Latvijas - Zviedrijas Kopējās komisijas sanāksme

Pēc Latvijas puses atkārtotiem priekšlikumiem, 2015.gada 14.aprīlī Rīgā notika kārtējā Latvijas Zviedrijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Iepriekšējā sanāksme notika pirms desmit gadiem, 2005.gadā Rīgā.


 


Sanāksmē delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, apsprieda kravu autopārvadājumu uz un no trešajām valstīm liberalizācijas iespējas, apmainījās ar viedokļiem par ETMK atļauju daudzpusējās kvotas attīstības perspektīvām, ES likumdošanas prasību ieviešanas gaitu, ceļu nodevu piemērošanu, kā arī autopārvadājumu kontroles organizācijas jautājumiem. Tika apspriesti arī pasažieru starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumi.


 


Delegācijas atzīmēja, ka 2014.gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu kopējie tirdzniecības apjomi starp Latviju un Zviedriju palielinājušies naudas izteiksmē par 3% un tonnās par 4.8%, kas pozitīvi ietekmē arī autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm.


 


Delegācijas apsprieda kravu autopārvadājumu uz/no trešajām valstīm atļauju izmantošanas dinamiku un Latvijas puse ierosināja, sākot ar 2015.gadu liberalizēt šos kravu pārvadājumus vai vismaz atteikties no pārvadājumu atļauju kvotas sadalījuma atšķirīgām ekoloģiskajām prasībām atbilstošiem automobiļiem. Zviedrijas delegācija atzīmēja, ka šos priekšlikumus nepieciešams rūpīgi izvērtēt, un apņēmās tuvākajā laikā sniegt rakstisku atbildi.


 


Tika saskaņota sekojoša atļauju kvota kravu pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 2015.gadā:  • 100 atļaujas automobiļiem pirmo reizi reģistrētiem pirms 01.01.1993;

  • 200 atļaujas automobiļiem pirmo reizi reģistrētiem pēc 01.01.1993.

Atkarībā no Zviedrijas puses pieņemtā lēmuma, 2016.gadam atļauju kvota kravu pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm saglabāsies 2015.gada kvotas līmenī, vai tiks noteikta 300 atļauju līmenī bez papildus sadalījuma, vai atļauju režīms tiks atcelts, par ko Latvijas puse tiks papildus informēta.


 


Delegācijas vienojās, ka visas atskaites gada atļaujas būs derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim.


 


Par ETMK atļauju kvotas attīstības perspektīvām abas delegācijas pauda viedokli, ka šobrīd pastāvošie atļauju izmantošanas ierobežojumi rada būtiskas problēmas un uzsvēra šo atļauju kvotas tālākās attīstības nepieciešamību.


 


Delegācijas apmainījās ar informāciju par Eiropas savienības autopārvadājumu normatīvo aktu Autotransporta paketes piemērošanu, kā arī Eiropas Autopārvadātāju uzņēmumu reģistra ERRU ieviešanu un funkcionēšanu savās valstīs. Tika apspriests Vācijas priekšlikums noteikt minimālā autu vadītāju atalgojuma piemērošanu ārvalstu pārvadātājiem, atrodoties Vācijas teritorijā, kā arī Beļģijā un Francijā noteiktās neadekvātās soda sankcijas par iknedēļas 45 stundu atpūtas laika pavadīšanu autotransporta līdzeklī. Puses atzīmēja, ka svarīga nozīme šajos jautājumos būs Eiropas Komisijas pieņemtajiem lēmumiem.


 


Delegācijas pauda viedokli par nepieciešamību sakārtot prasības pasažieru pārvadājumiem regulārajos maršrutos starp ES un trešajām valstīm un apmainījās ar rīcībā esošo informāciju par iespējamiem risinājumiem normatīvā akta izstrādei saistībā ar regulārajiem pasažieru pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm. Tika apspriesta Regulas (ES) Nr. 181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 2006/2004 piemērošana.


 


Latvijas delegācija informēja par vinjetes ieviešanu no 01.07.2014. kravas autotransporta līdzekļiem ar pieļaujamo kopējo svaru lielāku par 3.5 tonnām.


 


Zviedrijas delegācija informēja par sastrēgumu nodevas sistēmu Stokholmā un Gēteborgā no 2015.gada 1.janvāra, kā arī nodevu par noteiktu tiltu šķērsošanu kopš 2015.gada 1.februāra. Nodevas attiecas gan uz Zviedrijā, gan ārvalstīs reģistrētiem autotransporta līdzekļiem. Maksājumu sistēma ir automatizēta un braucat garām kontrolpunktam, autotransporta līdzeklis tiek reģistrēts. Automašīnas īpašniekam tiek nosūtīts rēķins.


 


Detalizētāka informācija atrodama: http://www.transportstyrelsen.se/en/Other-languages/Latvijas-Latvian/Sastrgumu-nodeva-Stokholm-un-Gteborg/


 


Delegācijas apmainījās ar informāciju par kompetentajām institūcijām savās valstīs, kas atbildīgas par autopārvadājumu organizāciju un kontroli. Zviedrijas delegācija papildus sniedza informāciju par prasībām ziemas riepu izmantošanai Zviedrijā:  • No 2013. gada 1. janvāra kravas automašīnām un autobusiem ar kopējo svaru lielāku par 3,5 tonnām, ir jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām vai līdzvērtīgu aprīkojumu (ķēdes) uz autotransporta līdzekļa dzenošajiem riteņiem, ja uz ceļiem ir apgrūtināti braukšanas apstākļi laika posmā no 1.decembra līdz 31.martam;

  • Marķējums M + S vai simbolu kalnu pīķa / sniegpārslas (3PMSF) ir uzskatāmas par ziemas riepām;

  • Riepu protektora dziļumam visām riepām kravas automašīnām un autobusiem jābūt ne mazāk kā 5 milimetri. Šī prasība neattiecas uz piekabēm un puspiekabēm;

  • Riepas ar radzēm atļauts izmantot no 1.oktobra - 15aprīlim, kā arī citā laika periodā, kad ir apgrūtināti braukšanas apstākļi. Ja autotransporta līdzeklis ir aprīkots ar radžotām riepām, tad piekabei vai puspiekabei, kura piestiprināta autotransporta līdzeklim arī jābūt aprīkotai ar radžotām riepām.

Detalizētāka informācija atrodama:


http://www.transportstyrelsen.se/en/road/Vehicles/winter-tyres/


 


Speciālās atļaujas lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumiem Zviedrijā izsniedz: Swedish Transport Administration , SE-78189, Borlange, tel.: +46 771 242424, e-mail: trafikverket@trafikverket.se


 


Delegācijas vienojās, ka nākošā Kopējās komisijas sanāksme notiks Zviedrijā, par konkrētu tās norises laiku vienojoties papildus.


 


 


Ieteikt šo rakstu