Latvijas – Serbijas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar Serbijas Republikas Celtniecības, transporta un infrastruktūras ministrijas ielūgumu 2015.gada gada 16. un 17.jūlijā Belgradā notika Serbijas–Latvijas Kopējās komisijas par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu kārtējā sanāksme.

Sanāksmē delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, kompetentajām institūcijām un starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanas jautājumiem, ceļu nodevu piemērošanu, kā arī autopārvadājumu kontroles organizāciju. Tika apspriesti arī pasažieru starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumi.

Delegācijas atzīmēja, ka 2014.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējie tirdzniecības apjomi starp Latviju un Serbiju palielinājušies naudas izteiksmē par 36,8% un sasnieguši 10,12 miljonus eiro, kas varētu pozitīvi ietekmēt arī autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm. Puses izteica gatavību sadarboties pasažieru un kravu starptautisko autopārvadājumu tālākā attīstīšanā starp abām valstīm.

Ņemot vērā starptautisko autopārvadājumu atļauju faktisko izmantošanu, kā arī pārvadājumu attīstības loģistikas jautājumus, delegācijas vienojās līdz šā gada septembra beigām apmainīties papildus ar 50 universālajām atļaujām, kas derīgas kravu divpusējiem un trešo valstu pārvadājumiem. Rezultātā tika saskaņota sekojoša atļauju kvota kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem 2015.gadā:

  • 700 atļauju derīgas divpusējiem pārvadājumiem;
  • 200 universālo atļauju derīgas divpusējiem un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm. 

Delegācijas atzīmēja, ka atbilstoši Latvijas–Serbijas starpvaldību Nolīguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu 8.panta 1.punktam kravu tranzīta pārvadājumi veicami bez atļaujām.

Lai sekmētu kravu starptautisko autopārvadājumu tālāku attīstību starp abām valstīm, puses vienojās no 2016.gada 1.janvāra liberalizēt kravu divpusējos autopārvadājumus starp Latviju un Serbiju. Atļauju režīms tiek saglabāts kravu pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm, un 2016.gadam sākotnējā šādu atļauju kvota tika noteikta 200 atļauju apmērā.

Delegācijas vienojās, ka visas atskaites gada atļaujas būs derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim.

Puses atzīmēja, ka pagaidām starp abām valstīm nenotiek pasažieru pārvadājumi regulāros maršrutos. Šobrīd tranzītā cauri Serbijas teritorijai bez pieturvietām tajā funkcionē tikai viens regulārais maršruts Rīga–Sofija. Starp abām valstīm tiek veikti tikai neregulāri tūrisma grupu pārvadājumi.

Latvijas puse informēja par Regulas (ES) Nr.181/2011 par pasažieru tiesībām autobusu pārvadājumos prasību un grozījumu Regulā (ES) Nr.2006/2004 ieviešanu.

Latvijas delegācija informēja par vinjetes ieviešanu no 2014.gada 1.jūlija kravas autotransporta līdzekļiem ar pieļaujamo kopējo svaru lielāku par 3,5 tonnām.

Serbijas delegācija atzīmēja, ka Serbijā nodevas par autoceļu izmantošanu no ārvalstīs reģistrētiem autotransporta līdzekļiem tiek iekasētas robežkontroles punktos un to apmērs atkarīgs no nobrauktajiem tonnkilometriem kravu pārvadājumos un pasažierkilometriem pasažieru pārvadājumos. Sīkāka informācija atrodama: www.putevi-srbije.rs.

Puses apmainījās ar informāciju par kompetentajām institūcijām savās valstīs, kas atbildīgas par autopārvadājumu organizāciju un kontroli.

Serbijas delegācija informēja, ka autopārvadājumu kontroli tās teritorijā veic Iekšlietu ministrijas Policijas pārvalde (adrese: Bulevar Mihajla Pupina 2, 11000 Belgrade, Serbia; e-pasts: info@mup.gov.rs; tālr.: +381 11 192).

Speciālās atļaujas lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumiem Serbijā izsniedz Valsts uzņēmums Putevi Srbije (adrese: Bulevar Kralja Aleksandra 282, 11000 Belgrade, Serbia; e-pasts: info@putevi-srbije.rs; tālr.: +381 11 30 40655; fakss: +381 11 30 40666).

Digitālās tahogrāfu kartes Serbijā izsniedz Ceļu satiksmes drošības aģentūra (adrese: Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Belgrade, Serbia; e-pasts: vozila@abs.gov.rs; tālr.: +381 11 311 7066).

Delegācijas apmainījās ar viedokļiem par Vācijas prasībām ievērot minimālo šoferu atalgojumu par laiku, kādu tiek veikti pārvadājumi Vācijas teritorijā, kā arī soda sankcijām, kādas tiek piemērotas Beļģijā un Francijā par nedēļas atpūtas laika pavadīšanu autotransporta līdzeklī.

Puses vienojās, ka nākošā Kopējās komisijas sanāksme notiks 2016.gadā Latvijā, par konkrētu tās norises laiku vienojoties papildus.


Ieteikt šo rakstu