Eiropas Komisijas norādījumi (papildināts 03.02.2017)

Eiropas Komisijas norādījumi par Regulas (EK) Nr.561/2006 piemērošanu problēmjautājumos.

Eiropas Komisija ir devusi oficiālus norādījumus par problēmjautājumiem, kas saistīti ar Regulas (EK) Nr.561/2006 piemērošanu šādos pantos:

  • 1.norādījums - 12.pants - ārkārtas novirze no minimālās atpūtas un maksimālajiem transportlīdzekļa vadīšanas ierobežojumiem, lai atrastu atbilstīgu apstāšanās vietu;
  • 2.norādījums - 9.pants - laika reģistrācija, ko vadītājs pavadījis, dodoties uz vietu, kur parasti nepārņem vai nenodod Regulas (EK) Nr. 61/2006 darbības joma esošu transportlīdzekļu vadību, vai atgriežoties no šādas vietas;
  • 3.norādījums - 4.panta d) un f) punkts - prasība pārtraukt pārtraukumu vai ikdienas vai iknedēļas atputu, lai pabrauktu transportlīdzekli uz priekšu terminālī, stāvvietā vai pie robežas;
  • 4.norādījums - 1.pants Regulā (EEK) Nr.3821/85, kas atsaucas uz Regulu (EK) Nr.1360/2002 (1B pielikums) - transportlīdzekļa vadīšanas laika reģistrācija ar digitālo tahogrāfu, ja vadītāji veic operācijas ar biežu vai vairākkārtēju apstāšanos kravas iekraušanai, izkraušanai vai pasažieru iekāpšanai, izkāpšanai (frequent - or multi-drop stop operations);
  • 5.norādījums - 11.panta 3.punkts Direktīvā 2006/22/EK - veidlapa darbību apliecināšanai, kas noteikta ar Komisijas 2009. gada 14. decembra Lēmumu (2009/959/ES), ar ko groza Eiropas Komisijas Lēmumu 2007/230/EK;
  • 6.norādījums (precizēts 2017. gadā) - 9.panta 1.punkts - uz prāmja vai vilcienā pavadītā laika reģistrēšana, ja transportlīdzekļa vadītājam ir pieejama guļvieta vai kušete;
  • 7.norādījums - 8. panta 2. un 5. punkts - frāzes "katrā 24 stundu laikposmā" nozīme;
  • 8.norādījums - Regulas (ES) Nr.165/2014 29.pants un Eiropas Nolīguma par transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR) pielikuma 13.panta 3.punkts - izņēmuma gadījumi, kad pieļaujama transportlīdzekļa vadīšana bez vadītāja kartes.

Norādījumus Jūs varat apskatīt pielikumā pievienotajos materiālos ("pdf." formāta faili) vai vietnes sadaļā:

Social provisions

  • Driving time and rest periods (visās Eiropas Savienības dalībvalstu valodās)

Ieteikt šo rakstu