Uzsākta iesniegumu pieņemšana ETMK atļauju saņemšanai 2019. gadam

Pārvadātājiem līdz 1. novembrim ir iespēja pieteikties Eiropas Transporta ministru konferences (ETMK) atļauju saņemšanai 2019. gadam. Saņemot attiecīgo atļauju, pārvadātājam ir iespēja veikt kravu pārvadājumus starp 43 ETMK atļauju sistēmas dalībvalstīm. Pārvadātāji var pieteikties īstermiņa un gada atļauju saņemšanai, un daļa atļauju ir derīgas arī pārvadājumu veikšanai Krievijas teritorijā.

Latvija 2019. gadā saņems 40 gada un 240 īstermiņa ETMK atļauju, kurām var pieteikties pārvadātāji, kuru rīcībā ir vismaz EURO IV droši automobiļi, un minētās atļaujas neparedz tiesības veikt pārvadājumus uz un no Krievijas. Latvija saņems arī 1100 gada un 1200 īstermiņa atļauju pārvadājumu veikšanai ar vismaz EURO V drošiem automobiļiem, un 50 gada un 360 īstermiņa attiecīgo atļauju būs derīgi pārvadājumu veikšanai Krievijas teritorijā. Savukārt, lai varētu veikt starptautiskos kravu pārvadājumus ar EURO VI drošiem automobiļiem, Latvijai piešķirtas 144 gada un 1152 īstermiņa atļaujas, no kurām 72 gada un 288 īstermiņa atļaujas būs derīgas arī Krievijas teritorijā.  Austrija, Grieķija, Itālija, Krievija un Ungārija ir noteikušas ETMK atļauju skaita ierobežojumu pārvadājumiem uz attiecīgajām valstīm. 

Lai varētu pretendēt uz tiesībām veikt pārvadājumus starp ETMK atļauju sistēmas dalībvalstīm, pārvadātājam jāaizpilda iesniegums, norādot informāciju par uzņēmuma rīcībā esošiem transportlīdzekļiem, kuriem ir Kopienas atļaujas kopija un sertifikāti, kas apliecina atbilstību ETMK tehniskajām un drošības prasībām. Iesniegumu pārvadātāji var iesniegt, izmantojot Autotransporta direkcijas e-pakalpojumu sistēmu vai klātienē kādā no nodaļām Rīgā, Daugavpilī, Liepājā vai Cēsīs.

ETMK atļaujas ir daudzpusējas atļaujas, un tās tiek izsniegtas 43 dalībvalstīs reģistrētiem pārvadātāju uzņēmumiem, kuri veic starptautiskus kravu komercpārvadājumus. ETMK atļauju sistēma šobrīd apvieno 43 dalībvalstis, un Latvija attiecīgajai sistēmai pievienojās 1993. gadā.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: + 371 67356129; + 371 26627578

Ieteikt šo rakstu