Ogres novada pašvaldības dome pieņēmusi noteikumus “Par braukšanas maksas atvieglojumu izglītojamajiem Ogres novadā”

Ogres novada pašvaldības dome pieņēmusi saistošos noteikumus “Par braukšanas maksas atvieglojumu izglītojamajiem Ogres novadā”. Noteikumi paredz, ka Ogres novadā deklarētajiem 1. - 12. klašu skolēniem tiek pilnā mērā apmaksāti sabiedriskā transporta pakalpojumi ceļā no mājām uz izglītības iestādi un atpakaļ. Sabiedriskā transporta pakalpojumi novada pilsētās dzīvojošajiem skolēniem netiek piešķirti, ja skolēns dzīvo tuvāk nekā kilometru no izglītības iestādes. Tehnisku iemeslu dēļ no šī gada 1. līdz 16. septembrim skolēni Ogres sabiedrisko transportu varēs izmantot arī tad, ja uzrādīs Ogres novada skolēnu karti bez specializētās hologrāfiskā uzlīmes.

Par braukšanas atvieglojumu pieteikšanu un pakalpojuma saņemšanu.

  • Skolēnam ir jāpiesaka un jāsaņem Ogres novada skolēna karte. Karti var pieteikt elektroniski www.epakalpojumi.lv vai izglītības iestādē, kurā skolēns mācās. Tā kā skolēnu karšu izveide ir laikietilpīga, līdz 2022. gada 31. decembrim braukšanas atvieglojumu varēs saņemt, arī uzrādot derīgu skolēna apliecību.
  • Lai saņemtu braukšanas atvieglojumus, skolēna likumiskajam pārstāvim jāuzraksta pieteikums par braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanu un šis pieteikums jāiesniedz izglītības iestādē. Pieteikuma forma pieejama izglītības iestādē. Pieteikumu var iesniegt gan papīra formā, gan elektroniski ar elektronisko parakstu.
  • Pēc pieteikuma izvērtēšanas izglītības iestāde skolēnam piešķirs hologrāfisku uzlīmi, kura jāuzlīmē uz Ogres novada skolēna kartes vai skolēna apliecības, ja Ogres novada skolēna karte vēl nav izgatavota.
  • Lai saņemtu braukšanas atvieglojumu, skolēns transportlīdzeklī uzrāda Ogres novada skolēna karti ar hologrāfisko uzlīmi. Tad skolēna karte tiek elektroniski reģistrēta vai arī tiek izdota pēcapmaksas biļete jeb “nulles” biļete. Abos gadījumos skolēnam nav jāveic samaksa par braucienu. Ja sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam nav šādu tehnisko iespēju, skolēns veic brauciena apmaksu un saglabā saņemto biļeti.
  • Lai atgūtu par braukšanas biļeti iztērētos līdzekļus, skolēna likumiskais pārstāvis līdz nākamā mēneša 5. datumam izglītības iestādē iesniedz izglītības pārvaldes noteiktas formas iesniegumu samaksas par braukšanu sabiedriskajā transportā kompensācijai papīra vai elektroniskā dokumenta formā (iesnieguma forma pieejama izglītības iestādē). Iesniegumam pievieno iepriekšējā mēneša sabiedriskā transporta braukšanas biļetes. Biļetēm jābūt pielīmētām uz papīra lapas hronoloģiskā secībā. Iesniedzot iesniegumu elektroniskā dokumenta formā, biļetes pievieno vienā dokumentā hronoloģiskā secībā. Kompensācija tiek veikta par skaidri salasāmām biļetēm.

Ārpus Ogres skolēni par braucieniem sabiedriskajā transportā maksā paši un iesniedz braukšanas biļetes sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijai iepriekš aprakstītajā kārtībā.

Papildu informācija:

Tālr. +371 67280485

E-pasts: info@atd.lv

twitter.com/ATD_LV

facebook.com/AutotransportaDirekcija


Ieteikt šo rakstu