No 2022 gada 21. maija starptautiskiem kravu pārvadājumiem licences kartītes vietā būs jāsaņem Eiropas Kopienas atļaujas kopija

Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija Regula (ES) 2020/1055, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1071/2009, (EK) Nr. 1072/2009 un (ES) Nr. 1024/2012, lai tās pielāgotu norisēm autotransporta nozarē, nosaka, lai veiktu starptautiskos kravu komercpārvadājumus ar kravas transportlīdzekļiem vai to sastāviem, kuru pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas, sākot ar 2022. gada 21. maiju, būs jāsaņem Eiropas Kopienas atļaujas kopija. Ņemot vērā minēto, licences kartītes starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas (ieskaitot piekabes), Autotransporta direkcija izsniedz ar derīguma termiņu, kas nepārsniedz 2022. gada 20. maiju.

Pārvadātājiem, kuriem šobrīd ir saņemta tikai licence starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas transportlīdzekli, lai turpinātu starptautiskos kravu komercpārvadājumus ar transportlīdzekļiem vai to sastāviem, kuru pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas, no 2022. gada 21. maija jābūt saņemtai arī Eiropas Kopienas atļaujai uz uzņēmumu.

Eiropas Kopienas atļauju un Eiropas Kopienas atļaujas kopiju transportlīdzeklim varēs noformēt no 2022. gada 21. februāra.

Aicinām pārvadātājus laicīgi noformēt nepieciešamos dokumentus, lai no 2022. gada 21. maija varētu turpināt starptautiskos kravu komercpārvadājumus.


Ieteikt šo rakstu