Informācija pārvadātājiem par speciālās atļaujas (licences) nosaukuma un numura maiņu saistībā ar grozījumiem Autopārvadājumu likumā 15.03.2022.

Informējam, ka 2022. gada 15. martā stājās spēkā grozījumi Autopārvadājumu likumā, kas noteic, ka Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē izsniegtās licences ieraksta nosaukums automatizēti tiek mainīts uz attiecīgā pārvadājuma veida nosaukumu, atbilstoši Autopārvadājumu likuma 6. panta pirmajā daļā un 30. panta pirmajā daļā minētajam. Speciālām atļaujām (licencēm), kas tika izsniegtas kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Latvijas teritorijā, līdz to termiņa beigām tiek piešķirts jauns numurs.

Speciālās atļaujas (licences) kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā un Speciālās atļaujas (licences) starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem nosaukumi tiek mainīti uz Speciālā atļauja (licence) kravas komercpārvadājumiem ar kravas transportlīdzekli.  

Speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Latvijas teritorijā un Speciālās atļaujas (licences) starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem tiek mainīti uz Speciālā atļauja (licence) pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu.

Tā kā izmaiņas tiek veiktas automātiski, pārvadātājam nav jāveic nekādas papildu darbības. Pārliecināties par izmaiņām ir iespējams Autotransporta direkcijas mājas lapā.


Ieteikt šo rakstu