi starp valsts reģioniem.

Telefona numurs otrā testa pieteikšanai: +372 678 0000.

Informācija par nepieciešamajiem dokumentiem, kas apliecina Covid-19 pārslimošanu vai vakcinācijas saņemšanu šeit.

 

Papildināts 26.08.2021.

Īrija: vēl joprojām ceļotāji tiek aicināti neceļot, ja nav būtiski un pamatoti iemesli.

Visiem ieceļotājiem jāaizpilda elektroniskā anketu Passenger Locator Form. Forma nav jāaizpilda Īrijā akreditētiem diplomātiem un starptautisko pārvadājumu jomā strādājošajiem.

No formas aizpildīšanas atbrīvoti:

 • aviācijas nozarē;
 • jūras pārvadājumu nozarē;
 • autopārvadājumu nozarē;
 • akreditēti diplomāti.

Visām personām (arī Īrijas rezidentiem), ieceļojot Īrijā, ir jāuzrāda vai nu Eiropas Savienības digitālais Covid-19 sertifikāts (https://www.gov.ie/en/publication/3a698-eu-digital-covid-certificate/)  vai arī negatīvs Covid-19 RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) tests, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas valstī. Šī testa prasība ieceļošanai Īrijā neattiecas uz bērniem, jaunākiem par divpadsmit gadiem. Detalizēta informācija angļu valodā par ceļotāju kategorijām, kurām prasība uzrādīt apliecinājumu par negatīvu Covid-19 RT-PCR testu netiek piemērota, pieejama šeit.

Īrijā atzīst Eiropas Zāļu aģentūras autorizētās vakcīnas: BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca un Janssen.

Detalizēta informācija angļu valodā par ceļotāju kategorijām, kurām prasība uzrādīt apliecinājumu par negatīvu Covid-19 RT-PCR testu netiek piemērota, pieejama šeit.

26. martā plkst.4.00 saskaņā ar Īrijas valdības lēmumu stājas spēkā stingrāki ieceļošanas ierobežojumi, tai skaitā obligātā 14 dienu karantīna viesnīcā, personām, kuras ieceļo Īrijā no valstīm ar augstu Covid-19 saslimstības risku vai ir šķērsojušas minētās valstis tranzītā, kā arī personām, kuras ir ieceļojušas Īrijā no ārvalstīm bez negatīva Covid-19 RT-PCR testa.

Minēto valstu saraksts tiek regulāri atjaunots, tāpēc pirms plānotā brauciena aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Īrijas valdības tīmekļvietnē.

Izdevumi par uzturēšanos viesnīcā personai ir jāsedz no personīgiem līdzekļiem, un viesnīcas rezervācija personai ir jāveic vēl pirms ieceļošanas Īrijā šajā tīmekļvietnē.

Par obligātās karantīnas viesnīcā neievērošanu ir paredzēts naudas sods līdz 2000 eiro un/vai cietumsods līdz vienam mēnesim. Plašāka informācija angļu valodā par jaunajiem ieceļošanas noteikumiem ir pieejama Īrijas valdības tīmekļvietnē.

Obligātā 14 dienu karantīna viesnīcā nav attiecināma uz personu, kurai pēc izceļošanas vai ceļošanas tranzītā no valstīm ar augstu Covid-19 saslimstības risku Īrija ir tranzīta valsts, lai dotos tālāk uz galamērķa valsti, un kura neiziet no lidostas vai ostas tranzīta zonas.

Ieceļotājiem no valstīm, kas nav iekļautas valstu sarakstā ar augstu Covid-19 saslimstības risku, papildus apliecinājumam par negatīvu Covid-19 RT-PCR testu ir jāievēro obligāta pašizolācija 14 dienas dzīvesvietā.

Pēc piecām dienām var nodot testu atkārtoti un, ja tā rezultāts ir negatīvs, pašizolāciju drīkst pārtraukt. Par pašizolācijas dzīvesvietā noteikumu neievērošanu personai var piemērot naudas sodu līdz 2500 eiro un/vai cietumsodu līdz sešiem mēnešiem.

Plašāka informācija par ceļošanas ierobežojumiem pieejama šeit.

No negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas prasības atbrīvoti sekojoši starptautiskā transporta sektora darbinieki:

 • aviācijas nozarē;
 • jūras pārvadājumu nozarē;
 • autopārvadājumu nozarē.

Kravu pārvadājukmi netiek ierobežoti.

Aktuālā Īrijas iestāžu informācija par Covid-19 un ar to saistītajiem ierobežojumiem valstī ir atrodama:

Valdība ir izveidojusi īpašu platformu, kur ir iespējams iepriekš reģistrēties bezmaksas testam pēc ierašanās valstī. Testu var arī veikt kādā no  HSE walk-in testēšanas centriem https://www.hse.ie/cvdtest.

Sīkāka informācija par Covid-19 testu veikšanas iespējām Īrijā pieejama https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Ireland?preview=/101548449/117509924/20210201-faq-covid-19-testing-hauliers-v4.pdf.

 

Papildināts 03.09.2021.

Itālija: Itālijā ir pieņemta sava nacionālā riska zonu klasifikācija. Tādējādi ceļošanas ierobežojumi šeit nebalstās uz kopējo “ES satiksmes luksofora” karti.

Detalizēta informācija ar iebraukšanas nosacījumiem Itālijā pieejama https://infocovid.viaggiaresicuri.it/.

Itālijā līdz 2021. gada 31. decembrim ir izsludināts ārkārtas stāvoklis.

No 2021. gada 31. augusta līdz 25. oktobrim personām, kuras ieceļo Itālijā no C saraksta valstīm (tostarp Latvijas), kā arī Šveices, Andoras un Monako ir jāuzrāda:  

 • aizpildīta un izdrukāta anketa (passenger locator form) , kuru pirms ieceļošanas ir jāiesniedz avio pārvadātājam vai atbildīgo dienestu darbiniekiem, kurš personu aptur pārbaudei;
 • “Zaļais sertifikāts”, kas apliecina ES dalībvalstī izsniegtu apliecinājumu par:
  • negatīvu antigēnu vai molekulārā Covid-19 testa rezultātu (ne vecāku par 48 stundām);
  • pabeigtu Covid-19 vakcinācijas kursu, pēc kura ir pagājušas 14 dienas;
  • izslimotu Covid-19, kas apliecina, ka personai nav jāievēro pašizolācija.

Personām, kuras ieceļojot nevar uzrādīt minētos dokumentus ir pienākums ievērot piecu dienu pašizolāciju un pēc piecu dienu pašizolācijas veikt atkārtotu antigēnu vai molekulāro Covid-19 testu.

Covid-19 “zaļajiem sertifikātiem” ir jāatbilst ES un Itālijas valdības noteiktajām prasībām un tiem jābūt tulkotiem itāļu, angļu, franču vai spāņu valodā. “Zaļo sertifikātu” var uzrādīt digitālā vai papīra formā. Vakcinācijai jābūt veiktai ar Eiropas Zāļu aģentūrā atzītām vakcīnām.

Bērniem, kas ir jaunāki par sešuiem gadiem, nav jāveic antigēnu vai molekulārais tests. Bērni, kas ieceļo Itālijā ar vismaz vienu vecāku, kuram ir “zaļais sertifikāts”, nav pakļauti pašizolācijai, ja tāda paredzēta.

Personām, kuras ieceļojot nevar uzrādīt “zaļo sertifikātu”, ir pienākums ievērot 10 dienu pašizolāciju, informēt par ierašanos Itālijā reģionālo ASL veselības uzraudzības iestādi un pēc 10 dienu pašizolācijas veikt atkārtotu antigēnu vai molekulāro Covid-19 testu.

Izņēmumi no “zaļā sertifikāta” uzrādīšanas, ieceļojot (pie nosacījuma, ka personai nav Covid-19 saslimšanas simptomi):

 • jebkura pārvadātāja – avio, jūras, dzelzceļa vai sauszemes transporta – apkalpes locekļiem;
 • preču pārvadātājiem;
 • personām, kuras ceļo uz / no Vatikāna, Sanmarīno;
 • personām, kuras ieceļo un uzturas Itālijā ne ilgāk par 120 stundām neatliekamu darba, veselības vai citu ārkārtas vajadzību dēļ;
 • personām, kuras ieceļo Itālijā tranzīta nolūkos ar privātu transportlīdzekli uz laika posmu, kas nepārsniedz 36 stundas;
 • pierobežu darbiniekiem, kuri pārvietojas uz / no dzīvesvietas vai darbavietas;
 • skolēniem un studentiem, kuri apmeklē studiju kursus ārpus savas dzīvesvietas katru dienu vai atgriežas tajā vismaz katru nedēļu;
 • atgriežoties Itālijā ar privātu transportlīdzekli pēc uzturēšanās ārzemēs, kas atrodas ne vairāk kā 60 kilometru attālumā no dzīvesvietas Itālijā un nav pagājušas vairāk kā 48 stundas.

Informāciju par testa veikšanas iespējām var iegūt, zvanot Itālijas Veselības ministrijas uzziņu tālruņiem:

 • zvaniem no ārvalstīm: +39 0232008345; +39 0283905385;
 • zvaniem Itālijā: 1500

Ieceļošana no trešajām valstīm:

No šā gada 31. augusta līdz 25. oktobrim personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā ir uzturējušās vai ceļojušas tranzītā caur kādu no D saraksta valstīm, ieceļojot Itālijā, ir jāuzrāda šādi dokumenti:

 • digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina pabeigtu Covid-19 vakcinācijas kursu ar Eiropas Zāļu aģentūrā atzītām vakcīnām, pēc kuras ir pagājušas 14 dienas*;
 • negatīvs Covid-19 antigēnu vai molekulārā testa rezultāts ne vecāks kā 72 stundas (ieceļot no Lielbritānijas un Ziemeļīrijas, Covid-19 testa rezultāts ne vecāks kā 48h)*;
 • aizpildīta Passenger Locator form.

*Gadījumā, ja persona nevar uzrādīt kādu no šiem dokumentiem, tad tai ir jāievēro peicu dienu pašizolācija un jāveic atkārtots Covid-19 tests pēc piecu dienu pašizolācijas pabeigšanas.

No šā gada 31. augusta līdz 25. oktobrim personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā ir uzturējušās vai ceļojušas tranzītā caur Kanādu, Japānu vai ASV, ieceļojot Itālijā, ir jāuzrāda šādi dokumenti:

 • digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina pabeigtu vakcinācijas kursu ar Eiropas Zāļu aģentūrā atzītām vakcīnām, pēc kura ir pagājušas 14 dienas vai izslimotu Covid-19;
 • negatīvs antigēnu vai molekulārā Covid-19 testa rezultāts (ne vecāks par 72 stundām).
 • aizpildīta Passenger Locator form.

Ieceļošana no E saraksta valstīm:

Personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā ir uzturējušās (arī tranzītā) kādā no E saraksta valstīm, ir atļauts ieceļojot Itālijā tikai darba, veselības, mācību, ārkārtas situāciju dēļ vai lai atgrieztos dzīvesvietā. Ieceļojot Itālijā, ir jāuzrāda aizpildīta Passenger Locator form un Covid-19 testa rezultāts (ne vecāks kā 72 stundas), jāievēro 10 dienu pašizolācija un jāveic atkārtots Covid-19 tests pēc 10 dienu pašizolācijas pabeigšanas.

Uz personām, kuras ir uzturējušās (arī ceļojot tranzītā) Brazīlijā, Indijā, Šrilankā vai Bangladešā, attiecas papildu ierobežojošie pasākumi.

Ar ieceļošanas nosacījumiem ir iespējams iepazīties šeit (angļu valodā).

Uzturēšanās un pārvietošanās ierobežojumi Itālijas iekšzemē:

 • baltās krāsas reģionos ārtelpās, ievērojot drošības distanci un pulcēšanās ierobežojumus, nav obligāta sejas masku lietošana. Atsevišķos Itālijas reģionos var būt individuāli ierobežojumi attiecībā uz sejas masku lietošanu.  To lietošana ir obligāta iekštelpās un personu pulcēšanās gadījumā – ārtelpās, muzejos, veikalos un sabiedriskajā transportā, kad nav iespējams ievērot drošības distanci, izņemot izolētas vietas, kurās nav ilgstoša citu personu klātbūtne, sporta aktivitāšu laikā, bērniem līdz sešu gadu vecumam vai invalīdiem; obligāta drošas distancēšanās un sanitāro higiēnas normu ievērošana.
 • starp oranžās un sarkanās krāsas reģioniem pārvietošanās ir atļauta tikai darba, veselības vai citas ārkārtas nepieciešamības dēļ vai lai atgrieztos dzīvesvietā. Tas ir atļauts personām, kuras var uzrādīt digitālo Covid-19 sertifikātu. Vairāk informācijas pieejama šeit. No šā gada 1 .septembra personām, kuras vēlas izmantot iekšzemes / nacionālos transporta pārvadātāju pakalpojumus (starpreģionu lidmašīnu, kuģu un prāmju, vilcienu (piemēram, Intercity, ātrgaitas vilcienu) nomas un starpreģionu autobusu) būs jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina negatīvu antigēnu vai molekulārā Covid-19 testa rezultātu (ne vecāku par 48 stundām), izslimotu Covid-19 vai vismaz vienas Covid-19 vakcinācijas potes saņemšanu, pēc kuras ir pagājušas 14 dienas.

Precīzu reģionu krāsu sadalījumu un tajos noteiktos ierobežojumus var skatīt šeit.

Par ierobežojumu neievērošanu var tikt noteikts administratīvais sods no 400-1000 Euro, par atsevišķiem smagākiem ierobežojumu pārkāpumiem, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu saistībā ar digitālo Covid sertifikātu – kriminālsods. 

Aktuālā informācija angļu valodā par plānotajiem satiksmes ierobežojumiem Monblāna tunelī pieejama šeit.

 

Papildināts 13.08.2021.

Kazahstāna: 2020. gada 4. decembrī stājas spēkā valsts sanitārā ārsta lēmums Nr.65; ar to tiek grozīts 2020. gada 23. oktobra valsts sanitārā ārsta lēmums Nr.59 “Par stingrākiem pasākumiem koronavīrusa infekcijas izplatības novēršanai Kazahstānas Republikas robežkontroles punktos”.

Lēmums paredz, ka:

 • ieceļojot Kazahstānā, jāuzrāda ne vēlāk kā pirms 72 stundām veikts negatīvs Covid-19 testa rezultāts. No 2020. gada 9. novembra šī prasība tiek attiecināta arī uz starptautisko kravu pārvadātājiem. Tiem, kuri nespēs uzrādīt Covid-19 testa apliecinājumu, valstī netiks ielaisti. Bērniem līdz piecu gadu vecumam tests nav nepieciešams;
 • autovadītājiem, kas tranzītā šķērsojot Kazahstānas teritoriju, pirms iebraukšanas valstī tiek veikta ķermeņa temperatūras kontrole, kā arī jāaizpilda lēmuma Nr.59 4. pielikumā esošā anketa;
 • pie ieceļošanas tiek veiktas veselības pārbaudes, anketēšana un paaugstinātas ķermeņa temperatūras gadījumā persona tiek nosūtīta uz ārstniecības iestādi, kurā jāuzturas, kamēr tiek veikts atkārtots Covid-19 tests un saņemti rezultāti (līdz divām diennaktīm).
 • ārvalstu pilsoņi, kuri nevar uzrādīt derīgu negatīva Covid-19 testa rezultātu, var tikt neielaisti Kazahstānā.

Kazahstānā stājās spēkā grozījumi normatīvajos aktos, nosakot, ka līdz 2021. gada 31. decembrim tiek pagarināts periods, kurā 57 valstu, tai skaitā Latvijas Republikas, valstspiederīgajām personām tiek atcelts bezvīzu režīms.

Tāpat ir ierobežota robežšķērsošana ārvalstniekiem, kuriem ir uzturēšanās atļaujas Kazahstānā un kuri izceļo no Kazahstānas. Noteikumi atļauj šķērsot Kazahstānas robežu tikai vienu reizi 90 dienu periodā. Pēc izbraukšanas no Kazahstānas Republikas, persona (uzturēšanās atļaujas turētājs) drīkst atgriezties Kazahstānā tikai pēc 90 dienām.

Covid-19 pandēmijas ierobežošanai, iebraucot Karagandas apgabalā, personai ir jābūt reģistrētai un jāsaņem attiecīgā atļauja no elektroniskās vietnes www.propusk.kz.

Sejas aizsargmaskas lietošana publiskās vietās ir obligāta prasība. Tāpat arī publiskās vietās tiek veikta ķermeņa temperatūras kontrole.  

Kazahstānā sspēkā Rīkojums No. 28, nosakot, ka Kazahstānas atbildīgajām iestādēm telefoniski jākontrolē ārvalstu kravu transportlīdzekļu vadītāju veselības stāvoklis gadījumos, kad autovadītājs pārvadājumu veicis Kazahstānas teritorijā. Lūdzam ņemt vērā iepriekš minēto un atbildēt uz Kazahstānas atbildīgo iestāžu telefoniski uzdotajiem jautājumiem par veselības stāvokli.

Kazahstānas atbildīgās iestādes sagatavojušas vadlīnijas angļu un krievu valodā transportlīdzekļu vadītājiem par veicamajiem profilakses pasākumiem saistībā ar Covid-19 izplatību. 

Starptautiskiem pārvadājumiem atvērto un slēgto robežkontroles punktu saraksts.

Aktuālā informācija par karantīnas nosacījumiem Kazahstānas apgabalos un pilsētās pieejama: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34591808#pos=20;-60.

Covid-19 pandēmijas ierobežošanai, iebraucot Karagandas apgabalā, personai ir jābūt reģistrētai un jāsaņem attiecīgā atļauja no elektroniskās vietnes www.propusk.kz.

Informatīvie uzziņas tālruņi Kazahstānā pieejami šeit.

 

Papildināts 26.08.2021.

Kirgizstāna: no 2020. gada 25. septembra, ieceļojot Kirgizstānā, jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ierašanās valstī. Ceļotājiem, kuri nespēs uzrādīt derīgu Covid-19 testa rezultātu, tiks liegta iebraukšana Kirgizstānā. Atkarībā no ceļojuma ilguma un / vai simptomiem pasažieriem pēc ierašanās var tikt pieprasīts veikt vēl vienu (atkārtotu) Covid-19 testu. Covid-19 testus Kirgizstānā var veikt “Bonetsky laboratorijā”. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar laboratoriju. “Bonetsky laboratorija”, www.intelmed.kg, tālrunis: (312) 316074, 316333.

Ieceļošanas ierobežojumi neattiecas uz:

 • ārvalstniekiem, kuri pastāvīgi ar uzturēšanās atļaujām dzīvo Kirgizstānā;
 • personām, kurām ir derīga Kirgizstānas darba vīza;
 • ārvalstniekiem – Kirgizstānas pilsoņu ģimenes locekļiem (laulātais, vecāks, bērns vai mazbērns), kuri var dokumentāli pierādīt radniecību (tikai dokumentu oriģināli, bez kopijām);
 • universitātes studenti (ar vīzām un apliecinājumu par uzņemšanu mācību iestādē – uzrādot dokumentu orģinālu).

Papildus noteiktas prasības transportlīdzekļa autovadītāja tālrunī uzstādīt aplikāciju “Stop Covid-19” mobilo aplikāciju, kā arī transportlīdzekļa eskortēšana līdz izkraušanas vietai. Autovadītājam pirms iebraukšanas Kirgizstānā jāaizpilda anketa, kurā tiek norādītas visas apstāšanās vietas.

Kirgizstānas ekonomikas ministrija izplatījusi informatīvu materiālu krievu valodā par veiktajiem pasākumiem kravu pārvadājumu jomā Covid-19 izplatības laikā.

Materiālā ietverta informācija par robežkontroles punktu darbību izvirzītajām prasībām to šķērsošanai u.c.

Ierobežota satiksmes plūsma uz Kirgizstānas un Tadžikistānas robežas. Slēgti šādi robežšķērsošanas punkti:

 • Кызыл–Бель;
 • Кулунду–автодорожный;
 • Кайрагач–автодорожный;
 • Кызыл-Бель–автодорожный;
 • Бордобо–автодорожиый;
 • Карамык–автодорожный.

 

Papildināts 02.07.2021.

Kosova: lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Kosovā pieņemti atsevišķi drošības pasākumi.

Autobraucējiem tiek rekomendēts būt uzmanīgiem, jo atsevišķos Kosovas reģionos ir bīstama satiksme, kā arī dažu ceļu tehniskais stāvoklis, īpaši kalnu rajonos, var apdraudēt braucēju drošību.

Serbijas varasiestādes aizliedz personām valstī ieceļot no Kosovas, ja vien ceļojums nav uzsākts Serbijā. Aicinām izvairīties no robežu šķērsošanas punktiem Zvečanas (Zvečan), Zubinas Potokas (Zubin Potok) un Leposavičas (Leposavic) apgabalos, kā arī Mitrovicas (Mitrovice) ziemeļdaļā. 

Lai iegūtu papildus informāciju, aicinām sazināties ar Kosovas vēstniecību Zviedrijā.

 

Papildināts 09.07.2021.

Krievija: saskaņā ar Latvijas Republikas valdības lēmumu no 2021. gada 12. jūlija personām, kuras ieceļo Latvijā, šķērsojot ārējo sauszemes robežu robežpunktā “Grebņeva” vai “Terehova”, būs jāveic vīrusa Covid-19 ātrais antigēna  tests, izmaksas par testa veikšanu sedzot no saviem līdzekļiem. Minētā prasība attiecas arī uz starptautiskajiem transportlīdzekļa vadītājiem.

Covid-19 testu var neveikt personas, kuras var uzrādīt Eiropas Savienībā atzīto Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai veikta Covid-19 testa sertifikātu, kā arī citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Apvienotajā Karalistē izsniegtu derīgu Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai veikta Covid-19 testa apliecinājumu, kas izsniegts līdz 2021. gada 1. septembrim.

