No 14. un 15.septembra tarifi tiks vienādoti vairākos Vidzemes, Zemgales un Latgales plānošanas reģiona novados

Sākot ar pirmdienu, 2015.gada 14.septembri, reģionālo vietējo maršrutu autobusu tarifi tiks vienādoti bijušajā Valmieras un Valkas rajonā, Jelgavas novadā, daļā Krāslavas un Aknīstes novada, kur sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina attiecīgi SIA VTU Valmiera, Migar, Robežnieki un Rubenītis. Savukārt 15.septembrī tarifi tiks vienādoti SIA Astašova apkalpotajos maršrutos Krāslavas novadā. Šobrīd reģionālo autobusu pārvadājumos ir 24 dažādi tarifi, tādēļ to vienādošanas rezultātā braukšanas maksa, braucot dažāda garuma distances, vietām paliks nemainīga, samazināsies vai cituviet pat nedaudz palielināsies.

Tarifu vienādošana, sākot ar 14.septembri, tiks uzsākta VTU Valmiera apkalpotajā teritorijā bijušajā Valmieras un Valkas rajonā. Plānots, ka Valmieras teritorijā maksa par pirmajiem brauciena kilometriem pieaugs par pieciem eiro centiem, sasniedzot 0,60 eiro, bet Valkas un Smiltenes teritorijā maksa, braucot attālumu starp pirmajām pieturvietām, turpmāk būs 0,50 eiro. Savukārt teritorijā ārpus republikas pilsētas un reģionālās nozīmes centriem maksa par pirmajiem brauciena kilometriem nemainīsies. Tāpat nemainīga būs biļetes cena, mērojot attālumu no septiņiem līdz 33 kilometriem, savukārt braucot garākas distances, maksa par braucienu samazināsies.

Plānots, ka Jelgavas teritorijā maksa par pirmajiem brauciena kilometriem pieaugs par 15 eiro centiem, sasniedzot 0,60 eiro, bet pārējā novada teritorijā, braucot attālumu starp pirmajām pieturvietām, biļetes cena paliks nemainīga. Tāpat nemainīga būs braukšanas maksa, mērojot attālumu no septiņiem līdz 33 kilometriem, savukārt braucot distances, kas garākas par 33 kilometriem, maksa par braucienu samazināsies.

Šobrīd bijušajā Krāslavas rajonā reģionālajos vietējos maršrutos sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina trīs pārvadātāji. SIA Robežnieki apkalpotajos maršrutos tarifi tiks vienādoti no 14.septembra, SIA Astašova no 15.septembra, bet SIA Daugavpils AP no 1.oktobra. Ņemot vērā, ka SIA Robežnieki apkalpotajos maršrutos teritorijā ārpus reģionālā nozīmes centra maksa par braucienu starp pirmajām pieturvietām vēsturiski ir saglabājusies neatbilstoši zema, tarifu izlīdzināšanas rezultātā tā var pieaugt pat par 0,25 eiro, sasniedzot 0,35 eiro. Autobusa biļetes cena pieaugs, mērojot arī attālumu no septiņiem līdz 40 kilometriem, bet braukšanas maksa samazināsies, braucot distances, kas garākas par 40 kilometriem. Savukārt Krāslavas teritorijā, kur sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina SIA Astašova, maksa par pirmajiem brauciena kilometriem pieaugs par pieciem eiro centiem, sasniedzot 0,50 eiro, bet pārējā SIA Astašova apkalpotajā bijušā Krāslavas rajona teritorijā, braucot attālumu starp pirmajām pieturvietām, biļetes cena paliks nemainīga. Mērojot attālumu no septiņiem līdz 33 kilometriem, brauciena maksa nedaudz palielināsies.

Vienādojot sabiedriskā transporta tarifus, iedzīvotāji par braucienu sabiedriskajā transportā maksās pēc vienādiem principiem neatkarīgi no vietas, kur tie atrodas. Tāpat iedzīvotājiem būs iespēja iegādāties abonementa biļeti, kas regulārajiem pasažieriem par braucienu sabiedriskajā transportā ļaus maksāt lētāk, un perspektīvā plānots ieviest arī vienotu biļeti braucienam gan ar vilcienu, gan autobusu.

Tarifu vienādošanas procesā ir izveidotas četras dažādas minimālās braukšanas maksas, kuru lielums atkarīgs no attīstības centra līmeņa. Maksa par brauciena pirmajiem kilometriem būs atšķirīga Rīgā, pārējās republikas nozīmes pilsētās, reģionālās nozīmes centros un pārējā valsts teritorijā. Tāpat plānots ieviest vienādu maksu par katru brauciena kilometru braucienam no septiņiem līdz 33 kilometriem maksa būs viena, bet, sākot ar 33.kilometru, plānots cenas samazinājums. Sīkāka informācija par reģionālo vietējo maršrutu autobusu tarifu vienādošanu pieejama šeit.

Ņemot vērā, ka reģionālajā maršrutu tīklā ir ap 7600 reisu ar vairāk nekā 6000 pieturvietu, lai noskaidrotu, par cik centiem mainās biļetes cena, braucot līdz katrai no šīm pieturvietām, aicinām iedzīvotājus sazināties ar attiecīgo pasažieru pārvadātāju uzņēmumu vai Autotransporta direkciju, rakstot uz e-pastu info@atd.lv, sociālajos tīklos Twitter un Facebook vai zvanot pa tālruni 67686499 un 67502869.

Pirmās tarifu izmaiņas stājās spēkā 1.septembrī Bauskas, Tukuma un Aknīstes novadā, kur sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina attiecīgi SIA Aips, Tukuma auto un Aknīstes pakalpojumi. Autotransporta direkcija turpina darbu pie reģionālo vietējo maršrutu autobusu tarifu aprēķināšanas un saskaņošanas, tādēļ datumi, kad braukšanas maksas izmaiņas stāsies spēkā, atšķiras katra pārvadātāja apkalpotajos maršrutos.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Komunikācijas speciāliste
Tālr.: + 371 67686485
 

 


Ieteikt šo rakstu