Grozījumi Eiropas valstu līgumā attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR)

Valsts SIA Autotransporta direkcija informē, ka 2010.gada 20.septembrī ir stājušies spēkā 6.grozījumi Eiropas valstu līgumā attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR), ar kuriem tiek harmonizētas AETR un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regulas (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85 prasības, nosakot vienādus transportlīdzekļa vadītāja vadīšanas un atpūtas laika posmus un to dalījumus, kā arī ieviešot darbību apliecinājuma veidlapu, kuru saskaņa ar Eiropas Komisijas norādījumu Nr.5 ieteicams lietot veicot pārvadājumu uz AETR dalībvalstīm.

Bez tam no 2010.gada 20.septembra, veicot pārvadājumu no Eiropas Ekonomiskās Savienības dalībvalstīm uz trešajām valstīm (AETR dalībvalstīs), transportlīdzekļa vadītājam pēc pilnvarota inspektora pieprasījuma ir pienākums uzrādīt kārtējās darba nedēļas reģistrācijas diagrammas (tahogrammas) un tās, kuras transportlīdzekļa vadītājs ir izmantojis iepriekšējās 15 dienās, bet no 2010.gada 20.decembra transportlīdzekļa vadītājam pēc pilnvarota inspektora pieprasījuma būs pienākums uzrādīt kārtējās dienas tahogrammu + par 28 iepriekšējām dienām.

Vairāk informācija: www.unece.org/trans
Eiropas Komisijas norādījums Nr.5

 

Pielikumā:
Darbību apliecinājuma veidlapa krievu valodā.

Papildu informācija: 
PielikumsIzmērs
Darbību apliecinājuma veidlapa RUS
44 KB

Ieteikt šo rakstu