Apliecinājumos ir papildināts iesniedzamās informācijas apjoms – jānorāda arī faktiskā dzīvesvieta

Lai atvieglotu Valsts policijas darbu attiecībā uz kontroles funkciju, apliecinājumos ir papildināts iesniedzamās informācijas apjoms – turpmāk būs jānorāda arī faktiskā dzīvesvieta. Tas attiecas tikai uz apliecinājumiem, kuri tiek izsniegti Latvijas Republikas valsts piederīgajiem, tajā skaitā uz ārzemniekiem ar pastāvīgo dzīvesvietu Latvijā, kuri repatriācijas ietvaros atgriežas Latvijā uz palikšanu. Minētais neattiecas uz autovadītājiem, kuri nodrošina transporta pakalpojumus, ja vien nav vīrusa pazīmju.  

Apliecinājuma paraugs un MK rīkojums Nr.103 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu pieejams zemāk pie Papildu informācijas.

Papildu informācija: 

Ieteikt šo rakstu