Bīstamo kravu pārvadājumiem paredzēto transportlīdzekļu aprīkošana ar bākuguni Krievijas Federācijā

Balstoties uz Krievijas Federācijas 1993. gada 23. oktobra lēmumā Nr. 1090 “Par ceļu satiksmes noteikumiem” iestrādāto pamatnoteikumu “par transportlīdzekļu pieņemšanu ekspluatācijā un amatpersonu pienākumiem nodrošināt ceļu drošību” 16. pantu, transportlīdzekļiem, ar kuriem tiek veikti bīstamo kravu pārvadājumi jāuzstāda dzeltenas vai oranžas krāsas bākuguni.

Savukārt Krievijas Federācijas satiksmes noteikumu 3.4. punkta prasības nosaka, ka, veicot sprādzienbīstamu, viegli uzliesmojošu, radioaktīvu un indīgu vielu pārvadājumus, dzeltenas vai oranžas krāsas mirgojošajai bākugunij ir jābūt ieslēgtai.

Bākuguns jāuzstāda uz transportlīdzekļa jumta vai virs tā un jāpiestiprina drošā veidā.

Bākuguns radītā gaismas signāla redzamībai horizontālajā plaknē jābūt vismaz 360 grādiem. Kravas transportlīdzekļiem redzamības leņķi drīkst samazināt līdz 180 grādiem, ja gaismas signāls ir redzams no transportlīdzekļa priekšpuses. Iepriekšminētās prasības attiecas kā uz vietējiem, tā starptautiskiem bīstamo kravu pārvadājumiem Krievijas Federācijas teritorijā.

Kopsavilkums

Prasības:

  • visi transportlīdzekļi, ar kuriem tiek veikti bīstamo kravu pārvadājumi, jāaprīko ar dzeltenas vai oranžas krāsas mirgojošu bākuguni;
  • bākuguns jāieslēdz, ja tiek pārvadātas sprādzienbīstamas, viegli uzliesmojošas, radioaktīvas vai indīgas vielas;
  • prasības attiecas kā uz vietējiem, tā starptautiskiem bīstamo kravu pārvadājumiem Krievijas Federācijas teritorijā.

Ieteikt šo rakstu