Valsts SIA “Autotransporta direkcija” finanšu mērķu un rezultatīvo rādītāju īstenošanas rezultāts