Tirgus izpēte

 UZAICINĀJUMS PIEGĀDĀTĀJIEM PIEDALĪTIES INTERVIJĀ

iepirkuma sagatavošanai un piegādātāju informēšanai

Plānotais iepirkuma

priekšmets

Intervijas mērķis

Intervijas laiks un vieta

60112000-6 Sabiedriskie autotransporta pakalpojumi

 

Sabiedriskā transporta pakalpojumam izvirzāmās kvalitātes prasības, sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma apjoms un vērtēšanas kritēriji

 

UZAICINĀJUMS PIEGĀDĀTĀJIEM PIEDALĪTIES INTERVIJĀ

 

INVITATION TO SUPPLIERS TO PARTICIPATE IN THE INTERVIEW

Pasūtītājam nozīmīgās informācijas noskaidrošana no ieinteresētajiem piegādātājiem par plānotā iepirkuma tehniskās specifikācijas un kvalifikācijas prasībām. Intervijas tvērums - par  plānotā sabiedriskā transporta pakalpojuma iepirkumu, kas sadalīts 11 lotēs. Plānotais līguma izpildes periods no 01.11.2023 līdz 31.12.2024.

Intervijas ar ieinteresētajiem piegādātājiem par Pasūtītāja identificētajiem jautājumiem saistībā ar plānotā iepirkuma būtiskajām tehniskās specifikācijas un kvalifikācijas prasībām tiks organizētas attālināti, tiešsaistes vidē (Google Meet). Par intervijas     laiku ar ieinteresēto piegādātāju Pasūtītāja atbildīgā kontaktpersona vienosies individuāli, nosūtot uzaicinājumu piedalīties intervijā, norādot datumu un laiku.

Intervijas tiks organizētas latviešu un/vai angļu valodā:

07.08.2023 no plkst. 9.00 līdz 18.00;

08.08.2023 no plkst. 9.00 līdz 18.00;

09.08.2023 no plkst. 9.00 līdz 18.00.

 

TIRGUS IZPĒTE

Tirgus izpētes priekšmets

Tirgus izpētes izsludināšanas datums

Pieteikumu pieņemšana

Dzelzceļa pārvadājumu tirgus izpētes procedūra, pamatojoties uz Regulas Nr.1370/2007 5.panta 3.b punktu 1.

Detalizēta informācija par tirgus izpētes priekšmetu

Information on the subject of market research

03.02.2022.

14.04.2022. (plkst.23.59)

 

Pieteikuma forma

Pieteikums iesniedzams latviešu valodāIeteikt šo rakstu