Ieteikumi autobusu un kravas automobiļu vadītājiem saistībā ar Covid-19

Satiksmes ministrija, ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums), lai nodrošinātu Covid-19 infekcijas slimības izplatības ierobežošanu, ir izstrādājusi ieteikumus Latvijas un ārvalstu transporta pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmumiem, kas tos apkalpo.

Transportlīdzekļa vadītājam (turpmāk – vadītājs), izpildot darba pienākumus, jāizvairās no socializēšanās. Vadītājam jārūpējas par sevi un apkārtējiem. Veicot reisu, vadītājs drīkst apstāties tikai tajās vietās, kas saistītas ar pārvadājuma veikšanu vai pamatvajadzību nodrošināšanu (degvielas uzpildes stacija, tualete), ievērojot šajās vietās 2 metru distanci no citām personām.

Darba devējs vadītāju nodrošina ar vienreizlietojamām sejas maskām un gumijas cimdiem, kurus vadītājs obligāti lieto, atrodoties ārpus transportlīdzekļa kabīnes. Izlietotos individuālos aizsardzības līdzekļus vadītājs ievieto polietilēna maisā, aizsien un ievieto nešķiroto sadzīves atkritumu konteinerā. Aizliegts maisu ar atkritumiem atstāt pie nešķiroto sadzīves atkritumu konteinera vai citā nepiemērotā vietā, jo šāda rīcība veicina Covid-19 vīrusa izplatīšanos. Rokas uzreiz pēc atkritumu izmešanas rūpīgi apstrādā ar dezinfekcijas līdzekļiem.

Vadītājam pirms lietošanas jādezinficē elektroniskie rīki, kas izsniedz kvīti preču pieņemšanai un CMR dokumentu parakstīšanai, un jāuzvelk gumijas cimdi. Kravas dokumentus vadītājam jāglabā mapē vai citā slēgtā organizētājā vadītāja kabīnē.

Darba devējs nodrošina vadītāju ar dezinfekcijas līdzekļiem, kurus vadītājs izmanto, lai dezinficētu transportlīdzekļa vadības ierīces un sēdvietas. Vadītājs kabīni tīra katru dienu, vēlams vairākas reizes. Īpaši jākoncentrējas uz durvju rokturiem iekšpusē un ārpusē, kā arī uz stūres un paneļa. Vadītājam, gan ieejot, gan izejot no vadītāja kabīnes, jādezinficē rokas vai jānomazgā rokas ar ūdeni un šķidrām ziepēm.

Vadītājam jāinformē darba devējs par visiem riskiem, kas apdraud darba izpildi un/vai vadītāja veselību.

Darba devējam jānodrošina vadītājs ar roku dezinfekcijas līdzekļiem pasažieriem. Vadītājs ir atbildīgs, lai pasažieri pirms iekāpšanas transportlīdzeklī  dezinficētu  rokas ar dezinfekcijas līdzekli, kas novietots pie durvīm. Iespēju robežās jānodrošina pasažieru sēdināšanu attālināti (aptuveni 1,5-2m) no transportlīdzekļa vadītāja vietas. Autotransporta pasažieriem jānodrošina iespēja sadzīves atkritumus ievietot polietilēna maisiņos, kas ir jāaizsien un tālāk tos jāievieto konteinerā ar nešķirotiem atkritumiem. Maisu ar atkritumiem nedrīkst atstāt pie konteinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā. Rokas uzreiz pēc atkritumu izmešanas rūpīgi jāapstrādā ar dezinfekcijas līdzekļiem.

Vadītājam pirms kravas nogādāšanas adreses ievadīšanas jānoskaidro klienta norādījumi, kuri jāievēro, ja vadītājam pašam jāiekrauj/jāizkrauj krava.

Rīkojums nenosaka aizliegumu kravu pārvadātājiem šķērsot Eiropas Savienības ārējās robežas, izņemot gadījumu, ja transportlīdzekļa vadītājam ir novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un vadītājs ir atzīts par kontaktpersonu.

Vadītājam un pasažieriem Latvijas robežas šķērsošanas vietās (tai skaitā ostās un lidostās) vai pie iekšējām robežām (Latvijas–Lietuvas un Latvijas–Igaunijas valsts robeža) pēc Valsts robežsardzes amatpersonas pieprasījuma ir pienākums aizpildīt un parakstīt apliecinājumu par ārkārtējās situācijas prasību ievērošanu. Parakstītais apliecinājums ir nododams Valsts robežsardzei.

Vadītājam ir jāinformē par savu veselības stāvokli, ja robežsķērsošanas vietās valsts amatpersonas veic intervēšanu. Šādā situācijā vadītājam ir jāizpilda attiecīgās valsts amatpersonas norādījumi.


Ieteikt šo rakstu