ATD uzsāk viedā tahogrāfa jaunās versijas ieviešanu un aicina komersantus to nomaiņu neatlikt uz pēdējo brīdi

Autotransporta direkcija (ATD) informē, ka tiek uzsākta viedā tahogrāfa jaunās versijas ieviešana un G2V2 karšu izsniegšana. Vienlaicīgi ATD norāda, ka saņemtās iepriekšējās versijas digitālā tahogrāfa kartes ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām un to nomaiņa nav obligāta. Ņemot vērā to, ka starptautiskajos pārvadājumos vecā tipa tahogrāfu nomaiņa uz jauno G2V2 ir obligāta prasība, ATD aicina tahogrāfa nomaiņu veikt savlaicīgi un neatlikt to uz pēdējo brīdi.

 

Viedā tahogrāfa jaunās versijas ieviešanu regulē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1054. Tā nosaka, ka jauniem transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti pēc 2023. gada 20. augusta, ir jābūt aprīkotiem ar otrās paaudzes otrās versijas viedo tahogrāfu (G2V2), kā arī pēc minētā datuma Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jānodrošina digitālā tahogrāfa G2V2 karšu izsniegšana.

 

ATD atgādina, ka transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti ar analogo un digitālo tahogrāfu (transportlīdzekļa pirmā reģistrācija vai tahogrāfa pirmā aktivizācija līdz 2019. gada 14. jūnijam) un tiek izmantoti starptautiskos autopārvadājumos, līdz 2024. gada 31. decembrim ir jāveic tahogrāfu nomaiņa uz viedo tahogrāfu G2V2.

 

Savukārt transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti ar viedo tahogrāfu (transportlīdzekļa pirmā reģistrācija no 2019. gada 15. jūnija līdz 2023. gada 20. augustam), un tiek izmantoti starptautiskos autopārvadājumos, līdz 2025. gada 19. augustam ir jāveic tahogrāfu nomaiņa uz viedo tahogrāfu G2V2.

 

No 2026.gada 1.jūlija autovadītājiem, kas veic starptautiskos vai kabotāžas pārvadājumus ar transportlīdzekļiem, kuru maksimālā pieļaujamā masa, ieskaitot piekabi vai puspiekabi, pārsniedz 2,5 tonnas, ir jāreģistrē darba un atpūtas laikposmi, izmantojot tahogrāfu.

 

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 5.1 pantā noteikto, ATD kompetencē ir ieviest Latvijā starptautiskās un Eiropas Savienības prasības starptautiskajās pasažieru un kravu autopārvadājumu jomā. ATD nodrošina piekļuvi autopārvadājumu tirgum un atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošina atļauju, licenču un citu dokumentu izsniegšanu kravu pārvadājumiem ar autotransportu.

Papildu informācijai:

Viktors Zaķis, VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību vadītājs

Tālr.: + 371 67686485

E-pasts: viktors.zakis@atd.lv 


Ieteikt šo rakstu