Prasības dzīvnieku pārvadāšanai

2007.gada 1.janvārī stājās spēkā Eiropas Padomes 2004.gada 22.decembra Regula Nr.1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr.1255/97.

Sākot ar 2007.gada 1.janvāri galvenās prasības autopārvadātājiem, pārvadājot dzīvniekus, ir sekojošas:

1. transportlīdzekļa atļauja dzīvnieku pārvadāšanai:

1.1. tuviem dzīvnieku pārvadājumiem (no 50 km);

1.2. tāliem dzīvnieku pārvadājumiem.

2. dzīvnieku pārvadātāju kvalifikāciju apliecinošie dokumenti:

2.1. dzīvnieku pārvadātāja apliecība tāliem pārvadājumiem, ja:

  • pārvadājums pārsniedz 8 stundas;
  • dzīvniekus pārvadā no dalībvalsts un dalībvalsti;
  • dzīvniekus pārvadā no dalībvalsts uz trešo valsti.

2.2. dzīvnieku pārvadātāja apliecība tuviem pārvadājumiem, ja:

  • pārvadājums nepārsniedz 8 stundas;
  • pārvadājums notiek dalībvalsts teritorijā.

3. Autovadītāju, pavadoņu un aprūpējošā personāla kvalifikācijas sertifikāts par prasībām dzīvnieku aizsardzībai pārvadājumu laikā.

4. Transportlīdzeklim būs jāuzstāda brīdinājuma zīme (MK noteikumi Nr.713, kuri pieņemti 2003.gada 16.decembrī).

5. Papildus prasības tālo pārvadājumu autotransportam:

5.1. navigācijas sistēma:

  • ar 2007.gada 1.janvāri- jaunajām automašīnām;
  • ar 2009.gada 1.janvāri- visām automašīnām.

5.2. sensori:

  • temperatūrai;
  • durvīm;
  • piekabei, ja tāda ir.

Pārvadātāja atļauju (tuviem vai tāliem pārvadājumiem) un autovadītāju kvalifikācijas sertifikātu izsniegs Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) pēc kursu noklausīšanās un pārbaudījuma nokārtošanas. Transportlīdzekļa atļauju dzīvnieku pārvadāšanai arī izsniegs PVD pēc transportlīdzekļa pārbaudes.


Ieteikt šo rakstu