No 21. februāra stāsies spēkā vairāki Mobilitātes pakotnes nosacījumi: transportlīdzeklis jāatgriež uzņēmuma reģistrācijas valstī reizi astoņās nedēļās, mainās nosacījumi saistībā ar kontroli un kabotāžas pārvadājumiem

Mobilitātes pakotne paredz, ka no 2022. gada 21. februāra tiks papildināti pārvadātājam izvirzītie uzņēmējdarbības veikšanas vietas nosacījumi, paplašināts pārkāpumu loks, par kuru izdarīšanu var tikt ietekmēta pārvadātāja atbilstība labas reputācijas prasībai, kā arī tiks stiprināta kontrolējošo institūciju sadarbība. Vienlaikus gaidāmi arī papildu ierobežojumi kabotāžas pārvadājumos.

No 21. februāra pārvadātājam būs jānodrošina, ka uzņēmuma rīcībā esošie transportlīdzekļi, kas tiek izmantoti starptautiskajos pārvadājumos, tiktu atgriezti uzņēmuma reģistrācijas valstī vismaz astoņu nedēļu laikā pēc izbraukšanas no tās. Tāpat pārvadātāja rīcībā turpmāk būs noteikts transportlīdzekļu un vadītāju skaits (samērīgs ar veikto pārvadājumu apjomu), kuri atrodas kādā saimnieciskās darbības centra dalībvalstī, kā arī pārvadātājam būs jānodrošina, lai kontroles institūcijām uzņēmuma telpās būtu pieejami uzņēmējdarbības pamatdokumentu oriģināli, tai skaitā elektroniskie dokumenti.

Turpmāk tiks ieviests samazinātais finansiālais nodrošinājums uzņēmumiem, kas veic kravu autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus vai transportlīdzekļu apvienojumus, kuru pieļaujamā pilnā masa nepārsniedz 3,5 tonnas. Pārvadātājam būs jāpierāda, ka tā rīcībā ir kapitāls un rezerves, kuru vērtība ir vismaz 1800 eiro par pirmo izmantoto transportlīdzekli, un 900 eiro par katru papildu izmantoto transportlīdzekli līdz 3,5 tonnām. Savukārt gadījumā, ja tiek izmantoti transportlīdzekļi, kas gan pārsniedz, gan nepārsniedz 3,5 tonnas, finansiālais nodrošinājums būs 9000 eiro par pirmo transportlīdzekli un attiecīgi 5000 vai 900 eiro par katru nākamo transportlīdzekli. Tāpat no šā gada 21. maija pārvadātājiem obligāti būs jāsaņem Eiropas Kopienas atļaujas kopijas kravas transportlīdzekļiem, kuru pieļaujamā pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas. Lai identificētu transportlīdzekļus, kam tiek piemērots samazinātais finansiālais nodrošinājums, uz Eiropas Kopienas atļaujas kopijas tiks likta atzīme “≤3,5t”.

No 21. februāra būs izmaiņas kabotāžas pārvadājumos, nosakot papildu ierobežojumus. Turpmāk kravas pārvadātājiem pēc starptautiskā pārvadājuma uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti būs atļauts veikt trīs pārvadājumus septiņu dienu laikā, pēc kuriem seko četru dienu aizliegums veikt kabotāžas pārvadājumus šajā pašā valstī. Turpmāk kabotāžas ierobežojumu neievērošana būs pārkāpums, kura dēļ pārvadātājam varēs anulēt licenci.

Mobilitātes pakotne paredz, ka no 21. februāra tiks uzlaboti dalībvalstu kompetento iestāžu sadarbības nosacījumi gadījumos, ja nepieciešams veikt papildu pārbaudes uzņēmuma reģistrācijas valstī. Tāpat sadarbības veicināšanai tiks izmantotas Eiropas mēroga informācijas sistēmas: European Register of Road Transport Undertakings (ERRU) un Iekšējā tirgus informācijas sistēma (IMI).

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67356129; +371 26627578

Ieteikt šo rakstu