Latvijas - Bulgārijas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 1995. gada 28. septembrī parakstītā  Latvijas Bulgārijas starpvaldību nolīguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu nosacījumiem š.g. no 30. jūnija - 1. jūlijam Rīgā notika kārtējā Latvijas Bulgārijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem.


Sanāksmes laikā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, apsprieda pasažieru un kravu starptautisko autopārvadājumu organizācijas un nodrošināšanas jautājumus, saskaņoja atļauju kvotu kravu pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 2015. gadam un 2016. gadam, kā arī apsprieda citus starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumus.


Puses atzīmēja, ka 2014.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējie tirdzniecības apjomi starp Latviju un Bulgāriju naudas izteiksmē ir palielinājušies par 9.4%, bet tonnās ir vērojams kritums par 30.7%. Delegācijas apmainījās ar informāciju par autotransporta nozares (t.sk. starptautisko autopārvadājumu) attīstību savās valstīs un atzīmēja, ka autopārvadājumu attīstības tendences abās valstīs ir līdzīgas. Abas puses apstiprināja gatavību atbalstīt un veicināt tālāko starptautisko kravu autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm.


Delegācijas saskaņoja galīgo atļauju kvotu kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 2014. gadam un vienojās, ka esošās 150 atļaujas ir pietiekams daudzums abu valstu pārvadātājiem. Puses vienojās par sākotnējo atļauju kvotu kravu pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm nākošajam 2015. gadam un noteica to 150 atļauju apmērā, kā arī apliecināja, ka katram gadam piešķirtās atļaujas ir derīgas līdz nākošā gada 31. janvārim. Abas puses vienojās, ka nākamās Kopējā komisijas laikā tiks izskatīts Bulgārijas puses priekšlikums par autopārvadājumu uz/no trešajām valstīm liberalizāciju.


Apspriežot pasažieru pārvadājumus, delegācijas atzīmēja, ka šobrīd starp abām valstīm sekmīgi darbojas tikai viens regulārais maršruts Rīga Sofija. Delegācijas apmainījās ar kompetento institūciju kontaktiem, kas izsniedz starptautisko regulāro maršrutu atļaujas un izskata pasažieru tiesību pārkāpumus.


Latvijas puse atgādināja, ka saskaņā ar 2006. gada 17. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/38/EK, kas papildina Direktīvu 1999/62/EK, no 2014. gada 1. jūlija Latvijā ir ieviesta autoceļu lietošanas nodeva kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām un kuri paredzēti vai tiek izmantoti kravu autopārvadājumiem pa Latvijas galvenajiem autoceļiem. Savukārt Bulgārijas puse atgādināja, ka autoceļu lietošanas nodeva tās teritorijā attiecas uz visiem transporta līdzekļiem un visu autoceļu tīklu Bulgārijā. Detalizētāka informācija atrodama: http://www.api.bg/index.php/en/vinetni-stikeri.


Puses apmainījās ar informāciju par autopārvadātāju licencēšanas sistēmu un nacionāla elektroniskā reģistra ieviešanas procesu savās valstīs.


Bulgārijas delegācija iesniedza informāciju par vispārējiem braukšanas ierobežojumiem un braukšanas ierobežojumiem vasaras periodā kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa pārsniedz 12 tonnas. Papildus informācija atrodama: http://www.api.bg/index.php/bg/patna-obstanovka/29-yuni-2015.


Delegācijas vienojās, ka nākošā Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem notiks 2016. gadā Bulgārijā.


Ieteikt šo rakstu