No 2020. gada 1. janvāra atceļ atļauju režīmu divpusējiem kravu pārvadājumiem starp Latviju un Bosniju un Hercegovinu

Šodien, 27. februārī Latvijas – Bosnijas un Hercegovinas Kopējās komisijas par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem sanāksmes ietvaros tika parakstīta vienošanās par atļauju režīma divpusējiem kravu pārvadājumiem starp Latviju un Bosniju un Hercegovinu atcelšanu no 2020. gada 1. janvāra. Vienošanos parakstīja Latvijas delegācijas vadītāja Annija Novikova un Bosnijas un Hercegovinas delegācijas vadītājs Adis Šehić.

2019. gada 26. un 27. februārī Rīgā notika kārtējā Latvijas – Bosnijas un Hercegovinas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmes laikā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, apsprieda pasažieru un kravu autopārvadājumu aktualitātes, saskaņoja atļauju kvotu autopārvadājumiem 2019. gadam un sākotnējo kvotu 2020. gadam, sniedza jaunāko informāciju par ceļu nodevu piemērošanu, autopārvadājumu kontroles organizāciju un kompetentajām institūcijām, kā arī apsprieda citus ar starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanu saistītos jautājumus. Delegācijas atzīmēja starptautisko autopārvadājumu nozarē iesaistīto transportlīdzekļu skaita, kā arī savstarpējās tirdzniecības apjomu pieaugumu. Puses pauda gatavību atbalstīt starptautisko kravu pārvadājumu turpmāko attīstību starp abām valstīm.

Delegāciju dalībnieki apmainījās ar informāciju par starptautisko autopārvadājumu atļauju izlietojumu 2018. gadā. Kravu autopārvadājumu veicināšanas nolūkā un ņemot vērā, ka Bosnija un Hercegovina ir harmonizējusi savu likumdošanu ar Eiropas Savienības prasībām puse ierosināja atcelt atļauju režīmu divpusējiem kravu pārvadājumiem.  Pamatojoties uz 2013. gada 31. oktobrī parakstītā Latvijas Republikas valdības un Bosnijas un Hercegovinas Ministru padomes Nolīgumā par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu piešķirtajām pilnvarām, Kopējā komisija vienojās liberalizēt divpusējos kravu pārvadājumus, atceļot atļauju režīmu divpusējiem kravu pārvadājumiem no 2020. gada 1. janvāra. Vienlaikus Komisija vienojās par atļauju sākotnējo kvotu autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 2020. gadam, kā rezultātā Latvijas autopārvadātāji 2020. gadā saņems Bosnijas un Hercegovinas 100 atļaujas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.


Ieteikt šo rakstu