Papildu informācija ir pieejama Satiksmes ministrijas mājaslapā.

Paredzamās testa izmaksas – 24 eiro.

No 2020. gada 15. jūlija ir noteikta jauna sanitārās karantīnas kontroles kārtība, šķērsojot Krievijas Federācijas valsts robežu. Ārvalstu pilsoņiem un bezvalstniekiem, ieceļojot Krievijā, amatpersonām, kuras veic sanitāro karantīnas kontroli, jāuzrāda dokuments (krievu vai angļu valodā), kas apliecina Covid-19 izmeklējuma negatīvu rezultātu. Izmeklējumam jābūt veiktam ne vēlāk kā trīs kalendārās dienas pirms ierašanās Krievijā. Gadījumā, ja ceļotājs nevar uzrādīt dokumentu, kas apliecina Covid-19 negatīvu rezultātu, triju kalendāro dienu laikā ir jāveic laboratoriska izmeklēšana Krievijā – izmeklējumi tiek veikti saskaņā ar Krievijas tiesību aktiem.

Augstāk minētie ierobežojumi nav attiecināmi uz starptautisko kravu pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem (Rīkojuma No. 635-p 2. paragrāfs).

25. martā stājas spēkā Rīkojums No. 730-p, ar kuru groza Rīkojumu No. 635-p, nosakot izņēmumus ārvalstu pilsoņu iebraukšanai Krievijas Federācijā.

Starptautisko autopārvadājumu veicējiem jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi, sejas maskas).

Informācija par braukšanas ierobežojumiem Krievijā 2021. gadā pieejama šeit.

Informācija par jauno kravas transportlīdzekļu iebraukšanas kārtību un kustības izmaiņām Maskavā un uz Maskavas apvedceļa (MKAD) pieejama šeit.

 

Papildināts 03.09.2021.

Lielbritānija: no 2021. gada 17. maija Lielbritānija ievieš jaunus ceļošanas nosacījumus – luksoforu sistēmu” saskaņā ar kuriem visas valstis un to ieceļošanas nosacījumi tiek iedalīti trīs kategorijās: sarkanajā, dzeltenajā un zaļajā. Šī sistēma aizstāj līdzšinējo aizliegumu doties nebūtiskos ceļojumos. No 2021. gada 8. augusta Latvija ir pārcelta uz zaļo valstu sarakstu ieceļošanai Lielbritānijā. Saraksti tiek pārskatīti ik pa trīs nedēļām. Informācija par jauno ieceļošanas kārtību un valstu sadalījums atrodams Lielbritānijas valdības mājaslapā: https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england

Sistēmas ieviešanai tiek īstenota strikta robežkontrole, tādēļ jārēķinās ar ilgākām un sarežģītākām robežkontroles procedūrām lidostās.

 • Ir atļauti atpūtas braucieni uz zaļā saraksta valstīm un, atgriežoties Apvienotajā Karalistē, pašizolācija nav jāveic Uz dzeltenā saraksta valstīm doties atpūtas ceļojumos nav ieteicams.
 • Ieceļojot Apvienotajā Karalistē no zaļā saraksta valstīm (arī tiem, kuri veikuši pilnu vakcinācijas kursu, kā arī bērniem no 11 gadu vecuma), jāveic Covid-19 tests (ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas); jārezervē un jāapmaksā Covid-19 tests, kas jāveic otrajā dienā pēc ierašanās Apvienotajā Karalistē (arī bērniem no piecu gadu vecuma); jāaizpilda passenger locator form.
 • Ieceļojot Apvienotajā Karalistē no dzeltenā saraksta valstīm, jāveic 10 dienu pašizolācija; jāveic Covid-19 tests (ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas); jārezervē un jāapmaksā divi Covid-19 testi, kas jāveic otrajā un astotajā dienā pēc ierašanās Apvienotajā Karalistē; jāaizpilda passenger locator form. Šie nosacījumi ir jāievēro arī personām, kuras ir vakcinējušās pret Covid-19 vīrusu, izņemot Apvienotās Karalistes rezidentus, kuriem vakcinācija veikta Apvienotajā Karalistē.
 • No 2021. gada 2. augusta tiem ieceļotājiem, kuri ir saņēmuši pilnu vakcinācijas kursu Apvienotajā Karalistē, Eiropā vai ASV (un kopš otrās vakcīnas saņemšanas ir pagājušas vismaz 14 dienas) un var uzrādīt attiecīgi Apvienotās Karalistes digitālo sertifikātu, Eiropas digitālo Covid-19 sertifikātu vai ASV CDC karti (kopā ar dokumentu, kas apliecina, ka persona dzīvo ASV), pēc ieceļošanas Anglijā no dzeltenā saraksta valstīm, kā arī bērniem līdz 18 gadu vecumam vairs nav jāievēro 10 dienu pašizolācija un nav jāveic astotās dienas tests. Vienlaikus joprojām saglabāsies prasība veikt testu gan pirms ieceļošanas, gan otrajā dienā pēc ieceļošanas Anglijā.
 • Apvienotās Karalistes pastāvīgajiem iedzīvotājiem (rezidentiem), kuri ir saņēmuši pilnu vakcinācijas kursu Apvienotajā Karalistē (kopš otrās vakcīnas saņemšanas ir pagājušas vismaz 14 dienas) un varēs uzrādīt Nacionālā veselības dienesta (NHS) sertifikātu, sākot no 19. jūlija pēc ieceļošanas Anglijā no dzeltenā saraksta valstīm, kā arī bērniem līdz 18 gadu vecumam vairs nebūs jāievēro 10 dienu pašizolācija. Vienlaikus joprojām saglabāsies prasība veikt PCR testu gan pirms ieceļošanas, gan otrajā dienā pēc ieceļošanas Anglijā.
 • Ieceļošana no sarkanā saraksta valstīm AK atļauta tikai AK un Īrijas pilsoņiem un personām, kurām piešķirta uzturēšanās atļauja. Ieceļojot AK pašizolācija jāveic valsts norādītā viesnīcā.

Attiecībā uz personām, kuras ieceļo no dzeltenā saraksta valstīm, Anglijā turpinās darboties “Test to Release” shēmas nosacījumi, saskaņā ar kuriem persona drīkst pārtraukt karantīnu agrāk, ja pēc piecām pilnām Apvienotajā Karalistē pavadītām dienām tā veic privātu Covid-19 testu un tā rezultāts ir negatīvs.

Akreditētās privātās Covid-19 testēšanas iestādes, kurās var veikt ceļošanai nepieciešamos Covid-19 testus, ir pieejamas valdības mājaslapā https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/vaccination-status-for-travelling-abroad/.

Vakcinācija nedod priekšrocības uzturoties Apvienotajā Karalistē, bet Apvienotās Karalistes valdība izsniedz gan digitālos, gan arī papīra vakcinācijas statusa apliecinājumus tiem, kuri plāno ceļot uz ārzemēm https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/vaccination-status-for-travelling-abroad/.

Par pašizolācijas nosacījumu pārkāpšanu Anglijā, Velsā un Ziemeļīrijā paredzēts naudas sods.

Ar informāciju par pašizolēšanās prasībām un noteiktajiem izņēmumiem attiecībā uz pašizolācijas ievērošanu konkrētu profesiju pārstāvjiem var iepazīties  Lielbritānijas valdības mājaslapā. Pašizolācijas nosacījumi tiek regulāri pārskatīti.

Ar ieviestajiem veselības drošības pasākumiem Skotijā, Velsā un Ziemeļīrijā aicinām iepazīties valdības mājaslapās.

Lielbritānijas Iekšlietu ministrija atgādina, ka ES pilsoņi (izņemot Īrijas pilsoņus), EEZ un Šveices pilsoņi, tostarp profesionāli autovadītāji, sākot no 2021. gada 1. oktobra nevarēs ceļot uz Lielbritāniju uzrādot ID karti.

Prasības starptautiskos pārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem spēkā no 2021. gada 6. aprīļa

No 6. aprīļa personām, kuras ierodas Lielbritānijā otrajā un astotajā dienā pēc iebraukšanas jāveic Covid-19 tests. Īpašas Covid-19 testēšanas prasības tiek izvirzītas arī personu grupām, kurām piešķirts atbrīvojums no pašizolācijas.

Kravas transportlīdzekļu autovadītājiem

Ceļojot no Lielbritānijas:

 • nav jāaizpilda deklarācijas veidlapa ceļojumiem uz ārzemēm.

Ceļojot uz Lielbritāniju:

 • ja uzturēšanās ilgums Lielbritānijā nepārsniedz 48 stundas:
  • pirms ierašanās Lielbritānijā jāaizpilda pasažieru lokācijas veidlapa;
  • pirms došanās uz Lielbritāniju nav jāveic Covid-19 tests;
  • nav jāievēro pašizolācijā, kā arī otrajā un astotajā dienā nav jāveic Covid-19 testu, ja vien pēdējo 10 dienu laikā autovadītājs nav bijis valstī, kas iekļauta ceļošanas aizlieguma sarkanajā sarakstā.
 • ja uzturēšanās ilgums Lielbritānijā pārsniedz 48 stundas:
  • pirms ierašanās Lielbritānijā jāaizpilda pasažieru lokācijas veidlapa;
  • uzturēšanās otrajā, piektajā un astotajā dienā jāveic Covid-19 (lateral flow device (LFD)) tests;
  • ja ceļojat uz Lielbritāniju katru dienu, tests jāveic vismaz reizi trīs dienās;
  • nav jāveic Covid-19 testa iepriekšējā rezervācija pirms ierašanās Lielbritānijā;
  • atrodoties Lielbritānijā, autovadītājam jāveic pašizolācija transportlīdzekļa kabīnē;
  • transportlīdzekļa kabīni atļauts pamest būtiskos gadījumos, piemēram, lai iegādātos pārtiku, medicīniskās un ārkārtas palīdzības saņemšanai, labierīcību un sanitāro mezglu apmeklējumiem, lai pārbaudītu kravas un transportlīdzekļa stāvokli. Ja kabīnē nav iespēju gulēt, autovadītājs var apmesties viesnīcā vai nakšņošanas mītnē. Lielbritānijas iedzīvotāji ārpus darba pienākumu veikšanas var pašizolēties mājās (10 dienu periodā). Šajā laikā jāveic Covid-19 testi.

Autobusu autovadītājiem

Ceļojot no Lielbritānijas:

 • nav jāaizpilda deklarācijas veidlapa ceļojumiem uz ārzemēm.

Ceļojot uz Lielbritāniju:

 • uzturēšanās ilgums Lielbritānijā nepārsniedz 48 stundas:
  • pirms ierašanās Lielbritānijā jāaizpilda pasažieru lokācijas veidlapa, ja pārvietojaties transportlīdzekļa daļā, kas ir pieejama jebkuram pasažierim jebkurā ceļa posmā;
  • balstoties uz spēkā esošo regulējumu, autovadītājam pirms iebraukšanas Lielbritāniju jāveic Covid-19 tests. No 6. aprīļa Covid-19 tests nav jārezervē pirms ierašanās, ja autovadītājs Lielbritānijā uzturēsies mazāk nekā paizolēties dienas;
 • uzturēšanās ilgums Lielbritānijā pārsniedz 48 stundas:
  • pirms ierašanās Lielbritānijā jāaizpilda pasažieru lokācijas veidlapa;
  • autovadītājam pirms došanās uz Lielbritāniju jāveic Covid-19 testa rezervēšana, ja uzturēšanās laiks Lielbritānijā ir trīs dienas vai vairāk;
  • uzturēšanās otrajā un astotajā dienā jāveic Covid-19 (lateral flow device (LFD)) tests;
  • ja autovadītājs Lielbritānijā uzturēsies mazāk nekā astoņas dienas, pirms iebraukšanas valstī jārezervē tests, kas jāveic uzturēšanās otrajā dienā;
  • ja autovadītājs Lielbritānijā plāno uzturēties astoņas dienas vai ilgāk, iepriekš jārezervē un jāveic testi uzturēšanās otrajā un astotajā dienā. Ja autovadītājs dzīvo Lielbritānijā, nav nepieciešams pašizolēties. Ja autovadītājs dzīvo ārpus Lielbritānijas, jāievēro pašizolācija savās mājās, izņemot gadījumus, kad noteikts atbrīvojums no pašizolācijas.

Kur var veikt COVID-19 testus?

 • darba vietās, gadījumos ja darbinieki nevar strādāt mājām;
 • kopējās testēšanas vietās, kā arī NHS testēšanas vietās;
 • mājās, iepriekš saņemot testēšanas komplektu vai pasūtot testa komplektus tiešsaistē vai zvanot uz 119;
 • pārvadātāju konsultāciju centros (haulier advice site), ja esat kravas automobiļa autovadītājs.

Lielbritānijas Transporta departaments informē, ka kravas transportlīdzekļu, vieglo kravas transportlīdzekļu un autobusu autovadītājiem un apkalpes locekļiem ir pieejamas apkalpošanas centri, kuros iespējams bez maksas Covid-19 pārbaudes.

Lielākā daļa centru ir atvērtas no plkst.6.00 līdz 21.30 septiņas dienas nedēļā.

No 2021. gada 31. maija Francija ir ieviesusi striktākus ieceļošanas noteikumus, ieceļojot no Lielbritānijas – atļauta ieceļošana tikai būtisku iemeslu dēļ. Papildu informācija pieejama mājaslapā https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel

Brexit

Brexit informācija, kas saistīta ar starptautiskiem kravu autopārvadājumi pieejama šeit, savukārt Brexit informācija, kas saistīta ar starptautiskiem pasažieru pārvadājumi ar autobusiem, pieejama šeit.

No 2021. gada 20. aprīļa tiek pārtraukta Kent Access Permit (KAP) darbība. Atgādinām, ka KAP bija jāsagatavo gadījumos, ja pārvadājums bija paredzēts caur Doveres ostu vai Eirotuneli.

Pārvadātāji var turpināt saņemt konsultācijas pārvadātāju konsultāciju centros (haulier advice site).

Veicot pārvadājumus no Apvienotās Karalistes (AK) uz Īriju, izmantojot RORO prāmju satiksmi, pirms uzbraukšanas uz prāmja klāja jāaizpilda notifikācija (Pre-Boarding notification (PBN)).

Sīkāka informācija pieejama šeit. Atbildīgās iestādes publicējušas PBN lietošanas pamācību un video.

Īrijas ieņēmumu dienests ir izveidojis arī īpašu e-pasta atbalsta dienestu, lai risinātu visus jautājumus, kas saistīti ar PBN jautājumiem - PBN@revenue.ie.

Lielbritānijas valdība izveidojusi vadlīnijas, lai palīdzētu transporta pakalpojumu sektora organizācijām nodrošināt drošākas darba vietas un pakalpojumus sev, kā arī saviem darbiniekiem un citām iesaistītajām personām. Vadlīnijās izklāstīti pasākumi Covid-19 risku novērtēšanai un novēršanai. Vadlīnijas izveidotas pārvadātājiem un pasažieriem.

Ņemt vērā, ka Ziemeļīrijai, Skotijai un Velsai ir atšķirīgas vadlīnijas.

Veicot pārvadājumus starp AK un Īriju, kā arī Ziemeļīriju, saskaņā ar ES normatīvo aktu prasībām jāiesniedz “Import Safety & Security Entry Summary Declaration (ENS)” deklarāciju.

No 2021. gada 8. janvāra visām precēm, kas tiek pārvadātas no Lielbritānijas uz Ziemeļīriju izmantojot GVMS (Goods Movement Vehicle Service) vietu (Belfāsta, Larna, Varrenpointa), būs nepieciešama preču kustības atsauce (Goods Movement Reference) (GMR).

Lai iegūtu GMR:

Pārvadātāji tiek aicināti izmantot bezmaksas Trader Support Service (TSS) platformu, lai izveidotu un atbildīgajām iestādēm iesniegtu “Import Safety & Security Entry Summary Declaration (ENS)” deklarāciju. Pēc deklarācijas iesniegšanas TSS sniegs informāciju, kas jāievada GVMS, lai saņemtu atļauju preču tālākai pārvietošanai.

Sīkāka informācija par GVMS pieejama GOV.UK guidance.

Gadījumā, ja ārvalstu autovadītājam, veicot kravu pārvadājumus Lielbritānijā, pasliktinās autovadītāja veselības stāvoklis, kompetentās iestādes rekomendē veikt sekojošas darbības:

 • ārkārtas gadījumā izsaukt ātro palīdzību;
 • jāievēro oficiālās vadlīnijas – jānodrošina pašizolācija. Autovadītāja darba devēja pienākums ir nodrošināt darbinieku ar atbilstošām telpām, lai varētu nodrošināt pašizolāciju;
 • ārvalstu pilsoņi var vērsties vēstniecībā;
 • izņēmumu gadījumos iespējams nodrošināt telpas Londonas izolācijas centrā.

No 2021. gada 1. marta iebraukšanai Londonas aglomerācijā jeb Lielajā Londonā (Greater London) ar kravas transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 12 tonnas, ir jāsaņem drošības atļauja (Safety Permit). Sīkāka informācija pieejama šeit.

Sejas maskas lietošana obligāta veikalos un pārvietojoties ar sabiedrisko transportu. Obligāta sejas maskas lietošana veikalos un pārvietojoties ar sabiedrisko transportu. Informācija par valdības sagatavotajiem papildus ieteikumiem, kā arī informācija par vietējiem ierobežojumiem pieejama šeit.

 

Papildināts 26.08.2021.

Lietuva: katru piektdienu Lietuvas veselības ministrija publicē Covid-19 infekcijas skarto valstu/ reģionu sarakstu atbilstoši ES Padomes rekomendācijā noteiktajiem kritērijiem (European Centre for Disease Prevention and Control.). Sarakstā iekļauj:

 • valstis, kurās atklātas bīstamas vīrusa mutācijas un no kurām iebraucot ir stingrāki epidemioloģiskās kontroles noteikumi;
 • “sarkanās” un ‘pelēkās” zonas valstis, no kurām iebraucot ir obligāta pašizolācija, izņemot, ja persona ir veikusi pilnu Covid-19 vakcinācijas ciklu ar ES reģistrētu vakcīnu vai pārslimojusi Covid-19 pēdējo 180 dienu laikā un var to apliecināt dokumentāri.
 • “dzeltenās” un “zaļās” zonas valstis, no kurām iebraucot pašizolācija nav nepieciešama.

Aktualizēto sarakstu angļu valodā iespējams atrast šeit: https://sam.lrv.lt/en/

No 2021. gada 10. jūlija personām, kuras ierodas / atgriežas Lietuvā no Latvijas, jābūt:

 • aizpildītai ceļotāja anketai (https://keleiviams.nvsc.lt/en/form):
  • iebraucot Lietuvā ar regulāriem, speciāliem un čarterlidojumiem, pasažieru anketa jāaizpilda ne agrāk kā 48 stundas pirms brauciena;
  • iebraucot Lietuvā ar savu transportu, anketa jāaizpilda līdz Lietuvas Republikas robežas šķērsošanas brīdim;
  • anketa jāpilda arī gadījumos, ja persona tikai šķērso Lietuvu tranzītā.
 • Jāuzrāda ES digitālais Covid sertifikāts:
  • kas apstiprina, ka personai ir pārslimojusi Covid-19 (koronavīrusu infekciju), pamatojoties uz pozitīvu SARS-CoV-2 PCR testu un kopš pozitīvā testa rezultāta nav pagājušas vairāk kā 180 dienas;
  • kas apstiprina, ka persona ir beigusi vakcinācijas kursu ar kādu no ES norādītajām Covid-19 vakcīnām (Janssen, Comirnaty, Moderna, Vaxzevria) un no pēdējās vakcīnas devas ievadīšanas ir pagājušas vismaz 14 dienas.

VAI

 • Jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests (PCR vai antigēnu), kas veikts ne agrāk kā pirms 72 h (PCR) vai 48 h (antigēnu). Seroloģisko antivielu testu rezultāti netiks ņemti vērā. Covid-19 tests ir obligāts personām no 16 gadu vecuma.

Pašizolācija iebraucot Lietuvā

Lietuvas veselības ministrija no 2021. gada 10. jūlija Latviju ir definējusi kā “zaļās” zonas valsti. Pašizolācija “zaļās” zonas valstīm netiek piemērota.

Pašizolācijas prasība netiks attiecināta uz sekojošām personām:

 • jebkuram, kurš šķērsos valsti tranzītā;
 • ekipāžu un apkalpes locekļiem, kuri strādā komercpārvadājumu uzņēmumos vai veic starptautiskos komercpārvadājumus ar visu veidu transportlīdzekļiem, veicot darba pienākumus; 
 • ja persona ir saņēmusi pilnu Covid-19 vakcinācijas ciklu vai izslimojusi Covid-19 pēdējo 180 dienu laikā (izņēmums netiek attiecināts, ja persona ierodas no smagāk skartajām pirmās grupas valstīm);
 • akreditētajiem diplomātiem, viņu ģimenes locekļiem, oficiālo delegāciju pārstāvjiem un viņu atbalsta personālam starptautisko organizāciju darbiniekiem un ielūgtajām personām, NATO militārajam personālam un viņu ģimenes locekļiem;
 • iekšlietu dienestu darbiniekiem, kuri veic ieslodzīto pārvešanu;
 • medicīnas darbiniekiem;
 • personām, kuras ikdienā šķērso Lietuvas un citas ES dalībvalsts robežu, lai dotos uz darbu, mācībās, praksē, taču ir jāuzrāda negatīvs PCR Covid-19 testa rezultāts ne vecāks par septiņām dienām;
 • jūrniekiem;
 • profesionāliem sportistiem, sporta speciālistiem, viņu treneriem un medicīnas personālam, kas piedalās starptautiskās sacensībās;
 • no 14. jūnija pašizolācija nav jāievēro bērniem līdz divpadsmit gadu vecumam, kā arī bērniem vecumā no 12 līdz 16 gadiem, kam ir negatīvs Covid-19 testa rezultāts.

