Atceļ Covid-19 testa veikšanas nepieciešamību profesionālajiem kravas transportlīdzekļu vadītājiem

Regulējuma maiņa, atceļot Covid-19 testa veikšanu kravas transportlīdzekļa vadītājiem, ir nepieciešama, lai mazinātu administratīvo un finansiālo slogu autopārvadātājiem, saglabājot preču plūsmas nepārtrauktību un ievērojot gan sabiedrības veselības, gan ekonomikas darbības vajadzības. Jaunais regulējums stājas spēkā no 27. februāra.

Saskaņā ar spēkā esošo regulējumu transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpes locekļiem, tai skaitā, ja tie dodas uz darba pienākumu veikšanas vietu vai atgriežas no tās, iebraucot Latvijā, Covid-19 tests nav jāveic. Jaunais regulējums nosaka, ka arī profesionālajiem kravas transportlīdzekļu vadītājiem Covid-19 tests nebūs jāveic, pildot darba pienākumus, kā arī dodoties uz darba pienākumu veikšanas vietu vai atgriežas no tās.

Profesionālie kravas transportlīdzekļu vadītāji praksē ir saskārušies ar virkni problēmām veikt Covid-19 testus pirms iebraukšanas Latvijas teritorijā. Piemēram, lai veiktu attiecīgā veida testu Baltkrievijas teritorijā, ir nepieciešams gaidīt 10 dienas, kas no pārvadājuma veikšanas organizācijas viedokļa nav saprātīgs laika periods. Tāpat ir situācijas, kad kravas pārvadātāju darbinieki ir spiesti ilgstoši gaidīt robežšķērsošanu, ko nevar iepriekš paredzēt. Latvijas robežšķērsošanas vietās nav pieejamas pārvietojamās testēšanas laboratorijas, kas atvieglotu prasību izpildi starptautisko autopārvadājumu vadītājiem. Tāpat daudzi pārvadātāji ir norādījuši uz testa veikšanas un attiecīgā medicīnas dokumenta, kas apliecina negatīva Covid-19 testa faktu, nesamērīgajām izmaksām ārvalstīs.

Spēkā paliek spēkā līdzšinējā prasība, iebraucot Latvijā, pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma uzrādīt atbilstošās kategorijas vadītāja apliecību un digitālā tahogrāfa vadītāja karti vai pēdējās darbdienas tahogrammu, kā arī Starptautiskā transporta darbinieka sertifikātu. Sertifikāta formas pieejamas latviešuangļu un citās valodās.

Vienlaikus jāievēro šādi drošības pasākumi: uzturoties sabiedriskās vietās, jālieto mutes un deguna aizsegs; darba laikā jāievēro noteiktie piesardzības pasākumus, kā arī nepakļaut citas personas inficēšanās riskam un ierobežot kontaktus ar citiem cilvēkiem (piemēram, nedoties ciemos). Parādoties kādām elpceļu infekcijas pazīmēm, jādodas pašizolācijā un jāsazinās ar ārstu.

Ieceļošanai Latvijā ir derīgs tikai PĶR (PCR) Covid-19 tests.

Jaunos grozījumus skatīt Ministru kabineta noteikumos  Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 35.4 3. punktā.

Valstis ar augstiem saslimstības rādītājiem.

 

Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028003

Ieteikt šo rakstu