Valdība atbalsta nolīgumu slēgšanu starptautisko autopārvadājumu jomā (SM)

Otrdien, 17. aprīlī, valdība atbalstīja nolīgumu slēgšanu par starptautiskajiem autopārvadājumiem ar Maķedoniju un Bosniju un Hercegovinu. Šie nolīgumi sekmēs autopārvadājumu tirgus attīstību starp Latviju un minētajām valstīm.

Līdz ar to Latvijas un minēto Rietumbalkānu valstu pārvadātāji būs tiesīgi savstarpēji slēgt pārvadājumu līgumus ar preču piegādātājiem, paredz likumprojekts Par Latvijas Republikas valdības un Maķedonijas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu un likumprojekts Par Latvijas Republikas valdības un Bosnijas un Hercegovinas Ministru padomes nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu .

Nolīgumi nosaka Latvijas Maķedonijas un Latvijas Bosnijas un Hercegovinas autopārvadātāju tiesības, atrunā pārvadājumu veidus un darbības noteikumus, kādi jāievēro abu valstu autopārvadātājiem. Tāpat tiek regulēti pasažieru un kravu pārvadājumu veikšanas vispārējie principi, atļauju režīma, kā arī nodokļu un nodevu sistēmas piemērošana.

Paredzēts, ka tiks izveidotas Latvijas Maķedonijas un Latvijas Bosnijas un Hercegovinas Kopējās komisijas, kas noteiks izsniedzamo starptautisko autopārvadājumu atļauju skaitu un veidu, kā arī risinās citus ar nolīgumu saistītus jautājumus.

Šobrīd jau tiek veikti starptautiskie kravu autopārvadājumi starp Latviju un Maķedoniju, kā arī starp Latviju un Bosniju un Hercegovinu. Starp Latviju un Maķedoniju divpusējie un tranzīta pārvadājumi ir liberalizēti, proti, tie tiek veikti bez atļaujām. Pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm nepieciešamas atļaujas. Savukārt, starp Latviju un Bosniju un Hercegovinu ir liberalizēti tranzīta pārvadājumi, bet divpusējiem pārvadājumiem un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm nepieciešamas atļaujas.

Lai izstrādātie nolīgumi stātos spēkā, tie vēl divpusējas tikšanās ietvaros jāparaksta valstu pilnvarotām amatpersonām. Pēc nolīgumu parakstīšanas tie jāapstiprina Saeimā.

Līdzīgus nolīgumus Latvija ir noslēgusi ar vēl 42 valstīm.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Balgalve
Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67028274

Ieteikt šo rakstu