Palielinājies autopārvadājumu apjoms starp Baltijas valstīm; Latvija, Lietuva un Igaunija vēlas saglabāt vienotus nosacījumus ES autopārvadājumu tirgū

Ikgadējā Baltijas valstu autopārvadājumu jomas ekspertu sanāksmē secināts, ka pārvadājumu apjoms starp Latviju, Lietuvu un Igauniju pēdējo gadu laikā ir palielinājies. Tāpat nozares eksperti tikšanās laikā pastiprinātu uzmanību veltīja Mobilitātes pakotnes jautājumiem, kas saistīti ar vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu izvērsto protekcionisma politiku.

2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, kravu pārvadājumu importa apgrozījums Latvijā no Lietuvas ir palielinājies par 4,1%, bet eksporta – par 3,6%. Savukārt importa apgrozījums no Igaunijas ir pieaudzis par 8,9%, eksporta – par 5,6%. Saskaņā ar statistikas datiem autopārvadājumu apjoms, kas vests no Latvijas uz Lietuvu, ir lielāks nekā Latvijā ievestais, bet uz Igauniju preces vairāk tiek eksportētas nekā importētas. Pēdējo gadu laikā ir veiktas ievērojamas investīcijas, lai Baltijas pārvadātāju autoparki atbilstu augstākajām ekoloģiskajām prasībām.

“Šobrīd viena no aktuālākajām tēmām starptautisko autopārvadājumu jomā ir Mobilitātes pakotne, tādēļ šajā sanāksmē uzsvars tika likts uz katras valsts nostāju šai jautājumā. Mobilitātes pakotne paredz vairākus grozījumus, kas varētu ievērojami ietekmēt pasažieru un kravu pārvadātāju uzņēmējdarbību un autopārvadājumu tirgu kopumā. Visas trīs Baltijas valstis uzsvēra nepieciešamību saglabāt vienotus un vienlīdzīgus nosacījumus autopārvadājumu tirgū visā Eiropas Savienībā un nepieļaut protekcionisma politikas izpausmes, piemēram, ierosinājums, lai transportlīdzeklis ik pēc četrām nedēļām atgrieztos reģistrācijas valstī un tajā būtu obligāti jābūt vienai iekraušanai vai izkraušanai,” uzsver Autotransporta direkcijas Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāja Indra Gromule.

Lai nodrošinātu godīgu konkurenci, būtiska loma ir autopārvadājumu kontrolei. Baltijas valstu eksperti dalījās pieredzē, kā tiek sniegta un apstrādāta informācija par uzņēmumiem, kuriem konstatēti vissmagākie pārkāpumi, veicot starptautiskos pārvadājumus. Šie pārkāpumi attiecas uz dzīvības apdraudējumiem vai smagiem miesas bojājumiem. Tāpat valstu pārstāvji, gatavojoties transporta ministru diskusijai Starptautiskajā Transporta foruma samitā, vienojās par ETMK atļauju sistēmas tālāko attīstību.

Sanāksme norisinājās 2019. gada 13. un 14. maijā Igaunijā, un tās mērķis bija pārrunāt aktualitātes starptautisko autopārvadājumu tirgū un veidot vienotus priekšlikumus izmaiņām Eiropas Savienības normatīvajos aktos transporta jomā. Sanāksmē no Latvijas puses piedalījās Satiksmes ministrija un Autotransporta direkcija. Nākamā Baltijas valstu ekspertu sanāksme paredzēta 2020. gadā Lietuvā.


Ieteikt šo rakstu