2015.gadā pieaudzis maršrutu tīkla apjoms, bet samazinājies pasažieru skaits reģionālo maršrutu autobusos

2015.gadā reģionālo vietējo un starppilsētu maršrutu autobusos tika pārvadāti 31,63 miljoni pasažieru, kas ir par 4,3% mazāk nekā 2014.gadā, bet, neskatoties uz pasažieru skaita samazinājumu, reģionālā maršrutu tīkla apjoms ir pieaudzis par 0,51%, sastādot gandrīz 78,74 miljonus kilometru. Turklāt pērn pirmo reizi pēc daudzu gadu pārtraukuma ir izdevies iekļauties piešķirtā valsts budžeta finansējuma 77,59 miljonu eiro apmērā ietvaros, lai kompensētu zaudējumus, kas pasažieru pārvadātājiem rodas, nodrošinot sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutu tīklā ar autobusiem. Autotransporta direkcija plāno īstenot vairākus pasākumus, lai piesaistītu pasažierus sabiedriskajam transportam.

Pasažieru skaita kritums reģionālo maršrutu autobusos ik gadu ir aptuveni trīs līdz četri procenti, un attiecīgā tendence ir saglabājusies arī 2015.gadā, pasažieru skaitam samazinoties par 4,3%, salīdzinot ar 2014.gadu. Minētās izmaiņas saistītas ar Latvijas iedzīvotāju skaita samazinājumu, ar iedzīvotāju pārcelšanos uz pilsētām, kur tiek nodrošinātas darbavietas, un to, ka iedzīvotāji aizvien vairāk izvēlas ikdienā pārvietoties ar privāto automašīnu.

“Lai piesaistītu iedzīvotājus sabiedriskajam transportam, līdz 2016.gada 1.maijam visu pārvadātāju pieprasītākajos reģionālajos maršrutos tiks ieviestas abonementa biļetes, kas pasažieriem par braucienu sabiedriskajā transportā ļaus maksāt lētāk un kas pakalpojumu padarīs ērtāku, jo pasažieriem ikdienā nevajadzēs nēsāt līdzi skaidru naudu. Tāpat mēs turpinām darbu pie skolēnu maršrutu izvērtēšanas, lai rastu risinājumu gadījumos, kad pašvaldību organizētie skolēnu pārvadājumi dublējas ar sabiedrisko transportu; autobusu kvalitātes uzlabošanas, reisu izpildes laika samazināšanas, izvērtējot iespēju ieviest ekspreša reisus un uzlabojot maršrutu tīklu. Pērn sadarbībā ar policiju un kontroles dienestu strādājām, lai mazinātu nelegālo pārvadātāju aktivitātes. Šogad, pateicoties veiktajiem pasākumiem, vairākos maršrutos ir pieaudzis pasažieru skaits un tiks atvērti papildu reisi. Cīņu ar “nelegāļiem” turpināsim arī šajā gadā,” uzsver Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Pērn visvairāk pasažieru – 9,52 miljoni – tika pārvadāti Rīgas plānošanas reģiona reģionālās vietējās nozīmes maršrutu autobusos, bet vismazāk – Kurzemes plānošanas reģionā, kur vietējās nozīmes maršrutu autobusos brauca 1,83 miljoni pasažieru. Latgales plānošanas reģionā attiecīgajos maršrutos tika pārvadāti 2,85 miljoni pasažieru, Zemgales plānošanas reģionā – 2,91 miljons, bet Vidzemes – 2,99 miljoni. Savukārt starppilsētu autobusos pārvadāti 11,5 miljoni pasažieru.

Maršrutu tīkls tiek veidots, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības, tādēļ pērn gada griezumā izmaiņas (grozījumi autobusu kursēšanas laikā, pieturvietu izvietojumā utt.) tiek veiktas aptuveni trešdaļā autobusu maršrutu un aptuveni 25% reisu. Šobrīd Latvijā kopumā ir gandrīz 1100 reģionālo vietējo un starppilsētu autobusu maršrutu ar aptuveni 7600 reisu, un tikai nepilni 2% maršrutu ir pelnoši vai to izmaksas iespējams kompensēt no biļešu ieņēmumiem.

Neskatoties uz pasažieru skaita kritumu, Autotransporta direkcijai ir izdevies saglabāt maršrutu tīklu iepriekšējo gadu līmenī. 2015.gadā nobraukums reģionālo maršrutu tīklā sastādīja 78,74 miljonus kilometru, kas ir par 0,51% vairāk nekā 2014.gadā. Nobraukuma palielinājumu ietekmējusi arī veiksmīga Autotransporta direkcijas un pašvaldību sadarbība saistībā ar skolēnu pārvadājumu integrēšanu reģionālo maršrutu tīklā.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Komunikācijas speciāliste
Tālr.: + 371 67686485

Ieteikt šo rakstu