Negatīva Covid-19 testa apliecinājuma uzrādīšanas prasība netiks attiecināta uz sekojošām personām:

 • jebkuram, kurš šķērsos valsti tranzītā;
 • kravu pārvadātājiem;
 • personām, kuras var uzrādīt ES digitālo sertifikātu, kas apliecina, ka pēdējo 180 dienu laikā ir izslimots Covid-19 vai veikta pilna vakcinācija pret Covid-19 (izņēmums netiek attiecināts, ja persona ierodas no smagāk skartajām 1. grupas valstīm).

Karantīnas režīms Lietuvā beidzas 30. jūnijā, bet no 1. jūlija paliek spēkā valsts līmeņa ārkārtas situācija. Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, darbojas veikali, izklaides un atpūtas vietas. Plašākas iespējas saņemt pakalpojumus ir ES digitālā Covid-19 sertifikāta turētājiem.

Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu, sods privātpersonām par distancēšanās pārkāpumiem var svārstīties no 500 līdz 1500 eiro.

Sīkāka informācija par pašvaldībām un tajās noteiktajiem ierobežojumiem šeit:  https://koronastop.lrv.lt/en/#news

2021. gada 22. februārī stājas spēkā grozījumi Lietuvas normatīvajos aktos, nosakot, ka personām, kuras nodarbojas ar starptautiskajiem komercpārvadājumiem vai veic starptautiskus pārvadājumus ar visu veidu komerctransportlīdzekļiem, pirms iebraukšanas Lietuvā jāaizpilda tiešsaistes forma https://keleiviams.nvsc.lt/en/form/passenger un jāsaņem QR kods.

Aizpildot formu, ja kravas iekraušana / izkraušana tiek veikta Lietuvā:

 • sadaļa “Address of residence in Lithuania:*” jāaizpilda, norādot tajā pilsētu vai municipalitāti, kurā tiks veikta kravas iekraušana;
 • sadaļa “Municipality / City:*” jāaizpilda, norādot tajā pilsētu vai municipalitāti, kurā tiks veikta kravas iekraušana / izkraušana;
 • formā jāatzīmē izvēlne “I am covered by exemption from self-isolation under Sub-paragraph 11.1 of the Isolation Rules and certify that I have supporting documents and will be able to provide them to the officials conducting the inspections (select one of the exceptions below)”
  • jāatzīmē izvēlnes apakšpunkts “I am a crew member employed in companies engaged in international commercial transportation , I deliver / pick up the cargo without staying in the Republic of Lithuania”.

Aizpildot formu, ja tiek veikts pārvadājums tranzītā:

 • sadaļa “Address of residence in Lithuania:*” jāaizpilda, norādot tajā pilsētu vai municipalitāti, kurā tiks veikta robežšķērsošana, iebraucot vai izbraucot no Lietuvas;
 • sadaļa “Municipality / City:*” jāaizpilda, norādot tajā pilsētu vai municipalitāti, kurā tiks veikta robežšķērsošana, iebraucot vai izbraucot no Lietuvas;
 • formā jāatzīmē izvēlne “I am covered by exemption from self-isolation under Sub-paragraph 11.1 of the Isolation Rules and certify that I have supporting documents and will be able to provide them to the officials conducting the inspections (select one of the exceptions below)”
  • jāatzīmē izvēlnes apakšpunkts “I am transiting trough the Republic of Lithuania (with only essential stops (such as refueling or for hygiene purposes)”.

Laboratoriju, kas veic Covid-19 testēšanu, saraksts pieejams šeit: https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1/laboratorijos.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

2021. gada 1. oktobrī stājas spēkā prasības par elektronisko plombu uzstādīšanu transportlīdzekļiem, kas iebrauc Baltkrievijā no Lietuvas. Sīkāka informācija pieejama šeit.

 

Papildināts 03.09.2021.

Luksemburga: visām personām, kuras vecākas par sešiem gadiem un ieceļo Luksemburgā ar lidmašīnu, nepieciešams uzrādīt vienu no zemāk minētajiem dokumentiem:

 • Covid-19 PCR testu, kas ir ne vecāks par 72 stundām, vai Covid antivielu testu, kas veikts ne ātrāk kā 48 stundas pirms lidojuma. Izņēmumi testam, ieceļojot ar lidmašīnu: transporta sektora darbinieki un personas tranzītā; personas, kuras neuzturas valstī ilgāk par 72 stundām un atgriežas ar lidmašīnu uz citu ES / Šengenas valsti, diplomāti;
 • pārslimošanas sertifikāts personām, kas izsniegts ES vai Šengenas zonas medicīnas iestādē. Personām jābūt pārslimojušām Covid-19 sešu mēnešu laikā pirms ceļošanas un pabeigušām karantīnas periodu pēc slimības;
 • Covid-19 vakcinācijas sertifikāts.

Pēc ierašanās Luksemburgā pašizolācija nav nepieciešama. Testi / sertifikāti, ka arī pašizolācija nav nepieciešama, ja Luksemburgā ieceļo pa sauszemi.

Trešo valstu pilsoņi Luksemburgā nevar ieceļot līdz 30. septembrim, izņemot atsevišķas personu grupas un noteiktas valstis.

Trešo valstu pilsoņiem šādi izņēmumi: ilgtermiņa uzturēšanās atļauja ES; veselības jomas darbinieki; pārrobežu darbinieki; sezonas strādnieki lauksaimniecībā; transporta jomā nodarbinātie; pasažieri tranzītā; jūrnieki; diplomāti, ja uzturēšanās valstī nepieciešama darba dēļ; personas, kuras ceļo studiju vajadzībām; steidzami ģimenes apstākļi; augstas kvalifikācijas darbinieki, ja to pienākumu izpildei ir nepieciešama atrašanās valstī.

Priekšrocības vakcinētām personām: piekļuve publiskām vietām – restorāniem, veikaliem, naktsklubiem, sporta klubiem, lieliem pasākumiem – uzrādot digitālo sertifikātu. Luksemburgā tiek ieviesta Covidcheck aplikācija, kas izklaides iestāžu darbiniekiem ļaus pārliecināties par sertifikāta autentiskumu. Ja nav Covid-19 digitālā sertifikāta, publiskās vietās varēs iekļūt veicot eksprestestus vai uzrādot negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Testēšanās iespējas ieceļojot / izceļojot: bezmaksas Covid-19 testu iespējams veikt  ielidošanas dienā lidostā, saņemot vaučeri kopā ar bagāžu.

Testēšanu par maksu var veikt  lidostā un lielajos Luksemburgas testēšanas centros. Testi ir bez maksas visiem, kam ir  ārsta nosūtījums.

Sīkāka informācija par ieceļošanu, ierobežojumiem un izņēmumiem ir pieejama šeit:  https://covid19.public.lu/en/travellers/visiting-luxembourg.html un https://covid19.public.lu/en.html.

Atvērti visi robežšķērsošanas punkti. Autovadītājiem netiek prasīti papildu dokumenti, kas apliecina pārvietošanās nepieciešamību (pietiek ar CMR pavadzīmi u.c.).

Veicot starptautiskus pārvadājumus, aicinām transportlīdzekļa autovadītājus nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Luksemburgā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Luksemburgā nav noteiktas braukšanas ierobežojumu atkāpes.

Sabiedriskajā transportā, veikalos, kultūras un atpūtas pasākumos, bankās, pastā – maskas vai mutes un deguna aizsegi ir obligāti ikvienam vecumā no sešiem gadiem.

 

Papildināts 03.09.2021.

Malta: ieceļošana Maltā ar starptautiskajiem avio un jūras satiksmes pārvadātājiem ir atļauta no “koridora valstīm”.

Ieceļošana Maltā nav atļauta personām, kuras ieceļo no tumši sarkanajās zonas valstīm.

Visām personām, kuras ieceļo Maltā, ir jāaizpilda un jāiesniedz avio pārvadātājam vai atbildīgo dienestu darbiniekiem divas veidlapas: Public Health Passenger Locator Form un Public Health Travel Declaration Form veidlapas vai digitālā anketa Passenger Locator form: https://app.euplf.eu/#/.

Atkarībā no valsts, kurā persona uzturējusies pirms ieceļošanas Maltā, atšķiras testa veikšanas prasības. Pēc valstu saslimstības rādītājiem ir noteiktas trīs riska valstu grupas. Informācija par valstu sarakstiem tiek regulāri atjaunota, sīkāk skatīt šeit. 

 • zaļā – jāaizpilda veidlapas, nav nepieciešams uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu un nav jāievēro pašizolācija, ja persona 14 dienu laikā pirms ieceļošanas nav uzturējusies citās riska grupu valstīs;
 • sarkanā – jāaizpilda veidlapas, var ieceļot Maltā ar nosacījumu, ka 14 dienas pirms ieceļošanas Maltā persona nav uzturējusies tumši sarkanā saraksta valstīs. Pirms izceļošanas personai ir jāuzrāda Maltā atzītu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu, kas apliecina pabeigtu vakcinācijas kursu, pēc kura ir pagājušas 14 dienas. Bērniem, kuri nav sasnieguši piecu gadu vecumu, ieceļojot nav nepieciešams uzrādīt Covid-19 testa rezultātu. Bērni no piecu līdz 11 gadu vecumam var ieceļot kopā ar vecāku, kuru rīcībā ir Maltas atzīts Covid-19 vakcinācijas sertifikāts un ieceļojot (bērnam) ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 molekulārā (PCR) testa rezultāts (ne vecāks kā 72 stundas). Bērniem no 12 līdz 18 gadiem pirms izceļošanas uz Maltu ir jāuzrāda Maltas atzīts Covid-19 vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina pabeigtu vakcinācijas kursu, pēc kura ir pagājušas 14 dienas. Gadījumā, ja bērns vecumā no 12 līdz 18 gadiem,  ieceļojot Maltā, nevar uzrādīt pabeigta vakcinācijas kursa sertifikātu, pēc kura pabeigšanas ir pagājušas 14 dienas, tad Maltā var ieceļot, uzrādot negatīvu Covid-19 molekulārā (PCR) testa rezultātu (ne vecāku kā 72 stundas) un bērnam ir pienākums ievērot 14 dienu pašizolāciju. Sīkāka informācija par pašizolācijas ievērošanas norādījumiem ir pieejama šeit;
 • tumši sarkanā – ir noteikts ceļošanas aizliegums, ir atļauts ieceļot Maltā tikai ar iepriekšēji izsniegtu Maltas atbildīgo iestāžu atļauju un to noteikto ieceļošanas noteikumu izpildi. Ieceļojot ir jāuzrāda negatīvs molekulārais (PCR) testa rezultāts (ne vecāks kā 72 stundas), jāaizpilda veidlapas, jāievēro 14 dienu karantīna un jāveic atkārtots molekulārais (PCR) tests;

Sīkāka informācija par valstīm, kurās iekļautas “zaļajā”, “sarkanajā” un “tumši sarkanajā” sarakstā, skatīt šeit: https://www.visitmalta.com/en/covid-19.

Maltā tiek atzīti šādi vakcinācijas sertifikāti:

 • Maltas iestāžu izsniegtais vakcinācijas sertifikāts (pabeigts vakcinācijas kurss +14 dienas);
 • ES Digitālais Covid vakcinācijas sertifikāts (pabeigts vakcinācijas kurss +14 dienas);
 • NHS COVID Pass“ vakcinācijas sertifikāts (pabeigts vakcinācijas kurss 14 dienas).
 • AAE vakcinācijas sertifikāts, ko izsniegušas Dubajas veselības iestādes ar nolasāmu QR kodu (pabeigts vakcinācijas kurss +14 dienas);
 • Turcijas vakcinācijas sertifikāts (pabeigts vakcinācijas kurss + 14 dienas);
 • ASV CDC Covid-19 Vaccination Record Card, kas apliecina pabeigtu vakcinācijas kursu ar Eiropas Zāļu aģentūras atzītajām vakcīnām, pēc kura ir pagājušas 14 dienas.

Ieceļojot Maltā, NAV derīgi šādi sertifikāti:

 • ES Digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina Covid-19 izslimošanu;
 • ES Digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina pirmās vakcīnas devas saņemšanu;
 • negatīvu antigēnu vai jebkāda cita veida Covid-19 testa rezultātu apliecinošs sertifikāts (izņemot molekulāro PCR testu izņēmuma gadījumos);
 • ar roku rakstītie vakcinācijas sertifikāti vai kartes.

Informācija par Maltā atzītajiem vakcinācijas sertifikātiem ir pieejama šeit.  Bērni vecumā no pieciem līdz 11 gadiem var ceļot vecāku vai likumīgo pārstāvju, kuri ir pilnībā vakcinēti pavadībā, paredzot, ka uzrāda negatīvu PCR testu  (ne vecāku par 72 stundām pirms ieceļošanas Maltā).

Personām, kurām veselības apsvērumu dēļ nevar veikt vakcināciju, pirms ceļošanas uz Maltu ir jāsazinās ar Maltas atbildīgo iestādi pa e-pastu: covid19.health@gov.mt , e-pasta tēmā norādot “EXEMPTION REQUEST” nosūtot  Maltas atbildīgo iestāžu norādīto ārsta dokumentāciju un ārsta kontaktinformāciju. Gadījumā, ja personai tiek izsniegta ieceļošanas atļauja, personai ieceļojot Maltā ir jāuzrāda negatīvs Covid molekulārā (PCR) testa rezultāts (ne vecāks kā 72 stundas) un Maltas atbildīgo iestāžu atļauja, kā arī tās izsniegtais autorizācijas kods.

 • Tumši sarkanā – ir noteikts ceļošanas aizliegums, ir atļauts ieceļot Maltā tikai ar iepriekšēji izsniegtu Maltas atbildīgo iestāžu atļauju un to noteikto ieceļošanas noteikumu izpildi, sīkāk skatīt šeit. 

Personām, kuras, ieceļojot Maltā, nevar uzrādīt norādīto dokumentāciju, ir pienākums ieceļojot veikt molekulāro (PCR) testu un / vai ievērot 14 dienu karantīnu savā dzīvesvietas adresē Maltā vai viesnīcā par maksu.

Pārvadātājiem tiek lūgts uz Maltu nosūtīt tikai piekabes bez pavadošā personāla. Maltā atļauts ieceļot diviem transportlīdzekļa apkalpes locekļiem, taču viņi var tikt pakļauti karantīnas prasībām, kas ilgst 14 dienas.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Maltā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 26.08.2021.

Maroka: no 2020. gada 20. marta tika izsludināta ārkārtējā situācija veselības jomā, kas pagarināta uz nenoteiktu laiku. Pastāv virkne citu ierobežojumu atkarībā no vīrusa izplatības konkrētajā valsts reģionā.

Kopš 2020. gada 15. jūlija Maroka ir atvērusi robežas Marokas pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Marokas pilsoņiem, uzturēšanās atļaujas turētājiem un viņu ģimenes locekļiem ir atļauts iebraukt Marokā, uzrādot apliecību, kuru izsniedzis Marokas konsulāts attiecīgajā valstī.

Kopš 2020. gada 6. septembra uz Maroku var ceļot ārvalstu pilsoņi oficiālā komandējumā ar Marokas uzņēmuma ielūgumu. Ārvalstu pilsoņiem, kuriem nav vajadzīga ieceļošanas vīza, ir jāuzrāda apstiprināta viesnīcas rezervācija. Prāmju satiksme tiek nodrošināta no Sētas ostas Francijas dienvidos un no Dženovas ostas Itālijā.

Ārvalstis tiek iedalītas A un B sarakstu valstīs, balstoties uz Covid-19 saslimstības rādītājiem.

Ceļotāji no A sarakstā iekļautajām valstīm var ieceļot Marokā uzrādot:

 • vakcinācijas sertifikātu, kas apliecina pilnu vakcinācijas kursu (ieskaitot ES digitālo Covid sertifikātu) vai
 • negatīvu Covid-19 RT-PCR testa rezultātu, kas veikts 72 stundu laikā pēc ieceļošanas Marokā.
 • Bērni, kuri ir jaunāki par 11 gadiem, ir atbrīvoti no testa veikšanas.

Ceļotāji no B sarakstā iekļautajām valstīm var ieceļot Marokā uzrādot:

 • negatīvu Covid-19 RT-PCR testa rezultātu, kas veikts 72 stundu laikā pirms ieceļošanas Marokā;
 • tiešsaistē (www.onda.ma/form.php) obligāti ir jāizpilda pasažieru veselības veidlapa.
 • Nevakcinētiem vai nepilnīgi vakcinētiem ārvalstniekiem no B saraksta valstīm jāievēro 10 dienu kontrolēta karantīna viesnīcā. Covid-19 PCR tests ir obligāts devītajā karantīnas dienā.
 • Bērni, kuri ir jaunāki par 11 gadiem, ir atbrīvoti no testa veikšanas.

Visā valstī ir spēkā komandantstunda no plkst.21.00 līdz 5.00. Komandantstundas nosacījumi neattiecas uz personām, kuras izgājušas pilnu vakcinācijas kursu.

Publiskās vietās sejas aizsargmasku lietošana ir obligāta. Par šī noteikuma neievērošanu draud cietumsods no viena līdz trīs mēnešiem un soda nauda līdz 1300 dirhamu (~120 eiro) apmērā. No 2020. gada 6. augusta sejas aizsargmasku drīkst nelietot, pārvietojoties ar personīgo automašīnu bez pasažieriem.

Starptautiski kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

 

Papildināts 17.09.2021.

Melnkalne: obligāta sejas aizsargmasku lietošana un distancēšanās. Atsevišķu pakalpojumu sniegšana ir ierobežota. Lai gan Melnkalnes robežas ir atvērtas, aicinām rūpīgi sekot līdzi tās kaimiņvalstu noteiktajiem ceļošanas ierobežojumiem. 

Ieceļojot Melnkalnē, līdz šī gada 24. septembrim ir noteiktas šādas prasības:

 • personai ir jāuzrāda negatīvs PCR tests, kas ir veikts 72 stundas pirms ieceļošanas vai antigēnu tests (“rapid-test”), kas veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas;
 • pierādījums, ka persona ir pilnībā vakcinēta vai ir vakcinēta ar vienu Covid-19 vakcīnas devu;
 • apliecinājums par pozitīvu PCR testa rezultātu vai ātro antigēna testu (“rapid-test”), ko izsniegusi oficiāla laboratorija un kas ir vecāks par 14 dienām no robežšķērsošanas dienas, bet nav vecāks par 90 dienām, un kas pierāda, ka persona ir atveseļojusies no Covid-19 infekcijas.

Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un to rezidenti Melnkalnē var ieceļot bez ierobežojumiem. Tāpat šobrīd bez negatīva Covid-19 testa un citiem ierobežojumiem var ieceļot no Serbijas, Kosovas, Bosnijas un Hercegovinas, Horvātijas un Albānijas.

Ar aktuālajiem ierobežojumiem Melnkalnē aicinām iepazīties šeit: https://www.gov.me/en/article/covid-19-measures-and-recommendations.

Starptautiski kravu pārvadājumi netiek ierobežoti. Vadlīnijas autovadītājiem angļu valodā pieejamas https://www.transport-community.org/wp-content/uploads/2020/03/Guidelines-for-drivers_Montenegro.pdf.

Aktuālā Melnkalnes iestāžu informācija par Covid-19 ir atrodama šeit: https://www.ijzcg.me/. Tālrunis uzziņām: 020/412-858 (darbdienās no plkst.8.00 līdz 22.00, sestdienās no plkst.10.00 līdz 14.00).

 

Papildināts 03.09.2021.

Moldova: Kravu pārvadājumi ar autotransportu Moldovas Republikas teritorijā vai tranzītā caur tās teritoriju netiek ierobežoti pie nosacījuma, ka transportlīdzekļa vadītājam vai apkalpei netiek konstatētas klīniskas Covid-19 saslimšanas pazīmes. Arī 14 dienu pašizolācijas prasības netiek attiecinātas uz iepriekšminētajām personām.

Personām, ieceļojot Moldovas Republikā, ir pienākums uzrādīt vienu no šādiem dokumentiem:

 • sertifikātu par vakcināciju pret Covid-19  vīrusu, kas tiks atzīts par derīgu, ja ir pagājušas vismaz 14 dienas kopš pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas;
 • negatīvu Covid-19 PCR testu, veiktu ne agrāk, kā 72 stundas vai  negatīvu Covid-19 ātro antigēnu testu, veiktu ne agrāk, kā 48 stundas pirms iekāpšanas sabiedriskā  pārvadātāja transportā vai arī pirms Moldovas Republikas robežas šķērsošanas, ja pārvietojas ar privātu transporta līdzekli (rumāņu, angļu, franču, vācu, itāļu vai krievu valodā).
 • medicīniska slēdziena, kas apstiprina Covid-19 pārslimošanu ne ātrāk kā pēc 15 dienām un ne ilgāk kā 180 dienu laikā pēc laboratoriski apstiprināta pozitīva Covid-19 testa, vai dokumenta, kas apliecina antivielu klātbūtni pret Covid-19 (rumāņu, angļu, franču, vācu, itāļu vai krievu valodā). Minētais dokuments derīgs 90 dienas no izmeklējuma veikšanas.  

Gadījumā, ja persona, ieceļojot Moldovas Republikā, nespēj uzrādīt nevienu no minētiem dokumentiem, viņai ir pienākums aizpildīt noteikta parauga veidlapu – epidemioloģisko karti, kā arī ir pienākums ievērot pašizolācijas režīmu 14 dienas. Persona drīkst nodod Covid-19 PCR testu pašizolācijas septītajā dienā un, ja rezultāts ir negatīvs, pašizolāciju drīkst pārtraukt.

