No 1. februāra izmaiņas vairākos reģionālo autobusu maršrutos Madonas novadā

No šī gada 1. februāra vairāku reģionālo autobusu maršrutu pasažieriem Madonas novadā jārēķinās ar izmaiņām reisu un kustības grafikā iekļauto pieturu sarakstos: Murmastiene–Inčārnirki–Murmastiene, Murmastiene–Silagals, Madona–Cesvaine–Mentes, Cesvaine–Lapukrogs, Ērgļi–Katrīna un Madona–Sausnēja–Bites.

Reģionālo autobusu maršrutā nr. 6698 Murmastiene–Silagals tiek slēgti reisi plkst. 07.52 un plkst. 16.52 no Murmastienes, kā arī reisi plkst. 17.04 un plkst. 08.04 no pieturas Silagals (kursēja otrdienās vasaras sezonā).

Tiek slēgts reģionālo autobusu maršruts nr. 5022 Murmastiene–Inčārnirki–Murmastiene un tā reisi plkst. 15.53 un plkst. 08.16 no Murmastienes, kas līdz šim bija darba dienās (no pirmdienas līdz piektdienai) mācību gada laikā.

Reģionālo autobusu maršrutā nr. 6347 Madona–Cesvaine–Mentes vairāki reisi, kas tiek izpildīti skolēnu brīvdienās, turpmāk būs tikai piektdienās – pirmdienās tie vairs pasažieriem nebūs pieejami: reisi plkst. 15.40 no Madonas, plkst. 07.20 no pieturas Vairogi, plkst. 16.40 no pieturas Mentes un plkst. 07.40 no pieturas Mentes.

Visi reģionālo autobusu maršruta nr. 6370 Cesvaine–Lapukrogs reisi pasažieriem būs pieejami kā transports pēc pieprasījuma* - plkst. 08.20, plkst. 08.37, plkst. 11.20, plkst. 11.37 pirmdienās un piektdienās (kursē no 1. septembra līdz 31. maijam) un plkst. 08.20, plkst. 08.37, plkst. 11.20, plkst. 11.37 piektdienās (kursē no 01. jūnija līdz 31. augustam). Lai saņemtu transports pēc pieprasījuma pakalpojumu, pasažieriem jāzvana pārvadātājam uz tālruni 27200660 (katru dienu no plkst. 07.00 līdz plkst. 17.00) un tas jāpiesaka, vai iepriekš jārezervē vai jāiegādājas biļete uz attiecīgo reisu vai tā daļu.

Reģionālo autobusu maršruta nr. 6515 Ērgļi–Katrīna reisi plkst. 16.00 no Ērgļiem un plkst. 16.30 no pieturas Katrīna, kas kursē darba dienās (no pirmdienas līdz piektdienai) arī turpmāk tiks nodrošināti kā transports pēc pieprasījuma*.

Reģionālo autobusu maršrutā nr. 6736 Madona–Sausnēja–Bites vairāku reisu daļa – posms no pieturas Sausnēja līdz pieturai Bites - turpmāk tiks nodrošināta kā transports pēc pieprasījuma*:

  • reisiem plkst. 06.30, plkst. 14.10, plkst. 08.05 un plkst. 15.45 (kursē darba dienās no 01. septembra līdz 31. maijam),
  • reisiem plkst. 06.30, plkst. 14.10, plkst. 08.05, plkst. 15.45 (kursē pirmdienās, trešdienās, piektdienās no 01. jūnija līdz 31. augustam).

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos maršrutos SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Vidzemes plānošanas reģionu.

Izmaiņas veiktas, pamatojoties uz Sabiedriskā transporta padomes doto uzdevumu ATD sadarbībā ar plānošanas reģioniem veikt nerentablo maršrutu, reisu detalizētu lietderības novērtējumu. Tika izvērtēti reisi, kuru rentabilitātes rādītāji (ieņēmumu segums pār izmaksām) ir 10% vai zemāks (atbilstoši 2022. gada rādītājiem), kā arī tas, vai maršruta reisi ir vienīgie savienojumā ar apdzīvotu vietu, vai konkrētais reiss ir tehniskais reiss pieprasītākam / citam reisam u.c.

* Sabiedriskā transporta pakalpojumus pēc pieprasījuma tiek organizēts teritorijās ar mazu apdzīvotības blīvumu, kur bieži ir slikti rentabilitātes rādītāji sakarā ar mazu autobusu piepildījumu. Tas saglabā iedzīvotājiem mobilitātes iespējas arī mazapdzīvotās teritorijās apstākļos, kad samazinās iedzīvotāju skaits un apdzīvotības blīvums, novēršot vai mazinot situācijas, kad sabiedriskā transporta reiss kopumā vai tā daļa tiek izpildīta bez neviena pasažiera. Reisu vai reisu daļas pēc pieprasījuma izpilde tiek nodrošināta, ja 24 stundas pirms to izpildes ir saņemts brauciena pieteikums vai iepriekš tiek rezervēta vai iegādāta biļete uz attiecīgo reisa daļu. Informācijai par transportu pēc pieprasījuma un brauciena pieteikšanas kārtību ir jābūt pieejamai arī pieturās uz kustības sarakstu plāksnēm.

 

Papildu informācijai:

Sanita Heinsberga

VSIA “Autotransporta direkcija”

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: +371 67356129

E-pasts: sanita.heinsberga@atd.lv


Ieteikt šo rakstu