Par digitālā tahogrāfa kartēm (papildināts 23.09.2020)

Izmantojot savstarpējās sadarbības iespējas ar Eiropas Savienības digitālā tahogrāfa karšu izdevēj institūcijām, Latvija ir noslēgusi līgumu ar Lietuvas atbildīgo institūciju. Šī līguma ietvaros Autotransporta direkcija šobrīd izsniedz Lietuvas Republikas parauga digitālā tahogrāfa kartes, kurām ir Latvijas Republikas karšu numuri, kas norādīti kartes 5b punktā. To funkcionalitātē pilnībā atbilst Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. Kartes ir derīgas līdz datumam, kas norādīts kartes 4b punktā, un tās pielīdzināmas Latvijas digitālā tahogrāfa kartēm.