Palielina atļauju kvotu autopārvadājumiem uz Krieviju

Latvijas-Krievijas Kopējās komisijas sanāksmē, šā gada 23.-24.oktobrī, pušu pārstāvji saskaņoja sākotnējo atļauju kvotu divpusējiem un tranzīta kravas autopārvadājumiem 2014.gadam 82000 atļauju apmērā.

Saskaņotais sākotnējās kvotas apjoms divpusējiem un tranzīta kravas autopārvadājumiem 2014.gadam ir par 17000 atļaujām lielāks nekā 2013.gadā. Pērn abu valstu pārstāvji vienojās par sākotnējo kvotu 2013.gadam 65000 atļauju apmērā, taču šis apjoms izrādījās nepietiekams un septembrī puses vienojās apmainīties vēl ar 7000 atļaujām. Sanāksmes laikā delegācijas vienojās apmainīties ar papildu 10000 atļaujām, kas pilnībā nodrošina Latvijas kravu autopārvadātāju vajadzības līdz šā gada beigām. Puses atzīmēja tirdzniecības apjomu pieaugumu starp abām valstīm pēdējo trīs gadu laikā, kas norāda uz kravu starptautisko autopārvadājumu tālākas attīstības perspektīvu.

Latvijas puse sanāksmes laikā ierosināja apspriest jautājumu par kravu divpusējo pārvadājumu atļauju piemērošanu arī tādos gadījumos, kad no Krievijas uz kādu trešo valsti nogādājamās kravas ar autotransportu tiek vestas līdz ostām vai muitas noliktavām Latvijā (līdzīgi kā tas šobrīd ir iespējams veicot pārvadājumus pretējā virzienā). Krievijas puse principā nenoraidīja šādu iespēju, tomēr atzīmēja, ka patlaban šāds risinājums neatbilst Krievijas autopārvadātāju interesēm un lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu analīze. Netika atbalstīts arī Latvijas puses priekšlikums 2014.gadā apmainīties ar atļaujām, kas derīgas kravas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm. Puses vienojās turpināt darbu pie šo jautājumu risināšanas nākošajā Kopējās komisijas sēdē.

Diemžēl Krievijas puse nepiekrita piešķirt papildu atļaujas neliberalizētajiem neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem. Tomēr šāda iespēja tiks izskatīta gadījumā, ja papildu atļaujas tiks pieprasītas konkrētiem braucieniem, kas saistīti ar Latvijas pasažieru grupu pārvadāšanu sporta vai kultūras pasākumu ietvaros. Sākotnējā atļauju kvota neliberalizētajiem neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem 2014.gadā tika saskaņota šā gada atļauju kvotas līmenī - 250 atļaujas, kas derīgas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem, un 100 atļaujas, kas derīgas tikai tranzīta pārvadājumiem.

Delegācijas informēja, ka Latvijā maksas ieviešana kravas automobiļiem par autoceļu izmantošanu tiek plānota no 2014.gada 1.jūlija, bet Krievijā kravas automobiļiem ar pieļaujamo masu virs 12 tonnām - no 2014.gada novembra.

Puses vienojās, ka nākošā Latvijas Krievijas Kopējās komisijas sanāksme notiks 2014.gadā Latvijā.

 

Sandra Maļuha
VSIA "Autotransporta direkcija"
komunikācijas speciāliste
tālrunis: 67686485; 26590229

Ieteikt šo rakstu