Latvijas - Ukrainas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 1995. gada 23. maija parakstīto Latvijas Ukrainas starpvaldību nolīgumu par automobiļu starptautisko satiksmi, š.g. 25.- 26. novembrī Rīgā notika kārtējā Latvijas Ukrainas Kopējās komisijas sanāksme par autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmes laikā puses apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, apsprieda pasažieru un kravas autopārvadājumus, saskaņoja sākotnējo atļauju kvotu kravu autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 2015. gadam, kā arī apsprieda citus starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumus.


 


Sanāksmes sākumā puses atzīmēja, ka 2013. gadā attiecībā pret 2012. gadu vērojams savstarpējās tirdzniecības apjomu pieaugums tonnās, jo īpaši preču imports no Ukrainas uz Latviju 2013.gadā, kas pārsniedz eksportu 3 reizes. Tirdzniecības apjomu pieauguma tendence vērojama arī š.g. 1. un 2. ceturksnī.


 


Puses saskaņoja galīgo atļauju kvotu kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem 2014. gadā un vienojās par sākotnējo atļauju kvotu 2015. gadam, kā rezultātā Latvijas autopārvadātāji gadā saņems Ukrainas atļaujas sekojošā apjomā:  • 8000 universālās atļaujas derīgas divpusējiem un tranzīta kravu pārvadājumiem;


  • 2000 universālās atļaujas derīgas divpusējiem, tranzīta un kravu pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm;


  • 100 atļaujas derīgas neliberalizētiem neregulāriem divpusējiem un tranzīta pasažieru pārvadājumiem.

Puses vienojās, ka visas atskaites gada atļaujas būs derīgas līdz nākošā gada 31. janvārim.


 


Apspriežot pasažieru pārvadājumu jautājumus, delegācijas apstiprināja, ka šobrīd starp Latviju un Ukrainu ir atvērti 9 divpusējie starptautiskie regulārie maršruti ar autobusiem.


 


Latvijas puse vērsa uzmanību uz to, ka dažos Ukrainas robežkontroles punktos ir ievērojams regulāro maršrutu autobusu gaidīšanas laiks, kas apgrūtina apstiprināta autobusa kustības saraksta izpildi, kā arī norādīja, ka dažas Ukrainas autoostas nepamatoti pieprasa divkāršu maksu par vienu pakalpojumu. Tiek iekasēta maksa par autobusa iebraukšanu autoostas teritorijā un maksa par katru pasažieri atsevišķi. Ukrainas delegācija apņēmās izpētīt abas radušās problēmas un Latvijas pusei sniegt rakstisku atbild.


 


Abas delegācijas uzsvēra, ka ir svarīgi izstrādāt starptautisku normatīvo aktu, kas noteiktu pasažieru regulāro pārvadājumu organizāciju starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis. Abas puses atzīmēja, ka Interbus nolīguma paplašināšana tiek izskatīta, kā viena no opcijām, savukārt Ukrainas puse piebilda, ka tā aktīvi piedalās OmniBUS nolīguma izstrādē.


 


Latvijas delegācija informēja, ka no 2014. gada 1. jūlija Latvijā ir ieviesta valsts galveno autoceļu lietošanas nodeva (vinjete) kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām un kuri paredzēti vai tiek izmantoti kravu autopārvadājumiem.


 


Delegācijas apsprieda ETMK atļauju daudzpusējās kvotas attīstības perspektīvas un apmainījās viedokļiem šajā jautājumā. Delegācijas atzīmēja, ka ETMK atļauju sistēmai ir būtiska nozīme starptautiskajam autotransporta tirgū.


 


Nākošās Latvijas Ukrainas Kopējās komisijas sanāksmes par autopārvadājumu jautājumiem organizēšana paredzēta Ukrainā. Par konkrētu tās norises laiku puses vienosies papildus.


 


Ieteikt šo rakstu