Eiropas Darba iestāde uzsāk informācijas un izpratnes veicināšanas kampaņu #Road2FairTransport - ceļā uz godīgumu pārvadājumos

Eiropas Darba iestāde (ELA) 12.10.2022. uzsāk informācijas un izpratnes veicināšanas kampaņu #Road2FairTransport, kas intensīvi darbosies nākamajās nedēļās un turpināsies līdz gada beigām visās ES dalībvalstīs un vairākās valodās.

Kampaņa #Road2FairTransport tiek īstenota kopā ar vairākiem citiem ELA pasākumiem autotransporta jomā. Autotransports ir ELA prioritāte 2022. gadā, kā tas noteikts  ELA programmā par rīcību autotransporta jomā.

"Šī kampaņa ir Eiropas Darba iestādes, dalībvalstu iestāžu un sociālo partneru organizāciju kopīgs darbs. Tā ir daļa no ELA centieniem uzlabot zināšanas un izpratni par tiesībām un pienākumiem, kas saistīti ar darbaspēka mobilitāti un kas piemērojami autotransporta nozarē", sacīja Cosmin Boiangiu, ELA izpilddirektors

Autotransports ir svarīga nozare, kurai jāpievērš mūsu uzmanība. Jūnijā ELA koordinēja kopīgas pārbaudes uz ceļiem ar Beļģijas un Bulgārijas iestādēm. Pārbaužu uzmanības centrā bija atbilstība jaunajiem noteikumiem par regulāro iknedēļas atpūtas laiku. Pārbaudes laikā tika pārbaudīti 153 transportlīdzekļi. Vairāk nekā 100 transportlīdzekļos tika konstatēti iknedēļas atpūtas noteikumu pārkāpumi. Tas nozīmē, ka 2/3 no pārbaudītajiem transportlīdzekļiem neatbilda noteikumiem. Šis piemērs parāda, ka ir vajadzīgi konkrēti pasākumi.

Autotransporta nozare ir būtiska mūsu Eiropas ekonomikai. Bet tā ir arī nozare, kurai ir jārisina vairākas problēmas, dažas no tām ir specifiskas transportlīdzekļu vadītājiem vai operatoriem, citas ir problemātiskas abiem.

Transporta nozarei ir jātiek galā ar sarežģītiem darba apstākļiem, starptautiskie transportlīdzekļu vadītāji ilgu laiku ir prom no mājām, un viņi bieži vien nezina par savām tiesībām. Negodīga konkurence, ko rada norīkotie transportlīdzekļu vadītāji, kuriem maksā daudz mazāk, joprojām ir problēma.

Transporta darbinieki strādā vairākās dalībvalstīs. Viņu darba un sociālās tiesības ir atkarīgas no tiesību aktiem un koplīgumiem, kas piemērojami vairākās dalībvalstīs. Arī starptautiskā autotransporta pārvadātājiem ir jāievēro dažādi darba un sociālie noteikumi.

Daži no šiem jautājumiem tiek risināti ar "Mobilitātes Pakotni I", kas ir spēkā kopš 2020. gada augusta. Tajā ir ietverts noteikumu kopums, kas pakāpeniski ir kļuvis piemērojams, piemēram, noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā vai noteikumi par transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas laiku. Šie jaunie noteikumi ieviesa izmaiņas autotransporta nozarē un arī jaunas problēmas to praktiskajā piemērošanā.

Pirmais solis ir ieviest noteikumus, otrais solis ir nodrošināt, ka autovadītāji un pārvadātāji ir informēti par noteikumiem, un trešais - lai noteikumi tiktu efektīvi īstenoti.

Informācijas un izpratnes veicināšanas kampaņai Road2FairTransport ELA ir sagatavojusi komunikācijas materiālus un sniegusi to kampaņas partneriem dalībvalstīs. Kampaņa notiks, izmantojot sociālo mediju kanālus, kā arī uz vietas pa visvairāk tirgotajām automaģistrālēm ES. ELA arī sagatavoja bukletus ar skaidru informāciju transportlīdzekļu vadītājiem par jaunajiem noteikumiem visās ES valodās un vēl 5 valodās, tostarp ukraiņu valodā.

ELA veiks vietējos informācijas seminārus gan uz vietas, gan tiešsaistē, kas būs paredzēti transportlīdzekļu vadītājiem un operatoriem. Šogad mums ir plānoti trīs informatīvi semināri: Rumānijā, Lietuvā un Latvijā. Papildu informatīvi semināri tiks organizēti 2023. gadā.

Attiecībā uz piemērojamo noteikumu izpildi ELA atbalsta saskaņotu un kopīgu tiesībaizsardzības iestāžu inspekciju organizēšanu un koordināciju dalībvalstīs.

Šogad kopā ar Eiropas Ceļu policijas tīklu, ROADPOL, ELA kopīgi organizēja pārbaudes, kas bija vērstas uz darba ņēmēju tiesībām un ceļu satiksmes drošību. Šo kopīgo pārbaužu laikā uz ceļiem piedalījās vairākas dalībvalstis. Vienas nedēļas laikā jūnijā bija iesaistīti vairāk nekā 226 kontroles darbinieki, un tika pārbaudīti vairāk nekā 260 transportlīdzekļi, kas atklāja vairāk nekā 110 aizdomas par pārkāpumiem.

Šomēnes tiks veiktas papildu kopīgas pārbaudes uz ceļiem 7 dažādās dalībvalstīs, piedaloties 15 dalībvalstīm.

2023. gadā ELA izvērtēs rezultātus, kas sasniegti saskaņā ar šo rīcības programmu, lai to uzlabotu un pārvērstu par ilgtermiņa programmu. ELA mērķis nākamajos gados ir būt aprīkotai ar pilnvērtīgu instrumentu kopumu, resursiem un sadarbības tīklu, lai autotransporta nozari integrētu savā darbībā.

ELA kampaņas “Ceļš uz taisnīgu transportu” videomateriāls (latviešu subt.): ELA Road to Fair Transport Campaign video - YouTube

Kampaņas mājas lapa: https://www.ela.europa.eu/en/campaign/road-fair-transport

Linkedin https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6985932168157884416

Facebook https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Feuropeanlabourauthority%2Fposts%2Fpfbid0xgNc7JfQpvDkdmgCwAhJ4CENRTXUjMyy7G8RXZHmfQHfY5SkqPeaEwKaxJupwwJcl&show_text=true&width=500

Twitter https://twitter.com/EU_ELA/status/1580166506813755392?s=20&t=rTQdg9rsIyBlVcZQltoBKg


Ieteikt šo rakstu