Latvijas - Norvēģijas Kopējās komisijas sanāksme

Delegācijas apmainījās ar informāciju par autotransporta nozares attīstību savās valstīs, kā arī par savstarpējo tirdzniecību. Latvijas puse informēja, ka 2013. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo 2012.gadu,  ir neliels tirdzniecības apjomu samazinājums, kā arī iesniedza Norvēģijas pusei informāciju par autotransporta attīstību Latvijā par periodu no 2002. gada līdz 2013. gadam un atzīmēja autotransporta nozares stabilizāciju valstī. Neskatoties uz Latvijas autopārvadātāju uzņēmumu skaita nelielu samazinājumu, starptautiskajos kravu autopārvadājumos izmantojamo transportlīdzekļu skaits 2013. gada laikā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir būtiski pieaudzis un ir palielinājies par 6%. Delegācijas atzīmēja, ka veicinās un atbalstīs starptautisko kravu autopārvadājumu tālāku attīstību starp abām valstīm.

 

Delegācijas vienojās, noteikt sākotnējo atļauju kvotu kravu autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 2015. gadam šī gada atļauju kvotas līmenī (50 atļaujas). Nepieciešamības gadījumā puses vienojās risināt jautājumu par papildus atļauju apmaiņas iespējamību. Delegācijas apstiprināja, ka visas kārtējā gada atļaujas būs derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim. Puses vienojās jautājumu par kravu pārvadājumu uz/no trešajām valstīm liberalizāciju turpināt apspriest nākošajā Kopējās komisijas sēdē.  

 

Delegācijas apmainījās ar informāciju un viedokļiem par ES  normatīvo aktu autotransporta jomā piemērošanu un ieviešanu savās valstīs. Norvēģijas puse informēja, ka, pamatojoties uz EEZ līgumu, tā sākusi iestrādāt savos normatīvajos aktos ES autopaketes regulas Nr.1071/2009, Nr.1072/2009 un Nr.1073/2009. Norvēģijas delegācija informēja, ka īpaša uzmanība pievērsta kabotāžas nosacījumu ievērošanai, izveidojot speciālu darba grupu, kuras uzdevums ir veikt  padziļinātu pētījumu par kabotāžas autopārvadājumu lomu iekšzemes autopārvadājumu tirgū.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par pasažieru pārvadājumu attīstību starp abām valstīm, atzīmējot, ka regulāro pārvadājumu ar autobusiem maršrutu nav, bet neregulārie pārvadājumi attīstās sekmīgi un autobusu satiksmē nav konstatētas būtiskas problēmas. Puses apmainījās ar informāciju  par regulas Nr.181/2011 par pasažieru tiesībām, veicot pārvadājumus ar autobusiem,  piemērošanas aspektiem.

Puses apsprieda ETMK atļauju daudzpusējās kvotas attīstības perspektīvas un apmainījās viedokļiem šajā jautājumā. Delegācijas atzīmēja, ka ETMK atļauju sistēmai ir būtiska nozīme starptautiskajam autotransporta tirgū un atsevišķu valstu uzturētie ierobežojumi atļauju sistēmā ir nelabvēlīgi pārējām šīs organizācijas dalībvalstīm. Abas puses arī uzsvēra, ka konceptuāla vienošanās par ETMK atļauju kvotu līdz 2015. gada beigām jau ir panākta, un vienojās turpināt sadarbību šīs problēmas risināšanā ITF ietvaros.

 

Latvijas delegācija informēja, ka saskaņā ar 2006. gada 17. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/38/EK, kas groza Direktīvu 1999/62/EK, no 2014. gada 1. jūlija Latvijā ir ieviesta valsts galveno autoceļu lietošanas nodeva (vinjete) kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām un kuri paredzēti vai tiek izmantoti kravu autopārvadājumiem. Latvijas delegācija atzīmēja, ka vinjete ir elektroniska un to var iegādāties, norēķinoties ar bankas maksājuma kartēm interneta portālā www.lvvignette.eu vai skaidrā naudā degvielas uzpildes stacijās.

 

Norvēģijas puse iesniedza informatīvo materiālu Ceļvedis kravas automašīnu vadītājiem , kurā ir pieejama noderīga informācija par pārvadājumu veikšanu  ar kravas transportlīdzekļiem Norvēģijas teritorijā.

 

Puses vienojās nākošo Kopējās komisijas sanāksmi organizēt Rīgā.


Ieteikt šo rakstu