Latvija noslēdz vienošanos kravas autopārvadājumu jomā ar Turciju

Šī gada 12. un 13. jūlijā Latvijā notika kārtējā Latvijas–Turcijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. No Latvijas puses to vadīja Satiksmes ministrijas Sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta direktore Annija Novikova un vizītes noslēgumā tika parakstīta vienošanās par papildu atļaujām 2023. gadam, kā arī kvotu apjomu nākamajam gadam.

Tikšanās viens no pamatuzdevumiem bija panākt vienošanos par papildu atļauju apmaiņu 2023. gadam, saskaņā ar ko Latvijas puses šī gada kopējā atļauju kvota ir 900 atļaujas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem, kā arī 1000 atļaujas iebraukšanai bez kravas, divpusējiem, tranzīta un trešo valstu pārvadājumiem. Savukārt Turcijas pusei šī gada kopējā kvota būs 2700 atļaujas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem, kā arī 500 atļaujas divpusējiem, tranzīta un trešo valstu pārvadājumiem, jo, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, Turcijas pārvadātājiem Latvijas teritorija ir kļuvusi par nozīmīgu tranzīta koridora daļu. 2024. gada sākotnējā kvota noteikta šī gada galīgās kvotas apmērā.

Sanāksmes laikā abu valstu delegācijas apmainījās arī ar statistikas datiem par tirgus un autopārvadājumu attīstības tendencēm un pārrunāja divpusējo un tranzīta kravu pārvadājumu liberalizācijas jautājumu.

Turcijas puse atzīmēja, ka ar vienu atļauju divpusējiem, tranzīta un trešo valstu pārvadājumiem var veikt pārvadājumu turp un atpakaļ arī tad, ja mainās pārvadājuma veids. Tāpat puses apmainījās ar informāciju par atbildīgajām iestādēm autopārvadājumu jomā abās valstīs.

Abu valstu delegācijas vienojās, ka nākošā Kopējās komisijas sanāksme varētu notikt 2024. gadā Turcijā.