Pērn palielinājies autopārvadātāju un transportlīdzekļu skaits; lielākais pieprasījums bija pēc Krievijas, Kazahstānas un Baltkrievijas atļaujām

Saskaņā ar 2017. gada beigu datiem Latvijā ar kravu vai pasažieru komercpārvadājumiem nodarbojas 4741 licencēts autopārvadātāju uzņēmums, kas ir par 3% vairāk, salīdzinot ar analogu periodu 2016. gadā. Tāpat par 5% ir palielinājies pārvadājumos izmantoto transportlīdzekļu skaits, kas liecina par pārvadājumu tirgus attīstību. Pērn lielākais pieprasījums no Latvijas pārvadātāju puses bija pēc Krievijas, Kazahstānas, Baltkrievijas, Polijas, Turcijas un Ukrainas atļaujām.

Pagājušā gada beigās Latvijā bija reģistrēts 4741 uzņēmums, kas nodarbojas ar kravu vai pasažieru komercpārvadājumiem gan iekšzemē, gan arī ārpus Latvijas teritorijas. 86% no kopējā pērn spēkā esošo licenču skaita tika izsniegti starptautisko kravu pārvadājumu nodrošināšanai; 5% – iekšzemes kravu pārvadājumu nodrošināšanai; 9% – pasažieru pārvadājumu veikšanai ārpus Latvijas teritorijas; 0,17% – pasažieru pārvadājumu veikšanai Latvijas teritorijā. Kopumā pērn vērojams autopārvadātāju uzņēmumu skaita pieaugums, kas nozīmē, ka gan kravu, gan pasažieru komercpārvadājumu nozare turpina attīstīties, neskatoties uz atsevišķu Eiropas valstu izvērsto protekcionisma politiku.

Kopējais 2017. gada beigās reģistrēto transportlīdzekļu skaits, kas tiek izmantoti kravu vai pasažieru pārvadāšanai, bija 22 412, kas ir par nepilniem 5% vairāk, salīdzinot ar 2016. gada beigu datiem. Savukārt transportlīdzekļu skaits, kas tiek izmantoti tieši kravu pārvadājumiem, pērn bija 20 915, kas ir par 5% vairāk, salīdzinot ar 2016. gadu. Turklāt autopārvadātāji arvien atjauno savu autoparku atbilstoši augstākajiem ekoloģiskajiem standartiem – pārvadātāju rīcībā esošo EURO VI kategorijas transportlīdzekļu īpatsvars 2017. gadā sastādīja 30% no kopējā starptautiskajos kravu komercpārvadājumos izmantotā autoparka, bet EURO V – 32%, un tas ir vērtējams kā augsts rādītājs, skatot kopējo situāciju Eiropas Savienībā.

Lai Latvijas autopārvadātāji varētu veikt starptautiskos pārvadājumus, ir nepieciešams saņemt attiecīgo starptautisko pārvadājumu atļauju, ja to paredz divpusējais nolīgums. Pagājušajā gadā no Latvijas pārvadātāju puses lielākais pieprasījums bija pēc atļaujām uz Krieviju, Kazahstānu, Baltkrieviju, Poliju, Turciju un Ukrainu.

Pērn Latvija veica starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanai nepieciešamo atļauju apmaiņu ar 32 valstīm, un kopumā Latvija nosūtīja 151 160 atļaujas citu valstu atbildīgajām institūcijām. Savukārt Latvijas pārvadātājiem Autotransporta direkcija izsniedza 89 237 vienreizējās atļaujas starptautisko pārvadājumu veikšanai, 1447 Eiropas Transporta ministru konferences (ETMK) atļaujas, 4175 pašpārvadājumu sertifikātus un 8685 digitālās tahogrāfa kartes.

Autotransporta direkcijas darbinieki regulāri tiekas ar ārvalstu delegācijām, lai pārstāvētu Latvijas pārvadātāju intereses, vienotos par turpmāko sadarbību autotransporta pārvadājumu jomā, kā arī lai piedāvātu pārvadātājiem apgūt jaunus tirgus. Pagājušajā gadā tika noorganizētas astoņas Kopējo komisiju sēdēs Rīgā, kā arī Autotransporta direkcija piedalījās piecās sēdēs ārvalstīs.

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: + 371 67686485

Ieteikt šo rakstu