Kustības saraksts nedēļai

Uz pieturvietu meklētāju
Spēkā no 05.06.2023 līdz 11.06.2023Īslaicīgo izmaiņu aktuālākā informācija pieejama sadaļā Izmaiņas maršrutu tīklā

Žuldiņas

Pieturas kods: 4860 L

Nav informācijas par kustības sarakstu izvēlētajā laika posmā

Saraksta sagatavošanas datums: 09.06.2023


Uz pieturvietu meklētāju