No minētās prasības atbrīvotas šādas personas, ja viņām nav novērojamas elpceļu infekcijas klīniskās pazīmes:

 • bērni, vecumā līdz divpadsmit gadiem;
 • studējošie līdz 18 gadu vecumam, kas ierodas Moldovas Republikā vai izbrauc no tās ar nolūku studēt / kārtot iestājpārbaudījumus Moldovas Republikas izglītības iestādēs vai ārzemēs, kā arī ar mērķi piedalīties mācību olimpiādēs, uzrādot ieceļošanas mērķi aptirpinošos dokumentus, kā arī viņus pavadošās personas;
 • kravu un pasažieru transportlīdzekļu vadītāji un apkopes personāls līdz 2021. gada 30. septmebrim;
 • personas, kuras ieceļo ar veselības stāvokli saistītu iemeslu dēļ vai humānu apsvērumu dēļ, ieskaitot pavadošo personu, ja tas nepieciešams (uzrādot apstiprinošus dokumentus);
 • Moldovas Republikā akreditēto diplomātisko un dienesta pasu turētāji, viņu ģimenes locekļi un personāls;
 • personas, kuras šķērso robežu tranzīta nolūkos – ne ilgāk kā 24 stundas (tranzīta ceļu nosaka Robežsardzes policija);
 • personas, kuras ierodas pēc tiesībsargājošo iestāžu aicinājuma un viņu pilnvarotie pārstāvji (uzrādot apstiprinošus dokumentus).

Sekot līdzi Nacionālās ārkārtas komisijas sabiedrības veselības jomā  lēmumiem iespējams šeit.

Pasažieru aviosatiksme no / uz Moldovu ir atļauta. Informācija par organizētajiem pasažieru avioreisiem pieejama Moldovas Civilās aviācijas pārvaldes mājaslapā un Kišiņevas starptautiskās lidostas mājaslapā.

Valstī noteikti šādi pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojošie pasākumi:

 • publiskās vietās personām obligāti jāievēro vismaz viena metra distance un visos gadījumos jālieto mutes un deguna aizsegs gan iekštelpās, gan ārpus tām (arī atrodoties uz ielas);

Starptautiskiem pārvadājumiem atvērtie robežkontroles punkti

Ar Rumāniju:

 • Leușeni–Albița
 • Sculeni–Sculeni
 • Giurgiulești–Galați
 • Costești–Stânca

Ar Ukrainu:

 • Otaci–Moghilev–Podolsk
 • Giurgiuleşti–Ren
 • TudoraStarokazacie
 • Palanca– Maiaki–Udobnoe
 • Ocniţa–Sokireanî
 • LargaKelmențî
 • Mirnoe–Tabaki
 • Briceni–Rossoșanî
 • Criva–Mamalîga
 • Pervomaisc-Cuciurgan

Noderīgas saites:

https://anta.gov.md/

http://www.border.gov.md/index.php/ro/

https://customs.gov.md/

 

Papildināts 26.08.2021

Mongolija: ārkārtējais (katastrofgatavības) stāvoklis ir pagarināts uz nenoteiktu laiku. Saistībā ar šo dekrētu uz laiku ir apturēti vietējie pasažieru autopārvadājumi, aviopārvadājumi un dzelzceļa pārvadājumi. Slēgti robežšķērsošanas punkti ar Krievijas Federāciju.

Atļauti tikai būtiski ceļojumi.

Visām personām, ieceļojot Mongolijā, jāuzrāda negatīva Covid-19 PCR testa rezultāts, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ierašanās un:

 • jāuzrāda vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina pilnu vakcinācijas kursu (no pēdējās vakcīnas saņemšanas pagājušas vismaz 14 dienas). Pēc ieceļošanas Mongolijā jāievēro 14 dienu pašizolācijas periods, norādot izolācijas adresi, tālruņa numuru; vai
 • jāuzrāda Covid-19 pārslimošanas apliecinājumu, kas nav vecāks par četriem mēnešiem. Pēc ieceļošanas Mongolijā jāievēro 14 dienu pašizolācijas periods, norādot izolācijas adresi, tālruņa numuru; vai
 • jāievēro septiņu dienu karantīna kādā no Mongolijā apstiprinātajām viesnīcām, kam seko vēl septiņu dienu pašizolācija. Covid-19 PCR tests tiek veikts karantīnas sestajā dienā. Ja testa rezultāts ir negatīvs, turpmāka pašizolācija nav jāievēro.

Saskaņā ar Mongolijas valdības lēmumu no 2021. gada 23. februāra darbu atsāk Altambagas robežšķērsošanas punkts, atļaujot valstī ievest visas preces bez ierobežojuma. Veicot kravu pārvadājumus uz Mongoliju, ārvalstu pārvadātājiem muitas kontroles punktā jānodod krava, piekabe / puspiekabe Mongolijā reģistrētam pārvadātājam.

No 2021. gada 23. februāra Tsagaannuur (autoceļu robežas šķērsošanas punkts) un Ereentsav (dzelzceļa robežas šķērsošanas punkts) ir atvērti tikai lopbarības importam.

No 2021. gada 10. maija robežas šķērsošanas punkti Tašanta (RUS)–Tsagaannuur (MNG) un Khandagaity (RUS)–Borshoo (MNG) darbosies katra mēneša otrajā un ceturtajā nedēļā, lai nodrošinātu visu veidu preču importu un eksportu.

2020. gada 19. maijā Mongolijas autoceļu, transporta un attīstības ministrija informēja, ka, sākot ar 25. maiju, aizliegta sekojošu transportlīdzekļu iebraukšana Mongolijā:

 • ārvalstīs reģistrēti transportlīdzekļi, kuri dodas uz Ķīnu bez derīgas Ķīnas atļaujas;
 • ārvalstīs reģistrēti transportlīdzekļi, kuri dodas uz Ķīnu bez vienreizējās pārvadājumu atļaujas atbilstoši starpvalstu nolīgumu prasībām.

Sīkāka informācija pieejama https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/91291/mongolia-coronavirus-update-11-january-2021_en.

 

Papildināts 03.09.2021.

Nīderlande:

Sīkāka informācijas pieejama šeit: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/checklist-entry.

Aviopasažieriem, kuri ieceļo Nīderlandē, ir jābūt līdzi aizpildītam, izdrukātam un parakstītam veselības stāvokļa apliecinājumam (Health Declaration Form  – atrodama šeit).

Visiem avio, vilcienu, prāmju un autobusu pasažieriem (arī vakcinētajiem un Covid-19 pārslimojušajiem ceļotājiem), kuri ieceļo Nīderlandē no bīstamā saraksta valstīm (tajā skaitā tranzītā), ir obligāta prasība uzrādīt negatīvu Covid-19 testa apliecinājumu. Ja tranzīta pasažieris neiziet ārpus lidostas tranzītzonas, tad ir pietiekoši tikai ar vienu PCR testu t.i. 72 stundas pirms iekāpšanas reisā. Uz bērniem testa prasība attiecināma sākot no 13 gadu vecuma. Testiem iespējami divi varianti:

 • negatīvs PCR tests, kas veikts ne agrāk kā 24 stundas pirms iekāpšanas lidmašīnā vilcienā, prāmī autobusā vai automašīnā, vai
 • negatīvs PCR tests, kas veikts ne agrāk kā 72 stundām, kā arī papildu negatīvs ātrais (jeb ekspress) Covid-19 testa apliecinājums, kas veikts ne agrāk kā 24 stundas pirms iekāpšanas lidmašīnā, vilcienā, prāmī autobusā vai automašīnā. Detalizēta informācija par Covid testiem šeit.

Ieceļojot no epidemioloģiski drošām ES / Šengenas valstīm, nav nepieciešams uzrādīt vakcinācijas apliecinājumus, atveseļošanās apliecinājumu vai negatīva testa rezultātu. Nav nepieciešams doties pašizolācijā. Ja plānots ieceļot ar avio transportu, iepriekš jāaizpilda veselības deklarācijas forma (Health Declaration Form). Pēc ieceļošanas tiek rekomendēts veikt testu t.sk. arī vakcinētām personām.

ES / Šengenas drošās valstis (situācija uz 30.08.): Čehija, Vācija, Ungārija, Latvija, Polija, Rumānija, Slovākija. 

Ieceļojot no epidemioloģiski augsta riska ES / Šengenas valstīm, nepieciešams uzrādīt vakcinācijas vai atveseļošanās apliecinājumu, vai arī negatīva testa rezultātu  ES digitālā Covid-19 sertifikāta formā. Nav nepieciešams doties pašizolācijā. Ja plānots ieceļot ar avio transportu, tad iepriekš jāaizpilda veselības deklarācijas forma. Pēc ieceļošanas tiek rekomendēts veikt testu t.sk. arī vakcinētām personām. Nevakcinētas un nepārslimojošas personas tiek aicinātas veikt testu otrajā dienā un pēc tam arī piektajā dienā pēc ieceļošanas GGD vai arī veicot paštestu. Jauniešiem jāieplāno testa veikšana GGD tūlīt pēc ieceļošanas.

ES / Šengenas augsta riska valstis (situācija uz 30.08.): Austrija, Bulgārija, Beļģija, Dānija, Kipra, Horvātija, Igaunija, Somija, Francija, Grieķija, Islande, Īrija, Itālija, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Malta, Norvēģija, Portugāle, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Šveice.

Ieceļojot no epidemioloģiski drošām trešajām valstīm, nepieciešams uzrādīt vakcinācijas apliecinājumu vai negatīva testa rezultātu. Nav nepieciešams doties pašizolācijā (ar nosacījumu, ka dzīves vieta ir attiecīgajā drošajā valstī no kuras tiek ieceļots NL).  Ja plānots ieceļot ar avio transportu, tad iepriekš jāaizpilda veselības deklarācijas forma. Pēc ieceļošanas tiek rekomendēts veikt testu t.sk. arī vakcinētām personām. 

Drošas trešās valstis (situācija uz 30.08.): Albānija, Armēnija, Austrālija, Azerbaidžāna, Bosnija un Hercogovina, Bruneja, Kanāda, Ķīna (ar nosacījumu, ja Kīna atceļ ierobežojumus ieceļotājiem no Eiropas), Fēru salas, Grenlande, Honkonga, Izraēla, Japāna, Jordānija, Kosova, Libāna, Makau, Moldova, Monako, Melnkalne, Jaunzēlande, Ziemeļmaķedonija, Katara, Saudi Arābija, Sanmarino, Serbija, Singapūra, Dienvidkoreja, Taivāna, Ukraina, ASV, Vatikāns.

Ieceļošana no epidemioloģiski ļoti augsta riska valstīm iespējama, ja persona ir vakcinēta vai atbilst ES ieceļošanas aizlieguma izņēmuma kritērijiem. Būs nepieciešams uzrādīt aizpildītu vakcinācijas deklarāciju (Vaccine Declaration Covid -19), vakcinācijas sertifikātu. Papildus ir nepieciešams negatīvs testa rezultāts. Ja plānots ieceļot ar avio transportu, iepriekš jāaizpilda veselības deklarācijas forma Pēc ieceļošanas nepieciešams doties obligātā 10 dienu pašizolācijā  (neievērošanas gadījumā var tikt piemērots naudas sods 339 eiro apmērā). Pirms iekāpšanas transporta līdzekļī ir jāuzrāda aizpildīta un parakstīta pašizolācijas deklarācija (tās neesamības gadījumā var tikt piemērots naudas sods 95 eiro apmērā).

Ļoti augsta riska valstis (situācija uz 30.08.):  Afganistāna, Amerikas Virdžīnu salas, Bangladeša, Botsvāna, Britu Virdžīnu salas, Kuba, Dominika, Eswatini, Fidži, Franču Polinēzija, Gruzija, Gvadalupe, Haiti, Indija, Indonēzija, Irāna, Kazahstāna, Lesoto, Malaizija, Martinika, Mongolija, Mjanma, Namībija, Nepāla, Omāna, Pakistāna, Filipīnas, Seišelu salas, Somālija, Šrilanka, Taizeme, Lielbritānija.

Ieceļošana no epidemioloģiski ļoti augsta riska valstīm, kur ir konstatējama vīrusa paveida izplatība, ir iespējama tikai atsevišķos gadījumos un saskaņā ar ES noteiktiem izņēmuma kritērijiem.

Ļoti augsta riska valstis ar vīrusa paveida izplatību (situācija uz 30.08.):  Argentīna, Bolīvija, Brazīlija, Čīle, Kolumbija, Dominikānas Republika, Ekvadora, Franču Gviāna, Gajāna, Panama, Paragvaja, Peru, Dienvidāfrika, Surinama, Urugvaja, Venecuēla.

Priekšrocības vakcinētām personām. Vakcinētām, pārslimojušām personām un personām, kuras var uzrādīt negatīva testa rezultātu (tests veikts ne agrāk par 24 stundām pirms pasākuma sākuma), ir iespēja apmeklēt plaša mēroga sporta un kultūras pasākumus.

Pārvietošanās ierobežojumi un nosacījumi iekšzemē

Iekšzemē nav pārvietošanās ierobežojumu. Sākot no 26. jūnija NL ir atcelta prasība par  nepieciešamību publiskās iekštelpās obligāti valkāt sejas maskas, izņemot vietas / situācija, kur nav iespējams nodrošināt 1,5 metru distancēšanos (piemēram, sabiedriskais transports).

Sīkāka informācija par ierobežojumiem valsts iekšienē Nīderlandes valdības mājaslapā: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19 un https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tourism-in-the-netherlands.

Kravu pārvadājumi

Kontroles brīdī autovadītājam jāuzrāda licences kartīte vai Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija starptautiskajiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu, kā arī CMR pavadzīme.

Veicot pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Kravu pārvadājumi netiek ierobežoti. Atļauti kravu pārvadājumi ar diviem transportlīdzekļu autovadītājiem.

Autovadītājiem tiek rekomendēts lietot individuālās aizsardzības līdzekļus, piemēram, sejas maskas un cimdus.

Informāciju par Covid-19 testēšanas vietām Nīderlandē iespējams iegūt šeit:

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Nīderlandē jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 03.09.2021.

Norvēģija: no 2021. gada 24. jūnija personas, kam izsniegts ES elektroniskais vakcinācijas sertifikāts Norvēģijā, var ieceļot bez pašizolācijas prasības, negatīva Covid-19 testa uzrādīšanas un citiem ierobežojumiem.

Ja persona nav vakcinēta, Norvēģijā ieceļošanas noteikumi atkarīgi no saslimstības rādītāja izceļošanas valstī.

Valstis tiek klasificētas trīs veidos – “sarkanās”, “oranžās” un “zaļās” valstis. No “zaļās” valsts ieceļot personai jāreģistrējas elektroniskajā sistēmā entrynorway.no un jāveic Covid-19 antigēnu tests uz robežas, bet nav nepieciešams tests pirms ieceļošanas, kā arī nav jāiziet pašizolācija.

Ieceļojot no “oranžajām” valstīm, spēkā nosacījumi veikt testu 24 stundu laikā pirms ieceļošanas, veikt atkārtotu testu uz robežas, veikt 10 dienu pašizolāciju, pierādīt ieceļošanas mērķi (skat. izņēmumu sarakstu) un reģistrēties elektroniskajā sistēmā.

Ieceļojot no “sarkanajām” valstīm, papildus visām prasībām ir obligāta pašizolācija karantīnas viesnīcā.

Norvēģijas valdība par valstu iedalīšanu konkrētā kategorijā lemj atšķirīgi kā ES. Karte ar valstu iedalījumu peejama šeit: https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/#map-of-nordic-region-europe-with-status-for-entry-quarantine

Nevakcinētām personām, ieceļojot no “oranžās” vai “sarkanās” valsts, atļauts faktiski tikai Norvēģijas pilsoņiem, Norvēģijā reģistrētajiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem un atsevišķām izņēmuma kategorijām.

Iebraukšana iespējama tikai atsevišķām ārvalstu pilsoņu kategorijām:

 • ārvalstu pilsoņi, kuriem Norvēģijā ir reģistrēta pastāvīgā dzīvesvieta, kas oficiāli reģistrēta Norvēģijas reģistros;
 • īpašos gadījumos, kad personas var pamatoti pierādīt izņēmuma nepieciešamību (piemēram, veic īpašas aprūpes pienākumus pret Norvēģijā dzīvojošām personām);
 • ārvalstu pilsoņi, kuriem ir formāli noteiktas saskarsmes tiesības ar nepilngadīgu bērnu;
 • Norvēģijā dzīvojošu personu tuvi ģimenes locekļi (laulātie, reģistrētās partnerattiecībās dzīvojošie, nepilngadīgi bērni un viņu vecāki);
 • žurnālisti un ārvalstu mediju pārstāvji;
 • personām, kurām Norvēģijā jānolaižas, lai veiktu tālāku pārlidojumu (tikai aviotranzīts);
 • jūrniecības un aviācijas personāls;
 • personas, kuras veic komerciālus preču vai pasažieru pārvadājumus;
 • personas, kuras veic sabiedriski kritiskus darba pienākumus;
 • no 20. februāra arī personas, kuras veic uzņēmuma darbības nodrošināšanai būtiskas darbības. Šo personu ieceļošanu valstī jāpiesaka darba devējam;
 • Zviedrijas un Somijas veselības aprūpes speciālisti, kuri strādā Norvēģijā;
 • ja persona ieceļojusi no sarkanā saraksta valsts, tad nepieciešams ievērot 10 dienu karantīnu. No 17. marta visiem, kuri atgriežas Norvēģijā no atpūtas braucieniem, karantīnu nepieciešams pavadīt karantīnas viesnīcā. Darba ņēmējiem karantīnu iespējams pavadīt darba devēja nodrošinātajā dzīvesvietā, kuras atbilstību apstiprinājusi Darba inspekcija.

Plašāka informācija Norvēģijas valdības mājaslapā: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-introduces-its-strictest-entry-rules-since-march-2020/id2830390/?expand=all-in-group-2830426.

Informācija par pašizolācijas viesnīcām pieejama šeit.

Norvēģijas Sabiedrības veselības institūta aktuālā informācija par ieceļošanas un pašizolācijas noteikumiem: šeit.

Transportlīdzekļu vadītājiem līdz 2021. gada 15. jūlijam ir atļauts pavadīt pašizolāciju un attiecīgi arī ikdienas / iknedēļas atpūtas periodu transportlīdzekļa kabīnē, kas ir aprīkota ar atbilstošu guļvietu. Tādā gadījumā transportlīdzekļa atrašanās vieta ir jāreģistrē, kā vadītāja apmešanās vieta, reģistrācijas veidlapā norādot attiecīgo pasta indeksu. Pasta indeksus var atrast šeit.

Kravas transportlīdzekļu vadītāji ir lūgti pirms robežu šķērsošanai laikus sagatavot uzrādīšanai pases un autovadītāju apliecības.

No 2021. gada 23. februāra visiem autovadītājiem obligāta sejas maskas lietošana publiskās iekštelpās un ārā.

No 2020. gada 14. maija Norvēģijas atbildīgās iestādes atceļ pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites prasībām. Veicot kravu pārvadājumus, jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši sākotnējām ES regulas Nr.561/2006 prasībām.

 

Papildināts 03.09.2021.

Polija: ieceļojot Polijā no Šengenas zonas / Eiropas Savienības valstīm, nepieciešams uzrādīt vienu no šādiem dokumentiem:

 • negatīvu Covid-19 testa (PCR vai antigēna) rezultātu. Testa rezultāts nedrīkst būt vecāks par 48 stundām Polijas robežas šķērsošanas brīdī. Testa rezultātam ir jābūt poļu vai angļu valodā. Nav noteikta vecuma kategorija, kas būtu atbrīvoti no testa prasības, tests nepieciešams arī bērniem. No prasības uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu atbrīvoti: lidmašīnu apkalpe, jūrnieki, zvejnieki, kuģu apkalpe, vilcienu personāls; starptautiskie autopārvadātāji (preču, pasažieru);
 • vakcinācijas sertifikātu poļu vai angļu valodā, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 ar Eiropas Savienībā atzītu vakcīnu (ir jābūt pagājušām vismaz 14 dienām kopš pēdējās vakcīnas devas saņemšanas);
 • personām, kuras pabeigušas izolāciju mājās, izolāciju vai hospitalizāciju saslimšanas ar Covid-19 dēļ, jāuzrāda Polijas robežsardzei dokuments, kas apstiprina izolāciju vai hospitalizāciju saslimšanas ar Covid-19 dēļ (no izolācijas / hospitalizācijas beigām var būt pagājušas ne vairāk kā 180 dienas pirms Polijas robežas šķērsošanas dienas). Apliecinājumam ir jābūt poļu vai angļu valodā. Dokumentā ir jābūt norādītam personas vārdam un uzvārdam, no kura datuma līdz kuram datumam persona atradās izolācijā vai bija hospitalizēta saslimšanas ar Covid-19 dēļ.

Personām, kuras atgriežas Polijā kā savā pastāvīgajā dzīvesvietā, jāievēro karantīna, piesakoties galvenajam sanitārajam inspektoram. Personas tiek atbrīvotas no karantīnas prasības, ja Polijas robežas šķērsošanas brīdī tiek uzrādīts pēdējo 48 stundu laikā veikts negatīvs Covid-19 testa rezultāts. Minētais nosacījums attiecas uz personām, kuras ieceļo Polijā, šķērsojot jūras vai sauszemes robežu.

Personām, kuras ieceļo Polijā ar lidmašīnu, nepieciešams aizpildīt ceļotāja lokalizācijas anketu.  Pirms ceļojuma nepieciešams pārliecināties par konkrētās aviokompānijas noteiktajām prasībām.

Plašākā informācija pieejama Polijas robežsardzes mājaslapā.

Personām, kuras Polijā ieceļo, šķērsojot Šengenas zonas / Eiropas Savienības ārējo robežu, jāievēro karantīna.

