Valdība nosaka sabiedriskā transporta dotēšanas apmērus līdz 2015.gadam (SM)

Ceturtdien, 16.augustā, valdība atbalstīja zaudējumu kompensēšanas apmērus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem līdz 2015.gadam.

To paredz Satiksmes ministrijas (SM) informatīvais ziņojums Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas pārvadājumu (transporta) jomas pasākumu turpināšanu 2013.-2015.gadā un turpmākajos gados .

Tas izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta (MK) 2012.gada 17.aprīļa sēdes protokollēmumu Nr.20, kurā SM bija uzdots sniegt priekšlikumus par iespējām Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu zaudējumu segšanai pārvadātājiem (par valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem noteiktām pasažieru kategorijām īstenošanai) nepieciešamo finansējumu turpmāk paredzēt valsts budžeta bāzes izdevumos.

Informatīvais ziņojums paredz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju zaudējumus 2013.gadā kompensēt 11.71 milj. Ls apmērā, 2014.gada budžetā šim mērķim atvēlēt 12.10 milj. Ls, bet 2015.gada budžetā 12.51 milj. Ls. Finansējums aprēķināts, ņemot vērā bez maksas pārvadāto pasažieru skaita pieauguma tendences, it īpaši pārvadāto personu ar invaliditāti skaita pieaugumu, kā arī tarifu (braukšanas maksas) palielinājumu reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos no 2012.gada 1.aprīļa. Aprēķini attiecas uz reģionālajiem starppilsētu, reģionālajiem vietējās nozīmes un pilsētu nozīmes maršrutiem.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem no valsts budžeta līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un apmērā tiek kompensēti nesaņemtie ieņēmumi (zaudējumi) par pirmsskolas vecuma bērnu, bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu, personu ar I vai II invaliditātes grupu, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un personu, kas pavada personu ar I invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku pārvadāšanu sabiedriskajā transportā. To nosaka Invaliditātes likums un MK noteikumi Nr.872 Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos .

Ņemot vērā, ka ar 2013.gadu vairs netiek piešķirts finansējums Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros paredzēto pasākumu realizēšanai, arī turpmāk būs jāparedz pēc apkopoto datu rezultātiem (pārvadāto pasažieru skaita ar braukšanas maksas atvieglojumiem, tarifu līmeņa u.tml. ekonomiskiem rādītājiem) atbilstošs finansējums valsts budžetā, lai segtu zaudējumus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem.

 

Informāciju sagatavoja:
Rolands Rumba
Satiksmes ministrijas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālrunis: 67028390

Ieteikt šo rakstu