Par atjaunoto nopietno pārkāpumu klasifikāciju un vienoto formulu ES autopārvadājumu uzņēmuma riska novērtējuma aprēķināšanu

Eiropas Komisija 2022. gada 2. maijā pieņēma divas īstenošanas regulas (REGULA (ES) 2022/694 un REGULA (ES) 2022/695) kā daļu no Mobilitātes pirmās paketes, lai padarītu Eiropas Savienības autotransporta noteikumu atbilstības pārbaudes mērķtiecīgākas un konsekventākas visā Eiropas Savienībā.

Pirmajā iniciatīvā, veicot grozījums Komisijas 2016. gada 18. marta Regulā (ES) Nr.2016/403, tiek atjaunināta nopietno pārkāpumu klasifikācija, kas var izraisīt autopārvadātāja labas reputācijas zaudēšanu. Saskaņā ar pieņemto regulējumu, kas izriet no Mobilitātes pirmās paketes pieņemšanas, to pārkāpumu sarakstam, kuru rezultātā var tikt zaudēta laba reputācija, ir pievienoti jauni nopietnu pārkāpumu veidi – tiesību aktu pārkāpumi par līgumsaistībām, kabotāžas pārkāpumi un pārkāpumi saistībā ar autotransporta nozarē strādājošo darba ņēmēju norīkošanu darbā (kā noteikts Regulā (EK) Nr.1071/2009, kas ir grozīta ar Regulu (ES) 2020/1055). Pieņemtais regulējums nodrošinās, ka dalībvalstis šos autopārvadātāju izdarītos pārkāpumus izvērtē līdzvērtīgi. Laba reputācija ir viena no četrām galvenajām prasībām, kas Eiropas Savienības pārvadātājiem jāizpilda, lai varētu strādāt Eiropas Savienības autopārvadājumu tirgū.

Otrā iniciatīva nosaka vienotu formulu Eiropas Savienības autopārvadājumu uzņēmumu riska novērtējuma aprēķināšanai. Riska novērtējums tiks aprēķināts, izmantojot vienoto formulu, kur jāņem vērā pārkāpumu skaits, smaguma pakāpe un biežums, to kontroles pasākumu rezultāti, kuros pārkāpumi nav konstatēti, un tas, vai autotransporta uzņēmums visos tā autoparkā esošajos transportlīdzekļos izmanto viedos tahogrāfus atbilstoši Regulas (ES) Nr.165/2014 II nodaļai. Riska novērtējums ir reģistrēts valsts riska novērtēšanas sistēmās, kas izveidotas saskaņā ar izpildes direktīvu 2006/22/EK. Vienota riska novērtējuma aprēķina formula nodrošinās vienlīdzīgu riska novērtējumu visiem autotransporta uzņēmumiem attiecībā uz veiktajām pārbaudēm un piemērotajiem sodiem par  pārkāpumiem autopārvadājumu jomā. Nākamais solis būs nodrošināt riska novērtējuma aprēķinu visiem pārvadātājiem atbilstoši noteiktajai formulai un autopārvadājumu kontrolieriem piekļuvi šiem riska rādītājiem, veicot autopārvadājumu pārbaudi uz ceļa.

 

Saites uz dokumentiem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0694&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0695&from=EN

 


Ieteikt šo rakstu