Izmaiņas licences kartītes saņemšanas kārtībā pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo automobili

No šī gada 1. jūlija Autotransporta direkcija licences kartīti izsniegs tikai gadījumā, ja pārvadātājs pirms pieteikuma iesniegšanas būs veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājumu kalendāra mēnesī par katru transportlīdzekli, kuram vēlēsies saņemt licences kartīti. Izmaiņas arī paredz, ka licences kartītes tiks izsniegtas, nepārsniedzot periodu, par kuru veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums.

Licences kartītes, kas izsniegtas līdz 2019. gada 30. jūnijam, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

Atgādinām, ka pārvadātājs obligāto iemaksu avansu ieskaita kontā LV25TREL813005611100B.

Veicot maksājumu, pārvadātājam jānorāda:
- nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
- nodokļu maksātāja nosaukums;
- vieglā automobiļa, par kuru tiek veikts obligāto iemaksu avansa maksājums, valsts reģistrācijas numurs;
- kalendāra mēnesis, par kuru tiek veikts obligāto iemaksu avansa maksājums;
- saņēmēja nosaukums – Valsts ieņēmumu dienests;
- saņēmēja reģistrācijas numurs – 90000069281;
- saņēmēja budžeta konta kods – TRELLV22.

Lūdzam ņemt vērā, ka obligāto iemaksu avansa maksājums atzīstams par samaksātu tikai brīdī, kad nauda saņemta Valsts kases kontā.

Izmaiņas saistībā ar 25.06.2019. pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.147 “Kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili”.


Ieteikt šo rakstu