Latvija stiprina sadarbību ar Centrālāzijas valstīm kravas autopārvadājumu jomā

Šī gada jūnija vidū Latvijā viesojās Centrālāzijas valstu - Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas ar transportu saistīto atbildīgo ministriju pārstāvju delegācijas, lai stiprinātu sadarbību loģistikas un transporta jomā. Autotransporta direkcijas pārstāvji tikās ar Turkmenistānas, Kazahstānas, Kirgizstānas un Uzbekistānas ekspertiem, kā arī ar Tadžikistānas delegāciju parakstīja vienošanos no nākamā gada ieviest vienu atļauju veidu, kas būs derīgs visiem pārvadājuma veidiem.

Vizītes ietvaros 12. jūnijā notika kārtējā Latvijas – Tadžikistānas Kopējās komisijas sanāksme, kā ietvaros papildu statistikas datiem par starptautisko autopārvadājumu industrijas organizāciju abās valstīs tika pārrunāta jaunu transporta koridoru attīstību esošajos ģeopolitiskajos apstākļos un tika analizēta atļauju izmantošanas dinamika.

Lai varētu arī turpmāk attīstīt autopārvadājumu nozares ekonomisko sadarbību starp Latviju un Tadžikistānu, tika panākta vienošanās apmainīties ar papildu atļaujām 2023. gadam - 500 atļaujas divpusējiem un tranzīta pārvadātājiem, 100 atļaujas trešo valstu pārvadājumiem. Puses vienojās, ka visas atskaites gada atļaujas būs derīgas līdz nākamā gada 31. janvārim un pēc vienas vai otras puses lūguma varētu tikt izskatīta arī papildu atļauju piešķiršana.

Latvijas un Tadžikistānas delegācijas vienojās noteikt sākotnējo atļauju kvotu 2024. gadam un apmainīties ar 1000 vienota veida starptautisko autopārvadājumu atļaujām, kas būs derīgas divpusējiem, tranzīta un trešo valstu pārvadājumiem. Nākamā Kopējās komisijas sanāksmes notiks Tadžikistānā.

Divpusējās Transporta darba grupu sanāksmēs ar Kazahstānas, Kirgizstānas un Uzbekistānas delegācijām Autotransporta direkcijas pārstāvji pārrunāja izaicinājumus, ar ko valstu autopārvadātāju nozares dalībnieki saskaras ģeopolitisko pārmaiņu laikā, ņemot vērā karadarbību, sankcijas un citus apstākļus.

Vienlaikus kopējās vizītes ietvaros pirmo reizi pēc starpvaldību nolīguma parakstīšanas notika arī Latvijas – Turkmenistānas autopārvadājumu ekspertu tikšanās. Puses iepazīstināja ar starptautisko autopārvadājumu organizēšanas iespējām abās valstīm, pārvadātājiem izvirzītajām prasībām, atļauju izmantošanas un aizpildīšanas kārtību, ceļu un citiem obligātajiem maksājumiem un autopārvadājumu jomas atbildīgo iestāžu kontaktinformāciju.

Vienlaikus ar Centrālāzijas valstu ar transportu saistīto atbildīgo ministriju pārstāvju vizīti notika arī transporta un loģistikas Biznesa forums, kurā piedalījās aptuveni 70 Centrālāzijas valstu uzņēmēji. Papildinformācija par Centrālāzijas valstu vizīti pieejama Satiksmes ministrijas mājaslapā.

 

Papildu informācijai:

Sanita Heinsberga

VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: +371 67356129

E-pasts: sanita.heinsberga@atd.lv


Ieteikt šo rakstu