Tiks vienādoti tarifi trīs SIA Viesītes transports apkalpotajos maršrutos

Turpinot vietējās nozīmes maršrutu autobusu tarifu vienādošanu, no 2017.gada 1.jūnija braukšanas maksa var mainīties SIA Viesītes transports apkalpotajā maršrutā Nr.6891 Viesīte–Sunākste–Vārnava–Viesīte, bet no 1.septembra, sākoties jaunajam mācību gadam, arī maršrutā Nr.5492 Viesīte–Gāršas–Kalna Dambrāni–Viesīte un Nr.5493 Viesīte–Lone–Sauka–Viesīte. Braucot attālumu, kas garāks par 20 kilometriem, biļetes cena var pieaugt robežās no 0,05 līdz 0,20 eiro. Izlīdzinot autobusu tarifus, pasažieri visā Latvijā par braucienu sabiedriskajā transportā maksās pēc vienādiem principiem, kā arī būs iespējams ieviest lojalitātes programmas.

2015. gada nogalē Autotransporta direkcija īstenoja tarifu vienādošanas pirmo posmu, izlīdzinot tos lielākajā daļā Latvijas. Ņemot vērā, ka vietējās nozīmes maršrutos, kur sabiedriskā transporta pakalpojumus sniedz SIA Viesītes transports, braukšanas maksa vēsturiski bijusi ļoti zema, pirmajā tarifu vienādošanas posmā tika ieviests starpposms, nosakot, ka tarifi tiks vienādoti šogad. Tādējādi maršrutā Nr.6891 Viesīte–Sunākste–Vārnava–Viesīte, Nr.5492 Viesīte–Gāršas–Kalna Dambrāni–Viesīte un Nr.5493 Viesīte–Lone–Sauka–Viesīte biļetes cena var palielināties par 0,05 līdz 0,20 eiro.

Pirms tarifu vienādošanas reģionālo autobusu maršrutu pārvadājumos pastāvēja 24 dažādi braukšanas tarifi un dažādi biļešu cenu noteikšanas principi, kas atšķīrās ne tikai pārvadātāju starpā, bet arī vienam pārvadātājam dažādās teritorijās. Šāda kārtība bija sarežģīta ne tikai pašiem pārvadātājiem, bet arī nevienlīdzīga attiecībā pret pasažieriem. 

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: + 371 67686485; + 371 28627003

Ieteikt šo rakstu