No karantīnas prasības atbrīvoti:

 • ES, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices pilsoņi, viņu dzīvesbiedri un bērni, lai šķērsotu Poliju tranzītā ceļā uz dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu;
 • bērni līdz 12 gadu vecumam, kuri ceļo vakcinētu pieaugušo pavadībā vai pieaugušo pavadībā, kuriem ir negatīvs Covid-19 testa rezultāts (uzrādot ES digitālo Covid-19 sertifikātu);
 • personas, kuras vakcinētas pret Covid-19 ar Eiropas Savienībā atzītu vakcīnu (uzrādot vakcinācijas sertifikātu/apliecinājumu poļu vai angļu valodā, ir jābūt pagājušām vismaz 14 dienām kopš pēdējās vakcīnas devas saņemšanas);
 • personas, kurām ir negatīvs Covid-19 testa rezultāts (uzrādot ES digitālo Covid-19 sertifikātu);
 • personas, kuras ieceļo Polijā no valsts ārpus Šengenas zonas un Polijā uzturas ne ilgāk kā 24 stundas, un kurām ir aviobiļete, kas apstiprina izlidošanu 24 stundu laikā, skaitot no ierašanās brīža Polijā;
 • lidmašīnu apkalpe, jūrnieki, zvejnieki, kuģu apkalpe, vilcienu personāls; starptautiskie autopārvadātāji (preču, pasažieru);
 • personas, kuras pabeigušas izolāciju mājās, izolāciju vai hospitalizāciju saslimšanas ar Covid-19 dēļ, uzrādot Polijas robežsardzei dokumentu, kas apstiprina izolāciju vai hospitalizāciju saslimšanas ar Covid-19 dēļ (no izolācijas / hospitalizācijas beigām var būt pagājušas ne vairāk kā 180 dienas pirms Polijas robežas šķērsošanas dienas, apliecinājumam ir jābūt poļu vai angļu valodā, tajā jābūt norādītam personas vārdam un uzvārdam, no kura datuma līdz kuram datumam persona atradās izolācijā vai bija hospitalizēta saslimšanas ar Covid-19 dēļ).

Karantīnas periods var tikt samazināts, ja no astotās dienas pēc Polijas robežas šķērsošanas tiek veikts Covid-19 tests un tiek saņemts negatīvs Covid-19 testa rezultāts. Ieceļojot Polijā no valstīm, ar kurām noslēgta vienošanās, karantīna nav jāievēro, ja 48 stundu laikā pēc ieceļošanas Polijā tiek saņemts negatīvs Covid-19 testa rezultāts. Valstu saraksts pieejams šeit: Informacje dla podróżujących - Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Plašāka informācija pieejama Polijas robežsardzes mājaslapā.

Visā Polijas teritorijā iekštelpās (veikalos, sabiedriskajā transportā u.c.) jālieto deguna un mutes aizsegs. Masku vietā nedrīkst lietot šalles vai sejas vairogus.

No 2020. gada 23. aprīļa kravu transportlīdzekļu vadītājiem obligāti jālieto sejas maskas, ja autovadītājs atrodas ārpus transportlīdzekļa kabīnes. Ja transportlīdzekļa ekipāža sastāv no diviem autovadītājiem, abiem autovadītājiem visa pārvadājuma laikā jāvalkā sejas maska.

Starptautiski kravu un pasažieru pārvadājumi netiek iebežoti.

Veicot pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

 

Papildināts 03.09.2021.

Portugāle: no 2021. gada 1. maija atcelt ārkārtas stāvoklis, taču tiek saglabāti ar Covid-19 pandēmiju saistīti ierobežojumi.

Portugālē atļauts ieceļot Eiropas Savienības, Šengenas līguma dalībvalstīm.

No valstīm ārpus Eiropas zonas:

Albānijas, Armēnijas, Austrālijas, Azerbaidžānas, Bosnijas un Hercegovinas, Brunejas, Kanādas, Kataras, Ķīnas, Kosovas, Dienvidkorejas, ASV, Izraēlas, Japānas, Libānas, Jordānijas, Jaunzēlandes, Melnkalnes, Moldovas, Ziemeļmaķedonijas, Saūda Arābijas, Serbijas, Singapūras, Taivānas, Ukrainas un Honkongas un Makao.

Ieceļošana no valstīm, kas nav uzskaitītas, iespējama tikai izņēmuma gadījumos vai humānu apsvērumu dēļ. Par būtiskiem iemesliem tiek uzskatīts darbs, mācības, ģimenes apvienošana, medicīniskā aprūpe un humāni apsvērumi.

Ceļotājiem uz kontinentālo Portugāli ir jāņem vērā sekojošas prasības:

 • pirms ieceļošanas visiem ir jāaizpilda tiešsaistē anketa Passenger Locator Card;
 • visiem ieceļotājiem sākot no 13 gadu vecuma pirms ieceļošanas ir jāuzrāda negatīvs RT-PCR Covid-19 tests (vai NAAT tests), kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas vai antigēnu tests, kas veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas.

No 1. jūlija ieceļotāji, kuri var uzrādīt ES digitālo Covid-19 sertifikātu, no testa prasības ir atbrīvoti.

No Apvienotās Karalistes ieceļot ļauts gan būtisku, gan nebūtisku iemeslu dēļ. Papildus testam pēc ieceļošanas ir nepieciešams ievērot 14 dienu karantīnu. Ieceļojot jāreģistrējas šeit.

No karantīnas prasības atbrīvotas personas, kuras 14 dienas pirms ieceļošanas saņēmušas pilnīgu Covid-19 vakcinācijas kursu ar kādu no Eiropas Medicīnas aģentūras apstiprinātajām vakcīnām.

Epidemioloģiskās drošības prasības valstī paredz divu metru distances ieturēšanu, sejas aizsargmasku valkāšanu sabiedriskās vietās, kā arī vispārējās higiēnas prasību ievērošanu. Ar vispārējiem ārkārtas situācijas ierobežojumiem Portugālē iespējams iepazīties šeit: https://covid19estamoson.gov.pt/new-state-of-emergency-measures/.

Naudas sods par drošības prasību neievērošanu valstī var būt privātpersonai no 100 līdz 500 EUR, bet juridiskai personai no 1000 līdz 5000 EUR.

Papildus noderīgu informāciju var iegūt:

Portugāles tūrisma mājaslapā

Portugāles lidostas mājaslapā

Portugāles imigrācijas dienesta mājaslapā

Atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par ieceļošanu Portugālē šeit.

Starptautiski kravu pārvadājumi ir atļauti.

Atsevišķās pašvaldībās ar augstu un ļoti augstu saslimstības risku ieviesti ierobežojumi, taču tie netiek attiecināti uz starptautiskos autopārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem.

Pilns municipalitāšu saraksts un tām piešķirtais riska līmenis pieejams https://covid19estamoson.gov.pt/lista-de-concelhos-nivel-de-risco/.

Veicot pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2021. gada 13. janvāra. No 14. janvāra, veicot kravu pārvadājumus, Portugālē jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 17.09.2021.

Rumānija: Rumānija nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādējādi Rumānijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma. Rumānijā ieviestā klasifikācijas sistēma pieejama šeit: https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/.

No 2021. gada 14. maija spēkā jauni ieceļošanas Rumānijā noteikumi, valstīm tiekot sadalītām sarkanajā, dzeltenajā un zaļajā sarakstā.

 • Sarkanajā sarakstā uzskaitītas valstis, kurās pēdējo 14 dienu kumulatīvais Covid‑19 inficēšanās gadījumu skaits ir vairāk nekā 3 uz 1000 iedzīvotājiem (jeb 300 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem).
 • Dzeltenajā sarakstā – gadījumu skaits robežās no 1,5 līdz 3 uz 1000 iedzīvotājiem.
 • Zaļajā sarakstā – zem 1,5 uz 1000 iedzīvotājiem.

Personas, kurām ir derīgs ES digitālais Covid-19 sertifikāts (kas apliecina vakcināciju) vai dokuments, kas apliecina izveseļošanos no Covid-19 (derīgs 180 dienas), var ieceļot Rumānijā no jebkuras valsts, minētās personas ir atbrīvotas no karantīnas vai testēšanas prasībām.

Ieceļojot no valsts, kas atrodas zaļajā sarakstā, nav nepieciešams ievērot pašizolāciju un nav nepieciešams uzrādīt ES digitālo Covid-19 sertifikātu.

Ieceļojot no valsts, kas atrodas dzeltenajā sarakstā, jādodas 14 dienu pašizolācijā, bet, ja ieceļojot tiek uzrādīts pēdējo 72 stundu laikā veikts Covid-19 PCR testa negatīvs rezultāts, ko apliecina ES digitālais Covid-19 sertifikāts, pašizolācijas prasība netiek piemērota. Pašizolācijas astotajā dienā iespējams veikt Covid-19 testu un negatīva testa rezultātā pašizolāciju var pārtraukt 10. dienā.

Ieceļojot no valsts, kas atrodas sarkanajā sarakstā, jādodas 14 dienu pašizolācijā, taču pašizolācijas periodu var saīsināt, veicot PCR testu ne ātrāk kā astoņas dienas pēc ieceļošanas valstī. Negatīva testa rezultāta gadījumā pašizolāciju var pārtraukt 10. dienā.

2021. gada 12. septembrī Latvija tika iekļauta dzelteno valstu sarakstā.

Prasības ieceļotājiem, tostarp starptautiskos kravu un pasažieru komercpārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem.

Jaunais regulējums neparedz izņēmumus autovadītājiem, tādejādi uz autovadītājiem attiecināmi vispārējie ieceļošanas nosacījumi:

 • ierodoties no zaļajām zonām, personām un komercpārvadātāju darbiniekiem (autovadītājiem) nav jāievēro karantīnas un pašizlolācijas noteikumi;
 • ierodoties no dzeltenajām zonām, personām un komercpārvadātāju darbiniekiem (autovadītājiem) tiek piemērota 14 dienu karantīnas ievērošanas prasība. Karantīnai jāpavada personas mājvietā, deklarētajā dzīvesvietā vai kompetentās iestādei nozīmētā vietā.
 • ierodoties no sarkanajām zonām, personām un komercpārvadātāju darbiniekiem (autovadītājiem) tiek piemērota 14 dienu karantīnas ievērošanas prasība. Karantīnai jāpavada personas mājvietā, deklarētajā dzīvesvietā vai kompetentās iestādei nozīmētā vietā;
 • ierodoties no trešajām valstīm, personām un komercpārvadātāju darbiniekiem (autovadītājiem) tiek piemērota 14 dienu karantīnas ievērošanas prasība. Karantīnai jāpavada personas mājvietā, deklarētajā dzīvesvietā vai kompetentās iestādei nozīmētā vietā.

Izņēmumi no karantīnas prasībām:

 • uzrādot Covid-19 vakcinācijas sertifikātu;
 • uzturoties Rumānijā mazāk nekā trīs dienas (72 stundas), ja tiek uzrādīts negatīvs RT-PĶR testa rezultāts, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms iecļošanas Rumānijā. Ja personas trīs dienu laikā (72 stundas) neizbrauc no Rumānijas, jāievēro 14 dienu karantīnas prasības, sākot ar ceturto dienu pēc ieceļošanas valstī;
 • pagājušas vismaz 14 dienas, bet ne vairāk kā 180 dienas kopš Covid-19 pārslimošanas;
 • tranzīts ja persona izbrauc no Rumāniju 24 stundu laikā no ieceļošanas Rumānijā brīža;
 • pārrobežu darba ņēmēji, kuri ieceļo Rumānijā no Ungārijas, Bulgārijas, Serbijas, Ukrainas vai Moldovas Republikas.

Aktuālā informācija par transportlīdzekļu plūsmu robežšķērsošanas punktos pieejama šeit.

Rumānijas atbildīgās iestādes publicējušas interaktīvu tranzīta koridoru, degvielas uzpildes staciju un atpūtas vietu karti.

2020. gada 14. maijā zaudē spēku braukšanas ierobežojumu atbrīvojumi, tādejādi, sākot ar 15. maiju, transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 7,5 tonnām, uz valsts autoceļiem jāievēro valsts noteiktie braukšanas ierobežojumi brīvdienās un valsts svētku dienās.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. No 2020. gada 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Rumānijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 13.08.2021.

Serbija: visiem ārvalstu pilsoņiem pirms ieceļošanas Serbijā jāuzrāda:

 • negatīvs Covid-19 tests, veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ceļojuma. Testu nevar veikt pēc ieceļošanas vai
 • Serbijā atzīts Covid-19 vakcinācijas sertifikāts vai
 • Serbijā atzīts Covdi-19 pārslimošanas apliecinājums.

Serbijas pilsoņi un personas ar uzturēšanās atļaujām var izvēlēties uzrādīt testu vai pavadīt 10 dienas pašizolācijā. Personām, kuras dodas pašizolācijā, jāreģistrējas vietnē http://www.e-zdravlje.gov.rs.

Izņēmumi:

 • Serbijas pilsoņi vai ārvalstnieki ar uzturēšanās atļaujām Serbijā, kas saņēmuši pilnu vakcināciju (divas vakcīnas) pret Covid-19 (AstraZeneca gadījumā pirmo vakcīnu), un var to apliecināt ar vakcinācijas sertifikātu. Vakcinēti ceļotāji no Apvienotās Karalistes pagaidām no negatīva Covid-19 testa prasības nav atbrīvoti;
 • ieceļotāji no Albānijas. Bosnijas un Hercegovinas, Bulgārijas, Ungārijas, Melnkalnes un Ziemeļmaķedonijas;
 • personas, kuras šķērso Serbiju tranzītā (līdz 12 stundām);
 • starptautisko pārvadājumu apkalpe;
 • lidmašīnu apkalpes locekļi;
 • bērni, kuri jaunāki par 12 gadiem un kuru vecāki / pilnvarotās personas izpildījuši ieceļošanas prasības;
 • diplomātisko pārstāvniecību un starptautisko organizāciju darbinieki.  

Sabiedriskās vietās jāievēro distancēšanās. Sejas aizsargmaskas lietošana sabiedriskās vietās ir obligāta gan slēgtās telpās, gan ārā, ja nav iespējams nodrošināt distanci. Katrā pilsētā ierobežojumi var atšķirties un strauji mainīties atkarībā no saslimšanas rādītājiem. Par noteikumu neievērošanu var tikt piemērots naudas sods vai apcietinājums.

Starptautiski kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Aktuālā informācija pieejama oficiālajā valdības mājaslapā.

 

Papildināts 06.08.2021.

Slovākija: nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādējādi Slovākijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma.

Pirms ieceļošanas Slovākijā vai ne vēlāk kā robežas šķērsošanas brīdī personai jāreģistrējas tīmekļa vietnē http://korona.gov.sk/ehranica.

Visām personām, kuras ieceļo caur lidostu, obligāti jāaizpilda arī reģistrācijas anketa, kas atrodama šeit.

Kopš 2021. gada 9. jūlija no karantīnas un negatīva testa rezultāta uzrādīšanas prasības atbrīvoti tikai ieceļotāji, kuri pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu. Tiek uzskatīts, ka pilns vakcinācijas kurss ir pabeigts, ja:

 • pagājušas vismaz 14 dienas, bet ne vairāk kā viens gads kopš otrās vakcīnas devas saņemšanas (vakcīnām, kam paredzētas divas devas);
 • pagājusi vismaz 21 diena, bet ne vairāk kā viens gads kopš vienas vakcīnas devas saņemšanas (vakcīnām, kam paredzēta tikai viena deva);
 • pagājušas vismaz 14 dienas, bet ne vairāk kā viens gads kopš pirmās vakcīnas devas saņemšanas, ja pirmā deva saņemta 180 dienu laikā kopš Covid-19 pārslimošanas.

Lai pilnībā vakcinētas personas ieceļotu Slovākijas Republikā, ir jāuzrāda ES digitālais Covid-19 sertifikāts (EU Digital COVID Certificate) vai nacionālais vakcinācijas sertifikāts slovāku, čehu vai angļu valodā.

Vakcinētām personām reģistrācija vietnē http://korona.gov.sk/ehranica ir spēkā sešus mēnešus un šajā laika posmā tā nav jāatkārto katru reizi, šķērsojot Slovākijas robežu.

Uz nevakcinētiem bērniem līdz 12 gadu vecumam attiecas tādi paši karantīnas nosacījumi, kādi ir spēkā viņu vecākiem.

Līdz 9. augustam karantīnu atļauts neievērot arī 12 līdz 18 gadus vecām personām, ja no karantīnas prasības atbrīvotas arī visas citas personas, kas ar tām dzīvo vienā mājsaimniecībā.

Visiem citiem ieceļotājiem pēc ierašanās Slovākijā obligāti jāievēro 14 dienu karantīna, kuru var priekšlaicīgi pārtraukt ne ātrāk kā piektajā dienā, veicot PCR testu un saņemot negatīvu rezultātu.

Visām personām, kas ieceļo caur lidostu, obligāti jāaizpilda arī reģistrācijas anketa, kas atrodama šeit.

Vairāk informācijas par pašizolācijas nosacījumiem un izņēmumu grupām pieejams Slovākijas valdības mājaslapā.

Starptautiskos komercpārvadājumos iesaistītiem autovadītāji nav jāreģistrē ieceļošana valstī, kā arī nav jāievēro karantīnas prasības.

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādātāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 10. decembra. No 11. decembra, veicot kravu pārvadājumus, Slovēnijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Slovākijā nav noteiktas atkāpes no braukšanas ierobežojumiem brīvdienās un svētku dienās.

Valstī noteikta obligāta FFP-2 masku valkāšana sabiedriskajā transportā un publiskās vietās iekštelpās.

 

Papildināts 18.08.2021.

Slovēnija: Slovēnija nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādējādi Slovēnijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma.

Ceļojot no “sarkanā saraksta” valstīm, ieceļotājiem jāievēro 10 dienu pašizolācija. Ieceļojot no “oranžā saraksta” valstīm, ieceļotājiem jāievēro 10 dienu pašizolācija. Ieceļojot Slovēnijā jāuzrāda vienu no šiem dokumentiem:

 • negatīvu PCR Covid-19 testu, veiktu ES dalībvalstī, Šengenas līguma dalībvalstī, Slovēnijā  vai Slovēnijas veselības aizsardzības iestāžu atzītā laboratorijā ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas Slovēnijā;
 • negatīvu antigēna (RAT) Covid-19 testu, veiktu ES dalībvalstī, Šengenas līguma dalībvalstī, Slovēnijā  vai Slovēnijas veselības aizsardzības iestāžu atzītā laboratorijā ne agrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas Slovēnijā;
 • pozitīvu PCR testa rezultātu, kas ir vecāks par 10 dienām, bet nav vecāks par sešiem mēnešiem, vai medicīnisku izziņu par atveseļošanos no Covid-19, ja kopš simptomu sākuma nav pagājuši vairāk nekā seši mēneši;
 • trešo valstu izniegts Covid-19 sertifikāts papīra vai digitālā formā ar QR kodu, kas izdots kompetentā trešo valstu iestādē, ja tas satur to pašu informāciju, ko ES digitālais Covid-19 sertifikāts un ir angļu valodā;
 • sertifikātu par vakcināciju pret Covid-19, kas apliecina, ka:
  • ir pagājušas vismaz septiņas dienas kopš BioNTech / Pfizer otrās Comirnaty vakcīnas devas;
  • ir pagājušas vismaz 14 dienas kopš Moderna otrās Covid-19 vakcīnas devas;
  • ir pagājušas vismaz 21 diena kopš AstraZeneca pirmās Vaxzevria devas (vakcīna Covid-19);
  • ir pagājušas vismaz 14 dienas kopš Johnson & Johnson / Janssen-Cilag Covid-19 vakcīnas Janssen devas;
  • ir pagājušas vismaz 21 diena kopš Indijas Seruma institūta / AstraZeneca pirmās Covishield vakcīnas devas;
  • ir pagājušas vismaz 14 dienas kopš Krievijas Gamalejas Nacionālā epidemioloģijas un mikrobioloģijas centra otrās vakcīnas Sputnik V devas;
  • ir pagājušas vismaz 14 dienas kopš Sinovac Biotech otrās CoronaVac vakcīnas devas;
  • ir pagājušas vismaz 14 dienas kopš Sinopharm otrās Covid-19 vakcīnas devas;
 • sertifikāts par vakcināciju pret Covid-19 personai, kas atveseļojusies no Covid-19, kas apliecina, ka:
  • persona ir saņēmusi vismaz vienu augstāk minēto vakcīnu devu;
  • persona ir atveseļojusies no Covid-19 (pozitīvs PCR tests, kas nav vecāks par astoņiem mēnešiem vai medicīnisku izziņu, kas apliecina, ka persona ir atveseļojusies no Covid-19).

Ja persona nevar uzrādīt kādu no augstāk minētajiem dokumentiem, ieceļojot Slovēnijā, jāievēro 10 dienu pašizolācija. Ja ieceļotājs nav Slovēnijas rezidents un nevar pierādīt, ka viņam ir nodrošināta apmešanās vieta, kur ievērot pašizolācijas periodu, iebraukšana valstī var tikt liegta.

Bērniem, jaunākiem par 15 gadiem, ja ceļo kopā ar vecākiem / aizbildņiem, nav nepieciešams uzrādīt negatīvu Covid-19 testu un ievērot pašizolāciju, ja vecāki / aizbildņi var uzrādīt ES digitālo Covid-19 sertifikātu, negatīvu PCR testu / ātro antigēnu testu, vakcinācijas sertifikātu vai medicīnas iestādes izziņu par Covid-19 pārslimošanu.

Ar detalizētu informāciju par aktuālajiem ierobežojumiem un pašizolācijas ievērošanas izņēmumiem aicinām iepazīties šeit.

Sejas aizsargmasku lietošana ir obligāta visās publiskās zonās, gan iekštelpās, gan ārpus telpām.

Līdz 2021. gada 22. augustam (ieskaitot) personām atļauts 12 stundu laikā šķērsot Slovēniju tranzītā, neuzrādot negatīvu testa rezultātu, vakcinācijas sertifikātu vai pārslimošanas sertifikātu. No 2021. gada 23. augusta tranzīts caur Slovēniju iespējams tikai uzrādot kādu no iepriekšminētajiem dokumentiem.

Sīkāka informācija pieejama Slovēnijas valdības mājaslapā https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/measures-to-contain-the-spread-of-covid-19-infections/.

