Latvijas–Kirgizstānas Kopējās komisijas sanāksme

No š.g. 10.līdz 12.aprīlim Rīgā notika Latvijas – Kirgizstānas  Kopējās komisijas piektā sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem, kuru no Latvijas puses vadīja Satiksmes ministrijas Autotransporta departamenta direktors Tālivaldis Vectirāna kungs, bet no Kirgizstānas puses – Transporta un ceļu ministra vietniece Abdralijeva Gulmira kundze. Iepriekšējā abu valstu Kopējās komisijas sanāksme notika 2013.gadā Biškekā.

Sanāksmes laikā puses apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm. 2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, preču apgrozījums starp abām valstīm tonnās samazinājies par 52,4%, bet naudas izteiksmē par 7,7%. Preču eksports no Latvijas uz Kirgizstānu pārsniedz importu no Kirgizstānas t.sk. naudas izteiksmē 2,6 reizes un tonnās 1,4 reizes.

Puses arī apmainījās ar informāciju par automobiļu transporta attīstību savās valstīs un apliecināja nepieciešamību un gatavību sekmēt starptautisko autopārvadājumu tālāku attīstību starp Latviju un Kirgizstānu.

Kirgizstānas delegācija informēja, ka 2015.gadā Kirgizstāna ir pievienojusies Eirāzijas ekonomiskai savienībai.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par starptautisko autopārvadājumu atļauju izlietojumu 2016.gadā, kā arī š.g. pirmajā ceturksnī  un atzīmēja, ka sākotnējā 2017.gada atļauju kvota nodrošina abu valstu autopārvadātāju vajadzības.

Abas delegācijas vienojās noteikt kravu pārvadājumu atļauju kvotu  2017.gadam, kā arī atļauju sākotnējo kvotu 2018.gadam sekojošā apmērā:

Latvijas pusei:

  • 400 atļaujas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem;
  • 300 universālās atļaujas derīgas divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Kirgizstānas pusei:

  • 900 atļaujas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem;
  • 150 universālās atļaujas derīgas divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Visas atskaites gada atļaujas derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim.

Delegācijas vienojās pēc vienas, vai otras puses lūguma operatīvi izskatīt jautājumu par papildus atļauju piešķiršanu, kā arī atzīmēja, ka atļaujas dod tiesības pārvadātājiem izpildīt atšķirīgus atļaujās paredzētos  pārvadājumu veidus, veicot braucienu turp un braucienu atpakaļ.

Latvijas delegācija informēja, ka no 2014.gada 1.jūlija kravas autotransporta līdzekļiem Latvijā ieviesta nodeva par valsts galveno autoceļu izmantošanu, un iesniedza informatīvo materiālu. Savukārt Kirgizstānas delegācija atzīmēja, ka tās teritorijā netiek piemēroti maksājumi vai maršrutu ierobežojumi braucieniem pa autoceļiem.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par institūcijām, kas veic autopārvadājumu kontroli savās valstīs. Kirgizstānas puse informēja, ka pašlaik tiek izstrādāta elektroniskā autopārvadājumu kontroles sistēma un pārkāpumu reģistrs, un atzīmēja, ka soda nauda atkarībā no pārkāpuma jāsamaksā transporta līdzekļa vadītājam vai transporta uzņēmumam ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Puses informēja viena otru par institūcijām, kas savās valstīs izsniedz atļaujas smagsvara un lielgabarīta kravu pārvadājumiem, kā arī apsprieda pārvadātāju obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas jautājumus. Kirgizstānas delegācija atzīmēja, ka Kirgizstānā pagaidām nav ieviesta obligātā apdrošināšanas sistēma, un šobrīd tā darbojas pēc brīvprātības principiem. Apdrošināšanu veic privātās apdrošināšanas kompānijas.

Nobeigumā Kirgizstānas delegācija ielūdza Latvijas delegāciju uz nākošo Kopējās komisijas sanāksmi 2018.gadā Latvijā. Precīzs tās norises laiks tiks saskaņots atsevišķi.

Papildu informācija pieejama Latvijas - Kirgizstānas Kopējās komisijas sanāksmes protokolā.


Ieteikt šo rakstu