Krievijas - Latvijas Kopējās komisijas sanāksme

Pēc Krievijas puses priekšlikuma, š.g. 21.aprīlī Maskavā notika kārtējā Krievijas Latvijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Iepriekšējā šāda sanāksme notika 2014.g. 29.oktobrī Rīgā.


 


Sanāksmē Maskavā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un starptautisko autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, apsprieda pasažieru un kravu autopārvadājumu organizācijas jautājumus starp Latviju un Krieviju un atļauju kvotu šiem pārvadājumiem, kā arī starptautisko autopārvadājumu kontroles un citus aktuālos jautājumus.


 


Delegācijas atzīmēja kravu autopārvadājumu nelielu samazinājumu starp abām valstīm 2014.gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu.


 


Apspriežot 2015.gada kravu autopārvadājumu atļauju kvotu, Latvijas delegācija atzīmēja, ka sakarā ar izmaiņām Krievijas likumdošanā šobrīd pastāv daudz neskaidrību starptautisko autopārvadājumu kontroles organizācijas jautājumos Krievijā. Rezultātā Latvijas pārvadātāji nereti spiesti izmantot Krievijas universālās atļaujas, veicot divpusējos kravu pārvadājumus no Latvijas ostām un muitas noliktavām. Kravu pārvadājumu nodrošināšanai uz/no trešajām valstīm 2015.gadā, Latvijas delegācija ierosināja apmainīties papildus ar 2500 universālajām atļaujām. Krievijas delegācija noraidīja šo priekšlikumu kā priekšlaicīgu un puses vienojās galīgo atļauju kontingentu starptautiskajiem kravu pārvadājumiem 2015.gadā noteikt, vadoties no abu valstu pārvadātāju darba rezultātiem š.g. 8 mēnešos. Vienlaicīgi Krievijas puse uzsvēra nepieciešamību palielināt Krievijas autopārvadātāju veikto pārvadājumu daļu kopējā divpusējo pārvadājumu apjomā un atzīmēja, ka jau ilgstoši tā svārstās tikai 25% apmērā. Krievijas delegācija ierosināja sekmēt savas valsts pārvadātāju veikto pārvadājumu īpatsvaru Krievijas Latvijas divpusējo autopārvadājumu tirgū, izmantojot šim nolūkam atļauju apmaiņas mehānismu, un apņēmās nosūtīt savus priekšlikumus rakstiskā veidā. Delegācijas vienojās apspriest šos priekšlikumus nākošajā Kopējās komisijas sanāksmē.


 


Delegācijas apmainījās ar viedokļiem par pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem starp Krieviju un Latviju neregulāros un regulāros pārvadājumu maršrutos. Puses atzīmēja, ka šobrīd pasažieru regulārie pārvadājumi notiek 15 maršrutos un vienojās, ka izmaiņu saskaņošana autobusu kustības ziemas un vasaras sarakstos tiks pabeigta līdz 2015.gada 1.maijam. Delegācijas arī vienojās, ka abu valstu pārvadātāji informēs savas kompetentās institūcijas par izmaiņām braucienu tarifos un to spēkā stāšanās datumiem.


 


Pēc Latvijas delegācijas lūguma, Krievijas delegācija informēja par 24.11.2014. pieņemto Krievijas federācijas likumu Nr.362-ФЗ, kas paredz izmaiņas nacionālajā likumdošanā par kravu starptautisko autopārvadājumu kontroli un atzīmēja, ka likums pieņemts lai novērstu iespēju neviennozīmīgi traktēt atsevišķu normatīvo aktu prasības, kas reglamentē starptautiskos pārvadājumus.


 


Vienlaicīgi Krievijas delegācija apstiprināja, ka paliek spēkā Latvijas Krievijas 2012.gada 25. 26.oktobra Kopējās komisijas sanāksmē panāktās vienošanās par kravu autopārvadājumu kontroli un atzīmēja, ka pašlaik tiek izstrādāti normatīvie akti, kas noteiks iepriekš minētā likuma piemērošanas kārtību. Krievijas puse apliecināja gatavību izskatīt visus Latvijas puses jautājumus saistībā ar starptautisko autopārvadājumu kontroli. Krievijas delegācija informēja par savu autopārvadājumu atļauju jaunā parauga izmantošanas un pārbaudes kārtību.


 


Par pastāvošo aizliegumu ārvalstu pārvadātājiem pārvadāt kravas uz vai no trešajām valstīm Eirāzijas ekonomiskās savienības (ЕАЭС) iekšienē, Krievijas delegācija informēja, ka šobrīd tiek izstrādāts Eirāzijas ekonomiskās savienības (ЕАЭС) Muitas kodeksa projekts, kurā tiks ņemtas vērā nepieciešamās izmaiņas esošajā Muitas savienības Muitas kodeksa 344.pantā.


 


Latvijas delegācija ierosināja Krievijas pusei paātrināt nepieciešamās procedūras, lai ieviestu Starptautiskā autotransporta līdzekļu svēršanas sertifikāta izmantošanu atbilstoši ANO Starptautiskās Konvencijas par preču robežkontroļu saskaņošanu 8.pielikuma prasībām. Krievijas puse informēja, ka atbilstošs Krievijas Federācijas likumprojekts ir izstrādāts un atrodas saskaņošanas stadijā.


 


Nobeigumā Latvijas delegācija ielūdza Krievijas delegāciju uz nākošo Kopējās komisijas sanāksmi Latvijā.


 


 


Ieteikt šo rakstu