Prasības starptautiskos komercpārvadājumos iesaistītiem autovadītājiem

2021. gada 16. augustā Slovēnijā stājas spēkā kārtība, nosakot, ka autovadītājiem, kuri uzturēsies Slovēnijā ilgāk kā 12 stundas pirms iebraukšanas valstī jāuzrāda:

 • negatīvs Covid-19 testa rezultātu, kas nav vecāks par 72 stundām vai
 • negatīvu antigēna (RAT) Covid-19 testu, kas nav vecāks par 48 stundām vai
 • pozitīvu PCR testa rezultātu, kas ir vecāks par 10 dienām, bet nav vecāks par sešiem mēnešiem, vai medicīnisku izziņu par atveseļošanos no Covid-19, ja kopš simptomu sākuma nav pagājuši vairāk nekā seši mēneši vai
 • sertifikātu par vakcināciju pret Covid-19, kas apliecina, ka:
  • ir pagājušas vismaz septiņas dienas kopš BioNTech / Pfizer otrās Comirnaty vakcīnas devas;
  • ir pagājušas vismaz 14 dienas kopš Moderna otrās Covid-19 vakcīnas devas;
  • ir pagājušas vismaz 21 diena kopš AstraZeneca pirmās Vaxzevria devas (vakcīna Covid-19);
  • ir pagājušas vismaz 14 dienas kopš Johnson & Johnson / Janssen-Cilag Covid-19 vakcīnas Janssen devas;
  • ir pagājušas vismaz 21 diena kopš Indijas Seruma institūta / AstraZeneca pirmās Covishield vakcīnas devas;
  • ir pagājušas vismaz 14 dienas kopš Krievijas Gamalejas Nacionālā epidemioloģijas un mikrobioloģijas centra otrās vakcīnas Sputnik V devas;
  • ir pagājušas vismaz 14 dienas kopš Sinovac Biotech otrās CoronaVac vakcīnas devas;
  • ir pagājušas vismaz 14 dienas kopš Sinopharm otrās Covid-19 vakcīnas devas. 

Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādātāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešu, angļu un citās valodās.

Ja autopārvadājumos iesaistītā personā nevar uzrādīt kādu no iepriekšminētajiem dokumentiem, personai jāievēro pašizolācijas nosacījumi.

Sīkāka informācija pieejama šeit: https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/104670-transit-trough-slovenia-on-way-to-another-country-allowed-within-12-hours-from-entering-clarification un https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2426/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19 un  https://www.gov.si/novice/2021-07-14-do-15-avgusta-2021-se-za-tranzit-in-mednarodni-transport-ne-zahteva-pogoj-pct/.

Konvoji: sākot ar 2020. gada 18. aprīli, Slovēnijā tek atceltas kravu transportlīdzekļu konvojēšanas prasības.

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. No 1. jūnija, veicot kravu pārvadājumus, Slovēnijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

 

Papildināts 06.08.2021.

Somija: nav pievienojusies ES “luksoforu gaismu” sistēmai, tādējādi Somijā ieviesta nacionālā klasifikācijas sistēma.

No 2021. gada 26.  jūlija ieceļot Somijā bez ierobežojumiem var:

 • ar vakcinācijas sertifikātu (kopš pēdējās vakcīnas devas pagājušas vismaz divas nedēļas) vai dokumentu, kas apliecina, ka persona ir pārslimojusi Covid-19 pēdējo sešu mēnešu laikā (derīgs 11 līdz 180 dienas kopš saslimšanas sākuma);
 • ar apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testu vai pirmās Covid-19 vakcīnas saņemšanu vismaz 14 dienas pirms ierašanās. Šajos gadījumos personai jāievēro pašizolācija un jāveic Covid-19 tests trīs līdz piecas dienas pēc ierašanās Somijā;
 • kravas transporta un loģistikas personāls norīkojumu laikā u.c.;
 • ja ieceļotājs nevarēs uzrādīt nevienu no minētajiem dokumentiem, jāveic Covid-19 tests uzreiz pēc ierašanās, kā arī nākamais tests pēc trīs līdz piecām dienām.

Pienākums uzrādīt vakcinācijas, pārslimošanas apliecinājumus vai Covid-19 testu neattiecas uz ieceļotājiem, kas dzimuši 2006. gadā vai vēlāk un uz ieceļotājiem no valstīm vai reģioniem, kuros inficēšanās risks ir zems (mazāk par 10 gadījumiem uz 100 000).

Ja nepieciešams veikt Covid-19 testu, ceļojot uz Latviju no Somijas, jāņem vērā, ka to veic privātās medicīnas iestādes. Testa cena no 190 līdz 240 eiro.

Somijas atbildīgā iestāde ir rekomendējusi visiem pasažieru pārvadātājiem pieprasīt visām personām, kuras ceļo uz Somiju, negatīva Covid-19 testa rezultātu (PCR vai antigēna, kas veikts ne vairāk kā 72 stundas pirms ierašanās Somijā); dokumentu, kas apliecina, ka persona ir pārslimojusi Covid-19 pēdējo sešu mēnešu laikā vai vakcinācijas sertifikātu.

Tranzīts caur Somiju

Latvijas valstspiederīgie var atgriezties Latvijā tranzītā caur Somiju. Tranzīta ceļotājiem jāuzrāda dokumenti, kas apliecina nodomu atgriezties Latvijā: personu apliecinošs dokuments un lidmašīnas vai prāmja biļete tālākceļam. Tranzīta ceļotājiem Somija jāšķērso pēc iespējas īsā laikā ar pēc iespējas mazāk pieturvietām.  Lidojot tranzītā caur Somiju, starp avioreisiem jāpaliek lidostas tranzīta zonā.      

Plašāka informācija par robežšķērsošanu atrodama Somijas Robežsardzes mājaslapā: https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic

Plašāka informācija par veselības drošības pasākumiem atrodama Somijas Veselības un labklājības institūta mājaslapā: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic.

Citi ierobežojumi Somijā ir reģionāli, balstoties uz Covid-19 izplatības rādītājiem, piemēram, ierobežojumi Helsinkos: https://www.hel.fi/helsinki/coronavirus-en/information/recommendations-and-restrictions-effective

ES mērogā darbojas nacionālā mobilā lietotne brīdinājumiem par saskarsmi ar inficētajiem “Koronavilkku”.

Aicinām sekot līdzi Somijas atbildīgo iestāžu norādījumiem par preventīvajiem pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā.

Aktuālā Somijas iestāžu informācija par Covid-19 ir atrodama šeit:

https://vnk.fi/en/frontpage  (Premjerministres birojs)

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic    (Somijas Veselības un labklājības institūts)

https://www.finavia.fi/en/airports/helsinki-airport (Helsinki-Vantā lidosta)

https://www.raja.fi/en (Somijas Robežsardze)

https://www.hel.fi/helsinki/en (Helsinku pilsētas mājaslapa)

https://www.poliisi.fi/coronavirus_info (Policija)

Atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiek pagarinātas pēc 2020. gada 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Somijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

Ieviestas atsevišķas atkāpes no bīstamo kravu pārvadājumu noteikumiem (ADR). Informācijas apkopojums pieejams Apvienoto Nāciju mājaslapā.

 

Papildināts 26.08.2021.

Spānija: no 2021. gada 7. jūnija Spānija atvieglo ieceļošanas noteikumus valstī.

Ieceļojot Spānijā (ne ātrāk kā 48 stundas pirms iebraukšanas), Spānijas Veselības ministrijas mājaslapā www.spth.gob.es jāaizpilda elektroniski “Veselības pārbaudes veidlapa” vai jāreģistrējas izmantojot mobilo aplikāciju  Android vai iOs ierīcēs (jānorāda vārds, uzvārds, apmeklētās valstis, kontaktinformācija, saskarsme ar Covid-19). Pēc anketas aizpildīšanas anketa persona saņem apstiprinājuma QR koda formā, kas jāuzrāda lidostu veselības kontroles punktos lidostās un ostās. Anketa ir jāpilda par katru personu, t.sk. bērniem.

Ieceļojot no riska valstīm (saraksts tiek atjaunots katru nedēļu, atrodams veselības ministrijas mājaslapā https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm ), ir jāuzrāda viens no sertifikātiem / dokumentiem par:

 • vakcināciju (ja persona ir saņēmusi pilnu vakcināciju);

Ar vakcinācijas sertifikātu Spānijā var ieceļot, ja pilna vakcinācija ir veikta vismaz 14 dienas pirms ceļošanas. Par ieceļošanai derīgām vakcīnām tiek uzskatītas Eiropas Zāļu aģentūras un Pasaules Veselības organizācijas autorizētās vakcīnas: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm un Sinovac-Coronavac.

Vakcinācijas sertifikātā jāietver šāda informācija: vārds un uzvārds; vakcinācijas datums, norādot pēdējās devas datumu; vakcīnas nosaukums; ievadīto devu skaits / pilna vakcīna; sertifikāta izdevēja valsts; sertifikāta izdevējiestādes identifikācija.

 • sertifikātu par izslimotu Covid-19 (ja persona ir izslimojusi Covid-19);

Ārstniecības iestādes zīme / sertifikāts, ko izsniegusi Valsts iestāde vai medicīnas centrs, skaitās derīgas vismaz 11 dienas pēc pirmā nukleīnskābju amplifikācijas testa (NAAT) veikšanas, kurā uzrādās pozitīvs rezultāts. Zīme / sertifikāts derīgs 180 dienas kopš pirmā pozitīvā rezultāta uzrādīšanas.

Sertifikātā jāietver šāda informācija: vārds un uzvārds; pirmā pozitīvā SARS-CoV-2 diagnostikas testa paraugu ņemšanas datums; veiktā NAAT testa veids un veikšanas datums; sertifikāta izdevējvalsts.

 • diagnostikas testu (PCR) veikšanas sertifikāts.

Gadījumos, kad persona nav vakcinēta un slimība nav izslimota, ir jāuzrāda negatīvs PCR Covid-19 tests, kas veikts ne ātrāk kā 48 stundas pirms ceļošanas. No testa prasības ir atbrīvoti bērni, jaunāki par 12 gadiem.

Šobrīd par ieceļošanai derīgiem testiem tiek akceptēti divu veidu Antigēnu noteikšanas testi, kas iekļauti Eiropas Komisijas Covid-19 ātro antigēnu noteikšanas testu kopējā sarakstā, pamatojoties uz Padomes Ieteikumu 2021/C 24/01:

 • Rapid Antigen tests – ātrie antigēna testi;
 • PCR tests.

Diagnostikas testa sertifikātā jāietver vismaz šāda informācija: vārds un uzvārds; paraugu ņemšanas datums; veiktā testa veids; izdevēja valsts; rezultāts.

Seroloģiskie testi ieceļošanai Spānijā nav derīgi.

Citi ierobežojumi valstī:

 • Spānijā obligāta prasība ir sejas un deguna aizsegu lietošana visur – sabiedriskajā transportā, visās slēgtajās telpās un uz ielas. Maskas ir obligātas no sešu gadu vecuma. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā var tikt piemērots 100 eiro naudas sods. Visā Spānijā jāievēro drošas distancēšanās nosacījumi – divi metri. Sākot ar 2021. gada 26. jūnija Spānijā tiek atcelta sejas un deguna aizsegu lietošanas prasību ārpusē. Maksu lietošanas prasība saglabājas slēgtās telpās, t.sk. sabiedriskajā transportā (sakot no sešu gadu vecuma). Noteikumu neievērošanas gadījumā var tikt piemērots 100 eiro naudas sods. Visā Spānijā jāievēro drošas distancēšanās nosacījumi – divi metri;
 • visā valstī ir atcelts starpreģionu pārvietošanās ierobežojums. Šobrīd par ierobežojumu nepieciešamību lemj autonomo reģionu vadības (kopā 17). Atkarībā no slimības izplatības katrā autonomajā reģionā var tikt noteikti dažādi ierobežojumi, līdz ar to nav vienotu noteikumu visā valstī un, pārvietojoties starp reģioniem, ir jāseko līdzi vietējiem noteiktajiem ierobežojumiem;
 • lielākajā daļā reģionu komandantstunda ir atcelta, taču tā var tikt piemērota autonomo reģionu pašvaldībās, kur saslimšanas risks ir ļoti augsts. Komandantstunda no plkst.00.00 līdz 6.00 šobrīd ir spēkā Valensijā;
 • ja personas ir ieceļojusi no augsta riska trešajām valstīm, inficējusies vai bijusi kontaktā ar Covid-19 slimnieku, Spānijas Veselības ministrija ir noteikusi pašizolācijas ilgumu – 10 dienas.

Starptautiski kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

2020. gada 30. martā Spānijas transporta ministrija publicēja tūristiem atvērto atpūtas vietu sarakstu, kuras turpina darbību. Autovadītāji, kuri nodarbojas ar pasažieru un kravu pārvadājumiem, tiek aicināti izmantot atvērto atpūtas vietu sniegtos pakalpojumus. Interaktīvu atpūtas vietu karti skatīt šeit.

Valdība nodrošina mājaslapu ar informāciju par ēdināšanas vietām, autostāvvietām un apkalpošanas stacijām, kas pieejamas kravu transportlīdzekļiem un to ekipāžai.

 

Papildināts 17.09.2021.

Šveice: valstis pēc to saslimstības rādītājiem tiek iedalītas “augsta saslimstības riska” un “zema saslimstības riska” valstīs. Sarakstu uztur un regulāri atjauno Šveices Sabiedrības veselības federālais birojs. Ja persona pēdējo 10 dienu laikā uzturējusies kādā no augsta riska valstīm un ir vakcinēta vai izslimojusi Covid-19, ieceļot iespējams bez ierobežojumiem (t.i, neievērojot pašizolāciju un neuzrādot negatīvu Covid-19 testa rezultātu).

Vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas pēc uzturēšanās augsta riska valstīs var atgriezties Šveicē bez ierobežojumiem.

Nevakcinētām personām, atgriežoties no augsta riska valstīm, jāveic e-reģistrācija (https://swissplf.admin.ch/home), jāuzrāda negatīvs tests un jādodas pašizolācijā. Tāpat nevakcinētām personām, atgriežoties no ārvalstīm, kas nav iekļautas augsta riska zonā, ir jāievēro šādi nosacījumi:

 • ierodoties valstī ar automašīnu nav ierobežojumi;
 • ierodoties valstī ar autobusu, vilcienu vai kuģi ir jāveic e-reģistrācija;
 • ierodoties ar lidmašīnu papildus reģistrācijai ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests.

Testu nav jāveic bērniem jaunākiem par 12 gadiem.

Vakcinācijas sertifikāts derīgs:

 • divu devu vakcīnām (Comirnaty®, Covid-19 vakcīna Moderna, AstraZeneca, Sinopharm BIBP, Sinovac, Covishield): sākot ar otrās devas saņemšanas dienu;
 • no 22. dienas pēc vienas devas vakcīnas (Janssen) saņemšanas;
 • personām ar iepriekš apstiprinātu Sars-CoV-2 infekciju: sākot ar pirmās vakcīnas devas saņemšanas dienu.

Detalizētāka informācija par ieceļošanu Šveicē pieejama Šveices Sabiedrības veselības federālā biroja mājaslapā.

Karantīnas un negatīva Covid-19 testa rezultāta uzrādīšanas prasības netiek attiecinātas uz personālu, kas iesaistīts starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumos neatkarīgi no valsts, no kuras persona iebrauc Šveicē.

Izņēmums neattiecas uz autobusu vai mikroautobusu pasažieriem.

Pilns izņēmumu saraksts pieejams https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/496/de#art_4.

Rīkojums par pasākumiem koronavīrusa (Covid-19) apkarošanai starptautiskajos pasažieru pārvadājumos pieejams: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/61/en.

Atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem pieejamas šeit: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html#1668147653.

 

Papildināts 26.08.2021.

Tadžikistāna: visiem ieceļotājiem (arī tranzīta pasažieriem) jāuzrāda negatīvs Covid-19 PCR tests, veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas. Tāpat tiek veikta veselības pārbaude un atkārtots Covid-19 tests pēc ieceļošanas. Pašizolācija jāievēro ne mazāk kā trīs dienas. Valstī obligāta prasība ir sejas aizsargmasku valkāšana visās publiskajās vietās un iestādēs, arī transportlīdzekļos.

Valdība izdevusi pagaidu kārtību, kādā tiek veikti starptautiskie kravu pārvadājumi Covid-19 izplatības laikā. Pagaidu rīkojuma neoficiālais tulkojums krievu valodā pieejams šeit.

Pagaidu kārtībā atrunātas prasības ārvalstīs reģistrētu starptautiskus kravu pārvadājumus veicošu transportlīdzekļu iebraukšanai, izbraukšanai un tranzīta pārvadājumiem Tadžikistānas teritorijā.

Pagaidu kārtība paredz, ka ārvalstīs reģistrēts pārvadātājs:

 • ar transportlīdzekli var iebraukt Tadžikistānas teritorijā līdz tuvākajam pierobežas terminālim vai muitas kontroles zonā, kas atrodas robežkontroles punktā;
 • piekabi/puspiekabi var nodot Tadžikistānas pārvadātājam, kas noslēdz pārvadājuma operāciju un atgriež piekabi/puspiekabi pierobežas terminālī vai muitas kontroles zonā;
 • var veikt kravas pārkraušanu uz Tadžikistānā reģistrēta pārvadātāja transportlīdzekli;
 • tiek eskortēts, ja tiek veikts tranzīta pārvadājums cauri Tadžikistānai.

Pagaidu kārtību apstiprinājušas Tadzikistānas Transporta, Veselības un sociālo lietu, Iekšlietu ministrija, muita, kā arī Nacionālās drošības komiteja, sīkāk: http://www.abbat.tj/news/972.

Pierobežas termināļos un muitas kontroles zonās pieejamas viesnīcas, ēdināšanas pakalpojumi, kā arī sanitārie mezgli.

Sīkāka informācija pieejama Tadžikistānas starptautisko autopārvadātāju asociācijas mājaslapā un Tadžikistānas ārlietu ministrijas mājaslapā.

Sauszemes robeža ar Uzbekistānu, Kirgizstānu, Ķīnu un Afganistānu ir slēgta. Daži robežšķērsošanas punkti ar Uzbekistānu, Kirgizstānu un Ķīnu ir atvērti kravu pārvadājumiem.

No 2020. gada 30. aprīļa kravu pārvadājumiem atvērts Karasu–Kulma robežkontroles punkts uz Ķīnas–Tadžikistānas robežas. Uz robežas tiek veikta kravu pārkraušana. Transportlīdzekļu vadītāji, kuri nav Ķīnas pilsoņi, nedrīkst izkāpt no transportlīdzekļa kabīnes. Robežkontroles punkta abās pusēs tiek nodrošināta bezkontakta pārbaudes.

2020. gada 9. jūnijā Tadžikistānas transporta ministrija veica grozījumus (neoficiāls tulkojums angļu valodā) noteikumos, kas reglamentē starptautiskus pārvadājumus Covid-19 paendēmijas laikā. Grozījumi ietver sekojošas prasības:

 • ja autovadītājam ir pierādījumi, ka Covid-19 testa rezultāti ir negatīvi, atļauta iebraukšana Tadžikistāna uz periodu līdz piecām dienām;
 • ja autovadītājs nevar uzrādīt šādus pierādījumus, kompetentās iestādes uz robežas veiks Covid-19 testu. Līdz brīdim, kad būs zināmi testa rezultāti, autovadītājs tiks ievietots karantīnā. Ja tests ir negatīvs, autovadītājs var brīvi iekļūt valstī un doties uz galamērķi;
 • no termināļa pakalpojumu maksājumiem atbrīvoti transportlīdzekļi, kas importē humānās palīdzības aprīkojumu. Pārvadājumuma atbilstību atbrīvojumam pamato ar pavadzīmi.

Galvenā robežšķērsošanas vieta starp Afganistānu un Tadžikistānu – Šerhana bandāra (osta) kopš 2021. gada 22. jūnija (atrodas Taliban kontrolē). Autopārvadātāji tiek aicināti izvairīties no transporta operācijām šajā robežas šķērsošanas vietā.

Ierobežota satiksmes plūsma uz Kirgizstānas un Tadžikistānas robežas. Slēgti šādi robežšķērsošanas punkti:

 • КызылБель;
 • Кулундуавтодорожный;
 • Кайрагачавтодорожный;
 • КызылБельавтодорожный;
 • Бордобоавтодорожиый;
 • Карамыкавтодорожный.

 

Papildināts 03.09.2021.

Turcija: no 2021. gada 1. jūnija visiem ieceļotājiem no Latvijas jāuzrāda viens no uzskaitītajiem dokumentiem:

 • negatīvs Covid-19 PCR tests, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas;
 • Covid-19 antigēnu tests, kas veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas;
 • personai nav jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests un nav jāievēro karantīna, ja tā var uzrādīt oficiālu apliecinājumu par pilna vakcinācijas kursa pret Covid-19 pabeigšanu vismaz 14 dienas pirms ieceļošanas Turcijā, vai apliecinājumu, ka pēdējo sešu mēnešu laikā ir izslimojusi ar Covid-19 un izveseļojusies.

Turcijas pilsoņiem un ārvalstniekiem ir tiesības ierasties Turcijā izmantojot sauszemes transporta, gaisa vai jūras pasažieru ceļus.

No 2021. gada 1. augusta visiem, kuri pēdējo 14 dienu laikā ir atradušies Afganistānā, Bangladešā, Dienvidāfrikā, Indijā, Nepālā, Pakistānā un Šrilankā vai arī ieceļo Turcijā no šīm valstīm, ir noteikta karantīna, kuras laikā jāuzturas vienā no Turcijas Republikas iestāžu noteiktajām karantīnas viesnīcām, izmaksas sedzot persona pašai.

No 2021. gada 15. marta 72 stundas pirms ieceļošanas Turcijā obligāti ir jāaizpilda ieceļošanas apliecinājums "Traveller Entry Form" tīmekļa vietnē https://register.health.gov.tr/. Aviokompānijas pirms iekāpšanas lidmašīnā veiks pārbaudi. Personai ir jāspēj uzrādīt aizpildītu apliecinājumu telefonā vai izprintētu uz lapas.

