Krievijas–Latvijas komisijas sēdē panākta vienošanās par papildu atļauju apmaiņu 2018. gadam un sākotnējo kvotu 2019. gadam

2018. gada 11. un 12. oktobrī Maskavā norisinājās Krievijas–Latvijas kopējās komisijas sēde, kuras laikā delegācijas vienojās par turpmāko sadarbību autotransporta pārvadājumu jomā. Ņemot vērā, ka šā gada 9 mēnešos, salīdzinot ar analogu periodu pērn, ir pieaudzis autopārvadājumu apjoms starp abām valstīm, puses vienojās par papildu atļauju apmaiņu šim gadam. Tika panākta vienošanās arī par sākotnējo atļauju apmaiņu pārvadājumu veikšanai uz Krieviju 2019. gadā. Tāpat Krievijas delegācija informēja par 2019. gada sākumā gaidāmajiem grozījumiem likumdošanā saistībā ar Krievijas atļauju aizpildīšanu un plānotajām izmaiņām ceļu maksas iekasēšanas sistēmā Platon. Papildus tam Latvijas un Krievijas delegācijas apmainījās ar informāciju par pasažieru pārvadājumiem starp abām valstīm, uzsverot regulāro pārvadājumu  attīstību kā prioritāti pasažieru pārvadājumu jomā.

2018. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar analogu periodu 2017. gadā, autopārvadājumu apjoms starp Latviju un Krieviju ir pieaudzis, līdz ar to abu valstu delegācijas vienojās par papildu 2000 atļaujām, kas derīgas divpusējiem, tranzīta un uz/no trešo valstu pārvadājumiem, Latvijas pārvadātājiem un 10 000 atļaujām divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem, kā arī 1000 atļaujām, kas derīgas divpusējiem, tranzīta un uz/no trešo valstu pārvadājumiem, Krievijas pārvadātājiem. Sēdes laikā tika panākta vienošanās arī par sākotnējo atļauju apmaiņu 2019. gadam – 100 000 divpusējo/tranzīta un 9000 universālo atļauju Latvijas pārvadātājiem un 110 000 divpusējo/tranzīta un 8000 universālo atļauju Krievijas pārvadātājiem.

Krievijas delegācija informēja, ka 2019. gada otrajā pusē plānots veikt izmaiņas ceļu maksas iekasēšanas sistēmā Platon, indeksējot esošo tarifu.

Tikšanās laikā abas delegācijas apmainījās ar informāciju par pasažieru pārvadājumiem starp Latviju un Krieviju un vienojās par atļauju neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem kvotu 2019. gadam. Tika uzsvērts, ka regulārā maršrutu tīkla attīstība ir uzskatāma par prioritāti pasažieru pārvadājumu jomā.

Latvijas delegāciju pārstāvēja Satiksmes ministrija, Autotransporta direkcija, autopārvadātāju asociācija Latvijas Auto, savukārt Krievijas delegācijā bija pārstāvji no Krievijas Autotransporta aģentūras, kontroles institūcijas,  autopārvadājumu asociācijas ASMAP un pārvadātāju uzņēmumiem.

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

Papildu informācijai:
Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: + 371 67356129; + 371 26627578

Ieteikt šo rakstu