Pasažieriem, kuriem tiek izsniegta invaliditātes apliecība bez fotogrāfijas, reģionālajā sabiedriskajā transportā jāuzrāda arī personu apliecinošs dokuments vai skolēna / studenta apliecība

Ņemot vērā, ka invaliditātes apliecības šobrīd tiek izsniegtas bez to īpašnieka fotogrāfijas, pasažieriem, lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus reģionālajā sabiedriskajā transportā, kopā ar šāda veida apliecību ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai skolēna / studenta apliecība. Personām, kurām invaliditātes apliecībā fotogrāfija ir redzama, un pirmsskolas vecuma bērniem papildu dokuments nav jāuzrāda.

Šobrīd apritē ir divu veidu invaliditātes apliecības: viena ar fotogrāfiju, otra – bez. Lai identificētu personu, kurai izsniegtā apliecība ir bez fotogrāfijas, saņemot atlaidi reģionālo maršrutu autobusā vai vilcienā, pasažierim jāuzrāda arī ID karte, pase vai skolēna / studenta apliecība, kurā fotogrāfija ir redzama. Dokumentiem, kas apliecina pasažiera tiesības saņemt atlaidi, jābūt līdzi gan biļetes iegādes brīdī, gan arī brauciena laikā.

Braukšanas maksas atvieglojumus, uzrādot invaliditātes apliecību, gan reģionālajā, gan pilsētu sabiedriskajā transportā var saņemt personas ar I vai II grupas invaliditāti, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un pasažieris, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: + 371 67356129

Ieteikt šo rakstu