Ceļošana Turcijas Republikas iekšienē iespējama tikai ar HES kodu (iegūstams tikai ar Turcijas SIM kartēm vai lejuplādējot HES mobilo aplikāciju): https://www.turkishairlines.com/en-tr/announcements/coronavirus-outbreak/hes-code/. Balstoties uz Turcijas iekšējiem noteikumiem, lai iekļūtu valsts iestādēs, skolās un tādās sabiedriskajās vietās kā iepirkšanās centri, restorāni, kafejnīcas, bibliotēkas, sporta centri, kāzu svinību vietas, skaistumkopšanas saloni, masāžu saloni un spēļu zāles, var tikt prasīts uzrādīt HES kodu.

Personu ieceļošana no Bangladešas, Brazīlijas, Dienvidāfrikas, Indijas, Nepālas un Šrilankas no 2021. gada 1. jūlija Turcijā liegta. Personas, kuras ceļo no citas valsts, taču pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas augstāk minētās valstis, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 PCR tests, veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas Turcijā, un jāuzturas 14 dienu karantīnā valdības norādītajā apmešanās vietā.

Personām, kuras ieceļo Turcijā no Afganistānas un Pakistānas vai pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas šīs valstis, tiks piemērota 10 dienu karantīna. Ja Covid-19 PCR tests veikts karantīnas septītajā dienā uzrādīs negatīvu rezultātu, karantīna tiks pārtraukta. Ja testa rezultāts būs pozitīvs, Turcijas Veselības ministrija rīkosies saskaņā ar Covid-19 ierobežošanas vadlīnijām.

Personām, kuras ieceļo no Lielbritānijas, Irānas, Ēģiptes un Singapūras, jāuzrāda negatīvs Covid-19 PCR tests, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas  pirms ieceļošanas Turcijā.

Visiem ieceļotājiem, kuri atradīsies karantīnā būs jāaizpilda reģistrācijas anketa un šie dati tiks uzglabāti 30 dienas.

Lidmašīnu, kuģu apkalpes locekļi un kravu pārvadājumu automašīnu šoferi, kā arī tranzīta un transfēra pasažieri ir atbrīvoti no negatīva Covid-19 testa un karantīnas prasībām.

Visā valstī ir ieviesta obligāta prasība lietot sejas maskas publiskās vietās, tai skaitā  sabiedriskajā transportā, tirdzniecības vietās, restorānos un uz ielas.

2021. gada 1. martā Turcijas valdība paziņoja par četru zonu sistēmas ieviešanu Turcijā, kas nosaka Covid-19 ierobežojošos mērus katrā no zonām. Turcijas provinces tagad ir iedalītas četrās riska grupās: zema (zilā krāsa), vidēja (dzeltena krāsa), augsta (oranža krāsa) un ļoti augsta (sarkana krāsa). Iedalījums balstīts uz inficēto un vakcinēto cilvēku skaitu. Lai redzētu Turcijas iedalījumu četra riska zonās, lūgums skatīt šeit: https://covid19.saglik.gov.tr/;

Saskaņā ar Turcijas Tirdzniecības ministrijas sniegto informāciju RSSS virtuālās rezervēšanas pieteikumu sistēmas ieviešana tiek atlikta līdz 2020. gada beigām.

 • Rindu numuru rezervēšana sistēmā darbība tika pārtraukta 2020. gada 15. oktobrī plkst.20.00.
 • Sākot no 19. oktobra plkst.8.00, tieks izmantota iepriekšējā rindu sistēmas shēma.

RSSS virtuālā rezervācijas pieteikumu sistēma pakāpeniski tiks ieviesta līdz 2020. gada beigām.

Iepriekš ziņojām, ka 2020. gada 16. septembrī uz Turcijas un Bulgārijas robežas (Kapıkule robežšķērsošanas punktā) ieviesta obligātā elektroniskās deklarēšanās sistēma.

Visiem kravas transportlīdzekļiem, kas izbrauc no Turcijas muitas teritorijas, izmantojot Kapıkule robežšķērsošanas punktu, ir jāpiesaka rindas numurs, izmantojot elektronisko RSSS virtuālās rezervācijas sistēmu.

Lietoti iespējams nolādēt šeit.

Informatīvs materiāls angļu valodā pieejams šeit un šeit.

Braukšanas ierobežojumi Stambulā kravas transportlīdzekļiem

Saskaņā ar Stambulas Transporta koordinācijas komitejas lēmumu no 2021. gada 1. jūnija kravas transportlīdzekļiem (N3/O3/O4), kas šķērso Stambulu tranzītā, aizliegts pārvietoties pa autoceļiem D100, TEM un to pievadceļiem.

Transportlīdzekļiem, kas šķērso Stambulu tranzītā, jāizmantos ziemeļu Marmaras autoceļš, savukārt tiem transportlīdzekļiem, kas Stambulu tranzītā šķērso no rietumiem, jāizmanto Silivri-Kınalı krustojums, no kura jānokļūst uz ziemeļu Marmaras autoceļa. Nobraukšanai no Marmaras autoceļa jāizmanto Pendik-Kurnaköy krustojums. Transportlīdzekļiem, kas Stambulu tranzītā šķēro virzienā no austrumiem, jāizmanto Pendik-Kurnaköy krustojums, nokļūstot uz ziemeļu Marmaras autoceļa.  Nobraukšanai no Marmaras autoceļa jāizmanto Silivri-Kınalı krustojums.

 

Papildināts 03.09.2021.

Turkmenistāna: Visi starptautiskie avioreisi uz un no valsts ir pārtraukti. Visas sauszemes robežas ir slēgtas. Arī starptautiskā jūras osta ir slēgta pasažieru pārvadājumiem. Ieceļošana Turkmenistānā atļauta tikai Turkmenistānas pilsoņiem, akreditētiem diplomātiem, pastāvīgi dzīvojošiem ārvalstniekiem un dažu starptautisku uzņēmumu un organizāciju darbiniekiem.

Valsti nav atļauts šķērsot tranzītā.

Ieceļojot no ārvalstīm, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 PCR tests. Tāpat ieceļojot ir jāveic atkārtots Covid-19 tests un, neatkarīgi no testa rezultāta, ir jāievēro 21 dienu pašizolācija valsts norādītā vietā. Vakcinētas personas var pašizolācijā pavadīt septiņas dienas savā uzturēšanās vietā.

Arī izceļojot no Turkmenistānas, jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas veikts 24 stundas pirms plānotā ceļojuma.

Drošības apsvērumu dēļ Aqina muitas punkts, kas atrodas robežšķērsošanas vietā starp Afganistānu un Turkmenistānu ir slēgta starptautiskam pārvadājumiem, kas teik veikti saskaņā ar TIR sistēmu un valsts tranzīta sistēmu (veidlapa T2).

Autopārvadātāji tiek aicināti izvairīties no iepriekšminētā robežšķērsošanas punkta izmantošanas.

Visiem TIR transporta operatoriem tiek lūgts izvairīties no TIR operācijām šajā robežšķērsošanas vietā.

2021. gada septembrī uz Turkmenistānas un uzbekistānas robežas darbībuatsāk Kunya–Urgench–Khojili un Dashoguz robežšķērsošanas punkti, savukārt eksporta, importa un tranzīta operācijas iespējams veikt izmantojot Shabat robežšķērsošanas punktu.

No 2020. gada 1. aprīļa ir ierobežota Turkmenistānas robežas šķērsošana ar kravu transportlīdzekļiem, kas veic starptautiskos kravu pārvadājumus, tai skaitā tranzīta pārvadājumus cauri Turkmenistānai. Kravu plūsma ir atļauta caur noteiktiem TRASECA un Lapis–Lazuli tranzīta koridoru muitas punktiem.

Iepriekš ziņojām, ka no 2020. gada 24. marta visus kravu pārvadājumus, kuri jāveic Turkmenistānas teritorijā pa autoceļiem, jānodod Turkmenistānas kravu pārvadātāju rīcībā, ja ārvalstīs reģistrētais pārvadātājs kravu ieved valstī, izmantojot robežkontroles punktu "Garabogaz" vai "Farap". Ārvalstu pārvadātāji var nodot kravu Turkmenistānas kravu pārvadātājam īpašās šim nolūkam paredzētās vietās uz valsts robežas. Kravas nodošanas procesā personīgais kontakts ir aizliegts.

No 24. marta visas kravas Turkmenbašas Starptautiskajā jūras ostā ārvalstu pilsoņi netiek ielaisti, tādējādi kravas var nosūtīt piekabēs vai puspiekabēs, tai skaitā tranzītam paredzētās kravas bez pavadošā personāla. Sīkāku informāciju angļu valodā par noteikumiem Turkenbashi ostā skatīt šeit.

Tranzīta koridoru efektīvai funkcionēšanai Turkmenistānas iestādes rosina izmantot kombinētos pārvadājumu veidus (jūras, sauszemes, gaiss). Turkmenistānas iestādes rosina preču pārvadājumus, tai skaitā tranzīta pārvadājumus, veikt, izmantojot konteinerus un dzelzceļa vagonus, aktīvi izmantojot kombinētos pārvadājumu veidus (gan jūras, gan sauszemes).

Jautājumiem, kas saistīti ar preču pārvadāšanu Turkmenistānā un tranzītu caur tās teritoriju, zvanīt uz sekojošiem numuriem:

Ashgabata: + 99365647471;

Baku: + 994502900301;

Taškenta: + 998712023210 / 998901297455.

Sīkāka informācija angļu un krievu valodā pieejama Turkmenistānas oficiālajā vēstulē.

 

Papildināts 06.08.2021.

Ukraina: No 2021. gada 24. marta visiem ārvalstniekiem un personām bez valstiskās piederības, ieceļojot Ukrainā, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 infekcijas molekulāri bioloģiskā PCR testa  rezultāts, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas Ukrainā, kā arī jābūt noformētai veselības apdrošināšanas polisei, kas sedz ārstēšanās izdevumus Covid-19 saslimšanas gadījumā. Apdrošināšanas kompānijai jābūt reģistrētai Ukrainā vai arī, ja reģistrēta citur, ar pārstāvniecību vai sadarbības partneri Ukrainā.

Tāpat, šķērsojot valsti tranzītā, jābūt noformētai šādai veselības apdrošināšanai.

Iebraucot Ukrainā jāuzrāda:

 • dokuments par veikto pilno vakcinācijas kursu;
 • PCR tests 72 stundas pirms ieceļošanas Ukrainā;
 • antigēna tests (SARS-CoV-2 (RAT)) 72 stundas pirms ieceļošanas Ukrainā.

No testa prasības atbrīvoti bērni jaunāki par 12 gadiem.

No minētajām ieceļošanas prasībām tiek atbrīvotas šādas ieceļotāju kategorijas:

 • pastāvīgi Ukrainā dzīvojoši ārvalstnieki ar uzturēšanās atļaujām;
 • bēgļi un patvēruma meklētāji;
 • Ukrainā akreditēto diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, oficiālo starptautisko pārstāvniecību darbinieki un viņu ģimenes locekļi, starptautisko vai humāno misiju vai organizāciju locekļi;
 • regulāru kravas un pasažieru pārvadājumu apkalpes locekļi;
 • NATO dalībvalstu bruņoto spēku instruktori, kuri piedalās apmācības programmās Ukrainas bruņotajiem spēkiem.

No 2021. gada 5. augusta visiem ieceļotājiem Ukrainā ir jāievēro 14 dienu pašizolācija, lietojot mobilo aplikāciju “Action”. Tās instalēšana un lietošana ir obligāta. https://visitukraine.today/#diya

No pašizolācijas prasības ir atbrīvoti:

 • personas līdz 18 gadu vecumam;
 • ārvalstu oficiālo delegāciju vadītāji un locekļi; starptautisko organizāciju darbinieki, kā arī personas, kuras tos pavada, un ierodas Ukrainā pēc Ukrainas Prezidenta, Ukrainas Verhovnas Radas, Ukrainas Ministru Kabineta, Ukrainas prezidenta administrācijas vai Ukrainas Ārlietu ministrijas ielūguma;
 • Ukrainā akreditēto diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, oficiālo starptautisko pārstāvniecību darbinieki un viņu ģimenes locekļi;
 • Eiropas Savienības kaimiņvalstu eksperti, kuri ieceļo Ukrainā, lai piedalītos FRONTEX sadarbības operācijās;
 • personas, kuru rīcībā ir dokuments par veiktu Covid-19 pilnu vakcinācijas kursu, un to apliecina starptautiski vai iekšzemes atzīts sertifikāts.

Informāciju par aktuāliem robežšķērsošanas punktiem lūdzam meklēt šeit: https://dpsu.gov.ua/en/checkpoints/. Noderīga informācija par ieceļošanu Ukrainā atrodama šeit.

Aktuālā informācija par Covid-19 izplatību Ukrainā ir atrodama Veselības Ministrijas mājaslapā. Ukrainas Veselības ministrija pieņēmusi lēmumu:

 • noteikt karantīnu personām, kurām noteikta Covid-19 diagnoze un kuras izvairās no ārstēšanas brīvprātīgā kārtībā;
 • noteikt obligātu medicīnisko apsekošanu personām, kurām ir Covid-19 simptomi vai kuras atradušās kontaktā ar personām, kurām noteikta Covid-19 diagnoze, ja šīs personas atsakās no apsekošanas brīvprātīgā kārtībā;
 • noteikt šādu personu obligātu hospitalizāciju.

Ukrainas varas iestādes valstis sadalījušas pēc to saslimstības rādītājiem “zaļās” un “sarkanās” zonas valstīs, detalizēts valstu saraksts šeit.

Robežšķērsošanas punktos tiek nodrošināta kravu pārvadājumu plūsma (ieskaitot tranzīta pārvadājumus). Autovadītājiem tiek mērīta temperatūra, kā arī pārvadātājiem jānodrošina autovadītāji ar medicīniskajiem cimdiem, sejas maskām un roku dezinfekcijas līdzekli.

Ukrainas valdība 2020. gada 15. aprīlī apstiprināja mehānismu, kas, pamatojoties uz savstarpības principiem, ļauj veikt ierobežojošus pasākumus pret tām valstīm, kuras ir noteikušas ierobežojumus attiecībā uz Ukrainu. Balstoties uz šo principu, Ukraina var piemērot attiecīgus ierobežojošus pasākumus pret to valstu kravu transportlīdzekļiem un to vadītājiem, kuras noteikuši robežas šķērsošanas ierobežojumus Ukrainas pārvadātājiem. To valstu transportlīdzekļiem un to vadītājiem, kuras nav ieviesušas ierobežojumus Ukrainas pārvadātājiem, var šķērsot Ukrainas valsts robežu

bez ierobežojumiem.

Informācija par vasaras perioda braukšanas ierobežojumiem pieejama šeit.

 

Papildināts 03.09.2021.

Ungārija: ir noteikts vispārējs aizliegums ārvalstnieku ieceļošanai. Šis aizliegums neattiecas uz:

 • personas, kuras var uzrādīt ES digitālo Covid-19 sertifikātu, kas apliecina, ka persona ir vai nu vakcinēta pret Covid-19, pārslimojusi to, vai ir saņēmusi negatīvu PCR Covid-19 testa rezultātu, kas nav vecāks par 72 stundām;
 • bērni jaunāki par 18 gadiem, ja ceļo kopā ar vecākiem / aizbildņiem, kuri var uzrādīt ES digitālo Covid-19 sertifikātu;
 • personām, kuras var uzrādīt negatīvu PCR testu, kas nav vecāks par 72 stundām no testa veikšanas brīža, un ir angļu vai ungāru valodā;
 • Ungārijas pilsoņu ģimenes locekļi neatkarīgi no to valstspiederības;
 • jebkura persona ar Ungārijas uzturēšanās atļauju, ieskaitot ģimenes locekļus, uzrādot attiecīgus dokumentus;
 • jebkura persona ar ilgtermiņa Ungārijas vīzu (ar uzturēšanos virs 90 dienām);
 • to valstu pilsoņi, ar kurām Ungārija ir noslēgusi divpusējo līgumu par savstarpēju vakcināciju atzīšanu (https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazas-a-vedettsegi-igazolvannyal);
 • personām, kuras ieceļo pa sauszemes robežu no Horvātijas, Austrijas, Rumānijas, Serbijas, Slovākijas un Slovēnijas, ja ieceļošanas mērķis nav tūrisms;
 • u.c. būtisku apsvērumu dēļ.

Ja ir pamatots ieceļošanas mērķis (darbs, medicīnisks, neatliekams privāts ceļojums, u.c) Ungārijas policijas mājaslapā jāiesniedz elektroniski pieprasījums ieceļošanai (https://ugyintezes.police.hu/en/meltanyossagi-kerelem). Papildus ieceļošanas mērķa norādīšanai, visiem pieprasījumiem jāpievieno oficiāli dokumenti.

Ieceļojot Ungārijā, jāievēro 10 dienu karantīna. Karantīnu var saīsināt, ja piecu dienu laikā tiek veikti divi PCR Covid-19 testi, kuri ir veikti vismaz ar 48 stundu starplaiku (pirmo testu var veikt ārpus Ungārijas un tests tiek uzskatīts par derīgu, ja tas ir veikts ES, Šengenas līguma dalībvalstīs, ASV, Kanādā un tas ir angļu vai ungāru valodā).

No karantīnas prasības atbrīvotas tās personas, kuras var uzrādīt ES digitālo Covid-19 sertifikātu un bērni jaunāki par 18 gadiem, kuri ceļo kopā ar vecākiem / aizbildņiem, kuri var uzrādīt ES digitālo Covid-19 sertifikātu.

Īpaši nosacījumi ar biznesu saistītiem braucieniem. Ungārijā var ieceļot bez ierobežojumiem, ja brauciens saistīts ar biznesu / darbu. Pirms ieceļošanas Ungārijā ir jāaizpilda apliecinājums par ieceļošanas mērķi. Pēc robežsardzes pieprasījuma jāspēj uzrādīt papildu pierādījumi, ka brauciens tiešām ir saistīts ar biznesu (sadarbības partnera uzaicinājuma vēstule, līgums, uzņēmuma dibināšanas dokumenti, u.c.).

Ir noteikti atsevišķi ieceļošanas noteikumi lielu starptautisku sporta un kultūras pasākumu apmeklētājiem. Ieceļot Ungārijā var ar pasākuma ieejas biļeti un negatīvu PCR Covid-19 testu.

Pilni ieceļošanas noteikumi šeit.

Jaunais regulējums neattiecas uz tranzīta kravu pārvadājumiem, kā arī, iebraucot valstī ar diplomātisko pasi.

Tranzītā drīkst ieceļot, ja veselības pārbaudē, kas tiek veikta, ieceļojot valstī, netiek konstatēti slimības simptomi, kā arī, ja iebraucot Šengenas zonā, ir apliecinājums par ieceļošanu galamērķa valstī. Tranzīta pasažieri nedrīkst novirzīties no noteiktā maršruta un viņiem ir jāpamet Ungārija 24 stundu laikā.

Aktuālā Ungārijas iestāžu informācija par Covid-19 ir atrodama šeit:

Informatīvie tālruņa numuri konsultācijām (lūdzot savienot ar angliski runājošu operatoru): +36 80 277 455; +36 80 277 456

Ierobežojumi neattiecas uz personām, kuras saistītas ar kravu un pasažieru komercpārvadājumiem, – ārvalstnieki var nokļūt savā darbavietā un atpakaļ dzīvesvietā,

Starptautiskie kravu pārvadājumi

 • kravu transportlīdzekļiem, kas dodas no / uz Ungāriju, vai šķērso valsti tranzītā, robežu šķērso bez ierobežojumiem;
 • atvērti visi robežšķērsošanas punkti;

Starptautiskie pasažieru pārvadājumi

 • Ungārijas pilsoņiem un valstspiederīgajiem pēc atgriešanās Ungārijā obligāta 14 dienu mājas karantīna vai 2 negatīvi Covid-19 testa rezultāti;
 • ārvalstu pilsoņiem liegta iebraukšana Ungārijā, izņemot atsevišķos gadījumos, veicot pieteikumu Valsts policijā https://ugyintezes.police.hu/en/uj-ugy-inditasa, kā arī pārrobežu strādniekiem, pārvietojoties 30 km attālumā no robežas, kuri var iebraukt Ungārijā, bet no valsts jāizbrauc 24 stundu laikā;
 • informācija angļu valodā par robežšķērsošanas punktiem pieejama šeit.

Tranzīts:

 • Veicot kravu pārvadājumus tranzītā, pārvadātāji tiek aicināti izmantot tranzīta koridorus.
 • Ārvalstu pilsoņi drīkst šķērsot Ungāriju tranzītā, ja;
 1. tiek ievēroti iebraukšanas noteikumi saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa noteikumiem;
 2. uzrāda pamatotu brauciena iemesla apliecinājumu un galamērķa valsti;
 3. var iebraukt galamērķa valstī;
 4. veselības pārbaudes neuzrāda inficēšanos;
 5. Ungārijā atļauts uzturēties ne ilgāk kā 24 stundas.

Informāciju par Covid-19 pandēmijās laikā ieviestajiem pasākumiem Ungārijā iespējams iegūt valdības un Ungārijas autopārvadātāju asociācijas mājaslapā.

2020. gada 29. maijā Ungārijas valdība informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr.561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiks pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Ungārijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām.

Ungārijā atļauti pārvadājumi vienlaicīgi diviem transportlīdzekļu vadītājiem. Transportlīdzekļa kabīnē nedrīkst atrasties pasažieri.

Sākot ar 2020. gada 16. aprīli, Ungārijā ieviesta elektroniska reģistrēšanās sistēma lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumiem. Saite reģistrācijai sistēmā: https://uvreoffice.kozut.hu/uvr-eoffice-web/login.

Ungārijā ir spēkā braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7,5 tonnām.

