Kā tiks veikti pārvadājumi uz Apvienoto Karalisti pēc BREXIT?

Apvienotās Karalistes (AK) uzsāktais Brexit process ir aktualizējis virkni jautājumu, tostarp arī jautājumu par kravu un pasažieru pārvadājumu uz/no Lielbritānijas organizēšanu pēc AK izstāšanās no Eiropas Savienības (ES). Ņemot vērā to, ka 2019. gada 30. martā AK kļūs par trešo valsti jeb valsti ārpus ES, ja vien nelūgs termiņa pagarinājumu, un šī brīža informāciju par iespējamiem izstāšanās nosacījumiem, tiek izskatīti divi scenāriji – AK izstāšanās ar vienošanos jeb Izstāšanās līgumu un AK izstāšanās bez vienošanās. Tas, kādā veidā notiks AK izstāšanās, noteiks arī prasības, kas jāievēro uzņēmumiem, veicot pārvadājumus uz un no Lielbritānijas.

Autotransporta direkcijas Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāja Indra Gromule skaidro, kā Brexit process ietekmēs uzņēmumus, kuri veic kravu un pasažieru pārvadājumus.

“Ja vienošanās starp AK un ES netiks panākta, ārkārtas pagaidu pasākumu ietvaros līdz 2019. gada beigām un atbilstoši ES Regulai par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina kravu autopārvadājumu un pasažieru autopārvadājumu pamatsavienojamību saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, starptautiskos kravu autopārvadājumus starp Lielbritāniju un ES dalībvalstīm varēs veikt  bez izmaiņām, izmantojot tos pašus kontroles dokumentus, ar kuriem pārvadājumus Eiropas Savienībā  veic šobrīd, proti, Kopienas atļaujas apliecinātās kopijas”, informē Indra Gromule.

I.Gromule skaidro, ka Latvijas kravu pārvadātāji četru mēnešu periodā pēc AK izstāšanās no ES līdzšinējo trīs kabotāžas pārvadājumu vietā AK teritorijā varēs veikt divus kabotāžas pārvadājumus pēc starptautiskā pārvadājuma ar kravu uz AK un pēc tam vienu kabotāžas pārvadājumu 7 dienu laikā līdz 2019. gada beigām. Savukārt, kravu pārvadājumus starp AK un valsti, kas nav ES dalībvalsts, no šī gada 30. marta varēs veikt, izmantojot Eiropas Transporta ministru konferences (ETMK) daudzpusējo atļauju.

Neregulāros starptautiskos pasažieru pārvadājumus uz AK varēs veikt, izmantojot INTERBUS brauciena formulāru, jo AK no 2019. gada 1. aprīļa būs INTERBUS dalībvalsts. I.Gromule uzsver, ja AK pievienojas INTERBUS Nolīguma Protokolam par regulārajiem autopārvadājumiem, tad regulāro pārvadājumu maršruti būs jāsaskaņo atbilstoši INTERBUS procedūrām. Pašlaik regulāru pasažieru pārvadājumu maršrutu starp Latviju un Apvienoto Karalisti gan nav.

“Ja AK no ES izstāsies ar vienošanos jeb Izstāšanās līgumu, tad atbilstoši Izstāšanās līgumā noteiktajam pārejas periodam līdz 2020. gada 31. decembrim starptautiskos autopārvadājumus uz AK varēs veikt tāpat kā līdz šim. Līdz pārejas perioda beigām ES plāno noslēgt līgumu ar AK transporta jomā. Gadījumā, ja šādu līgumu neizdosies noslēgt, tad Latvija varēs slēgt jaunu divpusējo līgumu ar AK vai arī atjaunot Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības līguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, kas tika noslēgts 1993. gadā, darbību,“ skaidro I. Gromule.


Ieteikt šo rakstu