Latvijas – Turcijas Kopējās komisijas sanāksme

2015.gada 2. un 3.decembrī Rīgā notika kārtējā Latvijas–Turcijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem, kuru no Latvijas puses vadīja Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktora vietniece Annija Novikova, bet no Turcijas puses – Transporta, jūras lietu un komunikāciju ministrijas Autotransporta pārvaldes ģenerāldirektorāta direktora vietnieks Hüseyin Yilmz. Sanāksmes laikā puses apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm. Latvijas delegācija atzīmēja, ka 2014.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, preču eksports uz Turciju tonnās palielinājies par 15,6% un naudas izteiksmē – par 5,8%, savukārt imports no Turcijas tonnās palielinājies par 8,3% un naudas izteiksmē – par 44,5%. Preču eksports no Latvijas uz Turciju pārsniedz importu, no Turcijas uz Latviju naudas izteiksmē 1,5 reizes un tonnās – 14,8 reizes. Savstarpējā tirdzniecības apjomu pieaugums norāda uz starptautisko autopārvadājumu tālākas attīstības perspektīvām.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par starptautisko autopārvadājumu atļauju izlietojumu 2014.gadā, kā arī 2015.gada desmit mēnešos, un Latvijas delegācija ierosināja kravu autopārvadājumu nodrošināšanai 2016.gadā palielināt sākotnējo kvotu par 100 atļauju, kas derīgas iebraukšanai Turcijas teritorijā bez kravas divpusējiem, tranzīta, kā arī pārvadājumiem uz un no trešajām valstīm, un noteikt to 550 atļauju apmērā. Turcijas delegācija ierosināja atgriezties pie šī jautājuma nākošajā Kopējās komisijas sanāksmē.

Pēc viedokļu apmaiņas delegācijas vienojās noteikt galīgo atļauju kvotu 2015.gadam, kā arī sākotnējo kvotu 2016.gadam šādā apmērā:

  • 900 atļauju derīgas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem;
  • 450 atļauju derīgas iebraukšanai bez kravas, divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz/ no trešajām valstīm.

Delegācijas vienojās pēc vienas vai otras puses lūguma izskatīt jautājumu par papildu atļauju piešķiršanu. Puses apstiprināja, ka visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim.

Delegācijas arī apmainījās ar viedokļiem par ETMK atļauju sistēmas tālākās attīstības iespējām un atzīmēja, ka šobrīd pastāvošie atsevišķu valstu ierobežojumi rada problēmas šo atļauju kvotas sekmīgai funkcionēšanai.

Pēc Latvijas delegācijas lūguma Turcijas delegācija informēja, ka saskaņā ar Turcijas likumdošanas prasībām kopš 2008.gada, veicot starptautiskos kravu autopārvadājumus, pamatojoties uz savstarpējām atļaujām, gan vilcējam, gan puspiekabei (piekabei) jābūt reģistrētai vienā un tajā pašā valstī. Šāda prasība neattiecās uz pārvadājumiem, kas tiek veikti pamatojoties ETMK atļaujām.

Puses arī atgriezās pie jau agrāk apspriestā jautājuma par grozījumiem divpusējā līgumā saistībā iespējām liberalizēt starptautiskos autopārvadājumus starp abām valstīm. Latvijas delegācija atzīmēja, ka pārvadājumu liberalizācijas jautājums starp ES un Turciju ir Eiropas Komisijas darba kārtībā. Līdz ar to turpmākās sarunas par liberalizācijas jautājumiem tiks balstītas uz ES pieņemtajiem lēmumiem šajā jomā, un jautājums varētu tikt apspriests nākošajā Kopējās komisijas sanāksmē.

Delegācijas vienojās, ka nākošā Kopējās komisijas sanāksme notiks 2016.gadā Turcijā.


Ieteikt šo rakstu