2021. gada 1. janvārī Ungārijā ieviesa jaunu ārvalstīs licencēto pārvadātāju reģistru – BIREG, kas tiek ieviesta nodokļu kontroles jautājumu regulēšanai. Sīkāka informācija pieejama šeit.

 

Papildināts 06.08.2021.

Uzbekistāna: visiem iebraucējiem, lai tie tiktu reģistrēti lidojumam uz Uzbekistānu, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 PCR testa rezultāts, kas veikts ne agrāk kā pirms 72 stundām. Rezultātu sertifikātam ir jābūt tulkotam krievu vai angļu valodā.

Balstoties uz Uzbekistānas autopārvadātāju asociācijas sniegto informāciju, nemainīga paliek 2020. gada 25. decembra prasība, ka, ieceļojot Uzbekistānā, obligāti jāveic Covid-19 ātrais tests neatkarīgi no tā, vai persona spēj uzrādīt iepriekš veiktu negatīvu Covid-19 testu. Personas ar pozitīvu testa rezultātu tiks nogādātas ārstniecības iestādē vai dosies ārstēties mājās.

Saskaņā ar Uzbekistānā pieņemto lēmumu no 2021. gada 25. marta personām, kuras ierodas Uzbekistānā, tostarp ar automašīnu kontrolpunktu starpniecību, atļauta iebraukšana Uzbekistānā, bez Covid-19 ātrā testa veikšanas, ja persona reģistrējas robežšķērsošanas punktā un uzrāda negatīvu Covid-19 testa PCR testa rezultātu, kas nav vecāks par 72 stundām un iegūts laboratorijās, kas atbilst kvalitātes standartiem.

Ja PCR testa rezultāts, robežšķērsošanas vietā iespējams veikt ātro testu. Ieceļošana Uzbekistānā ir atļauta tikai ar negatīvu testa rezultātu.

Sīkāka informācija krievu valodā pieejama šeit: https://www.mintrans.uz/ru/news/chegaralarda-koronavirusga-ekspress-test-olish-tartibi-15-martdan-bekor-qilindi.

Uzbekistāna akceptēto laboratoriju saraksti pieejami:

Iepriekš ziņojām, ka no 2020. gada 26. decembra uz laiku ir apturēta ieceļošana no Apvienotās Karalistes, Austrālijas, Austrijas, Dānijas, Dienvidāfrikas, Itālijas, Nīderlandes un Vācijas.

No 2020. gada 5. septembra visiem iebraucējiem, lai tie tiktu reģistrēti lidojumam, jāuzrāda ne vēlāk kā pirms 72 stundām veikta Covid-19 testa rezultāti, kas bijuši negatīvi. Rezultātu sertifikātam ir jābūt tulkotam krievu vai angļu valodā.

Nosacījumi neietekmē starptautiskos kravu pārvadājumus un pārvadājumos iesaistītos profesionālos autovadītājus.

Saskaņā ar Republikas Īpašās komisijas pieņemto lēmumu starptautiskajiem kravu pārvadājumiem uz nenoteiktu laiku ir atvērti tikai konkrēti robežšķērsošanas punkti (karti skatīt šeit):

 • ar Afganistānu–Termez;
 • ar Turkmenistānu–Olot;
 • ar Tadžikistānu–Sarosiyo, Oybek un Plotina;
 • ar Kirgizstānu–Do‘stlik, O‘zbekiston, Vodil, Chashma un Oq qiya;
 • ar Kazahstānu–Daut-ata, Gulistan, Yallama, Zangiota un Toshkent.

Jaunā kārtība attiecas gan uz vietējiem, gan ārvalstu starptautisko kravu pārvadātājiem.

No 30. aprīļa visi Uzbekistānā iebraukušie kravas transportlīdzekļi tiek novirzīti uz speciālām stāvvietām robežšķērsošanas punktu tuvumā, kur autovadītājiem tiek veikti Covid-19 testi.

Ja rezultāti ir negatīvi, reisu drīkst turpināt apstiprinātā maršrutā. Autovadītājiem ir jābūt aizsargtērpos, kā arī jāizmanto vienreizlietojamās sejas maskas un gumijas cimdi.

Pozitīva testa gadījumā autovadītājs tiks nogādāts medicīnas iestādē, bet otrs autovadītājs (ja ir) – karantīnas iestādē. Pēc transportlīdzekļa pilnīgas dezinfekcijas pārvadājumu drīkstēs turpināt cits autovadītājs (kas nav saistīts ar iepriekšējo ekipāžu) vai arī krava tiks nodota pārvadājuma pabeigšanai ar citu transportlīdzekli.

Ārvalstu autovadītājiem pēc kravas piegādes Uzbekistānas teritorija jāpamet 10 dienu laikā. Laikā, kamēr tiek gaidīta atpakaļceļa kravas iekraušana, jāuzturas īpaši ierādītās stāvvietās kravas saņemšanas vietu tuvumā. Atrodoties šajās stāvvietās, jāievēro stingri karantīnas un sociālās distancēšanās noteikumi; autovadītāji nedrīkst sarunāties ar citām personām un pamest stāvvietas teritoriju.

Ārvalstu transportlīdzekļu kustību kontrolē Uzbekistānas muitas dienests.

Par karantīnas noteikumu pārkāpumu tiek uzskatīts:

 • novirzīšanās no plānotā maršruta,
 • aizsargtērpu, sejas masku un gumijas cimdu neizmantošana,
 • izbraukšanas termiņa neievērošana,
 • nepieciešamo dokumentu (autovadītāja apliecības, muitas formalitāšu dokumentu, sertifikātu, starptautisko pārvadājumu atļauju) neesamība.

Ja autovadītājs pārkāpj muitas dienesta noteikto piegādes termiņu, bet var uzrādīt dokumentāru pierādījumu tam, ka termiņa neievērošana ir notikusi saistībā ar ieviesto jauno regulējumu, tad administratīva pārkāpuma procedūras netiek ierosinātas.

 

Papildināts 17.09.2021.

Vācija: 2021. gada 14. janvārī stājas spēkā jauns normatīvais akts “Coronavirus-Enreiseverordnung” nosakot, ka personām, kuras iebrauc Vācijā no valstīm, kas Covid-19 kontekstā tiek uzskatītas par riska valstīm, jāveic reģistrācija elektroniskajā sistēmā, kā arī jāveic Covid-19 tests. Šie jaunie noteikumi ir spēkā federālā līmenī, aizstājot iepriekšējos noteikumus, kas tika izdoti reģionālā līmenī (Bundesländer).

No 2021. gada 1. augusta, ieceļojot Vācijā, neatkarīgi no transporta līdzekļa (avio, auto, vilciens, kuģis, ar kājām u.tml.), visām personām no 12 gadu vecuma jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests. No testa atbrīvotas vakcinētas vai pārslimojušas personas. Normatīvā akta grozījumi nosaka jaunu valstu iedalījumu divās (līdz 31.07.2021. iesdalījums sastāvēja no trīs riska zonām) dažādās riska zonās:

 • “Augstas saslimstības riska zona” (“Hochinzidenzgebiete” = apgabali ar īpaši augstu saslimstības līmeni);
 • “Mainīgs saslimstības paveidu riska zona” (“Virusvarianten - Gebiete” apgabali ar tādu vīrusa veidu sastopamību, kas Vācijā vēl nav izplatīti).

Izņēmumi no iepriekšminētās reģistrācijas un negatīva Covid-19 testa paredzēti autovadītājiem (personas, kuras profesionālā nolūkā veic starptautiskus pasažieru vai kravu pārvadājumus ar auto, dzelzceļa vai gaisa transportu, kā arī kuģu satiksmi) atbilstoši riska zonai, no kuras ierodas konkrētais transportlīdzeklis.

Mainīgas saslimstības paveidu riska zona

Saskaņā ar 2021. gada 19. septembra datiem “mainīgas saslimstības paveidu riska zonā” iekļautas šādas valstis: EEZ dalībvalstis šajā sarakstā nav iekļautas, pilns saraksts pieejams https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.

Autovadītāji, kuri pēdējās 10 dienās pirms ieceļošanas Vācijas teritorijā atradās “mainīgas saslimstības paveidu riska zonā”:

 • obligāta iepriekšēja reģistrācija vietnē https://www.einreiseanmeldung.de (forma ir pieejama vairākās valodās) tikai gadījumos, ja uzturēšanās ilgums Vācijā pārsniegs 72 stundas, vai “mainīgas saslimstības paveidu riska zonā” pavadītas vairāk nekā 72 stundas;
 • ja persona pēdējo 10 dienu laikā atradusies kādā no mainīgas saslimstības paveidu riska zonā ietvertajām valstīm, iebraucot Vācijā,  obligāti jāuzrāda negatīva Covid-19 testa rezultāts:
  • negatīvs Covid-19 PĶR tests, kas nav vecāks par 72 stundām, vai ātrais antigēnu tests, kas nav vecāks par 24 stundām;
  • atveseļošanos no Covid-19 apliecinājums un pierādījums par Covid-19 vakcinācijas veikšanu netiek ņemti vērā, tādējādi, jāievēro Covid-19 testēšanas prasības.
 • Obligāta pašizolācija, ja uzturēšanās ilgums Vācijā pārsniedz 72 stundas (bez izņēmumiem).

Personām, kuras tranzītā (bez apstāšanās) šķērsojušas “mainīgas saslimstības paveidu riska zonu”, augstas saslimstības riska zonu” vai “riska zonu” nav jāievēro pašizolācijas un nav jāveic iepriekšēja reģistrācija vietnē einreiseanmeldung.de.

Jautājumam, kas jādara, ja neplānoti tiek pārsniegts 72 stundu uzturēšanās periods Vācijā, Robert Koch-Institūts (RKI) sniedzis skaidrojumu, ka vadītājam pirms ieceļošanas valstī jāveic Covid-19 pārbaude (tests), ja pastāv risks, ka 72 stundu uzturēšanās periods Vācijā tiks pārsniegts.

Visi iepriekšminētie pierādījumi tiek pieņemti vācu, angļu, franču, itāļu vai spāņu valodā – rakstiskā vai digitālā formātā.

Pilnu valstu sarakstu skatīt šeit: https://www.rki.de/risikogebiete.

Augstas saslimstības riska zona

Saskaņā ar 2021. gada 19. septembra datiem “ausgstas saslimstības riska zonā” iekļautas sekojošas valstis:

Albānija, Armēnija, Azerbaidžāna, Bosnija un Hercegovina, Francija (tikai Provence-Alpes-Côte d'Azur, Guadeloupe, Martinique, Saint Martin, Saint Barthélemy, Franču Gviāna un Franču Polinēzija), Gruzija, Īrija (tikai Border), Kazahstāna, Kosova, Moldova, Mongolija, Melnkalne, Maroka, Nīderlande (tikai Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius, Sint Maarten, Saba), Ziemeļmaķedonija, Norvēģija (tikai Oslo un Viken), Krievijas Federācija, Serbija, Tadžikistāna, Turcija, Turkmenistāna, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (ieskaitot visas Lielbritānijas aizjūras teritorijas – Menas sala un Normandijas salas), Uzbekistāna  u.c. valstis, kuras nav EEZ dalībvalstis.

Autovadītāji, kuri pēdējās 10 dienās pirms ieceļošanas Vācijas teritorijā atradās “augstas saslimstības riska zonā”:

 • iepriekšēja reģistrācija https://www.einreiseanmeldung.de mājaslapā nav nepieciešama;
 • pirms iebraukšanas Vācijā nav jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests / vakcinācijas;
 • nav jāuzrāda apliecinājums / izziņa par atveseļošanos no Covid-19 (neatkarīgi no uzturēšanās);
 • nav jāievēro pašizolācija.

Covid-19 testus iespējams veikt:

Aktuālu informāciju par valstu klasifikāciju atbilstoši apdraudējuma līmenim var atrast https://www.rki.de/risikogebiete (vācu / angļu valodā).

Aicinām apmeklēt tās Vācijas federālās zemes vietni, uz kuru dodaties, kurā dzīvojat vai kurā plānojat uzturēties, jo Federālo zemju iekšējie noteikumi var atšķirties. Sīkāka informācija pieejama šeit.

2021. gada 19. janvārī Vācijā ieviest obligātu prasību sabiedriskās vietās, tai skaitā sabiedriskajā transportā, veikalos, kā arī stāvvietās, nēsāt medicīnisku masku. Ņemot vērā, ka noteikumi tiek regulēti reģionālā līmenī (Bundesländer), pastāv atšķirības maskām izvirzītajos standartos. Sīkāka informācija angļu valodā pieejama šeit.

Kravu transportlīdzekļu vadītājiem tiek rekomendēts lietot sejas masku visos gadījumos, kad jāpamet kabīne.

Transportlīdzekļu ekipāžām, kas sastāv no diviem autovadītājiem, veicot pārvadājumus Vācijā, jālieto mutes un deguna aizsargmaska, ja nav iespējams ievērot minimālo 1,5 metru distanci. Šādā gadījumā jālieto medicīniskā maska vai FFP2 maska, piemēram, maska, kas atbilst EN 14683, EN 149: 2001 vai KN95 / N95 standartiem.

Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad dažādu mājsaimniecību darbinieki vienlaikus izmanto vienu transportlīdzekli.

Brīvdienu un svētku dienu braukšanas ierobežojumi atcelti visās Vācijas Federālajās zemēs līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Vācijas atbildīgā institūcija informēja, ka atkāpes no braukšanas ierobežojumu atkāpes netiek pagarinātas pēc 2021. gada 30. jūnija, tādejādi, veicot pārvadājumus no 2021. gada 1. jūlija jāievēro braukšanas ierobežojumu nosacījumi brīvdienās un svētku dienās.

Braukšanas ierobežojumu atvieglojumu saraksts vācu valodā pieejams BAG apkopotajā materiālā un Vācijas Federālās transporta un digitālās infrastruktūras ministrijas materiālā https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/Corona/bundeslaender-ausnahme-lkw-sonn-und-feiertage.pdf?__blob=publicationFile.

Braukšanas ierobežojumi Vācijā 2021. gadā skatīt šeit.

Saistībā ar nelabvēlīgu laikapstākļu radītajiem postījumiem Vācijā noteiktas atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites visiem kravu pārvadājumiem. Atkāpes spēkā līdz 2021. gada 1. augustam un paredz, ka:

 • ikdienas braukšanas laiku var pagarināt līdz 10 stundām, ne biežāk kā piecas reizes nedēļā;
 • iknedēļā kopējais braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 59 stundas. Nemainīga paliek prasība, ka kopējais uzkrātais transportlīdzekļa vadīšanas laikposms, divu secīgu nedēļu laikā, nedrīkst pārsniegt 90 stundas;
 • iespēja veikt divus saīsinātos (24 stundu) iknedēļas atpūtas periodus pēc kārtas, ja:
  • četrās secīgās nedēļās autovadītājam jāievēro vismaz divus iknedēļas (45 stundu) atpūtas periodus un divus saīsinātos (24 stundu) iknedēļas atpūtas periodus;
  • saīsināto Iknedēļas atpūtas periodu jākompensē ar līdzvērtīgu nepārtrauktu atpūtas periodu, kas jāveic līdz trešās nedēļas beigām. Ja tiek veikti divi secīgi saīsinātie iknedēļas atpūtas periodi, kompensācija jāveic pirms nākamā iknedēļas atpūtas perioda.

Papildu informācija pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā: https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/temporary-relaxation-drivers.pdf.

 

Papildināts 29.06.2021.

Ziemeļmaķedonija: pasažieru pārvadājumus ir atsākušas Ziemeļmaķedonijas starptautiskā lidosta Skopjē un St.Apostile Paul lidosta Ohridā.

Ziemeļmaķedonijas sauszemes robeža ir atvērta, tomēr, lai to šķērsotu tranzītā, lūdzam pārliecināties par tiesībām ieceļot kaimiņvalstīs, kurās spēkā varētu būt ieceļošanas ierobežojumi.

Ieceļotājiem nav jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests un nav jāatrodas pašizolācijā.

Sabiedriskās vietās jāievēro distancēšanās. Sejas aizsargmaskas lietošana sabiedriskās vietās ir obligāta gan slēgtās telpās, gan ārā, ja nav iespējams nodrošināt distanci, arī pārvietojoties sabiedriskajā transportā.

Cita noderīga informācija saistībā ar Covid-19 Ziemeļmaķedonijas valdības izveidotajā mājaslapā.

 

Papildināts 03.09.2021.

Zviedrija: ieceļojot Zviedrijā no ES un EEZ valstīm (izņemot Dāniju, Somiju, Islandi un Norvēģiju), Andoras, Monako, Sanmarīno, Šveices un Vatikāna, ceļotājam ir jāuzrāda viens no tālāk uzskaitītajiem dokumentiem:

 • ES Covid-19 sertifikāts, kurš dokumentē, ka sertifikāta turētājs ir vakcinēts pret Covid-19 (vakcinācijas sertifikāts), tam ir negatīvs Covid-19 testa rezultāts vai persona ir atveseļojusies no Covid-19 (atveseļošanās sertifikāts);
 • vakcinācijas sertifikāts. Ieceļošana ir atļauta, ja kopš pirmās ES atzītās vakcīnas devas saņemšanas ir pagājušas vismaz 14 dienas. Vakcinācijas sertifikātam jāsatur svītru kods, kurš atļauj pārbaudīt sertifikāta autentiskumu. Vairāk informācijas par prasībām vakcinācijas sertifikātam atrodamas šeit: https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/faq/;
 • negatīvs Covid-19 testa apliecinājums. Testam jābūt veiktam ne vēlāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas. Testa rezultātam jābūt izdevējvalsts un angļu valodā. Zviedrijā ir derīgi Covid-19 PCR testi, antigēnu testi vai LAMP (loop-mediated isothermal amplification) testi. Sertifikātā par veikto Covid-19 testu jābūt norādītai šādai informācijai:

Sertifikātā par veikto Covid-19 testu jābūt norādītai šādai informācijai:

 • testētās personas vārdam, dzimšanas datumam;
 • infekcijas veidam (Covid-19 (SARS-CoV-2 vai kāds no tā apakšveidiem);
 • testa veidam (PCR tests, LAMP tests vai antigēnu tests);
 • testa nosaukumam un testa ražotāja nosaukumam (NAAT testiem);
 • paraugu ņemšanas datumam laikam;
 • valstij, kurā veikts tests;
 • testa rezultātam;
 • informācijai par sertifikāta izsniedzēju;
 • unikālam sertifikāta identifikatoram.

Sertifikāts, kas apliecina, ka persona atveseļojusies no SARS-CoV-2 infekcijas. Sertifikāts derīgs ne ātrāk kā 11 dienas no pirmā pozitīvā Covid-19 testa saņemšanas, bet ne ilgāk kā 180 dienas no pirmā pozitīvā Covid-19 testa saņemšanas. Vairāk informācijas par prasībām atveseļošanās sertifikātam atrodamas šeit: https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/.

No prasības uzrādīt ES Covid sertifikātu, vakcinācijas sertifikātu, negatīvu Covid-19 testa rezultātu vai atveseļošanās sertifikātu ir atbrīvotas personas:

 • kuras ir jaunākas par 18 gadiem;
 • kuras dzīvo Zviedrijā (ir uzturēšanās atļauja Zviedrijā);
 • kuras veic kravu pārvadājumus;
 • kuras ieceļo no Dānijas, Somijas, Norvēģijas vai Islandes (neattiecas uz braucieniem tranzītā caur šīm valstīm).

Atgriežoties no ārvalstīm, Zviedrijā pastāvīgi dzīvojošām personām līdz 31. augustam ir rekomendācija veikt testu savā dzīvesvietas reģionā.

Līdz 2021. gada 31. augustam Zviedrijā ir spēkā liegums ieceļot no valstīm ārpus ES / EEZ. Atļauts ieceļot no pārējām ES un EEZ valstīm, Andoras, Monako, Sanmarīno, Šveices un Vatikāna. Zviedrijas pilsoņi un personas ar uzturēšanās atļauju Zviedrijā drīkst atgriezties arī no valstīm ārpus šī saraksta.

Plašāka informācija par ieceļošanas nosacījumiem Zviedrijā publicēta Zviedrijas policijas interneta mājaslapā:  https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/.

Zviedrijā nav noteikti strikti aizliegumi, bet darbojas rekomendācijas Covid-19 infekcijas mazināšanai. Aicinājums ir iedzīvotājiem palikt mājās jebkādu slimības pazīmju gadījumā. Tiek rekomendēts strādāt no mājām, ceļot minimizējot infekcijas riskus. Jāievēro higiēna, sociālā distancēšanās. Noteikti ierobežojumi pasākumu dalībnieku skaitam.

Sejas aizsargmasku lietošana publiskās vietās nav obligāta. Pašizolācija, ieceļojot Zviedrijā no citām Eiropas Savienības valstīm, nav jāievēro.

Atbildīgā institūcija par ārkārtas mēru pieņemšanu Zviedrijā ir Sabiedrības veselības aģentūra. Aicinām sekot līdzi Zviedrijas atbildīgo iestāžu norādījumiem par preventīviem pasākumiem šīs infekcijas izplatības ierobežošanā.

Aktuālā Zviedrijas iestāžu informācija par Covid-19 ir atrodama šeit: https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/.

Informācija par Covid-19 PCR testu veikšanas vietām Zviedrijā ir atrodama šeit: https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/tests-for-travel-certificates/?fbclid=IwAR0Yp3S6jzwba7w41wJuBk9rrrLHRomppCFlgYcNWBsdWWnC0fWnbjobrSs.

2020. gada 25. maijā Zviedrijas atbildīgā institūcija informēja, ka atkāpes no ES regulas Nr. 561/2006 prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti netiks pagarinātas pēc 31. maija. Sākot ar 1. jūniju, veicot kravu pārvadājumus, Zviedrijā jāievēro darba un atpūtas laika uzskaites prasības atbilstoši regulas prasībām. Sīkāka informācija pieejama šeit.

 


Ieteikt šo rakstu