Lai saņemtu EK atļaujas kopiju kravas transportlīdzekļiem ar pieļaujamo masu līdz 3,5 tonnām, pārvadātājiem jāidentificē transportlīdzekļi / to sastāvi; atvieglotas prasības transportlīdzekļa vadītāja atestāta saņemšanas / maiņas gadījumā

Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos turpmāk pārvadātājiem, saņemot Eiropas kopienas atļaujas kopiju kravas transportlīdzekļiem, kuru pieļaujamā pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas, bet nepārsniedz 3,5 tonnas, būs jāidentificē kravas transportlīdzekļi vai to sastāvi, lai varētu piemērot samazinātās finansiālās prasības. Vienlaikus ir precizēts, kādi dokumenti jāiesniedz transportlīdzekļa vadītāja atestāta saņemšanai gadījumā, ja mainījies kāds no iepriekš iesniegtajiem dokumentiem. Tāpat, ja kravas transportlīdzekļa vadīšanai pietiek ar B kategorijas vadītāja apliecību, transportlīdzekļa vadītāja atestāta saņemšanai vairs nav jāiesniedz dokuments, kas apliecina 95. koda iegūšanu.

Lai Autotransporta direkcija varētu pārliecināties par pārvadātāja finansiālā stāvokļa atbilstību, piemērot samazinātās finansiālās prasības un izsniegt pareizi noformētu Eiropas Kopienas atļaujas kopiju, turpmāk pārvadātājam iesniegumā būs jānorāda informācija par transportlīdzekļiem, kuru pilnā masa ar piekabi vai puspiekabi pārsniedz 2,5 tonnas, bet nepārsniedz 3,5 tonnas. Eiropas Kopienas atļaujas kopijā par to tiks veikta atbilstoša atzīme. Ja, apvienojot transportlīdzekli ar piekabi vai puspiekabi, transportlīdzekļa sastāva pilnā masa pārsniedz 3,5 tonnas, samazinātās finansiālās prasības piemērot nevar.

Turpmāk transportlīdzekļa vadītāja atestāts trešo valstu autovadītājiem ir jāsaņem arī gadījumā, ja tiek veikti starptautiskie kravu pārvadājumi ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas, bet nepārsniedz 3,5 tonnas. Pārvadātājiem, kuri plāno veikt komercpārvadājumus ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilnā masa ar piekabi vai puspiekabi pārsniedz 2,5 tonnas, bet nepārsniedz 3,5 tonnas, vadītāja atestāta saņemšanai nav jāiesniedz autovadītāja kvalifikācijas kartes kopija vai apliecināta profesionālā autovadītāja apliecības kopija (95. kods).

Ja mainījies kāds no iepriekš iesniegtajiem dokumentiem transportlīdzekļa vadītāja atestāta saņemšanai, vairs nebūs nepieciešams atkārtoti iesniegt visus dokumentus, bet tikai to dokumentu, kas ir mainījies (autovadītāja pases kopija, apliecināta autovadītāja darba līguma kopija, apliecināta autovadītāja apliecības kopija, vadītāja kvalifikācijas kartes kopija vai apliecināta profesionālā autovadītāja apliecības kopija). Līdz šim maiņas gadījumā bija atkārtoti jāiesniedz visi dokumenti.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67356129; +371 26627578

Ieteikt šo rakstu